URZĘDNIK W STAROŻYTNYM RZYMIE, KTÓRY JAKO PIERWSZY ZE SWOJEGO RODU ZOSTAŁ WYBRANY NA KONSULA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

HOMO NOVUS to:

urzędnik w starożytnym Rzymie, który jako pierwszy ze swojego rodu został wybrany na konsula (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: HOMO NOVUS

HOMO NOVUS to:

osoba, która pojawiła się znikąd, nie była wcześniej nikomu znana, a zajmuje ważne stanowisko (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "URZĘDNIK W STAROŻYTNYM RZYMIE, KTÓRY JAKO PIERWSZY ZE SWOJEGO RODU ZOSTAŁ WYBRANY NA KONSULA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 6.136

MUTACJA ZAŁOŻYCIELSKA, NAUTILUS, ROK KOŚCIELNY, HEKSAMETR, KONTO, OBRÓŻKA, ANGLISTA, ZUPA, LEK PRZECIWBÓLOWY, DOGMATYZM, KAMIKAZE, ASAM, NAPASTNIK, KOŃ ZIMNOKRWISTY, MUZYKANT, MODERN, ZAKRĘT, PRZEDŁUŻACZ, GENTELMAN, PRZENIEWIERSTWO, KINDŻAŁ, KARTKA, BEZROLNY, HM, ZAJĄC BIELAK, WIENIEC, REFERENDARZ, KWAS TLENOWY, MONET, ZARZĄD, SZEPTUN, ŚPIĄCA KRÓLEWNA, SZPARA POWIEKOWA, PRZYSTANIOWY, SNAJPER WYBOROWY, STAŁA, PERILLA ZWYCZAJNA, DZIURA, TAN, ANONIMOWOŚĆ, DOKTORAT HONOROWY, ESENCJA, BISOPROLOL, GEN WIELOKROTNY, KWIAT SŁUPKOWY, SZYBKOWAR, KAPSLE, KORPUS, PAS, WIERTNICZY, MAŁPY WĄSKONOSE, GEOPATIA, BATON, FILOLOGIA ROSYJSKA, SAMOUCZEK, TUTORIAL, WOODSTOCK, LORD, METKA, PINGWIN DŁUGOCZUBY, HIPOTEZA MGŁAWICY SŁONECZNEJ, ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ, CZERNIDŁAK BŁYSZCZĄCY, CHOROBOWE, PODPROKURATOR, PRZECINARKA, WYSOKOŚCIOMIERZ, SKARBNIK, ZBRODNIARZ WOJENNY, EPAKTA, JĘZYCZEK U WAGI, IMPLIKANT PROSTY, ZAŚLAZ, JUWENALIA, BABOL, HUN, INŻYNIER, CZYNNIK OGRANICZAJĄCY, PRZEMĄDRZALEC, WIRTUOZOSTWO, LINDBERGH, ŁAKOMY KĄSEK, SYJON, MIŚ, KREOLKA, HIPNOTERAPIA, DOMEK, PĘPUSZEK, SZUMKA, HISTRA, PACAN, SZYBKOZŁĄCZE, TROPIK, MLASKOT, ŚCIĘCIE, OCIEPLENIE, INTERPRETATOR, OBÓZ DOCHODZENIOWY, KUPCZYK, DEKANTACJA, CHRUPKOŚĆ, WZÓR CNÓT, PRINSEPIA CHIŃSKA, B, GRUPA ABELOWA WOLNA, DYSTANS, KOMEDIA GRECKA, PLUGIN, KAKAO, INKAS, ŻARTOBLIWOŚĆ, ZWŁÓKNIENIE KLATKI PIERSIOWEJ, ZAPŁADNIACZ, KOSTKA, BURAK STOŁOWY, PROFESOREK, KOTWICA, JAJARZ, ĆWIARTKA, OPĘTANIEC, DWUWARTOŚCIOWOŚĆ, PRACA, BRAT, LAING, MOKIET, PŁEĆ, ENERGIA, JAF, OBWÓD REZONANSOWY, ŁOŻYSKO, ELEMENT, URAZ PSYCHICZNY, DERMATOL, KADZIDEŁKO, GAŁĘZIAK, WICEPREMIER, BOHATER POZYTYWNY, NOWA MIOTŁA, WYGA, TOPOS, FORMUŁKA, NEBIWOLOL, DOMINO, SIWOWĄSY, PRAKTYCZNOŚĆ, HAJDUK, ATRIUM, AMEBA, MIĘSIARZ, SULFANILAMID, KUPLER, DRZEWO, PŁASKORYT, BUCZYNA NIŻOWA, SORT MUNDUROWY, PROROCTWO, PODKOMORZY KORONNY, PRZĘDNOŚĆ, PREPPER, ILLOKUCJA, MONITOR, BON MOT, ADRES LOGICZNY, IKONOGRAFIA, RASOWOŚĆ, TREL, ŻOŁNIERZ NADTERMINOWY, ASTERIX, INTENDENT, EPIFIT, KWADRANS AKADEMICKI, UKOŚNIK, MIODOJAD ŻÓŁTOUZDY, RAMBO, BAZYLIKA, KONSTYTUCJA, ŻARTOWNIŚ, TILAKA, UNCJA, POLIAMID, KUBEŁ, KAPELUSZ KARDYNALSKI, AUGUST, OKREŚLNIK, KOTLINA KŁODZKA, JEDYNKA, GŁUPKOWATOŚĆ, MIEJSCE, PELARGONIA WIELKOKWIATOWA, GLENN, NAUCZYCIEL MIANOWANY, DWA ZERA, ANTYLOPA KROWIA, DOBRODUSZNOŚĆ, STREFA KLIMATYCZNA, BOY, DON QUICHOTE, DRABISKO, KSIĄŻĘ, ŚRODKI PIENIĘŻNE, STAROŚĆ, PTASZYNIEC, OGNISKO, KOLUMNA, PRZEWÓD WYTRYSKOWY, PORZĄDEK TOSKAŃSKI, ESENCJA, CUKIER WANILINOWY, PALUDAMENT, RIDER, PION, MLECZ, KRYSTALOID, RUMIANEK, SILNIK TŁOKOWY, KARTON, PEARY, BIEDACZKA, ŻYRAFA ROTHSCHILDA, MAROKAŃSKI, TYTOŃ, STARY KOŃ, KLAMOTY, JOGURTERIA, DEMOLUDY, JĘZYK SZTUCZNY, HUNGARYSTYKA, GNIAZDO, WALEC WIBRACYJNY, TATA, CYLINDROWIEC, EPKA, ZAIMEK PYTAJNY, KIJEK, PAŃSTWO WATYKAŃSKIE, ROŚLINA KORZENIOWA, MARSZ, DRINK, MONITOR, PALEC BOŻY, MEMBRANOFON, SREBRNY EKRAN, WŁOSI, HUMANISTYKA, FAUST, FILEMON SĘPIOGŁOWY, TRESER, DYSZA, AGENT CELNY, BROŃ, CYRANECZKA KAROLIŃSKA, GRZYB ZŁOTAWY, ELEKTRODA SZKLANA, EDYTOR, LEW SALONOWY, NAPRAWICIEL, JUDAISTA, ATUT, DOKUMENT, GOLIAT, ENKODER, EGZONUKLEAZA, HARVEY, MĘDREK, RUMIAN RZYMSKI, FOKMASZT, ŚWIERK KŁUJĄCY, GŁOS, UCHO, PANKREATYNA, KAZBA, RESOR, CZUBATY PAWIAN, RDZEŃ, APOTEOZA, AKUSTYKA FIZJOLOGICZNA, PIRAT POWIETRZNY, CIĘŻKI ORZECH DO ZGRYZIENIA, ORKIESTRA, EKONOMISTA, MONK, PŁÓCIENNIK, MIĘSIEŃ ANTAGONISTYCZNY, BEZBRZEŻ, REGENERATOR, LESER, DALMATYKA, ADAPTOR, WALEC, ODRUCH RZEPKOWY, WŚCIK DUPY, AUTSAJDER, ROZPISKA, KWASZENIAK, REFERENT, ZIELE, MASA PERŁOWA, FONOLOGIA LEKSYKALNA, EKSTERN, ?HEDONIZM ETYCZNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 6.136 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

URZĘDNIK W STAROŻYTNYM RZYMIE, KTÓRY JAKO PIERWSZY ZE SWOJEGO RODU ZOSTAŁ WYBRANY NA KONSULA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: URZĘDNIK W STAROŻYTNYM RZYMIE, KTÓRY JAKO PIERWSZY ZE SWOJEGO RODU ZOSTAŁ WYBRANY NA KONSULA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
HOMO NOVUS urzędnik w starożytnym Rzymie, który jako pierwszy ze swojego rodu został wybrany na konsula (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

HOMO NOVUS
urzędnik w starożytnym Rzymie, który jako pierwszy ze swojego rodu został wybrany na konsula (na 9 lit.).

Oprócz URZĘDNIK W STAROŻYTNYM RZYMIE, KTÓRY JAKO PIERWSZY ZE SWOJEGO RODU ZOSTAŁ WYBRANY NA KONSULA sprawdź również:

w nawigacji morskiej: wąska, mała zatoka, głęboko wcinająca się w ląd ,
wieszczka w Troi ,
zdolność układów fizycznych do magazynowania i przetwarzania energii ,
wróżenie z topionego wosku wlewanego do naczynia z wodą ,
rozmaitość topologiczna, którą można pokryć rodziną otoczeń, z których każde jest homeomorficzne i ma zbiór otwarty w wielowymiarowej przestrzeni euklidesowej ,
granatowy, intensywnie niebieski kolor ,
prowincja w Argentynie, w Andach, powierzchnia 53,2 tyś. km2, stolica Jujuy ,
jakikolwiek obszar fizyczny lub społeczny, w którym się pracuje, prowadzi jakieś działania, w którym ma się kontakt z jakimś zjawiskiem bądź określoną grupą ludzi ,
osoba panująca niepodzielnie ,
zmiana ułożenia ciała ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
zasadnicza ilościowa charakterystyka promieniowania jonizującego pochłoniętego przez organizmy żywe ,
Allium porrum - gatunek rośliny dwuletniej z podrodziny czosnkowatych; znane warzywo o cebulowym smaku ,
cecha czynu, zachowania: to, że coś jest pełne szlachetności i prawości ,
bileter lub kanar ,
mleczny - z kopytkami ,
imię dwunastu papieży ,
dziedzina nauki zajmująca się wykonywaniem pomiarów na terenach leśnych ,
węgierki w kompocie ,
całokształt wiedz o muzyce obejmujący dyscypliny teoretycznej i historyczne ,
rodzaj specjalnego sita z trzonkiem przymocowanym do obwodu, służącego do wyjmowania jarzyn lub mięsa z wywarów, owoców z syropów, klusek i pierogów z wrzątku oraz innych zbliżonych zastosowań ,
obraźliwie lub pogardliwie o kimś głupim ,
rodzaj ćwiczebnych granatów, pocisków artyleryjskich i bomb, przeznaczonych do ćwiczeń taktycznych i manewrów wojskowych ,
kontuzja, której skutkiem są obicia kości ,
holenderski. malarz i witrażysta ur. w 1921, współzałożyciel grupy Cobra ,
przedmiot liturgiczny wyznawców judaizmu, składający się z dwóch skórzanych pudełeczek zawierających pergaminy z tekstami z Tory, przymocowywanych na czole i lewym ramieniu w czasie modlitwy ,
rasa koni zimnokrwistych, wywodząca się od prymitywnego fińskiego kleppera ,
lalka ubrana w tradycyjny strój Krakowiaków ,
zawartość naczynia, które ma pojemność połowy kwaterki, czyli 1/8 litra ,
rozbraja miny

Komentarze - URZĘDNIK W STAROŻYTNYM RZYMIE, KTÓRY JAKO PIERWSZY ZE SWOJEGO RODU ZOSTAŁ WYBRANY NA KONSULA. Dodaj komentarz

1+3 =

Poleć nas znajomym:

x