CZŁOWIEK, KTÓRY PRZYJECHAŁ W DANE MIEJSCE, NIE JEST TUTEJSZY, ALE PRZYBYŁ Z ZEWNĄTRZ (NA STAŁE LUB NA CHWILĘ) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PRZYJEZDNY to:

człowiek, który przyjechał w dane miejsce, nie jest tutejszy, ale przybył z zewnątrz (na stałe lub na chwilę) (na 10 lit.)



Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZŁOWIEK, KTÓRY PRZYJECHAŁ W DANE MIEJSCE, NIE JEST TUTEJSZY, ALE PRZYBYŁ Z ZEWNĄTRZ (NA STAŁE LUB NA CHWILĘ)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 23.542

CHLEBOWIEC, ODSTRZAŁ SELEKCYJNY, SZCZAWIK, PRZYSTAŃ, JAPOŃSKOŚĆ, ZGŁOSZENIE AKTUALIZACYJNE, ANTROPOCENTRYZM, MOSTEK KAPITAŃSKI, AURA, KARABINEK PNEUMATYCZNY, CHORDOFON, CHIŃSZCZYZNA, MIESIARKA, STRATEGIA, REPUTACJA, SMOŁOWIEC, IRRADIACJA, BURMISTRZYNA, HOMOSFERA, MIODOJAD WYSPOWY, TRAGIZM, ROMUALD, LOBELIA, WIZYTÓWKA, OPCJA WALUTOWA, SUMATRYJCZYK, PROTEKTORAT, ANTAŁEK, KIJ, ALDOKSYM, CHODZĄCA DOBROĆ, SZTURWAŁ, MORALNOŚĆ, DYSK KOMPAKTOWY, DEZERCJA, JĄDRO, NEPALCZYK, PRZYPIS BIBLIOGRAFICZNY, METODA ZERO-JEDYNKOWA, HALBA, UNIZM, TEREN, ŁUSKA, JUMPER, KĄPIEL, TROLLKONTO, FANATYCZNOŚĆ, ILUSTRATYWNOŚĆ, LEWUS, RAK, POSTAWA, PRZYTULIA, PORCELANA STOŁOWA, PROSTA, LIQUID, TUSZ, SIEDLISZCZE, ANTYFONA, MAŁOŚĆ, SZYSZKA, HUN, POŁYSK, BRYTFANNA, MOBING, LEISZMANIOZA TRZEWNA, KAPUSTA GŁĄBIASTA, FOCH, MIARODAJNOŚĆ, ZAŁOGANT, ANTRESOLA, CEL, WYNAGRODZENIE BEZOSOBOWE, POGOTOWIE OPIEKUŃCZE, OGRANICZONOŚĆ, ADIDAS, SUPERNOWA TYPU IB, REGION STREFOWY, WYDMIKUFEL, KONWENANS, MORUS, KRYSZTAŁ PRAWIDŁOWY, DZIECINNA IGRASZKA, RZEKOTKA SZMARAGDOWA, MONETKA, PRZESZCZEPIENIE ROGÓWKI, TROJACZEK, MLON, KLUCZ WIOLINOWY, POLE BEZŹRÓDŁOWE, EKSPANDER, ZGODNOŚĆ, RABAT, PROPORZEC, BRYŁA SZTYWNA, WARTOŚĆ, POGODNOŚĆ, ŚMIGŁOŚĆ, SONAR, KRATA KSIĘCIA WALII, TĘGI UMYSŁ, BAT, ROMANS, SĄD REWIZYJNY, ZWIĄZEK PARTNERSKI, KAKAO, ZNAK, NIESTACJONARNOŚĆ, GONZALEZ, PAROLATEK, KIERAT, PRZYODZIENIE, DIAKONIA, PLANISTYKA, ROZKŁAD NA CZYNNIKI, BITLES, HOSTEL, SZAGRYN, CHŁOPIĘ, LANE KLUSKI, BIOKOMINEK, FORMAT, TUBING, INFLACJA KONSUMENCKA, ORZECZNIK PRZYMIOTNY, PODYPLOMÓWKA, KRAB, FILOLOGIA BIAŁORUSKA, SYGNAŁEK, CICHODAJKA, ŚCIĘCIE, SYGNAŁ, AKSAMIT, POSZKODOWANY, BOŻA RĘKA, WŁÓKNO SZTUCZNE, BRIK, SZYCH, REALGAR, DAWNE PAŃSTWO, UDAWACZKA, KAMIEŃ PROBIERCZY, METABOLIT WTÓRNY, MALINÓWKA, BARCZATKA, ZAKĄTEK, KINDŻAŁ, ZASTÓJ, ZAJĘCIE, FILM KOLOROWY, ŚWIŃSKO, ORGANDYNA, ZASIŁEK OKRESOWY, MALOWNICZOŚĆ, MIĘSIEŃ WDECHOWY, WŁOCH, CHODZĄCY SZKIELET, MENAŻKA, DELFIN AMAZOŃSKI, GOSPODARSTWO PRACOWNICZE, EJEKTOR, FORMA, ZDZIADZIENIE, KRAJE KOMUNISTYCZNE, LATARNIK, BALANS, UBOGI KREWNY, GIMBAZA, MIARA, RZEMIEŚLNICTWO, IGLICA, KOZAK, WOLE OKO, SUPERNOWA TYPU IC, AMIDEK, OTĘPIENIE, JASTRZĘBIE OKO, JAŚ WĘDROWNICZEK, START, USZAK, IDEALISTKA, BIELINEK RUKIEWNIK, TOM-TOM, PĘDZARNIA, HIACYNT, ROZPAD, PODTYBINKA, ZAGADNIENIE CAUCHY'EGO, EKSCYTARZ, CYWILKI, NIEGUSTOWNOŚĆ, ODPRAWA WARUNKOWA, UDERZENIE, OSESEK, SPÓŁKA CICHA, KOPS, POPULACJA STACJONARNA, PLAMA WĄTROBOWA, TARTYNKA, TRÓJCA, MECHANIZM ODPALAJĄCY, PRZEKŁADKA, ROŚLINA OLIGOTROFICZNA, SEKSTET, CHAMEFIT, KURS SZTYWNY, POCHWIKOWATE, MARTWOTA, KOSTARYKANIN, JEHOLOPTER, TWÓR, CICHY WSPÓLNIK, KOSZT BEZPOŚREDNI, PARKIETNIK, GOSPODARZ, ASTRONOMICZNA LICZBA, ROTA, NIERÓB, CZYSTKA ETNICZNA, GRZYB SIARKOWY, PRAWO TOŻSAMOŚCI, POLEWKA, SMOLUCH, TARLATAN, LENIWIEC, PRAGMATYCZNOŚĆ, KATEGORIA, SOFT PORNO, FUNKCJA BORELOWSKA, ZAŚWIATY, DILER, NAPIĘCIE POWIERZCHNIOWE, SSANIE, PEONIA, OSTĘP, KATASTROFA BUDOWLANA, AGREGAT, GAROWY, SYMETRIA FIGURY, POTULNOŚĆ, ELANA, KAMIENNE SŁOŃCE, ŚMIECH, KREPA, NADWYŻKA KONSUMENTA, LODOWIEC DOLINNY, AKCJA, WIDOWNIA, KATAR KISZEK, ZGLISZCZA, OFICER OGNIOWY, PLUJKA, WZNOWIENIE POSTĘPOWANIA, SAKWA, WAŁKOŃ, FLUID, BETON ŻUŻLOWY, LOMUSTYNA, CYKLOTYMIK, EKSTREMISTA, LAVABO, BRUTALNOŚĆ, SKRAJNIK, STRZAŁ, BUSINESSMAN, DYN, GRAF PÓŁEULEROWSKI, PRZEGRANY, CYWIL, SERCE W PRZEŁYKU, ZNACZENIE, ODCZUCIA, SZACHY AKTYWNE, MORAWIANIN, GUMKA, MYSZ, ŁĄCZNOŚĆ, JORDANEK, OMIEG GÓRSKI, KONDOMINIUM, ARTYKUŁ WIARY, ORBITER, LUZAK, KUBEK, SŁOWO POSIŁKOWE, AFERALNOŚĆ, AKTOR, DRENAŻ KIESZENI, METYS, HIPERMEDIA, NASADA, BARWY PAŃSTWOWE, JEDNOSTKA NAUKOWA, MA, SYSTEM DZIESIĘTNY, STUDIUM, OUTSIDER, RIDER, BIBUŁKARZ, WIĘZADŁO OBŁE, ?WYŻYNKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 23.542 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZŁOWIEK, KTÓRY PRZYJECHAŁ W DANE MIEJSCE, NIE JEST TUTEJSZY, ALE PRZYBYŁ Z ZEWNĄTRZ (NA STAŁE LUB NA CHWILĘ) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZŁOWIEK, KTÓRY PRZYJECHAŁ W DANE MIEJSCE, NIE JEST TUTEJSZY, ALE PRZYBYŁ Z ZEWNĄTRZ (NA STAŁE LUB NA CHWILĘ)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PRZYJEZDNY człowiek, który przyjechał w dane miejsce, nie jest tutejszy, ale przybył z zewnątrz (na stałe lub na chwilę) (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PRZYJEZDNY
człowiek, który przyjechał w dane miejsce, nie jest tutejszy, ale przybył z zewnątrz (na stałe lub na chwilę) (na 10 lit.).

Oprócz CZŁOWIEK, KTÓRY PRZYJECHAŁ W DANE MIEJSCE, NIE JEST TUTEJSZY, ALE PRZYBYŁ Z ZEWNĄTRZ (NA STAŁE LUB NA CHWILĘ) sprawdź również:

toyota z modelu Avensis ,
zespół danych umieszczonych na karcie tytułowej i w metryce książki, zawierający nazwisko autora, tytuł, tom, miejsce i rok wydania oraz instytucję wydawniczą lub drukarnię ,
jednoroczna roślina warzywna z rodziny złożonych uprawiana dla jadalnych liści ,
organ władzy w dwuizbowym parlamencie, sądzie (np. Sądzie Najwyższym) lub innej instytucji wykonującej władzę ,
gra dwóch drużyn polegająca na przetaczaniu ogromnej piłki do bramki przeciwnika, może być rozgrywana konno ,
sam jak ... w płocie ,
dział nauki o literaturze, którego zadaniem jest porównanie utworów należących do literatur różnych narodów oraz wpływów i zależności w literaturze światowej; nowoczesna komparatystyka zajmuje się także badaniem związków pomiędzy literaturą a innymi dziedzinami sztuki, np. muzyką, malarstwem, filmem, a także przekładami ,
Suillus grevillei (Klotzsch) Singer - gatunek grzyba z rodziny maślakowatych; dość szeroko rozprzestrzeniony: występuje w Europie, Ameryce Północnej, Afryce Północnej i w Australii, w Polsce jest pospolity, szczególnie w górach ,
znane warzywo, nowalijka o lekko piekącym smaku; zgrubiały korzonek (bulwa) rośliny o tej samej nazwie ,
forma wynagrodzenia, zapłata otrzymywana za każdy dzień pracy ,
nazwa, która może stać w podmiocie i orzeczeniu zdania o postaci „A jest B” oraz w intencji mówiącego odnosi się dokładnie do jednego przedmiotu) ,
wagon przeznaczony do obsługiwania technicznego infrastruktury i innych zadań ,
ośrodek sportów zimowych w Szwajcarii w Alpach Pennińskich ,
Ampelosaurus - rodzaj opancerzonego zauropoda z rodziny tytanozaurów; żył w epoce późnej kredy na terenach współczesnej Europy ,
uczeń gimnazjum ,
wiadomość tekstowa publikowana na Twitterze ,
zakończenie znajomości z kimś, porzucenie kogoś ,
zator na drodze ,
zjawisko fizyczne zmiany potencjału elektrody na większy niż jej potencjał równowagowy ,
duży zamknięty kołowy pojazd konny (przeważnie cztero- lub sześciokonny) używany od połowy XVI wieku do połowy XIX wieku do przewozu pasażerów i przesyłek pocztowych na stałych trasach obsługiwanych według ustalonego rozkładu jazdy ,
malec (pot.) ,
roślina zbożowa z rodziny traw, uprawiany w strefie monsunowej ,
sposób serwowania posiłków w hotelach, rzadziej restauracjach, polegający na udostępnieniu gościom kilkunastu potraw, z których mogą oni ułożyć pełny posiłek z uwzględnieniem własnych upodobań kulinarnych i dietetycznych ,
pałeczka z kruchego ciasta podawana do zup, bulionów, barszczu ,
wyraz braku kontaktu z rzeczywistością, bycia myślami daleko ,
rogacz z Laponii ,
potrawa (najczęściej słodka) spożywana zazwyczaj na zakończenie posiłku głównego lub na podwieczorek czy drugie śniadanie ,
dzielnica Nowego Jorku ,
ćwiczenia wojskowe mające na celu wyuczenie zasadniczej postawy wojskowej żołnierza lub oddziału, oddawania honorów, operowania bronią i sprzętem, itp ,
ornament w formie laski oplecionej liśćmi

Komentarze - CZŁOWIEK, KTÓRY PRZYJECHAŁ W DANE MIEJSCE, NIE JEST TUTEJSZY, ALE PRZYBYŁ Z ZEWNĄTRZ (NA STAŁE LUB NA CHWILĘ). Dodaj komentarz

7-3 =

Poleć nas znajomym:

x