DZIAŁANIA, ZWANE RÓWNIEŻ USŁUGAMI NIEMATERIALNYMI, SKIEROWANE NA CZŁOWIEKA, KTÓRYCH CELEM JEST KSZTAŁTOWANIE I WZBOGACANIE JEGO ZASOBÓW FIZYCZNYCH I INTELEKTUALNYCH, REALIZOWANE W TAKICH OBSZARACH JAK EDUKACJA, OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA SPOŁECZNA, KULTURA LUB REKREACJA, I KTÓRYCH REZULTATEM MOŻE BYĆ, NP. WIEDZA, KWALIFIKACJE ZAWODOWE, INFORMACJA, PORADA, POPRAWA WYGLĄDU, ZDROWIA LUB ODPRĘŻENIE PSYCHICZNE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

USŁUGI SPOŁECZNE to:

działania, zwane również usługami niematerialnymi, skierowane na człowieka, których celem jest kształtowanie i wzbogacanie jego zasobów fizycznych i intelektualnych, realizowane w takich obszarach jak edukacja, ochrona zdrowia, opieka społeczna, kultura lub rekreacja, i których rezultatem może być, np. wiedza, kwalifikacje zawodowe, informacja, porada, poprawa wyglądu, zdrowia lub odprężenie psychiczne (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DZIAŁANIA, ZWANE RÓWNIEŻ USŁUGAMI NIEMATERIALNYMI, SKIEROWANE NA CZŁOWIEKA, KTÓRYCH CELEM JEST KSZTAŁTOWANIE I WZBOGACANIE JEGO ZASOBÓW FIZYCZNYCH I INTELEKTUALNYCH, REALIZOWANE W TAKICH OBSZARACH JAK EDUKACJA, OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA SPOŁECZNA, KULTURA LUB REKREACJA, I KTÓRYCH REZULTATEM MOŻE BYĆ, NP. WIEDZA, KWALIFIKACJE ZAWODOWE, INFORMACJA, PORADA, POPRAWA WYGLĄDU, ZDROWIA LUB ODPRĘŻENIE PSYCHICZNE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 22.245

BEZWŁAD, KWAS MLEKOWY, SPRĘŻYSTOŚĆ, KNORR, EKONOMIA, SZPONTON, WISIOREK, POLARYZACJA BŁONY KOMÓRKOWEJ, ZESPÓŁ TRAKCYJNY, KOZIBRÓD, EREKCJA, PONCZOWNICA, POLO, CZĄSTKA DZIWNA, POWTÓRZENIE, MIELOGRAFIA, MAKROPIERWIASTEK, DŹWIGACZ DACHOWY, KANALIZACJA KABLOWA, BYSTRZE, KIEŁKOWNIK, ZASADA REAFERENCJI, ANA, PĘCHERZ, ŚWIATŁO KOTWICZNE, ARABIKA, BRZUSZEK PIWNY, SZCZYT SZCZYTÓW, WAHADŁOWIEC, SKORUPA, FILOZOFIA KRYTYCZNA, ZMIENNOKSZTAŁTNY, TWIERDZENIE, TONAŻ, SIŁA, PROGRESYWIZM, OTRUCIE, BÓL, CEBUAŃSKI, ANILANA, POKRZYWDZONA, ŚRODKOWOŚĆ, STRADIVARIUS, MEDYCYNA ALTERNATYWNA, KURIEREK, DELFINOWATE, BUSZOWY SPYCHACZ, GUMIDRAGAN, GNIAZDO PROCESOROWE, SZAROTA NORWESKA, POSTĘPOWANIE, FLEGMATYK, PLOTER PŁASKI, FETA, KRYSZTAŁ BLIŹNIACZY, OSTEOTOMIA, ROŚLINA OKOPOWA, CZWARTY, ARALIA, ULGA PODATKOWA, PSYLOFIT, ZASOBY, POLIPTYK, CHIP, SIECIÓWKA, PRAPŁETWIEC ABISYŃSKI, SIODŁO, DOMINANTA, ROBOTA GÓRNICZA, ALE, FISZBINOWCE, ZAKON RYCERSKI, NACZYNIA POŁĄCZONE, DREWNO LETNIE, LANGUSTYNKA, LINEARNOŚĆ, LIPA, KUBRAK, MAŁY EKRAN, MOBING, OKRES NOWORODKOWY, FORMAT, LALA, ODCHYŁ, ROZSTĘP, OBSZAR WIEJSKI, DROGA KONIECZNA, ANTYUTLENIACZ, CHRYZOFITY, MISZPELNIK, OCZKO, KOGUT, ZWIĄZEK ŁAŃCUCHOWY, BAZA, TOALETA, OSADA, HARAM, ŹREBIĘ, ROŚLINA KSEROFILNA, POWIEŚĆ SZUFLADKOWA, BEZBOLESNOŚĆ, KATAPLAZM, KAWALERIA, FANFARON, WIADRO, GEOCENTRYZM, KUPIEC, LAJKRA, FELDMARSZAŁEK, JUTRZYNA, CELOWNICA, MORENA ABLACYJNA, ZWORKA, SZCZEĆ, TABAKIERA, BEZPODSTAWNOŚĆ, WAMPUM, RÓWNOWAŻNIK TROTYLOWY, PORNOGRAFIA, PAS, PARCIAKI, ILUZJA PIENIĄDZA, FEMINIZM, STRONA TYTUŁOWA, JAGODÓWKA, GŁOSOWANIE STRATEGICZNE, CZARNA MAGIA, TAPIR GÓRSKI, PIEROGI, BLISKIE SPOTKANIE TRZECIEGO STOPNIA, SPONDYLOSOMA, KOŁECZEK, SEKSTANS, ZASKARŻENIE, KOPARKA JEDNONACZYNIOWA, SZAROTA BŁOTNA, PENDŻABSKI, OKOREK, HUDIEZAUR, LIBELLA, SUBSYSTENCJA, MECHANIZM, KORMOFITY, NABYCIE WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE, BAŁKAŃSKOŚĆ, PLEWKA, PASTWA, DIAGNOZA, HUNTER, GRUPETTO, KREMÓWKA, STOŻEK PASOŻYTNICZY, DYSK OPTYCZNY, MAŁOŚĆ, SZKLARKA, CAPRI, EGIDA, SZKIELET LUDZKI, PRZECINKOWIEC, LEK IMMUNOSUPRESYJNY, KALIBER, WARGA GÓRNA, MISIACZEK, NIEWAŻNOŚĆ, ARGUMENT, KMIEĆ, SZYPUŁA, CHINE, INFORMACJA, KOT, MOLESTACJA, LUCYFERYNA, REHABILITACJA, DZIEDZICZENIE, PERILLA ZWYCZAJNA, WICI, NASIENNIK, EFEKT MAJĄTKOWY, NAGOLENNIK, ILOCZYN BLASCHKEGO, PACHOLĘ, OGRZEWANIE KAFLOWE, PRZYKRYCIE, POSOBOROWIE, LIGA, KRAKOWIACZEK, LOTERIA, BELKOWANIE, NASADA, WYWROTOWIEC, DROGA, ASTER NOWOBELGIJSKI, PODAWCA, AMPLA, KULTURA POPULARNA, ALFABET MORSE'A, FIŃSKI, WOJSKO FEDERALNE, GAMA, RIKSZARZ, ILOŚĆ, ZDZIADZIENIE, ODCIĄG, HALIT, NIEKONKURENCYJNOŚĆ, ORBITER, PANNICA, FORMA PÓŁTORALINIOWA, GAŁĘZIAK, PEŁNE MLEKO, DZIEWCZYNKA, BRACHET, ZRÓWNOWAŻENIE, JURNOŚĆ, ZBIORNIK PRZEPŁYWOWY, OLEANDER, UMOWA WIĄZANA, KURANT, PYTANIE, CYGARO, KONCYLIACJA, KNYSZ, PUŁAPKA ŚREDNIEGO DOCHODU, GEOFIT KORZENIOWY, UNIONISTKA, ŚWIDROWCE, DROŻDŻE, OSTATNI KRZYK MODY, CIERŃ, NIERÓBKA CZARNIAWA, CERAMIKA SANITARNA, ZASTĘPSTWO PROCESOWE, WODOPÓJKI, KOCHAŚ, SOŁECTWO, OBWIĄZKA, GUZIK, GRZECH POWSZEDNI, MEZOMORFIA, AUTOKRACJA, KOPARKOŁADOWARKA, MINIVAN, GRZECH CIĘŻKI, CHRANCUSKI, JAN, MAŚLANKA, TAJEMNICA SŁUŻBOWA, SENIOR, URZĄD, WOSKOWATOŚĆ, KAPISZON, ŻÓŁWIE SPŁASZCZONE, KORZYŚĆ, PANIER, NIEWYRAŹNOŚĆ, SZTRANDOWANIE, EGOISTYCZNOŚĆ, WARKOCZ, PROSEKTORIUM, PLAMKA FORDYCE'A, CYRK, MALINKA, OŁADKA, MÓL BOROWICZAK, PIEKŁO, WINDSURFING, TARTAN, LEKARZ, STAN ALARMOWY, MIECZOGONY, PEŁNIA, FILM SZPIEGOWSKI, SOLILOKWIUM, INGUSZ, PRZESTRZEŃ DYSKRETNA, PRZEZORNOŚĆ, TOLERASTIA, NIEŚWISZCZUK CZARNOOGONOWY, JĘZYKI TURAŃSKIE, ZŁOŻENIE EGZOCENTRYCZNE, ZABUDOWANIE, BRAMSEL, ŚWIATŁOŚĆ, BIELIZNA, CIS, BOCZNOTRZONOWIEC, PROTETYKA STOMATOLOGICZNA, UŁUS, JEMIOŁA, PRAWNICTWO, HIPOTEKA, ZDRADZIECTWO, KREOL, KOŁO MŁYŃSKIE, PIKA, FIGURACJA MELODYCZNA, RURA ODPŁYWOWA, LANDO, PISZCZEK, ?POCHMIEL.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 22.245 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DZIAŁANIA, ZWANE RÓWNIEŻ USŁUGAMI NIEMATERIALNYMI, SKIEROWANE NA CZŁOWIEKA, KTÓRYCH CELEM JEST KSZTAŁTOWANIE I WZBOGACANIE JEGO ZASOBÓW FIZYCZNYCH I INTELEKTUALNYCH, REALIZOWANE W TAKICH OBSZARACH JAK EDUKACJA, OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA SPOŁECZNA, KULTURA LUB REKREACJA, I KTÓRYCH REZULTATEM MOŻE BYĆ, NP. WIEDZA, KWALIFIKACJE ZAWODOWE, INFORMACJA, PORADA, POPRAWA WYGLĄDU, ZDROWIA LUB ODPRĘŻENIE PSYCHICZNE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DZIAŁANIA, ZWANE RÓWNIEŻ USŁUGAMI NIEMATERIALNYMI, SKIEROWANE NA CZŁOWIEKA, KTÓRYCH CELEM JEST KSZTAŁTOWANIE I WZBOGACANIE JEGO ZASOBÓW FIZYCZNYCH I INTELEKTUALNYCH, REALIZOWANE W TAKICH OBSZARACH JAK EDUKACJA, OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA SPOŁECZNA, KULTURA LUB REKREACJA, I KTÓRYCH REZULTATEM MOŻE BYĆ, NP. WIEDZA, KWALIFIKACJE ZAWODOWE, INFORMACJA, PORADA, POPRAWA WYGLĄDU, ZDROWIA LUB ODPRĘŻENIE PSYCHICZNE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
USŁUGI SPOŁECZNE działania, zwane również usługami niematerialnymi, skierowane na człowieka, których celem jest kształtowanie i wzbogacanie jego zasobów fizycznych i intelektualnych, realizowane w takich obszarach jak edukacja, ochrona zdrowia, opieka społeczna, kultura lub rekreacja, i których rezultatem może być, np. wiedza, kwalifikacje zawodowe, informacja, porada, poprawa wyglądu, zdrowia lub odprężenie psychiczne (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

USŁUGI SPOŁECZNE
działania, zwane również usługami niematerialnymi, skierowane na człowieka, których celem jest kształtowanie i wzbogacanie jego zasobów fizycznych i intelektualnych, realizowane w takich obszarach jak edukacja, ochrona zdrowia, opieka społeczna, kultura lub rekreacja, i których rezultatem może być, np. wiedza, kwalifikacje zawodowe, informacja, porada, poprawa wyglądu, zdrowia lub odprężenie psychiczne (na 15 lit.).

Oprócz DZIAŁANIA, ZWANE RÓWNIEŻ USŁUGAMI NIEMATERIALNYMI, SKIEROWANE NA CZŁOWIEKA, KTÓRYCH CELEM JEST KSZTAŁTOWANIE I WZBOGACANIE JEGO ZASOBÓW FIZYCZNYCH I INTELEKTUALNYCH, REALIZOWANE W TAKICH OBSZARACH JAK EDUKACJA, OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA SPOŁECZNA, KULTURA LUB REKREACJA, I KTÓRYCH REZULTATEM MOŻE BYĆ, NP. WIEDZA, KWALIFIKACJE ZAWODOWE, INFORMACJA, PORADA, POPRAWA WYGLĄDU, ZDROWIA LUB ODPRĘŻENIE PSYCHICZNE sprawdź również:

podmiot gospodarczy posiadający osobowość prawną, prowadzący przedsiębiorstwo, ustanowiony na zasadach prawa spółdzielczego, odmiennego nieco od prawa spółek handlowych ,
mieszkanka Achai, krainy historycznej w Grecji ,
ułożenie dwóch elementów w taki sposób, że jeden nachodzi (nakłada się) na drugi ,
najjaśniejsza gwiazda w gwiazdozbiorze Orła ,
język z podgrupy języków południowosłowiańskich; używany głównie w Chorwacji, krajach sąsiednich oraz przez część Chorwatów na całym świecie ,
lipaza lub pepsyna ,
okoliczności niejawne, nie dla wiadomości każdego, to, czego nie widać gołym okiem ,
rodzaj nici do haftu ,
nakrycie głowy będące częścią munduru (zwykle wojskowego) ,
pora, termin ,
artysta, którego domeną jest grafika ,
stan, gdy u chorych z ropomoczem nie udaje się wyhodować bakterii w badaniu bakteriologicznym na standardowych pożywkach ,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 79 ,
zmiana pozycji, postawy ciała ludzkiego, zwierzęcego lub jego części ,
część lokomotywy lub innego pojazdu trakcyjnego, przeznaczona dla maszynisty lub także jego pomocnika, z której odbywa się kontrola pracy urządzeń lokomotywy lub innego pojazdu ,
wers, który liczy osiem sylab ,
w filozofii: każdy pogląd traktujący ruch, rozwój, zmienność lub stawanie się, w przeciwstawieniu do statyczności, jako pierwotny i podstawowy czynnik bytu ,
... VAT za usługi ,
umowa pomiędzy sprzedającym a kupującym, zgodnie z którą sprzedający zobowiązuje się zatrzymać coś dla kupującego ,
Donacobiidae - rodzina ptaków z rzędu wróblowych ,
jedna z czterech podstawowych pór roku w przyrodzie, w strefie klimatu umiarkowanego, charakteryzująca się umiarkowanymi temperaturami powietrza z rosnącą średnią dobową oraz umiarkowaną ilością opadu atmosferycznego ,
miasto w Niemczech (Turyngia), nad Białą Elsterą, ważny węzeł kolejowy ,
rasa gołębi odznaczająca się ciemnymi piórami na ogonie i pod szyją ,
cecha; potencjalna możliwość, umiejętność zrobienia czegoś, bycia jakimś, ulegnięcia czemuś ,
mała wyżyna lub o wyżynie pozytywnie ,
coś, co komuś lub czemuś zagraża, niebezpieczeństwo ,
gatunek sowy, brązowy, na głowie 'uszy', w Polsce rzadki, chroniony ,
brak tchu, niemożność złapania oddechu, np. po wysiłku ,
twardy materiał ścierny, stanowiący roboczą część maszyn szlifujących ,
jednostka dawki pochłoniętej w układzie SI (jednostka pochodna układu SI); jest to ilość energii promieniowania (w dżulach) pochłoniętej przez kilogram materii

Komentarze - DZIAŁANIA, ZWANE RÓWNIEŻ USŁUGAMI NIEMATERIALNYMI, SKIEROWANE NA CZŁOWIEKA, KTÓRYCH CELEM JEST KSZTAŁTOWANIE I WZBOGACANIE JEGO ZASOBÓW FIZYCZNYCH I INTELEKTUALNYCH, REALIZOWANE W TAKICH OBSZARACH JAK EDUKACJA, OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA SPOŁECZNA, KULTURA LUB REKREACJA, I KTÓRYCH REZULTATEM MOŻE BYĆ, NP. WIEDZA, KWALIFIKACJE ZAWODOWE, INFORMACJA, PORADA, POPRAWA WYGLĄDU, ZDROWIA LUB ODPRĘŻENIE PSYCHICZNE. Dodaj komentarz

5-1 =

Poleć nas znajomym:

x