XENARTHRA - GRUPA LĄDOWYCH SSAKÓW ŁOŻYSKOWYCH O ZREDUKOWANYM UZĘBIENIU, DO KTÓRYCH ZALICZANE SĄ MRÓWKOJADY, LENIWCE I PANCERNIKI - ZWIERZĘTA RÓŻNIĄCE SIĘ WYGLĄDEM ZEWNĘTRZNYM I TRYBEM ŻYCIA, ALE O PODOBNEJ BUDOWIE ANATOMICZNEJ; DO CZASÓW WSPÓŁCZESNYCH PRZETRWAŁO 30 GATUNKÓW WYSTĘPUJĄCYCH OBECNIE W OBYDWU AMERYKACH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SZCZERBAKI to:

Xenarthra - grupa lądowych ssaków łożyskowych o zredukowanym uzębieniu, do których zaliczane są mrówkojady, leniwce i pancerniki - zwierzęta różniące się wyglądem zewnętrznym i trybem życia, ale o podobnej budowie anatomicznej; do czasów współczesnych przetrwało 30 gatunków występujących obecnie w obydwu Amerykach (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "XENARTHRA - GRUPA LĄDOWYCH SSAKÓW ŁOŻYSKOWYCH O ZREDUKOWANYM UZĘBIENIU, DO KTÓRYCH ZALICZANE SĄ MRÓWKOJADY, LENIWCE I PANCERNIKI - ZWIERZĘTA RÓŻNIĄCE SIĘ WYGLĄDEM ZEWNĘTRZNYM I TRYBEM ŻYCIA, ALE O PODOBNEJ BUDOWIE ANATOMICZNEJ; DO CZASÓW WSPÓŁCZESNYCH PRZETRWAŁO 30 GATUNKÓW WYSTĘPUJĄCYCH OBECNIE W OBYDWU AMERYKACH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.014

PANORAMA, RĘKAWEK, KRATKA, EUTANAZJA, OBIEKTYWNOŚĆ, KOMÓRKA KERRA, OCEANOTECHNIKA, BRZYDAL, UCZUCIE, DYSK GALAKTYCZNY, ZARODNIKOWCE, PRZEWLEKŁA OBTURACYJNA CHOROBA PŁUC, KONTO, WYKRZYKNIK, CZERWONAK, LAKTOGLOBULINA, PEWNIAK, STARZEC, PIEŃ WSPÓŁCZULNY, JEDNOKOMÓRKOWIEC, ANTYBIOZA, ŁĘKOTKA, GRAPTOLITY, SĄD REJESTROWY, EINSIEDLER, KOPIOWANIE, ŁUPEK DACHÓWKOWY, NORKA, SUPERKOMBINACJA, JUBILEUSZ, PROCH, GALLIKANIZM, KONWIKT, POINTER, ORGAN PROMULGACYJNY, GRUPA DIEDRALNA, PRZYTUŁEK, BEETHOVEN, ZBÓJNICKI, MORION, RECESJA LODOWCA, PRZEŻYCIE, PRZEJEZDNA, CIEMNOBLASZEK, MINERAŁ AUTOGENICZNY, PIEKARNIA, ŚWIĘTY, KWINTET FORTEPIANOWY, ŹDZIERSTWO, SIERPIK, UMIEJSCOWIENIE, PORZĄDEK JOŃSKI, ESPADRYLA, KAMIEŃ, ALMARIA, ŁAJDACTWO, ANATOMIA KLINICZNA, TAMBOREK, VOLKSDEUTSCH, INTERNACJONAŁ, KWIETNIK, GUTAPERKOWIEC, WYLEW, PLUSKWIAK WODNY, BEZBRZEŻNOŚĆ, FANFARZYSTA, DRĄGOWINA, OSADY DENNE, NARAKA, MOD, SPRAY, NADDŹWIĘKOWOŚĆ, RYNEK PRACY, NATURA, GACEK SZARY, SUBSTANCJA OBCA, PRĄTNIKOWCE, MOC WYTWÓRCZA, HOMOSEKSUALIZM, KUFA, HACKER, POŚLIZG, ROGATYWKA, LAK, GWAŁTOWNOŚĆ, NUTRIOWATE, NIEWYDOLNOŚĆ, PLANSZA, FILEMON DZIOBOROGI, OSZLOCH, GWIAZDOR, GNIOTOWE, PRAWO PODMIOTOWE, PRAWO HUBBLE'A, PSYCHOZA SCHIZOFRENICZNA, TEMACIK, KRÓTKI RÓG, WOLNOAMERYKANKA, KOBIETA LEKKIEGO PROWADZENIA, EKSTRAKTOR CUKROWNICZY, SZACHY AKTYWNE, ASTROCHEMIA, PEDAGOG SPECJALNY, GRUPA RYZYKA, PATRON, KURATOR, KRÓLEWICZĄTKO, ZDARZENIE, WSTRZĄS TEKTONICZNY, AMPUŁA, SAGOWCE, SEZONOWIEC, TAKSON, BIZNES WOMAN, MOC, CHOROBA DOWLINGA-DEGOSA-KITAMURY, OBWAŁ, USŁUGI NIEMATERIALNE, WSPÓŁCZYNNIK ZAŁAMANIA, DREDNOT, ODLEGŁOŚĆ HIPERFOKALNA, MODEL, GEODEZJA WYŻSZA, DAMULA, CHOROBA GOODPASTURE'A, CREPIDA, TEORIA MODELI, HARLEKIN, PUSZKA MÓZGOWA, FALISTOŚĆ, OKOCENIE SIĘ, SŁUŻBISTKA, ROZBIERACZ, FIKCJA LITERACKA, POMOC DROGOWA, JAJKO, TŁUMACZ, INKA, KLEJONKA, PATRON, ZESPÓŁ STEVENSENA-JOHNSONA, CZYNNIK ONKOGENNY, PROFESOR, WIRUSY SSRNA-RT, MACH, ZIMNA KATODA, TFILIN, ROLADA, RZUTKA, CHEMIA, EKONOMISTA, SHIMMY, CHOROBA CAROLEGO, FILOLOGIA HISZPAŃSKA, GRUCZOŁ MLECZNY, CHOROBA BESNIERA-BOECKA-SCHAUMANNA, KOSYK, MIKROBIOLOGIA LEKARSKA, UMBRA, FUNT ANGIELSKI, ZASTÓJ, SATYRYCZNOŚĆ, NIEROZEZNANIE, PROSIĄTKO, SKALNIAK SZCZOTKOOGONOWY, GOŁĄBECZEK, KAIN, NIEUNIKNIONOŚĆ, ODPŁATA, GRA WSTĘPNA, TYKA, PACHNOTKA UPRAWNA, FILAKTERIE, ILUZJA, TRANSPORT, URODZENIE ŻYWE, INSTYTUT ŚWIECKI, MARKETING PARTNERSKI, OSPAŁOŚĆ, SUBLITORAL, NAKIEROWANIE SIĘ, BEZDNO, PORTAL SPOŁECZNOŚCIOWY, MYDLARNIA, POCIĄG SZPITALNY, KAMIEŃ KOTŁOWY, FUNK ART, PŁYWACZOWATE, ZHAFTOWANIE SIĘ, PANNA W WIEKU POBOROWYM, WIETRZENIE TERMICZNE, FILOLOGIA WŁOSKA, MIĘSOŻERCA, WROTKARSTWO ARTYSTYCZNE, AEROLIT, KUC SZETLANDZKI, GZY, CMENTARZYSKO SZKIELETOWE, GHEE, RUBEL, KRĄŻENIE WROTNE, ZAĆMA POURAZOWA, LINIA GŁOWY, KAPITALIZM PAŃSTWOWY, WILCZA PASZCZA, PARASZA, FLORYSTA, WIELKI PIEC, BRONTOZAUR, INFLACJA UKRYTA, SOK, PRZEDPOTOPOWOŚĆ, AKRAZJE, PAŃSTWO NIEZAANGAŻOWANE, ALWALKERIA, LEPKOŚĆ CEN, KOMBATANCKOŚĆ, ADRES FIZYCZNY, SRALUCH, PERYSELENIUM, BABKA, OTOLARYNGOLOGIA, PRZEPOJKA, ZMIĘKCZANIE SIĘ, ARCYDZIELNOŚĆ, KROK SKRZYŻNY, BUFONADA, SZTUKA LUDOWA, SPŁATA, LEGENDA, KOLKA, RUSKI, GOSPODARKA TOWAROWA, SYJON, POMARAŃCZA, UCZEŃ, KONFEDERACJA KAPTUROWA, ŁOŚ, OCIEKACZ, KIKUTNICE, ZNAMIĘHALO, NIEPRAWOWIERNOŚĆ, PRUSAK, POWIEŚĆ SPOŁECZNO-OBYCZAJOWA, UISTITI SREBRZYSTA, WARSTWOWY UKŁAD DZIEŁA LITERACKIEGO, MARSZAND, TUTORIAL, EKRANOPLAN, ODKRYCIE, PRZYDAŚ, ARKA, CYLINDER, WAMPIR, WĄTEK, ASESOR KOLEGIALNY, GARDEROBIANKA, IRYZACJA, FILAMENT, INTERFEJS, ABIOGENEZA, WEŁNA, GRUPA CZWÓRKOWA KLEINA, CHOCHOŁ, MILLET, PORZĄDEK PUBLICZNY, RÓWNANIE LOTKI-VOLTERRY, KURDUPLOWATOŚĆ, DIACHRONIA, EKSPERTKA, AKUSTYKA ARCHITEKTONICZNA, MAJÓWKA, WOJSKA PANCERNE, TOR, TECHNIKA KLASYCZNA, PEŁZAK, KASZALOT, PALISADA, BEZŻUCHWOWCE, TRUFLA, MUSTELOWATE, DRUCIARZ, ZWEIG, ZEJŚCIE, NEOREALIZM, HAZARD, MORA, TURANIZM, GEOFAG, GÓRKA, MĄŻ OPATRZNOŚCIOWY, CIŚNIENIE PROMIENIOWANIA, RECEPCJA, SPICIE SIĘ NA UMÓR, CROSSING-OVER, METEOR, SOPRAN DRAMATYCZNY, CIELĘCINKA, OBIEG, ?PHISHING.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.014 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

XENARTHRA - GRUPA LĄDOWYCH SSAKÓW ŁOŻYSKOWYCH O ZREDUKOWANYM UZĘBIENIU, DO KTÓRYCH ZALICZANE SĄ MRÓWKOJADY, LENIWCE I PANCERNIKI - ZWIERZĘTA RÓŻNIĄCE SIĘ WYGLĄDEM ZEWNĘTRZNYM I TRYBEM ŻYCIA, ALE O PODOBNEJ BUDOWIE ANATOMICZNEJ; DO CZASÓW WSPÓŁCZESNYCH PRZETRWAŁO 30 GATUNKÓW WYSTĘPUJĄCYCH OBECNIE W OBYDWU AMERYKACH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: XENARTHRA - GRUPA LĄDOWYCH SSAKÓW ŁOŻYSKOWYCH O ZREDUKOWANYM UZĘBIENIU, DO KTÓRYCH ZALICZANE SĄ MRÓWKOJADY, LENIWCE I PANCERNIKI - ZWIERZĘTA RÓŻNIĄCE SIĘ WYGLĄDEM ZEWNĘTRZNYM I TRYBEM ŻYCIA, ALE O PODOBNEJ BUDOWIE ANATOMICZNEJ; DO CZASÓW WSPÓŁCZESNYCH PRZETRWAŁO 30 GATUNKÓW WYSTĘPUJĄCYCH OBECNIE W OBYDWU AMERYKACH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SZCZERBAKI Xenarthra - grupa lądowych ssaków łożyskowych o zredukowanym uzębieniu, do których zaliczane są mrówkojady, leniwce i pancerniki - zwierzęta różniące się wyglądem zewnętrznym i trybem życia, ale o podobnej budowie anatomicznej; do czasów współczesnych przetrwało 30 gatunków występujących obecnie w obydwu Amerykach (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SZCZERBAKI
Xenarthra - grupa lądowych ssaków łożyskowych o zredukowanym uzębieniu, do których zaliczane są mrówkojady, leniwce i pancerniki - zwierzęta różniące się wyglądem zewnętrznym i trybem życia, ale o podobnej budowie anatomicznej; do czasów współczesnych przetrwało 30 gatunków występujących obecnie w obydwu Amerykach (na 10 lit.).

Oprócz XENARTHRA - GRUPA LĄDOWYCH SSAKÓW ŁOŻYSKOWYCH O ZREDUKOWANYM UZĘBIENIU, DO KTÓRYCH ZALICZANE SĄ MRÓWKOJADY, LENIWCE I PANCERNIKI - ZWIERZĘTA RÓŻNIĄCE SIĘ WYGLĄDEM ZEWNĘTRZNYM I TRYBEM ŻYCIA, ALE O PODOBNEJ BUDOWIE ANATOMICZNEJ; DO CZASÓW WSPÓŁCZESNYCH PRZETRWAŁO 30 GATUNKÓW WYSTĘPUJĄCYCH OBECNIE W OBYDWU AMERYKACH sprawdź również:

wielkość, wspaniałość, np. talentu ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady krasnorostów (Rhodophyta) ,
bajkopisarz gr. z Frygii ,
jednoroczna roślina ozdobna o lejkowatych, niekiedy strzępiastych kwiatach ,
rdzenna mieszkanka Laponii ,
prądnica przy rowerze ,
pokładnica krawężnikowa ,
lekkoatleta, dwukrotny mistrz olimpijski w trójskoku z Rzymu i Tokio, pierwszy człowiek, który przekroczył granicę 17 m, rekordzista świata wynikiem 17,03 m ,
impreza sylwestrowa ,
nurt teologiczny w kalwinizmie wysuwający m.in. następujące postulaty: 1) Bóg pragnie zbawić każdego, kto zachowuje wiarę 2) Chrystus umarł za wszystkich ludzi, choć korzystają z tego tylko wierzący w Niego ,
w muzyce: wysokie tony głosu śpiewaka; często pluralis ,
zbiór przepisów prawnych ,
Stipa - rodzaj trawy śródziemnomorskiej z rodziny wiechlinowatych; wszystkie gatunki są kserofitami występującymi na suchych siedliskach w formacjach trawiastych, w strefach klimatu umiarkowanego i zwrotnikowego obu półkul ,
brzmienie wypowiedzi wyrażające treści niezawarte w czysto językowej jej warstwie ,
zwolennik, wyznawca poglądów aleksandryjskiego kapłana Ariuszal; odrzucał niektóre dogmaty chrześcijańskie; wiarę w Trójcę Świętą, zwierzchnictwo papieża, hierarchię kościelną ,
żołnierz pełniący służbę przyboczną przy głowie państwa ,
cecha stanów, idei, czynów i zachowań: to, że coś jest zgodne z prawem, uczciwe ,
(1889-1963), francuski pisarz, scenarzysta, reżyser filmowy, malarz, poezje, dramaty, powieści poetyckie, libretta operowe ,
dawniej potocznie o samochodzie terenowym ,
Cygnus buccinator - gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae); żyje w Ameryce Północnej ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
unita zamieszkały we Włoszech, należący do Kościoła rzymskokatolickiego, lecz zachowujący odrębny obrzadek grecki ,
otacza łyko drzewa ,
film trwający ponad 55 minut, przeciętnie 90-132 minut ,
zjawisko występowania zmian kierunku i natężenia namagnesowania pod wpływem naprężeń mechanicznych, spowodowanych siłami zewnętrznymi ,
rowek śrubowy biegnący obok grzbietu gwintu ,
motyl z rodziny omacnicowatych, którego gąsienice żerują w szyszkach drzew iglastych ,
zwykle jedna godzina lekcyjna w tygodniowym planie nauczania, która jest przeznaczona do dyspozycji wychowawcy danej klasy ,
mieszkanka Bolimowa, kobieta pochodząca z Bolimowa ,
wyraki, tarsjusze, Tarsiidae - rodzina drapieżnych ssaków naczelnych, tradycyjnie zaliczanych - ze względu na zewnętrzne podobieństwo, zwłaszcza do galagowatych - do małpiatek, choć są bliżej spokrewnione z małpami i obecnie klasyfikowane w kladzie wyższych naczelnych (Haplorrhini); stanowią jedyną wśród ssaków naczelnych rodzinę o wyłącznie drapieżnym trybie życia; żyją na Sumatrze i Celebes (w Indonezji) oraz na Filipinach

Komentarze - XENARTHRA - GRUPA LĄDOWYCH SSAKÓW ŁOŻYSKOWYCH O ZREDUKOWANYM UZĘBIENIU, DO KTÓRYCH ZALICZANE SĄ MRÓWKOJADY, LENIWCE I PANCERNIKI - ZWIERZĘTA RÓŻNIĄCE SIĘ WYGLĄDEM ZEWNĘTRZNYM I TRYBEM ŻYCIA, ALE O PODOBNEJ BUDOWIE ANATOMICZNEJ; DO CZASÓW WSPÓŁCZESNYCH PRZETRWAŁO 30 GATUNKÓW WYSTĘPUJĄCYCH OBECNIE W OBYDWU AMERYKACH. Dodaj komentarz

9+3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast