LIGROINA - FRAKCJA ROPY NAFTOWEJ, MIESZANINA CIEKŁYCH WĘGLOWODORÓW; JEST UŻYWANA JAKO PALIWO I ROZPUSZCZALNIK - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BENZYNA CIĘŻKA to:

ligroina - frakcja ropy naftowej, mieszanina ciekłych węglowodorów; jest używana jako paliwo i rozpuszczalnik (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "LIGROINA - FRAKCJA ROPY NAFTOWEJ, MIESZANINA CIEKŁYCH WĘGLOWODORÓW; JEST UŻYWANA JAKO PALIWO I ROZPUSZCZALNIK". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 8.502

IKONOGRAFIA, MASA PERŁOWA, ZAUROPTERYGI, OBROŃCA, OGIEŃ GRECKI, SAŁO, POWIĘŹ, MIDLAND, OSIOŁ, CEGŁA SUSZONA, TYSIĄC, OBUSTRONNOŚĆ, KANAŁ BURZOWY, KARBROMAL, ASFALT, SYNINGIA OKAZAŁA, EMIGRACYJNOŚĆ, KWAS LIZERGINOWY, TRAGIK, MELASA, HISTORYZM CEGLANY, POLICJA SĄDOWA, PIERWOMRÓWKA ŻWIROWA, SUSZKA, INSTRUMENT DĘTY, MIKROGUMA, MAGMA, ŻURAW, REALIZM, ŻÓŁW CHIŃSKI, ŻACHWA, KOŹLARZ RÓŻOWIEJĄCY, MIKROSKOPIJNOŚĆ, POCZUCIE WINY, WIRÓWKA, TWIERDZENIE LAGRANGE'A, FILTR BESSELA, ZMIENNOKSZTAŁTNOŚĆ, CYKLAMINIAN SODU, SITWA, WYRAFINOWANOŚĆ, POMROWICOWATE, SILNIK KOMUTATOROWY, POŁĄCZENIE SWORZNIOWE, KOŃ ACHAŁ-TEKIŃSKI, BAJCA, ŚRODEK ODWOŁAWCZY, ROZMAITOŚĆ RÓŻNICZKOWA, PITA, WARIAT, JĘZYK URZĘDOWY, ENKODER PRZYROSTOWY, CZARNA OWCA, GYYZ, SŁUŻKA, PIERWSZOŚĆ, REWANŻ, JAZ ZASTAWKOWY, TRAMADOL, KOSTKA, GATUNEK WSZĘDOBYLSKI, NUTRIETY, RAMBO, PADACZKA ODRUCHOWA, NIEWŁAŚCIWOŚĆ, JEŻOWIEC JADALNY, DURNOŚĆ, KUM, KOSTKA, DNA, TRYNITARIANIZM, JEDNOSTRONNOŚĆ, UCHAL, MOSTOWNICA, IKONICZNOŚĆ, POLITYKA, MARYNISTYKA, BIAŁY MAZUR, AGRESYWNOŚĆ, LEWACTWO, ADVOCATUS DIABOLI, KREOL, KASJA, SYSTEM KOMPUTEROWY, NIESTOSOWNOŚĆ, ZAPORA MINOWA, SZORSTKOŚĆ, SAMOISTNOŚĆ, KARP BEZŁUSKI, ARCYDZIĘGLEL, RENESANSOWOŚĆ, OZDOBNIK, ŚRUT, GAZELA PRZEWALSKIEGO, SPAHISI, OMIEG GÓRSKI, TYMOLEPTYK, PIES OZDOBNY, DZIEŃ, NADAKTYWNOŚĆ, ZARAŻONY, BROŃ WODOROWA, KODOWANIE PREFIKSOWE, ZAĆMA BRUNATNIEJĄCA, NOREFEDRYNA, CUDZOZIEMSKOŚĆ, BALAST, PŁONNOŚĆ, LÓD, NÓW, AUTSAJDER, PRAPŁETWIEC BRUNATNY, NIENAGANNOŚĆ, CHOLEWKA, ŁYSA PAŁA, KOKSIAK, MIESZKALNOŚĆ, MAŁOSTKOWOŚĆ, MISIAK, KRÓWKA, ŻYWOTNIK ZACHODNI, WOLNA SOBOTA, MORA, SERŻA, FILHELLENIZM, BIAŁY ZNAK, WYPŁATA, WYCZUWALNOŚĆ, NIEPRZYJEMNOŚĆ, BAKTERIE METANOGENICZNE, MIESZANINA EUTEKTYCZNA, DOGMATYZM, REGUŁA TINBERGENA, BIAŁORUTENISTYKA, COŚ NIECOŚ, SZCZEGÓLNOŚĆ, PORTUGALSKI, METODA, GMT, DYSCYPLINA SPORTOWA, PIŁA, KONOPIE, WIETRZNOŚĆ, ŁUSZCZYCA STAWOWA, NISZCZYCIEL CZOŁGÓW, RAJD OBSERWOWANY, MIMBAR, PAY-AS-YOU-GO, DZIEŁO POŚREDNIE, ZASZŁOŚĆ, ŚRUT, TOŻSAMOŚĆ CZTERECH KWADRATÓW EULERA, RELIGIA MOJŻESZOWA, DREWNO ROZPIERZCHŁONACZYNIOWE, INSTRUMENT DĘTY BLASZANY, HUBA WIERZBOWA, TER, STAWIDŁO, UNDARIA PIERZASTODZIELNA, FUNKCJA ADDYTYWNA ZBIORU, KALENDARZ JULIAŃSKI, MALFORMACJA MACICY, MLECZ, WĄTŁOŚĆ, LICZNIK PRĄDOWY, STRATEGIA, MANAGER, ZEROWOŚĆ, CZAS TERAŹNIEJSZY, LOCH, PRZYCZÓŁEK, POETKA, WOOD, CZYN NIERZĄDNY, ZUPA NA GWOŹDZIU, PRZYBYSZ, ŻARTOWNIŚ, MAŁPA WĄSKONOSA, NIECHLUJ, LICZBA NATURALNA, KOMPANIA WARTOWNICZA, ŁOPATKA, MAŁOWARTOŚCIOWOŚĆ, KATEGORIA FLEKSYJNA, DUPECZKA, SZMACIAK, CIEPŁO, RUSZNICA, ROSYJSKOŚĆ, RELACJA TOTALNA, GLINIAN, ZGNIŁOŚĆ, FUNKCJA EKSPONENCJALNA, NEPOT, ELEKTRONOWY MIKROSKOP TRANSMISYJNY, PIĘKNO, FLEBODIUM, UDŻAJLA, REZERWA WALUTOWA, KOSZT POSZUKIWANIA INFORMACJI, PRZEDAWCZYK, MACIERZYSTOŚĆ, METYCYLINA, FINEZYJNOŚĆ, CIEMNICA, GRUZIŃSKI, OSZAST, CHWYTAK, WARTOŚCIOWOŚĆ, GRZYB OKAZAŁY, HYDROŻEL, LOMUSTYNA, KALKA TECHNICZNA, BAKAN, LOKAJSTWO, ZBRODNIA, SELSYN, EKSŻONA, SZPIEGÓWKA, LEMUR WARI, LICZBA, RUDBEKIA NAGA, EPKA, PĘDNIK GAZODYNAMICZNY, WAJGELIA, DZIECINNOŚĆ, GNIAZDO, PRZEWÓD GRZEJNY, ARKEBUZER, MARIO, ŚWIADECTWO, JEZUITA, ALBUM, PAMIĄTKOWOŚĆ, UKŁAD DARLINGTONA, SZARSZA, POWSZECHNOŚĆ, RZUT RÓWNOLEGŁY, TELEWIZORNIA, RAK, EGZOSZKIELET, KRANIOTOMIA, MIRT, DROGA APIJSKA, BAS-RELIEF, ŁÓDŹ LATAJĄCA, IZOPRENOID, JUDAIZM, UNDEAD, SIERPÓWKA, TURZYCA, NUMER DOSTĘPOWY, PRZYBUDÓWKA, PRAGMATYCZNOŚĆ, PAWANA, PRYNCYPAŁ, SROMOTNIK WOALKOWY, CHALKOGRAFIA, CIĄG NIESKOŃCZONY, ULEPSZACZ, ZAKOLE, CHOROBA PLUMMERA, KOMONICA SKRZYDLATOSTRĄKOWA, AMBITNOŚĆ, DOBRO PUBLICZNE, ZABURZENIE IDENTYFIKACJI PŁCIOWEJ, OSNOWA GEODEZYJNA, SZEŚCIAN, ATRAKCYJNOŚĆ, FOTOGRAFIA ARTYSTYCZNA, BRUTAL, BROKAT, CEKHAUZ, RESZTKA, WIELORDZENIOWOŚĆ, NADAJNIK TELEWIZYJNY, ZBIÓR BERNSTEINA, FASTRYGA, SUCHAR, PRZETWÓRCZOŚĆ, HOMESPUN, KOLEGIUM KARDYNAŁÓW, NOWOŻYTNOŚĆ, SURÓWKA, ANTYLOPA KROWIA, WIDMO, NOŚNIK NARZĘDZI, SPRZĘŻENIE ZWROTNE UJEMNE, ENERGIA, FLUNITRAZEPAM, ŻYŁKA, KOMUNIKACYJNOŚĆ, SURFAKTANT, PLEBEJUSZ, MIKROFON LASEROWY, BIEDACZKA, ECHIDNA OGNIWOWA, WIKLINA, BRYLANT, ?TANCERZ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 8.502 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

LIGROINA - FRAKCJA ROPY NAFTOWEJ, MIESZANINA CIEKŁYCH WĘGLOWODORÓW; JEST UŻYWANA JAKO PALIWO I ROZPUSZCZALNIK się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: LIGROINA - FRAKCJA ROPY NAFTOWEJ, MIESZANINA CIEKŁYCH WĘGLOWODORÓW; JEST UŻYWANA JAKO PALIWO I ROZPUSZCZALNIK
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BENZYNA CIĘŻKA ligroina - frakcja ropy naftowej, mieszanina ciekłych węglowodorów; jest używana jako paliwo i rozpuszczalnik (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BENZYNA CIĘŻKA
ligroina - frakcja ropy naftowej, mieszanina ciekłych węglowodorów; jest używana jako paliwo i rozpuszczalnik (na 13 lit.).

Oprócz LIGROINA - FRAKCJA ROPY NAFTOWEJ, MIESZANINA CIEKŁYCH WĘGLOWODORÓW; JEST UŻYWANA JAKO PALIWO I ROZPUSZCZALNIK sprawdź również:

wielkość, wspaniałość, np. talentu ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady krasnorostów (Rhodophyta) ,
bajkopisarz gr. z Frygii ,
jednoroczna roślina ozdobna o lejkowatych, niekiedy strzępiastych kwiatach ,
rdzenna mieszkanka Laponii ,
prądnica przy rowerze ,
pokładnica krawężnikowa ,
lekkoatleta, dwukrotny mistrz olimpijski w trójskoku z Rzymu i Tokio, pierwszy człowiek, który przekroczył granicę 17 m, rekordzista świata wynikiem 17,03 m ,
impreza sylwestrowa ,
nurt teologiczny w kalwinizmie wysuwający m.in. następujące postulaty: 1) Bóg pragnie zbawić każdego, kto zachowuje wiarę 2) Chrystus umarł za wszystkich ludzi, choć korzystają z tego tylko wierzący w Niego ,
w muzyce: wysokie tony głosu śpiewaka; często pluralis ,
zbiór przepisów prawnych ,
Stipa - rodzaj trawy śródziemnomorskiej z rodziny wiechlinowatych; wszystkie gatunki są kserofitami występującymi na suchych siedliskach w formacjach trawiastych, w strefach klimatu umiarkowanego i zwrotnikowego obu półkul ,
brzmienie wypowiedzi wyrażające treści niezawarte w czysto językowej jej warstwie ,
zwolennik, wyznawca poglądów aleksandryjskiego kapłana Ariuszal; odrzucał niektóre dogmaty chrześcijańskie; wiarę w Trójcę Świętą, zwierzchnictwo papieża, hierarchię kościelną ,
żołnierz pełniący służbę przyboczną przy głowie państwa ,
cecha stanów, idei, czynów i zachowań: to, że coś jest zgodne z prawem, uczciwe ,
(1889-1963), francuski pisarz, scenarzysta, reżyser filmowy, malarz, poezje, dramaty, powieści poetyckie, libretta operowe ,
dawniej potocznie o samochodzie terenowym ,
Cygnus buccinator - gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae); żyje w Ameryce Północnej ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
unita zamieszkały we Włoszech, należący do Kościoła rzymskokatolickiego, lecz zachowujący odrębny obrzadek grecki ,
otacza łyko drzewa ,
film trwający ponad 55 minut, przeciętnie 90-132 minut ,
zjawisko występowania zmian kierunku i natężenia namagnesowania pod wpływem naprężeń mechanicznych, spowodowanych siłami zewnętrznymi ,
rowek śrubowy biegnący obok grzbietu gwintu ,
motyl z rodziny omacnicowatych, którego gąsienice żerują w szyszkach drzew iglastych ,
zwykle jedna godzina lekcyjna w tygodniowym planie nauczania, która jest przeznaczona do dyspozycji wychowawcy danej klasy ,
mieszkanka Bolimowa, kobieta pochodząca z Bolimowa ,
wyraki, tarsjusze, Tarsiidae - rodzina drapieżnych ssaków naczelnych, tradycyjnie zaliczanych - ze względu na zewnętrzne podobieństwo, zwłaszcza do galagowatych - do małpiatek, choć są bliżej spokrewnione z małpami i obecnie klasyfikowane w kladzie wyższych naczelnych (Haplorrhini); stanowią jedyną wśród ssaków naczelnych rodzinę o wyłącznie drapieżnym trybie życia; żyją na Sumatrze i Celebes (w Indonezji) oraz na Filipinach

Komentarze - LIGROINA - FRAKCJA ROPY NAFTOWEJ, MIESZANINA CIEKŁYCH WĘGLOWODORÓW; JEST UŻYWANA JAKO PALIWO I ROZPUSZCZALNIK. Dodaj komentarz

9+1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast