ZWIERZĘ, KTÓRE ODŻYWIA SIĘ, WYKORZYSTUJĄC JAKO POKARM CIAŁO INNEGO ZWIERZĘCIA, CO - INACZEJ NIŻ U PASOŻYTÓW - PROWADZI DO JEGO ŚMIERCI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DRAPIEŻCA to:

zwierzę, które odżywia się, wykorzystując jako pokarm ciało innego zwierzęcia, co - inaczej niż u pasożytów - prowadzi do jego śmierci (na 9 lit.)DRAPIEŻNIK to:

zwierzę, które odżywia się, wykorzystując jako pokarm ciało innego zwierzęcia, co - inaczej niż u pasożytów - prowadzi do jego śmierci (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZWIERZĘ, KTÓRE ODŻYWIA SIĘ, WYKORZYSTUJĄC JAKO POKARM CIAŁO INNEGO ZWIERZĘCIA, CO - INACZEJ NIŻ U PASOŻYTÓW - PROWADZI DO JEGO ŚMIERCI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.981

REAKCJA BEZWARUNKOWA, TEATR ELŻBIETAŃSKI, PŁYTA, ARIZONAZAUR, UKRAIŃSKI, BALANSJER, TOŻSAMOŚĆ PŁCIOWA, MNIEJSZOŚĆ, TERAPIA FOTODYNAMICZNA, API, ZAPOŻYCZENIE, NALEWKA, OMLET, SNAPSHOT, ZARZĄDZANIE WIELOPASMOWE, KOALA, WYOBRAŻENIE SUROGATOWE, KOSZATNICZKA POSPOLITA, POLE BEZŹRÓDŁOWE, FRYZ ARKADOWY, OCHOTNIK, TEKST POBOCZNY, KUCHNIA, MYLAR, FARMACEUTA, POWTÓRZENIE, CZARODZIEJ, POWÓD, ZMIANA, GADY SSAKOKSZTAŁTNE, RESPONDENT, CZUWAK, NAPIERŚNIK, INDEKS STECHIOMETRYCZNY, SZKOŁA, KANGUR OLBRZYMI, SMUTY, ANALIZA FUNKCJONALNA, PRAWOZNAWCA, RAUBITTER, SPEAKER, BRUTAL, PRESKRYPTYWIZM, WYCISK, SIEDEMNASTKA, TAMBOREK, SPECJALISTA, GAMELAN, MUNSZTUK, PRZYZWOITOŚĆ, NERWIAK OSŁONKOWY, PEDAGOG SPECJALNY, WYLĄG, DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA, CIASTO DROŻDŻOWE, GEKON, PILARKA, RECEPCJA, MĄCZKA RYBNA, AERODYNAMIK, NEKROFAG, WESZ MORSKA, DOMENA PUBLICZNA, TANGO ARGENTYŃSKIE, ORDYNUS, JĘZYKI DARDYJSKIE, OKSFORD, GLOBULA, UZUPEŁNIENIE, INFORMATYKA KWANTOWA, WEŁNA KAMIENNA, FONDUE CZEKOLADOWE, WĘŻÓWKA JAPOŃSKA, NEANDERTALCZYK, WAGON, SZABLA, KLESZCZ, FAST FOOD, CEFALASPIDY, SALAMANDRA MEKSYKAŃSKA, GAMBIR, DELFIN HEKTORA, SILNIK OBCOWZBUDNY, CELOFYZOID, ROK PODATKOWY, LIKWIDACJA, BARCZATKA GŁOGÓWKA, SZTUCZNE ŻYCIE, IMMUNOCHEMIA, KOŃ LOKAJSKI, ZOOFAG, AUTOTOMIA, PROST, SERBISTYKA, SURDYNA, BAGNO, OCZKO, ŚCINACZ, GROMADA, DIASTOLE, PROZIAK, DEGRADACJA, KOŻUSZYSKO, KAPITALISTA, SPEDYTOR, DŁAWIEC, FAMA, KOLIZJA, KOMPLEKS ŻYTNI, CHOPIN, FIZYKA, NAWALANKA, BÓSTWO, ANTROPOLOG KULTURY, PODSADKA, IMPROWIZATOR, PIERNIKARZ, SEKRETARZ WIELKI, OKLUZJA, BŁONA ZEWNĘTRZNA, TURANIZM, WYGIBAS, KOCZOWNIK, KORONKARZ, PŁASKONOS, WYWROTNOŚĆ, KADŁUB, ZAKRĘT, MIESZARKA, ŚWIĘTY, KUPEREK, WARSTWA GRANICZNA, TRÓJDŹWIĘK, DEMISEKSUALIZM, SZABLA, TEATR EPICKI, PIES GOŃCZY, CIASNOTA, PIERŚCIENICA, PRZEDŁUŻACZ, MENEDŻMENT, OSTROSŁUP FOREMNY, WŁOSKOWATOŚĆ, TOWAR, OKRĘT PODWODNY Z NAPĘDEM ATOMOWYM, ZASTAWKA, WIĘZADŁO KARKOWE, CHOROBA KAHLERA, ARENGA, OSIOŁ DOMOWY, PRZEKUPIEŃ, FEBRA, OBRONA PHILIDORA, OCHOTNIK, PRZYKASÓWKA, ART DECO, DIDŻEJ, KWADRA, CZYRAK GROMADNY, BIURO, MECHANIKA KWANTOWA, GENOMIKA STRUKTURALNA, WIZA IMIGRACYJNA, LEJNIA, OPŁATEK, ABISAL, MIKROGRAFIA, ROZTERKA, RADCA, INSTRUMENTALISTYKA, POŚLAD, KOMITET ZAŁOŻYCIELSKI, FUNDUSZ PŁAC, CIĄŻA JAJOWODOWA, FORMUŁA 1, DOROSŁOŚĆ, DOJNICA, MAMMOLOGIA, SYSTEM, UCIECZKA, NIEPRZYJACIÓŁKA, BERKELEY, ANDANTE, FYKOLOGIA, ANGIELSKA FLEGMA, MAŹNICA, REFLEKSOLOGIA, NEXIA, LOG, DYWERGENCJA, KOD DWUWARTOŚCIOWY, SZATA GRAFICZNA, KOŁA, OSOBOGODZINA, ELFICA, CZASZA, DZIECINNOŚĆ, AZYL, RODZAJ MĘSKONIEŻYWOTNY, ZNAJOMY Z WIDZENIA, SAMOCHODZIARZ, AMARANT, INGRESJA MORZA, WABIK, DZWONY RUROWE, MIANOWANIEC, EKA-PIERWIASTEK, ELASTYCZNOŚĆ, USZKO, JORDANEK, NEFROLEPIS, SATELITA, AURORACERATOPS, PIES NA BABY, OBIEG SYDERYCZNY, ŻABY BEZJĘZYCZNE, TRAGIK, METATEKST, FIRN, KONSTRUKCJA ZRĘBOWA, ZRAZÓWKA, ELEKTRODA PORÓWNAWCZA, MONTAŻYSTA, SARDANA, ZIMNA KATODA, POWRÓT, OCTOWNIA, ODPŁATA, JĄDRO SOCZEWKOWATE, STYLIZACJA, MAGNES, SZYBKOZŁĄCZE, MONOGENEZA, CZEPLIWOŚĆ, NACIEK JASKINIOWY, WYCZARTEROWANIE, TALERZ, ZAPŁATA, WYPADEK, NAUKA, RÓJKA, PRZYRODNIE RODZEŃSTWO, TENREK ZWYCZAJNY, OSŁONA, RĄCZNIK, APEREA, INŻYNIERIA TKANKOWA, DEGRENGOLADA, ZATRUCIE SIĘ, PRZEWÓD WĄTROBOWY, PIEPRZ ZIOŁOWY, FTYZJATRA, OBEREK, OMACNICA, MIKROSKOP ŚWIETLNY, KLASA POSIADAJĄCA, ŻYCIAN, BEZBRONNOŚĆ, BASKINKA, PRAWO UNIJNE, TARSKI, BATIK, KONWERGENCJA, SZTUKA WSPÓŁCZESNA, NAWROTOWOŚĆ, PERSPEKTYWA, OZONOSFERA, SELENOGRAFIA, MIODOJAD, PRZODEK, SYRENA OKRĘTOWA, GNEJS OCZKOWY, NIEOPANOWANIE, NIETOPERZE, MIĘSOŻERCA, ŻYRAFA, REGRESJA PROBITOWA, CZECHOSŁOWACKI, SUBSKRYBENT, SAWANTYZM, REKLAMKA, DEALPACK, WZW E, CUDA WIANKI, PIĘTNÓWKA BRUKIEWKA, SMOCZEK, SAMOCHODZIARZ, AMULET, MIĘSIEŃ ANTAGONISTYCZNY, CIELĘCE LATA, DYPTYCH, FRONT STACJONARNY, MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY, MIŁOŚĆ, ALKOHOLIZM, PRZYNĘTA, MONTAŻOWNIA, SOK, ASIEJEW, ?MOHORYCZ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.981 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZWIERZĘ, KTÓRE ODŻYWIA SIĘ, WYKORZYSTUJĄC JAKO POKARM CIAŁO INNEGO ZWIERZĘCIA, CO - INACZEJ NIŻ U PASOŻYTÓW - PROWADZI DO JEGO ŚMIERCI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: ZWIERZĘ, KTÓRE ODŻYWIA SIĘ, WYKORZYSTUJĄC JAKO POKARM CIAŁO INNEGO ZWIERZĘCIA, CO - INACZEJ NIŻ U PASOŻYTÓW - PROWADZI DO JEGO ŚMIERCI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DRAPIEŻCA zwierzę, które odżywia się, wykorzystując jako pokarm ciało innego zwierzęcia, co - inaczej niż u pasożytów - prowadzi do jego śmierci (na 9 lit.)
DRAPIEŻNIK zwierzę, które odżywia się, wykorzystując jako pokarm ciało innego zwierzęcia, co - inaczej niż u pasożytów - prowadzi do jego śmierci (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DRAPIEŻCA
zwierzę, które odżywia się, wykorzystując jako pokarm ciało innego zwierzęcia, co - inaczej niż u pasożytów - prowadzi do jego śmierci (na 9 lit.).
DRAPIEŻNIK
zwierzę, które odżywia się, wykorzystując jako pokarm ciało innego zwierzęcia, co - inaczej niż u pasożytów - prowadzi do jego śmierci (na 10 lit.).

Oprócz ZWIERZĘ, KTÓRE ODŻYWIA SIĘ, WYKORZYSTUJĄC JAKO POKARM CIAŁO INNEGO ZWIERZĘCIA, CO - INACZEJ NIŻ U PASOŻYTÓW - PROWADZI DO JEGO ŚMIERCI sprawdź również:

sieć służąca do połowu węgorzy ,
rodzaj lampy wyładowczej wykonanej ze szkła kwarcowego, w której źródło promieniowania nadfioletowego powstaje poprzez wzbudzenie par rtęci bądź gazów szlachetnych pod wpływem pola elektrycznego ,
wydarzenie, czynność, zajęcie, akcja, działanie, które wykonuje się w grupie; bardzo często mówi się tak na grupowe polowanie albo grupową wycieczkę ,
ozdobna roślina z rodziny złożonych ,
dowód, w którym prawdziwość tezy dowodzi się bezpośrednio poprzez dedukcję - z założeń twierdzenia i aksjomatów teorii ,
izolacja od innych ,
młynek do odpadków, młynek do odpadów, rozdrabniacz, młynek odpadków organicznych, rozdrabniacz do odpadów, młynek do zlewozmywaka - urządzenie elektryczne montowane zazwyczaj pod zlewozmywakiem kuchennym; służy do rozdrabniania kuchennych odpadków organicznych, które następnie wraz z wodą dostają się do systemu kanalizacji ,
opozycja planet ,
ogólne ujęcie jakiegoś tematu (problemu, zagadnienia) w formie artykułu, pracy naukowej bądź innej wypowiedzi ,
świadectwo z czerwonym paskiem ,
wariant nazwy geograficznej ,
znany lek na zgagę ,
przyprawa do ciast i trunków ,
YANIAN ,
LOTOKOT - KAGUAN ,
pagi, Simias concolor - gatunek ssaka z rodziny makakowatych, przystosowany do wspinaczki dzięki długim ramionom; gatunek endemiczny - występuje jedynie na Wyspach Mantawai, gdzie jest znany jako Simakobou na wyspie Siberut i jako Simasepsep na południowych wysepkach - w Sipura, North Pagai i South Pagai ,
Opisthoprora euryptera - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gwałtowne działanie sił zewnętrznych na dane ciało lub siły bezwładnościowe powstające wskutek przyspieszenia masy ciała ,
mieszkaniec Teb ,
Thalassarche carteri - gatunek ptaka z rodziny albatrosów (Diomedeidae) ,
karta płatnicza, w której podobnie jak przy karcie kredytowej bank udziela nam limitu wydatków ,
macierz kwadratowa, której wyrazy położone symetrycznie względem głównej przekątnej są przeciwnych znaków ,
Bryum capillare - gatunek mchu z rodziny prątnikowatych; mech o wysokości do 3 cm, liście wilgotne odstają, liście suche są skręcone spiralnie, na szczycie zwężone we włosowaty kończyk, mech ten rośnie na martwych drzewach, korze, skałach, murach ,
Lichmera limbata - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) obejmujący gatunki występujące na Małych Wyspach Sundajskich, Molukach, Nowej Gwinei, Vanuatu, Nowej Kaledonii i w Australii ,
pojemność baku ,
niskotopliwy stop trzech metali: cyny (90-98%), antymonu (0,5-8%) i miedzi (0,25-2,5%) ,
średniowieczny żaglowiosłowiec o jednym maszcie ,
kieł lub siekacz ,
Stephen - (1871-1900), pisarz amerykański, naturalista; „Szkarłatne godło odwagi”, „Szalupa” - powieści o bezsensie wojny ,
najwyższa karta w taroku

Komentarze - ZWIERZĘ, KTÓRE ODŻYWIA SIĘ, WYKORZYSTUJĄC JAKO POKARM CIAŁO INNEGO ZWIERZĘCIA, CO - INACZEJ NIŻ U PASOŻYTÓW - PROWADZI DO JEGO ŚMIERCI. Dodaj komentarz

4×7 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast