ELEMENT ZBROI ŁUSKOWEJ, PŁYTKA WYKONANA Z METALU, ROGU LUB KOŚCI, NASZYTA LUB W INNY SPOSÓB PRZYTWIERDZONA DO PODŁOŻA SKÓRZANEGO LUB WYKONANEGO Z INNEGO MOCNEGO MATERIAŁU, TWORZĄCA RAZEM Z INNYMI ŁUSKAMI PANCERZ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ŁUSKA to:

element zbroi łuskowej, płytka wykonana z metalu, rogu lub kości, naszyta lub w inny sposób przytwierdzona do podłoża skórzanego lub wykonanego z innego mocnego materiału, tworząca razem z innymi łuskami pancerz (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ŁUSKA

ŁUSKA to:

część naboju służąca do umieszczenia w niej ładunku miotającego i spłonki (na 5 lit.)ŁUSKA to:

kostna lub rogowa płytka wraz z innymi łuskami tworząca pokrywę ciała wielu zwierząt i pełniąca zazwyczaj funkcje obronne; występuje u ryb, gadów, ptaków i niektórych bezkręgowców (np. u motyli) (na 5 lit.)ŁUSKA to:

twarda okrywa niektórych nasion, owoców, pąków i podziemnych pędów roślin (na 5 lit.)ŁUSKA to:

rodzaj deformacji warstw skalnych stanowiący niewielką jednostkę tektoniczną (od dziesiątek milimetra do kilku kilometrów), silnie zaburzona wewnętrznie część większej struktury (na 5 lit.)ŁUSKA to:

złuszczająca się warstwa rogowa naskórka o charakterystycznym wyglądzie i fakturze (na 5 lit.)ŁUSKA to:

pokrywa ciała niektórych zwierząt, w szczególności ryb i gadów, składająca się z cienkich, częściowo nachodzących na siebie płytek; łuski (na 5 lit.)ŁUSKA to:

płaska, uwypuklona część kości (na 5 lit.)ŁUSKA to:

aparat ortopedyczny służący do stabilizacji i unieruchomienia stawu (na 5 lit.)ŁUSKA to:

element struktury, cienka warstwa stałej substancji często podobna do łuski zwierzęcej - kostnej lub rogowej płytki, która wraz z innymi łuskami tworzy pokrywę ciała (na 5 lit.)ŁUSKA to:

w metalurgii: cienka zewnętrzna warstwa metalu lub tlenków, która nie jest częścią wyrobu (na 5 lit.)ŁUSKA to:

część naboju: metalowa powłoka mieszcząca ładunek prochu i spłonkę (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ELEMENT ZBROI ŁUSKOWEJ, PŁYTKA WYKONANA Z METALU, ROGU LUB KOŚCI, NASZYTA LUB W INNY SPOSÓB PRZYTWIERDZONA DO PODŁOŻA SKÓRZANEGO LUB WYKONANEGO Z INNEGO MOCNEGO MATERIAŁU, TWORZĄCA RAZEM Z INNYMI ŁUSKAMI PANCERZ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.134

PLAFON, KOMPATYBILNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA, IDEAŁ MAKSYMALNY, BANIA, BIUSTONOSZ, RILEY, NAGOLENNIK, PROPORZEC, IVAN, POMOC, IGNOTUM PER IGNOTUM, SPÓJNIK ŁĄCZNY, ŚCIEKI KOMUNALNE, CZASZA LODOWA, ROZETKA, SPORT ZIMOWY, ZBROJA NIEMIECKA, KONCENTRACJA, ŚMIECH, ROSZPONKA, WSPÓŁOBECNOŚĆ, BUŁAN, BARKAS, PIERŚCIEŃ, SMAK, BROKATELA, SZNAPS, NIECKA WYPADOWA, OLEJ PALMOWY, OLEJEK ABSOLUTNY, BABA-CHŁOP, BIAŁY MARSZ, INDIANKA, OKNO, POJAZD ZABYTKOWY, TYRANIA, BATON, MATERIAŁ SKALNY, ROŻEK, PRZESIEW, TEMNODONTOZAUR, KARTANA, LOTNICTWO WOJSKOWE, WYROŚL, OTĘPIAŁOŚĆ, OBSŁUGA, PAMPUCH, WRÓG, ROTACJA WEWNĘTRZNA, WADA DREWNA, PRZEBARWIENIE, OFENSYWA, BĘBEN, OUTSIDER, KOMÓRKA WĄTROBOWA, NAKRYCIE GŁOWY, GENDER, BROŃ MIOTAJĄCA, ARTYKULACJA, TEST, GŁOS, TUMULUS, MALATURA, KOMUNIKATOR INTERNETOWY, ODPOWIEDZIALNOŚĆ KONTRAKTOWA, MIĘSIEŃ PIRAMIDOWY, DRAMATURGIA, FALC, PAPROĆ DRZEWIASTA, UZUS, DZIEGCIARZ, CENOTWÓRCA, PARAMETRYZACJA, CHÓR, SECESJONISTA, CZŁONEK, FUCHA, PANICZ, DRAJREP, IMIGRACJA, RAKIETA, KAWOWIEC, TYTANIAN, KLASA, REMIX, BLOK ENERGETYCZNY, DZIAŁ WODNY, AUGUR, WYMIAR, WYCISKANIE, SOCZEWKA, ORGAN, LUK, POWŁOKA, BATALIA, EKONOMICZNA TEORIA DEMOKRACJI, BASEN, EKONOMIK, OPENER, SOLIDARYZM, SZLAUF, BABULINKA, WIAROŁOMSTWO, TEOGONIA, SAMICA, PIEPRZ CZERWONY, KULT, BAGNIK ZDROJOWY, PUNKT WYJŚCIA, VIBRATO, CHAŁTURA, PANI, PROCES BIOLOGICZNY, KLIMAKS, KABRIOLET, LASKA, FIALA, ROZDZIELACZ ELEKTRYCZNY, WOJSKA RAKIETOWE, BARCHAN, GRZYB, STRZELNICA SPORTOWA, UBRANIE OCHRONNE, REGUŁA SARRUSA, ROGER, ATUT, EUTEKTYKA, FENOTYP GRONOSTAJA, WIWAT, MIKONAZOL, REWANŻ, ROM, GRUPA WSPARCIA, ILLOKUCJA, INTERPRETACJA, DRAPIEŻNIK, FRAZA, POLARYZACJA JONOWA, OCZKO, KAWA PO WIEDEŃSKU, OPONENT, KWASICA, CIASNOŚĆ, BACIK, POWTÓRZENIE, WEŁNIAK, WYRĄB, ŁUPEK ILASTY, LANDO, KONDYCJA FINANSOWA, PIERŚCIEŃ WIELOMIANÓW, OKRZOSEK, KROK, DOPŁATA PRZEDMIOTOWA, HEKSAMETR, SIATECZKA, ĆWICZENIA, WIĘKSZOŚĆ PARLAMENTARNA, BANDAŻ, DŻET, TARNOWIANKA, WIĘZADŁO OBŁE, CYNAMON, RAMIĘ, NAMORDNIK, CYFRA, FRYZURA, MUZA, PANSEKSUALIZM, BLOK RYSUNKOWY, KIRPAN, ZAWIKŁANIE, DIAGNOSTYKA, AWARIA, REMITENT, RĘKAWICA, MONTAŻOWNIA, WIELOKĄT, PRĄD ZMIENNY, LEKCJA, ANTONOMAZJA, MIŁOŚĆ FRANCUSKA, LIBELLA, DOSTAWCA, STYPENDIUM, WĄSONÓG, PODKASTING, HARCAP, NAKOLANEK, PŁOMYK, RUDI, IMAGE, SIELANKA, TWARDOŚĆ, ŁODRANIT, WYCHODŹSTWO, WYRAZ POCHODNY, ROGAL, ODŁAMKOWY, PRZESTRZEŃ HILBERTA, JĘZYCZEK, KONSOLA, ISTOTA FANTASTYCZNA, STOPKA, ŻAK, ZMIANA PATOLOGICZNA, KOLET, ZBROJOWNIA, MARKIZA, STATYW, TRADYCYJNOŚĆ, BURZA DZIEJOWA, ŁOTEWSKOŚĆ, ŁĄCZE ABONENCKIE, NIEWRAŻLIWOŚĆ, CIEK, MITOLOGIZM, UKŁAD PLANETARNY, ŚMIGŁOŚĆ, BROSZURKA, CZAPKA FRYGIJSKA, ROZPADLISKO, MIĘKISZ ZASADNICZY, TEMPERATURA ZAPALENIA, PINGWINARIUM, GŁUCHY TELEFON, BLOKADA, KUMOTER, ZIARNIAK, KILOMETR ZEROWY, SUMAK, PREZENCJA, C, ODEZWA, NADRUK, KASZTANEK, PODKŁADKA, HANKA, ŚLIWKA, WAŁ, APOLOGETA, SINFONIA, NIEDOROZWÓJ, EUROWALUTA, JALAPENO, GRZYB ATOMOWY, SPUST, KOSMETYK, WERBENA, MACERACJA, KUREK, SYSTEM CIEPŁOWNICZY, DRAMATYKA, DUJKER ZEBROWATY, BEAN, INFORMACJA, WĘGLÓWKA, MÓRG, CHWYTNIK, BARELIEF, WSPÓŁMAŁŻONEK, ANTRYKOT, LABORATORIUM, ŁUPEK HUMUSOWY, NASTURCJA, ZŁOTA KLATKA, SYLWETA, WSPARCIE, FAZA, RAWELIN, TENUTA, BEZWŁAD, CERAMIKA SANITARNA, POMPA OBIEGOWA, FRAZA, PODWÓJNOŚĆ, DUM-DUM, PASTERZ, STATYKA, ŻUPAN, OBRONA, MEMBRANOFON, PAROWCZYK, MOKIET, WIEŻA HEJNAŁOWA, ORGANELLA, OKOWA, PANCERZ LAMELKOWY, KOCIOŁ EWORSYJNY, WAFEL, BRZYDOTA, ILUZJA PIENIĄDZA, GRANT, ACHALAZJA, KOLEJKA, RYBIK, CZĘSTOKÓŁ, SERYJNY MORDERCA, MORENA BOCZNA, ?KIESZEŃ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.134 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ELEMENT ZBROI ŁUSKOWEJ, PŁYTKA WYKONANA Z METALU, ROGU LUB KOŚCI, NASZYTA LUB W INNY SPOSÓB PRZYTWIERDZONA DO PODŁOŻA SKÓRZANEGO LUB WYKONANEGO Z INNEGO MOCNEGO MATERIAŁU, TWORZĄCA RAZEM Z INNYMI ŁUSKAMI PANCERZ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ELEMENT ZBROI ŁUSKOWEJ, PŁYTKA WYKONANA Z METALU, ROGU LUB KOŚCI, NASZYTA LUB W INNY SPOSÓB PRZYTWIERDZONA DO PODŁOŻA SKÓRZANEGO LUB WYKONANEGO Z INNEGO MOCNEGO MATERIAŁU, TWORZĄCA RAZEM Z INNYMI ŁUSKAMI PANCERZ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ŁUSKA element zbroi łuskowej, płytka wykonana z metalu, rogu lub kości, naszyta lub w inny sposób przytwierdzona do podłoża skórzanego lub wykonanego z innego mocnego materiału, tworząca razem z innymi łuskami pancerz (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ŁUSKA
element zbroi łuskowej, płytka wykonana z metalu, rogu lub kości, naszyta lub w inny sposób przytwierdzona do podłoża skórzanego lub wykonanego z innego mocnego materiału, tworząca razem z innymi łuskami pancerz (na 5 lit.).

Oprócz ELEMENT ZBROI ŁUSKOWEJ, PŁYTKA WYKONANA Z METALU, ROGU LUB KOŚCI, NASZYTA LUB W INNY SPOSÓB PRZYTWIERDZONA DO PODŁOŻA SKÓRZANEGO LUB WYKONANEGO Z INNEGO MOCNEGO MATERIAŁU, TWORZĄCA RAZEM Z INNYMI ŁUSKAMI PANCERZ sprawdź również:

lekkie damskie nakrycie wierzchnie, lekki sweterek bez zapięcia z przodu ,
myto pomierne ,
wąski, długi kształt, pasek ,
przyrząd pomiarowy oparty na zjawisku interferencji fal, w którym źródłem światła jest laser ,
Cinclosoma alisteri - gatunek ptaka z rodziny trzaskaczy (Psophodidae) ,
wesoła pieśń biesiadna, rozpowszechniona w Polsce w XVIII w ,
herba perennis - roślina zielna żyjąca dłużej niż dwa lata i zwykle wielokrotnie w tym czasie wydająca nasiona bądź zarodniki (wyjątkiem są zakwitające raz hapaksanty) ,
jednostka wyporności, inaczej tona angielska, równa 2240 funtów brytyjskich (1016,05 kg) ,
w matematyce: zbiór otwarty i spójny ,
muzyka, do której tańczy się slow-foxa ,
postępujące włóknienie miąższu wątroby, niszczące strukturę narządu ,
przyrząd do prania; drewniane narzędzie do wybijania bielizny podczas prania ,
pieje w zagrodzie (daw.) ,
karty do wróżenia ,
powierzchnia ściany budynku widoczna na zewnątrz ,
zasadnicza część tułowia ,
materiał, zwykle tkanina tkanina ,
Cyclemys dentata - gatunek gada z rodziny batagurowatych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, występujący w południowo-wschodniej Azji ,
osoba pobierająca rentę, zwykle z powodu niezdolności do pracy ,
FARSZ ,
HEFEI ,
Geum bulgaricum - gatunek rośliny z rodziny różowatych ,
ruchliwe glony żyjące wewnątrz warstwy mułu ,
miejsce, z którego wypływa w naturze ciek wodny ,
drapanie płyty winylowej igłą znajdującą się w gramofonie konsoli DJ-a, powodujące dźwięk wykorzystywany najczęściej w nagraniach muzyki z gatunku hip-hop oraz tanecznej muzyki elektronicznej, ale też w takich gatunkach jak metal ,
znana z zakładów Zeissa ,
zminiaturyzowany dokument fotograficzny ,
zwyczajowa nazwa zabiegu leczniczy z użyciem borowiny - nieodwodnionego torfu leczniczego ,
kaucja, zastaw pieniężny ,
śmielszy adorator, który aspiruje do małżeństwa

Komentarze - ELEMENT ZBROI ŁUSKOWEJ, PŁYTKA WYKONANA Z METALU, ROGU LUB KOŚCI, NASZYTA LUB W INNY SPOSÓB PRZYTWIERDZONA DO PODŁOŻA SKÓRZANEGO LUB WYKONANEGO Z INNEGO MOCNEGO MATERIAŁU, TWORZĄCA RAZEM Z INNYMI ŁUSKAMI PANCERZ. Dodaj komentarz

4×6 =

Poleć nas znajomym:

x