ELEMENT ZBROI ŁUSKOWEJ, PŁYTKA WYKONANA Z METALU, ROGU LUB KOŚCI, NASZYTA LUB W INNY SPOSÓB PRZYTWIERDZONA DO PODŁOŻA SKÓRZANEGO LUB WYKONANEGO Z INNEGO MOCNEGO MATERIAŁU, TWORZĄCA RAZEM Z INNYMI ŁUSKAMI PANCERZ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ŁUSKA to:

element zbroi łuskowej, płytka wykonana z metalu, rogu lub kości, naszyta lub w inny sposób przytwierdzona do podłoża skórzanego lub wykonanego z innego mocnego materiału, tworząca razem z innymi łuskami pancerz (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ŁUSKA

ŁUSKA to:

część naboju służąca do umieszczenia w niej ładunku miotającego i spłonki (na 5 lit.)ŁUSKA to:

kostna lub rogowa płytka wraz z innymi łuskami tworząca pokrywę ciała wielu zwierząt i pełniąca zazwyczaj funkcje obronne; występuje u ryb, gadów, ptaków i niektórych bezkręgowców (np. u motyli) (na 5 lit.)ŁUSKA to:

twarda okrywa niektórych nasion, owoców, pąków i podziemnych pędów roślin (na 5 lit.)ŁUSKA to:

rodzaj deformacji warstw skalnych stanowiący niewielką jednostkę tektoniczną (od dziesiątek milimetra do kilku kilometrów), silnie zaburzona wewnętrznie część większej struktury (na 5 lit.)ŁUSKA to:

złuszczająca się warstwa rogowa naskórka o charakterystycznym wyglądzie i fakturze (na 5 lit.)ŁUSKA to:

pokrywa ciała niektórych zwierząt, w szczególności ryb i gadów, składająca się z cienkich, częściowo nachodzących na siebie płytek; łuski (na 5 lit.)ŁUSKA to:

płaska, uwypuklona część kości (na 5 lit.)ŁUSKA to:

aparat ortopedyczny służący do stabilizacji i unieruchomienia stawu (na 5 lit.)ŁUSKA to:

element struktury, cienka warstwa stałej substancji często podobna do łuski zwierzęcej - kostnej lub rogowej płytki, która wraz z innymi łuskami tworzy pokrywę ciała (na 5 lit.)ŁUSKA to:

w metalurgii: cienka zewnętrzna warstwa metalu lub tlenków, która nie jest częścią wyrobu (na 5 lit.)ŁUSKA to:

część naboju: metalowa powłoka mieszcząca ładunek prochu i spłonkę (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ELEMENT ZBROI ŁUSKOWEJ, PŁYTKA WYKONANA Z METALU, ROGU LUB KOŚCI, NASZYTA LUB W INNY SPOSÓB PRZYTWIERDZONA DO PODŁOŻA SKÓRZANEGO LUB WYKONANEGO Z INNEGO MOCNEGO MATERIAŁU, TWORZĄCA RAZEM Z INNYMI ŁUSKAMI PANCERZ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.134

REGUŁA ALLENA, TROCINÓWKA, LUNETA, DZIAŁ, AEDICULA, ŁYSIENIE, ANTABA, KOMISANT, ZAPORA OGNIOWA, ACETYLENEK MIEDZI, ZACHYLNIK OSZCZEPOWATY, KLASA, KOZACZKA, TONAŻ, FOTOGRAM, CZASOWNIK WIELOKROTNY, EMBOLIZACJA, OBIEKT, TEMPERATURA ROSY, BIAŁA SZKOŁA, RELING, BRAMSEL, EMISJA, POGROMCA, AKREDYTACJA, DROGA, PIEKARNIK, GOSPODARZ DOMU, KÓŁKORODEK, MOTET, NUMER TAKTYCZNY, AZYDEK, ZENDRA, PERŁOWIEC, MELODIA, OPERACJA LOGICZNA, LINIA WIDMOWA, ŁUPEK SAPROPELOWY, WŻER, OKULARY, PRZEMIANA ODWRACALNA, MISTRZ, KRZYWKA, NAGRANIE WIDEO, BAREŻ, TRAMONTANA, KŁYKIEĆ POTYLICZNY, DEKALKOMANIA, ŚRODOWISKO, KOŻUSZYSKO, MEGALOPOLIS, OWOC POZORNY, KOLCZAKOWATE, PASTYŁA, SPRAWA, OSTROMLECZ, NIEWŁAŚCIWOŚĆ, ROLA, GRUPA PRZYJAŹNI, OBIEKTYWIZM, ASYSTENTKA SPOŁECZNA, BROSZURA, SKARPA, KOBYŁA, WPUST CZOPKOWY, JEZIORO POLODOWCOWE, SILNIK TURBOŚMIGŁOWY, BIAKS, HUBA SIARKOWA, TŁUMIK, BEAN, ZAKURZENIE, AUSTRALIA, PALTO, TECHNIKA, GNÓJ, ALIENACJA, ESTER, SKOK W BOK, CYGANKA, DOMINANTA, LEJBIK, PIĘTNASTOKROTNOŚĆ, ALFABET MIGANY, KOLORY PAŃSTWOWE, PAPROĆ DRZEWIASTA, KREACJA PIENIĄDZA, ODDANIE, ORGANIZM WSKAŹNIKOWY, LITERATURA FAKTU, EKONOMIA, ENERGOELEKTRYK, ODDZIAŁ WYDZIELONY, ANTYKONCEPCJA, COKÓŁ, STAN, PASKUDA, TEST ATOMOWY, KORPUS, ZAMSZ, KWAŚNICA, INGUSZ, ADAPTACJA, KONFIGURACJA ABSOLUTNA, SRAKA, GĘŚ, PRZEWROTKA, NIEEFEKTYWNOŚĆ, PARÓWKA, FOLIA, KREOLKA, BRODZĄCE, GAJ, TACA, BEDŁKA, DENTYNA, KOPIA FOTOGRAFICZNA, PRĄD PRZEMIENNY, TAKSON MONOTYPOWY, ĆWICZENIE, OPTIMUM EKONOMICZNE, GUMA, KAWAŁEK, SAMOGRAJ, FASZYNA, MORENA KOŃCOWA, STRYCH, RETENCJA, ZEWŁOK, ELEWATOR, FUNKCJA, SKRZYDEŁKO, KSZTAŁCENIE USTAWICZNE, BOM, BLOCZEK, TRUP, TOPIK, BOZIA, SEPARACJA, OPONKA, BALECIK, PAS POOPERACYJNY, TRYSKAWKA, PUSTELNIA, ZGRUPOWANIE, BAZYLISZEK, KRUCHE CIASTO, CANCA, WIGONIA, DESKARZ, EMALIA, SATELITA, WARTOŚĆ ZNAMIONOWA, KONFIGURACJA, ŚWIDEREK, ZAPALNOŚĆ, POSTRZEGANIE POZAZMYSŁOWE, MAŁY PALEC, KAZAMATA, PANEKLA, KURS, ŁĄCZÓWKA, BELKA, HIPERTONIA, FLUID, ZDARZENIE PRAWNE, PACHOŁ, OZDOBNIK, STÓŁ, JAMA, POŁYKACZ, TARCZKA OPACHOWA, BRAMKA, POZIOM, RACJONAŁ, GLIKOGENOZA TYPU I, AZOLLA AFRYKAŃSKA, LOTNIA, NUMER KIERUNKOWY, KSIĄŻKA ADRESOWA, KLUCZ ELEKTROLITYCZNY, OSTRA REAKCJA NA STRES, GAZOLINA, STRONA, USPOKAJACZ, APRETUROWANIE, OSADA, WATOLINA, GROWL, HAMULEC, POSTĘPOWANIE KOMPENSACYJNE, NASADA, STRACCIATELLA, SYMETRIA FIGURY, PROMENADA, IMAGE, PODSTAWA, KRĄG KULTUROWY, SERPENTYNA, ZSZYWARKA, PIGULARZ, BOSFOR KIMMERYJSKI, PRZYCHODNIA, NEUTRALNOŚĆ TECHNOLOGICZNA, MADZIARSKI, SYNTETYK, MNOŻENIE MACIERZY, RÓŻNOWIEKOWOŚĆ, KLATKA, BEZDUSZNOŚĆ, TRZON TŁOKOWY, SSAK, KORDON SANITARNY, HARMONIZACJA, FARMERKI, ADWENTYSTA, OSEŁEDEC, OLIFANT, DYWIZJON RAKIETOWY, STEWA, FITOFAGIA, FANTOM, GŁOŚNIK OTWARTY, DZIUPLA, FIRMANCTWO, LIBERIA, NIEBIOSY, WĘZEŁ CHŁONNY, ZAKUP, WSPÓŁWŁADCA, MIĘSIEŃ SKRZYDŁOWY, PAS, KOŃ, PODYPLOMÓWKA, CIĘŻKI SPRZĘT, FROTTOLA, NAWIERZCHNIA, FAKTOR, ŚLEDŹ, POLER, POJĘCIE METEOROLOGICZNE, FELER, PALCÓWKA, ŚLISKOŚĆ POŚNIEGOWA, OSKÓREK, WYDAWNICTWO SERYJNE, TYGIELEK, DRAMATYZM, DUKTOR, NIEDOROZWÓJ, DWUDZIESTOZŁOTÓWKA, DIABELSKOŚĆ, KASZYCA, OBORA DWORSKA, ŚCIEG, ŚLIZG STAWOWY, WCIERKA, CZYNNIK NORMUJĄCY, SZYBKOŚĆ, CUKIER WANILIOWY, LOBOTOMIA, BYLICA, RELISH, ZWICHNIĘCIE, MIKSTURA, POMOC, WAŁ, MŁOTECZEK, PODPÓRKA, REKOMENDACJA, PIENIĄDZ ZASTĘPCZY, KOALICYJKA, KASETOWIEC, MOL, PUNKT DYMIENIA, SEMAFOR KSZTAŁTOWY, BUM, WOLANT, SKUP, SSAK, SKAŁA ALITOWA, MOCARSTWO DOMINUJĄCE, CHIŃSKI, PIEŃ WSPÓŁCZULNY, CZŁON POŚREDNI, GOFRA, JĘZYK ANGIELSKI, NANERCZ, WAGONIK, NOŚNOŚĆ, JUDASZOWE SREBRNIKI, LEWICOWOŚĆ, REKUPERATOR CIEPŁA, SUBSTANTYWNOŚĆ, ROTA, PIECZĘĆ, DERESZOWATY, KIEROWNIK BUDOWY, DEMONSTRACJA, ?UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.134 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ELEMENT ZBROI ŁUSKOWEJ, PŁYTKA WYKONANA Z METALU, ROGU LUB KOŚCI, NASZYTA LUB W INNY SPOSÓB PRZYTWIERDZONA DO PODŁOŻA SKÓRZANEGO LUB WYKONANEGO Z INNEGO MOCNEGO MATERIAŁU, TWORZĄCA RAZEM Z INNYMI ŁUSKAMI PANCERZ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ELEMENT ZBROI ŁUSKOWEJ, PŁYTKA WYKONANA Z METALU, ROGU LUB KOŚCI, NASZYTA LUB W INNY SPOSÓB PRZYTWIERDZONA DO PODŁOŻA SKÓRZANEGO LUB WYKONANEGO Z INNEGO MOCNEGO MATERIAŁU, TWORZĄCA RAZEM Z INNYMI ŁUSKAMI PANCERZ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ŁUSKA element zbroi łuskowej, płytka wykonana z metalu, rogu lub kości, naszyta lub w inny sposób przytwierdzona do podłoża skórzanego lub wykonanego z innego mocnego materiału, tworząca razem z innymi łuskami pancerz (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ŁUSKA
element zbroi łuskowej, płytka wykonana z metalu, rogu lub kości, naszyta lub w inny sposób przytwierdzona do podłoża skórzanego lub wykonanego z innego mocnego materiału, tworząca razem z innymi łuskami pancerz (na 5 lit.).

Oprócz ELEMENT ZBROI ŁUSKOWEJ, PŁYTKA WYKONANA Z METALU, ROGU LUB KOŚCI, NASZYTA LUB W INNY SPOSÓB PRZYTWIERDZONA DO PODŁOŻA SKÓRZANEGO LUB WYKONANEGO Z INNEGO MOCNEGO MATERIAŁU, TWORZĄCA RAZEM Z INNYMI ŁUSKAMI PANCERZ sprawdź również:

film z Milą Kunis ,
sportowa gra zespołowa rozgrywana na lodowisku ,
jezioro w Szwecji, na zachód od Sztokholmu, powierzchnia 484 km , głębokość do 20 m, połączone kanałem z jeziorem Melar ,
kąt mający jedno wspólne ramię, pozostałe zaś leżące pod kątem prostym ,
dętka bez powietrza ,
męczy aktora przed występem ,
hel lub neon ,
w logice - funktorNOT, któremu w języku naturalnym odpowiadanie,nieprawda, że ,
skała alitowa - skała zbudowana głównie z tlenków i wodorotlenków glinu; powstała w wyniku daleko posuniętego chemicznego wietrzenia glinokrzemianów w warunkach klimatu tropikalnego lub subtropikalnego ,
zagięcie, fałda, kształt, który powstaje na skutek marszczenia jakiejś powierzchni ,
but na wysokiej podeszwie ,
nowy sol - waluta Peru ,
czas przeznaczony na pełnienie dyżuru ,
bardzo dużo ,
samochód marki Aston Martin ,
Acipenseriformes - rząd ryb promieniopłetwych (Actinopterygii) obejmujący około 30 współcześnie żyjących gatunków o wielu archaicznych cechach budowy, w tym typowych dla rekinów; ryby te mają duże znaczenie gospodarcze ze względu na smaczne i delikatne mięso oraz czarny kawior wyrabiany z ich ikry, jesiotrokształtne zamieszkują morskie, słodkie i słonawe wody półkuli północnej - Europy, Ameryki Północnej i północnej Azji ,
ostatni tylni maszt na statku żaglowym z ożaglowaniem rejowym ,
kraina w Norwegii ,
wg Biblii izraelski siłacz podstępnie wydany Filistynom przez Dalilę ,
biernik, czwarty przypadek deklinacji ,
hispano - rasa koni wywodząca się z Hiszpanii; powstała poprzez krzyżowanie klaczy o andaluzyjskim czy też arabskim dziedzictwie z folblutami ,
informacja naukowa - nauka obejmująca teorię i metodologię działalności informacyjnej, czyli gromadzenie, przetwarzanie oraz udostępnianie danych, wiadomości, informacji z różnych dziedzin wiedzy ,
olej roślinny, który otrzymuje się dzięki wyciskaniu na zimno nasion drzewa migdałowego ,
eurazjatycki ptak z rodziny drozdowatych ,
rosyjski rewolucjonista ze sfer szlacheckich w latach 20. XIX wieku ,
czołowa pozycja ,
zaburzenie endogenne, w którym okresowo występują zaburzenia nastroju, emocji i aktywności; może się przejawiać występowaniem zespołów depresyjnych, hipomaniakalnych i maniakalnych oraz stanów mieszanych ,
skasofon, który ma skalę zbliżoną do głosu altowego ,
(1651-1715), francuski pisarz, pedagog i kaznodzieja, zwolennik kwietyzmu ,
zdjęcia (pot.)

Komentarze - ELEMENT ZBROI ŁUSKOWEJ, PŁYTKA WYKONANA Z METALU, ROGU LUB KOŚCI, NASZYTA LUB W INNY SPOSÓB PRZYTWIERDZONA DO PODŁOŻA SKÓRZANEGO LUB WYKONANEGO Z INNEGO MOCNEGO MATERIAŁU, TWORZĄCA RAZEM Z INNYMI ŁUSKAMI PANCERZ. Dodaj komentarz

7×1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast