MIASTO, W KTÓRYM ZNAJDUJĄ SIĘ UCZELNIE WYŻSZE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OŚRODEK AKADEMICKI to:

miasto, w którym znajdują się uczelnie wyższe (na 17 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MIASTO, W KTÓRYM ZNAJDUJĄ SIĘ UCZELNIE WYŻSZE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.394

KONDENSATOR DOSTROJCZY, NOWY DWÓR MAZOWIECKI, WCIĄGARKA, GONIEC BIAŁOPOLOWY, PRZEMYSŁ SPIRYTUSOWY, WIECZNA ZMARZLINA, MORESKA, NACISKANIE, PLANIMETRIA, NAJDUCH, PRZEKLEŃSTWO, TAWOJ, FROTER, ZADZIERZGNIĘCIE, BIZNES, ALDROWANDA, MALACKY, PĘPEK ŚWIATA, JEŁABUGA, JĘZOR, KHAIRPUR, ASTRONAUTYKA, PROMIENNOŚĆ, MAGIERA, BOR, USTAWKA, LOGIKA FILOZOFICZNA, GORĄCZKA REUMATYCZNA, ŚLUZAK, PASTERSKOŚĆ, DYBUK, DZIARSKOŚĆ, TELLUREK, NACIEK, MOL, UJŚCIE GARDŁOWE, DZIEDZINA EUKLIDESA, MAHE, ANTENA TUBOWA, BOLSZEWIK, KOŃ TROJAŃSKI, DACH MANSARDOWY, PARAPETÓWA, MAJOWY ROBOTNIK, TOKARKA KŁOWA, ALFABET FONETYCZNY, RZYGOWINY, KRONIKARKA, BETONOWE BUTY, MAHALLA, GNETOWE, REGESTRATOR, NEGATYWA, MAGMA, OBRONA, ŚWIATOWOŚĆ, KALENDARZ KOŚCIELNY, PĄCZKOWCE, SIATKOWIEC, JASTROWIE, LOGOPEDA, PREFORMACJA, NEWPORT, REFREN, WIEK PROKREACYJNY, IZOLACJONIZM, KRÓTKOŚĆ, PŁYTA, TOWAROZNAWSTWO, NONA, VINĆA, BATAJSK, DŁUGOSZPON, KOMEDIANT, SZKARŁUPNIE, SYLWA, CANOSSA, WNIEBOWSTĄPIENIE, NEBIWOLOL, GEREZA KRÓLEWSKA, EGZOTARIUM, ISSOUDUN, BŁĘDNIK KOSTNY, BŁĄD, GETTO SZCZĄTKOWE, NAZWA CUDZYSŁOWOWA, SAMOTRZASK, KLEJARZ, LISMORE, VALLEJO, MISTRZOSTWO, PRZEBIERANIEC, LODÓWKA, IMIELIN, ARHUS, PRZEBITKA, ZGRZEWKA, OBRZYD, MILAZZO, OBOWIĄZEK SZKOLNY, NOC POLARNA, LIŚĆ ŁODYGOWY, FAGOT, CZTERY DESKI, STOPA, PRZEBIEG, UNIŻENIE SIĘ, REGENERATOR, PULSACJA, ODDZIAŁ INTEGRACYJNY, SKARBNICA, EMBRIONALNA KOMÓRKA MACIERZYSTA, PŁYWACZEK, CISZA WYBORCZA, DIAPAUZA ZIMOWA, PASAY, BARIATRA, BAJKOPISARZ, WAGA SZALKOWA, PSALM ALFABETYCZNY, STRONA BIERNA, STÓŁ MONTAŻOWY, KOZIELSK, TABLICA, POZŁOTNIK, SILNIK CZTEROTAKTOWY, OGNISKO, AREN, NACIĄG, INTENDENT, KOPARKA WIELONACZYNIOWA, KOSTIUM HISTORYCZNY, WIEK ROZRODCZY, ŻÓŁW GWIAŹDZISTY, ORBITA, IMIENNICTWO, GAWĘDA SARMACKA, GOMORA, KREOLKA, DOLICHOCEFALIA, URANIDOWATE, SALA, WETKA, FIGURA SŁÓW, STYLIKOWCE, BAŻANT, USTNOŚĆ, PRYMUS, CHOROBA SPICHRZENIOWA GLIKOGENU, GANGSTERSTWO, SKRYTKA DEPOZYTOWA, DEFERENT, CZYNNIK NIECENOWY, MONOGAMIA, WYRÓB CZEKOLADOPODOBNY, NALOT, OFIAKODONTY, BAJKOWOŚĆ, TEORIA POTENCJAŁU, OLSZTYN, PRZESIĘK, SZTANGA, PRAWDOPODOBIEŃSTWO WARUNKOWE, UDAR SŁONECZNY, MANDU, INWERSJA, SZKLANKA, HALOGENEK ALKILOWY, KŁOSEK, NEKROFAG, KŁUSAK ORŁOWSKI, ŻYWNOŚĆ SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO, WODOROSIARCZAN(VI), AIDEOLOGICZNOŚĆ, GALT, APOSELENIUM, BENDEL, BEZROBOCIE JAWNE, TULLE, TULON, PRZEWÓD PÓŁKOLISTY, MIĘSIEŃ MIĘDZYŻEBROWY, SWEET, METEOR, OŚRODEK WYŻOWY, KORNWALIA, SAPROFAG, DECYZJA WYWŁASZCZENIOWA, MELUN, FUNKCJA BORELOWSKA, TEOGONIA, RYNEK DETALICZNY, OTĘPIAŁOŚĆ, PROTEST, OSMOZA, KWADRATURA, AYACUCHO, CIREBON, MAJOWY PRACOWNIK, ANALEPTYK, GEOFIT RYZOMOWY, LEON, KARCYNOGEN, MAKI, MORENA SPIĘTRZONA, TWIERDZENIE ABELA-RUFFINIEGO, HAZUKA, DZIEDZICZENIE TYPU PISUM, GENETYKA POPULACYJNA, RYTOWNIK, BENZYLOPENICYLINA BENZATYNOWA, RUSEK, FUZJA HORYZONTALNA, OBUCH, TEGOROCZNOŚĆ, NIESUBORDYNACJA, BURGDORF, PERŁOZ, IZMIT, FTYZJOLOG, GERONTOLOGIA, OKRUCH SKALNY, OŚRODEK AKADEMICKI, MONOFAGI, FATALIZM, ARTRETYZM, NAHUATL, DILPAK, MANDRYL, TORTOSA, SKRZYDŁO, EPILEPTOLOGIA, MIASTO, PROWENTOWY, SZAMA, POŻYCZKOMAT, PROGRAMOWANIE NIELINIOWE, SEMINARIUM DUCHOWNE, IDENTYFIKACJA, OKRUSZYNA, RODZINA ZASTĘPCZA, ZASADA PRZYJEMNOŚCI, LIKWIDACJA, LOGIKA NIEFREGOWSKA, PRZEBITKA, IMPRESYWNOŚĆ, DEPTAK, DZIEWCZYNA LEKKICH OBYCZAJÓW, ZYGOTARIANIN, STYL WIKTORIAŃSKI, JEDNOSTRONNOŚĆ, ORTOPTYSTA, OKRĘŻNICA ZSTĘPUJĄCA, INSZA INSZOŚĆ, ŻYŁKA, TELEFON ZAUFANIA, AROSA, OGNIWO STĘŻENIOWE, ROŚLINA NAZIEMNOPĄCZKOWA, KLIMAKS, KULCZYBA, ŻYDOFIL, GARNEK, RELACJA PUSTA, NIETYPOWOŚĆ, MASZERUNEK, SKRZYNECZKA, FILM SAMURAJSKI, FOTEL OBROTOWY, WIEDENKI, CMENTARZ GRZEBALNY, FOTOWOLTAIKA, KADASTER, WIZJER, OGNIWO FOTOELEKTRYCZNE, ROZSZCZEP PODNIEBIENIA, NIECHLUJNOŚĆ, IESI, UKŁAD KOMUNIKACYJNY, ZWORKA, BADACZ POLARNY, LEURA, FASZODA, NAUCZYCIEL AKADEMICKI, AFRYKANISTYKA, MANTUAŃCZYK, GONIEC, POSTANOWIENIE SYGNALIZACYJNE, IMPAS, PROMENADA, SKRZYDŁO, UKŁAD REGULARNY, NIEOBOJĘTNOŚĆ, OBIEKTYW ZMIENNOOGNISKOWY, SZKARŁUPIEŃ, FILOLOGIA CHORWACKA, CHARLES, PŁOMIEŃ, OBRĘB EWIDENCYJNY, ?KONFEKCJONER.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.394 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MIASTO, W KTÓRYM ZNAJDUJĄ SIĘ UCZELNIE WYŻSZE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MIASTO, W KTÓRYM ZNAJDUJĄ SIĘ UCZELNIE WYŻSZE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OŚRODEK AKADEMICKI miasto, w którym znajdują się uczelnie wyższe (na 17 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OŚRODEK AKADEMICKI
miasto, w którym znajdują się uczelnie wyższe (na 17 lit.).

Oprócz MIASTO, W KTÓRYM ZNAJDUJĄ SIĘ UCZELNIE WYŻSZE sprawdź również:

organizm występujący na różnych kontynentach, w różnych strefach klimatycznych i ekologicznych ,
napój alkoholowy ,
wada stali, wewnętrzne pęknięcia materiału w postaci jasnych plam podobnych do płatków śnieżnych ,
miasto w USA (Rhode Island) nad Oceanem Atlantykim ,
częściowo lub całkowicie wymyślona i fałszywa historia na temat kogoś lub czegoś, często bardzo ubarwiona ,
partnerska współpraca, której celem jest wspieranie instytucji publicznych oraz nowoczesnej administracji w państwach objętych programami finansowanymi przez Komisję Europejską poprzez wymianę doświadczeń związanych z implementacją prawa UE ,
Hygrohypnum - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
tam noga najgrubsza ,
soczysty owoc (pestkowiec) drzewa lub krzewu o tej samej nazwie ,
ulwa sałatowa, sałata morska, Ulva lactuca - gatunek roślin z gromady zielenic (Chlorophyta) ,
... Moore, grał 'Świętego' ,
Orthotrichum affine - gatunek mchu należący do rzędu szurpkowców; występuje w Europie (oprócz części najbardziej północnej), na Kaukazie, w górach Ałtaj, na Syberii, w północnej części Afryki oraz w Ameryce Północnej; rośnie na pniach drzew liściastych i szpilkowych, rzadko na skałach ,
jeśli zwierzęce, to cynadry ,
rosyjskie imię lub rzeka ,
samolot pasażerski lub transportowy o typowej szerokości kadłuba wynoszącej od 3 do 4 metrów ,
potocznie o kłamstwie albo oszustwie, szczególnie takim, które jest wyjątkowo cwane i sprytne ,
geograf (1871-1954); twórca nowoczesnej kartografii polskiej ,
podłużna i cienka, przypominająca do tego końcówkę korkociągu, bakteria Gram-ujemna ,
szkarłupień o spłaszczonym ciele w kształcie gwiazdy, występujący w wielu gatunkach, żyjący na dnie mórz i oceanów ,
stalowa część do wkrętarki, która umożliwia obróbkę różnych materiałów, szczególnie sfazowanie otworów, aby pasowały do wkrętów ,
grupa komputerów zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem (np. robakiem) pozostającym w ukryciu przed użytkownikiem i pozwalającym jego twórcy na sprawowanie zdalnej kontroli nad wszystkimi komputerami w ramach botnetu ,
górnik - robotnik pracujący w kopalni ,
pojazd papieża przeznaczonych na krótkie trasy, ze specjalnym miejscem dla papieża, z którego jest on widoczny ,
CANOE; eskimoska łódź o szkielecie z fiszbinu obszyta skórami foki; także łódź indiańska ,
w systemie modalnym piąty dźwięk skali podstawowej lub czwarty pochodnej ,
owoc (jagoda) miechunki jadalnej ,
rodzaj półtwardego żółtego sera, który w przekroju jest okrągły, jest produkowany w formie podłużnych walców ,
miasto w Walii w pobliżu Cardiff; ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
pozostałość, znak po czymś ,
możliwość komunikowania się - przemieszczania z miejca na miejsce

Komentarze - MIASTO, W KTÓRYM ZNAJDUJĄ SIĘ UCZELNIE WYŻSZE. Dodaj komentarz

4+8 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast