ANELYTROPSIS PAPILLOSUS - GATUNEK GADA Z RODZINY DIBAMIDAE, JEDYNY Z RODZAJU ANELYTROPSIS; NAJRZADSZA JASZCZURKA NA ŚWIECIE; CHARAKTERYZUJE SIĘ ROBAKOWATYM KSZTAŁTEM, CAŁKOWITYM BRAKIEM ODNÓŻY, OTWORÓW USZNYCH, OCZU, ŁUKÓW SKRONIOWYCH I KOŚCI PASA BARKOWEGO, WYSTĘPUJE W ŚRODKOWYM OBSZARZE WSCHODNIEGO MEKSYKU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

JASZCZURKA WĘŻOWATA to:

Anelytropsis papillosus - gatunek gada z rodziny Dibamidae, jedyny z rodzaju Anelytropsis; najrzadsza jaszczurka na świecie; charakteryzuje się robakowatym kształtem, całkowitym brakiem odnóży, otworów usznych, oczu, łuków skroniowych i kości pasa barkowego, występuje w środkowym obszarze wschodniego Meksyku (na 18 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ANELYTROPSIS PAPILLOSUS - GATUNEK GADA Z RODZINY DIBAMIDAE, JEDYNY Z RODZAJU ANELYTROPSIS; NAJRZADSZA JASZCZURKA NA ŚWIECIE; CHARAKTERYZUJE SIĘ ROBAKOWATYM KSZTAŁTEM, CAŁKOWITYM BRAKIEM ODNÓŻY, OTWORÓW USZNYCH, OCZU, ŁUKÓW SKRONIOWYCH I KOŚCI PASA BARKOWEGO, WYSTĘPUJE W ŚRODKOWYM OBSZARZE WSCHODNIEGO MEKSYKU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 23.823

PARKINGOWY, CHRZEST, KOMOSOWATE, SINIEC, ARKADA, STRONA, ZŁOTOUCH BLADY, NEKTARNIK, JĘZYKI FIŃSKOMARYJSKIE, VSNJV, EPKA, HALIBUT, HUEMAL, KOŚCIÓŁ ADWENTYSTÓW DNIA SIÓDMEGO, MELIORACJA WODNA, TRASZKA WALTLA, MROCZEK BRUNATNY, WIDZIADŁO, FILOLOGIA ROSYJSKA, ASTROSPEKTROSKOPIA, PRĄTNIK BRODAWKOWATY, BLASZKA SITOWA, BUDOWNICTWO, BABRAŁA, ZWITNIKI, SZURPEK BEZZĘBNY, SAMOLOT NADDŹWIĘKOWY, NIEPYLAK APOLLO, DRZEWIAKI, GRUSZKA ZIEMNA, RZUT OSOBISTY, NIEPOKORNOŚĆ, GNU BIAŁOBRODE, KAZUAR, PU, JELEŃ BAGIENNY, FEMTOCHEMIA, SARNA, DANIO, DRZEWOŁAZ LAZUROWY, DEWOCJONALIA, GNIOTOWNIK, ŻÓŁW OLIWKOWY, KAMELEON MELLERA, SAMOISTNOŚĆ, GRĄŻEL, PALMA KATESZOWA, AMHARSKI, PAZURZEC USSURYJSKI, KRĄP, TRZMIEL RUDOSZARY, KUSACZ KROPKOWANY, POLONIZATOR, TOJAD FISCHERA, BILDUNGSROMAN, SPOŁECZNE, ZACHYLNIK, ACENA BUCHANANA, POZER, RASOWOŚĆ, RAJA BIAŁOPLAMA, NOCEK WĄSATY, GOŁĄB, ZDZIADZIENIE, MIODÓWKA KARDYNALSKA, BORMASZYNA, TCHÓRZ, JĘZYK CZADYJSKI, OKRES PRZEDRZYMSKI, GRZYBIEŃ BIAŁY, NOGOLOTKA SIWA, ŚWIAT DYSKU, PASZCZAK MARMURKOWY, SUWEREN, MIEJSCE ZAMIESZKANIA, KROK MILOWY, POTWAL, RAK PRĘGOWATY, GATUNEK PRZYPADKOWY, KOLONIA, KRZYWOSZCZEĆ KRÓTKOLISTNA, TEMPERATURA ZAPŁONIENIA, TRYSKAWKA PLASTIKOWA, ŻABA BŁOTNA, JEDLICA ZIELONA, DIALOG, GRACILIRAPTOR, NIEDOROZWÓJ, PERŁÓWKA, TOJAD HOSTA, CZEREŚNIA, SZURPEK TĘPOLISTNY, TRUPOJAD, KAMELEON ŻYWORODNY, KATAKUMBY, NAUKI POLITYCZNE, PĘPAWA SZCZECINIASTA, SPÓŁKA CICHA, OBROŻNICZEK, GĘSIA SKÓRKA, CASUAL, ANKIETOWANY, PIESZCZAK PLAMISTY, LOGIKA NIEFREGOWSKA, KRÓTKODZIOBEK, BRODAWKA, SZPILKA, MOSTOWNICZY, KASZUBSKI, STYL TOSKAŃSKI, EDAM, PRZECHOWALNICTWO, INFORMATYK, MYSZ WERTYKALNA, KATOLICYZM, CYKL JAJNIKOWY, KUKUŁKA CZUBATA, PODWOIK ZACHODNI, KSIĘGOWA, WYKARCZAK, KRYL, MIŁKA GRZEBIENIASTA, IMIESŁÓW PRZYMIOTNIKOWY BIERNY, SZCZEKUSZKA PÓŁNOCNA, DZIĘCIOLIK KROPKOWANY, PACAN, WYŚCIGÓWKA, HARMONIJKA USTNA, KRYZYS, RZEKOTKA KRÓLEWSKA, ŻAŁOBNICZKA, TRZCINNIK SZUWAROWY, CZĘŚĆ, PODGRZEW, AMORFIZM, ZESPÓŁ ISAACSA-MERTENSA, DEKANTER, POSIADY GÓRALSKIE, POLIMER WINYLOWY, TRAPER, PRONACJA, BETONOSKOP, KIANG, NAWIS, ŻOŁĘDNICA, DRAMAT PSYCHOLOGICZNY, POIDEŁKO, PERLICA CZUBATA, CHŁODZENIE ABLACYJNE, PSZCZOŁA WŁOSKA, UTYLITARYZM, MIODOPOIK BIAŁOBREWY, KOZIOROŻEC ALPEJSKI, NERKA WĘDRUJĄCA, BIZNES WOMAN, MATNIA, PISUAR, SZRONIAK WRZOSOWY, WIDŁOZĄB FALISTY, GALWANOSTEGIA, ARYTMETYZACJA, CERKIEWSZCZYZNA, PODANIE, CĘGOSTEREK CHILIJSKI, CZAPLA STROJNA, PRAPŁAZIEC, PEJZAŻ, BARCZATKA PIERŚCIENICA, PACYFOTRYTON SZORSTKI, LOKALIZACJA, MABUJA TĘCZOWA, GNIAZDO PROCESOROWE, OBWAŁ, AGUTI OLIWKOWY, ŁOSKOTNICA PĘKAJĄCA, KOLIBER, WARZĘCH, KUKLIK CHILIJSKI, POJAZD GĄSIENICOWY, JASKINNICA CESARSKA, CHWYTNICA CZERWONOOKA, ÓSEMKA, TAŃCOWNICA, SZMUGLER, DNI STUDENTA, KOCIOŁEK, WIELKOPŁETW, EPICYKL, MONOPOL, ABNEGAT, SZEŚCIOKROTNOŚĆ, SŁOWO, KISZKA FASZYNOWA, GRZYB JADALNY, WIROPŁAT, MENU, DWUNASTKA, BRĄZOSZ, ONTOLOGIA, ACHROMATYNA, LĘK DEZINTEGRACYJNY, ASTER SOLNY, PAPROĆ, ŚMIERDZIUCH, MINÓG JAPOŃSKI, BAZA NOCLEGOWA, JAŁOWIEC GRECKI, OKRĘŻNICA, PODUSZKA ANTYALERGICZNA, BRYZGUN BRZOZOWIEC, AREOSCELIDY, WRÓBEL RDZAWY, CYPRYSIK JAPOŃSKI, DURANGO, WĄTEK, WNV, HIROLA, TORFOWIEC WKLĘSŁOLISTNY, PARAMENTY, LODOWIEC DENDRYTYCZNY, PRĄD FARADYCZNY, REWIZOR, SALWINIA KUKUŁKOWATA, KRÓTKOWIDZTWO, BOŻODAJNIA, BECZKA ŚMIECHU, POŻAREK, AROWANA SREBRNA, KRĘTAK, SKLEP ZOOLOGICZNY, POSTĘP TECHNICZNY, ORANT, NERECZNICA POŚREDNIA, FECJAŁ, PIERWIASTEK, REPRODUKCJA ROZSZERZONA, ZDROJEK ŁUSECZKOWATY, SZTUCZNE ŻYCIE, BLANKOWANIE, OLEJE ŚWIĘTE, ŻÓŁW KOLCZASTY, FELSUMA STANDINGA, CZERWONY CEDR, MOŻDŻEŃ, PETRELEK SZEROKODZIOBY, ROŚLINA KOPALNA, LETYNIEC SZYSZNICA, RUCH WAHADŁOWY, TELEDU, SZARA MYSZ, OSM, EPICYKL, HIPSOMETRIA, HYDROFON, ESTEMMENOZUCH, ŻÓŁWIAK CZARNY, BACIK, BRATEK POLNY, ZIĘBA, WELWICZJA, HIPERMETROPIA, ZIEMNIAK SKROBIOWY, KLEPKA, KURTYNA ZERO, ZAKOCHANA, GŁOWOMŁOT OLBRZYMI, FABROZAUR, CEREZJOZAUR, DIZAJNERKA, GULASZ, GRZEBIEŃ, ŻÓŁTOLICZKA, PRZĘDZIOREK SOSNOWIEC, PONIKŁO SKĄPOKWIATOWE, TERRINA, GOŁONÓG, CHOROBA GÓRNIKÓW, JELEŃ, ABORTERKA, OSTNICA ROZPIERZCHŁA, LINORYT, ZAPRZĘG, BAGNIK NADWODNY, PRAWO FIZYKI, BROSZA, MIODNIK, BORNICA GĄSIENICZA, LENEK STOZIARN, RUDAWKA MARIAŃSKA, GATUNEK ALOCHRONICZNY, DOJŚCIE, PODSKOCZEK MYSZOWATY, PANGOLIN JAWAJSKI, KARCZOWNIK, JĘZYK SFORMALIZOWANY, BOCIAN, USTROJOWOŚĆ, IKAR, DOM GRY, ?EMBRIOLOGIA ROŚLIN.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 23.823 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ANELYTROPSIS PAPILLOSUS - GATUNEK GADA Z RODZINY DIBAMIDAE, JEDYNY Z RODZAJU ANELYTROPSIS; NAJRZADSZA JASZCZURKA NA ŚWIECIE; CHARAKTERYZUJE SIĘ ROBAKOWATYM KSZTAŁTEM, CAŁKOWITYM BRAKIEM ODNÓŻY, OTWORÓW USZNYCH, OCZU, ŁUKÓW SKRONIOWYCH I KOŚCI PASA BARKOWEGO, WYSTĘPUJE W ŚRODKOWYM OBSZARZE WSCHODNIEGO MEKSYKU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ANELYTROPSIS PAPILLOSUS - GATUNEK GADA Z RODZINY DIBAMIDAE, JEDYNY Z RODZAJU ANELYTROPSIS; NAJRZADSZA JASZCZURKA NA ŚWIECIE; CHARAKTERYZUJE SIĘ ROBAKOWATYM KSZTAŁTEM, CAŁKOWITYM BRAKIEM ODNÓŻY, OTWORÓW USZNYCH, OCZU, ŁUKÓW SKRONIOWYCH I KOŚCI PASA BARKOWEGO, WYSTĘPUJE W ŚRODKOWYM OBSZARZE WSCHODNIEGO MEKSYKU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
JASZCZURKA WĘŻOWATA Anelytropsis papillosus - gatunek gada z rodziny Dibamidae, jedyny z rodzaju Anelytropsis; najrzadsza jaszczurka na świecie; charakteryzuje się robakowatym kształtem, całkowitym brakiem odnóży, otworów usznych, oczu, łuków skroniowych i kości pasa barkowego, występuje w środkowym obszarze wschodniego Meksyku (na 18 lit.)

Definicje krzyżówkowe

JASZCZURKA WĘŻOWATA
Anelytropsis papillosus - gatunek gada z rodziny Dibamidae, jedyny z rodzaju Anelytropsis; najrzadsza jaszczurka na świecie; charakteryzuje się robakowatym kształtem, całkowitym brakiem odnóży, otworów usznych, oczu, łuków skroniowych i kości pasa barkowego, występuje w środkowym obszarze wschodniego Meksyku (na 18 lit.).

Oprócz ANELYTROPSIS PAPILLOSUS - GATUNEK GADA Z RODZINY DIBAMIDAE, JEDYNY Z RODZAJU ANELYTROPSIS; NAJRZADSZA JASZCZURKA NA ŚWIECIE; CHARAKTERYZUJE SIĘ ROBAKOWATYM KSZTAŁTEM, CAŁKOWITYM BRAKIEM ODNÓŻY, OTWORÓW USZNYCH, OCZU, ŁUKÓW SKRONIOWYCH I KOŚCI PASA BARKOWEGO, WYSTĘPUJE W ŚRODKOWYM OBSZARZE WSCHODNIEGO MEKSYKU sprawdź również:

wycieczka z dreszczykiem ,
Gatunek ten został ostatnio przesunięty z rodzaju fasola (Phaseolus) do rodzaju Vigna, ale jest wciąż cytowany jako Phaseolus aureus lub Phaseolus radiatus ,
Mnium stellare - gatunek mchu z rodziny merzykowatych ,
wada przędzy polegająca na występowaniu kłębków zsuniętych w jedno miejsce ,
przedstawienie postaci ludzkiej w taki sposób, żeby cały ciężar spoczywał na jednej nodze z wygięciem tułowia i ramienia w stronę odwrotna ,
ciasto dla solenizanta ,
meksykanka, pierwsza kobieta, która zapaliła znicz olimpijski podczas I.O. w Meksyku ,
tkanina o skośnym splocie, z drobnymi ukośnymi prążkami, wykonywana z różnych surowców, używana na podszewki, sukienki i ubranka dziecięce ,
tkanina jedwabna, która jest przetykana złotą nicią ,
odmiana rzodkwi zwyczajnej o dużym, białym korzeniu ,
lubieżny bożek leśny ,
mnich przepisujący księgi ,
Brassica oleracea var. capitata f. rubra - odmiana kapusty głowiastej; jej liście zawierają antocyjany, co nadaje im czerwonofioletowy kolor ,
trzecie, licząc od dołu przedłużenie masztu ,
stan, w którym nie istnieje coś, co powinno być (lub mogłoby być - w innych warunkach) ,
jeleń jawajski, jelonek jawajski, Axis kuhlii - endemiczny gatunek średniej wielkości ssaka parzystokopytnego z rodziny jeleniowatych; zamieszkuje wyspę Bawean w Indonezji ,
owad ,
zdrobniale o galonie, odznaczeniu ,
zupa z mleka z dodatkiem żółtka ,
utrata zdolność czytania i pisania u osoby dorosłej, niewynikająca z przyczyn medycznych ,
naczelne, suwerenne bóstwo panteonu bałtyjskiego ,
w architekturze - motyw ozdobny w kształcie dwóch ćwierćkół odwróconych łukami do siebie ,
mieszanina stałych wielkocząsteczkowych węglowodorów o żółtawej barwie ,
socjolog amerykański (1880-1949); jeden z twórców socjologii przemysłu w USA ,
badanie - na reprezentatywnej grupie - opinii i nastrojów społecznych, aby dokonać diagnozy i opracować prognozy ,
wypowiedż, która nie ma sensu, jest zbędna, nic nie wnosi ,
kosmonauta radziecki na pokładzie statku Wostok 2 ,
więzadło stawu kolanowego, które znajduje się przy wewnętrznej powierzchni kłykcia bocznego kości udowej ,
chodaki, łapcie ,
praca wykonywana w dzień, dzienna (poranna) zmiana

Komentarze - ANELYTROPSIS PAPILLOSUS - GATUNEK GADA Z RODZINY DIBAMIDAE, JEDYNY Z RODZAJU ANELYTROPSIS; NAJRZADSZA JASZCZURKA NA ŚWIECIE; CHARAKTERYZUJE SIĘ ROBAKOWATYM KSZTAŁTEM, CAŁKOWITYM BRAKIEM ODNÓŻY, OTWORÓW USZNYCH, OCZU, ŁUKÓW SKRONIOWYCH I KOŚCI PASA BARKOWEGO, WYSTĘPUJE W ŚRODKOWYM OBSZARZE WSCHODNIEGO MEKSYKU. Dodaj komentarz

5+8 =

Poleć nas znajomym:

x