CECHA CZŁOWIEKA: TO, ŻE KTOŚ NIE BIERZE ZA COŚ ODPOWIEDZIALNOŚCI; OPORTUNIZM I TCHÓRZOSTWO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MAŁODUSZNOŚĆ to:

cecha człowieka: to, że ktoś nie bierze za coś odpowiedzialności; oportunizm i tchórzostwo (na 12 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: MAŁODUSZNOŚĆ

MAŁODUSZNOŚĆ to:

cecha człowieka: to, że ktoś jest niewybaczający, chowa urazę (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CECHA CZŁOWIEKA: TO, ŻE KTOŚ NIE BIERZE ZA COŚ ODPOWIEDZIALNOŚCI; OPORTUNIZM I TCHÓRZOSTWO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 7.095

WYKLUCZENIE, PREPARAT CHEMICZNY, DRUGOROCZNY, NIEWIADOMA, ZRZĘDLIWOŚĆ, ULUBIENIEC, MAPA GENETYCZNA, BEZGRANICZNOŚĆ, PROGRAMOWALNOŚĆ, NIEPRZEKŁADALNOŚĆ, KOŚĆ OGONOWA, ZJAWISKO KERRA, TOR ODSTAWCZY, SAMOUPROWADZENIE, HELIKOPRION, ZŁUDZENIE, OBRAZICIEL, NIEJAWNOŚĆ, PODSZYWACZ, MIKROSKOPIJNOŚĆ, OGŁOSZENIE, LINIA GEODEZYJNA, POWSZECHNOŚĆ, ASYSTENCJA, NIEOCZYWISTOŚĆ, BEARS, AGRESYWNOŚĆ, GŁOWA, JAMA USTNA, NEUTRALIZM, PUSZYSTOŚĆ, NIEDOJRZAŁOŚĆ, KWARC ZIELONY, FUNKCJA ZDANIOWA, KRASNAL, GLINIASTOŚĆ, RAMIĘ, TŁO, WIERSZ, PLEBEJUSZ, STEMPEL, PRAWNICZOŚĆ, MAŁOWARTOŚCIOWOŚĆ, SUBSTYTUT, OC, OZÓR, GWIAZDA PRZEWODNIA, NAMYSŁ, SZPETOTA, SYMETRIA FIGURY, RODZICIELSKOŚĆ, ŻYLAKI, POUFAŁOŚĆ, SZEŚĆSETKA, FIGA Z MAKIEM, PRZEBIEG, DOMINACJA ZUPEŁNA, GÓWNOZJADZTWO, WYBIELENIE, TAJEMNICA POLISZYNELA, INSTYTUCJONALNOŚĆ, CHOROBA TELEGRAFISTÓW, BONUSIK, CZEMPION WSZECHWAG, WYWÓZKA, PASKUDA, PRAGMATYCZNOŚĆ, PIĘDZIK SIEWIERAK, TŁO, RAK, SKANDYNAWSKOŚĆ, IDENTYFIKOWALNOŚĆ, JĘZYK, ZŁOTO, ARYJSKOŚĆ, OBIJACZ, POTRZEBA, NIEPOWODZENIE, DINOZAUR, OPLUWACZ, PORZĄDNOŚĆ, WYGRA, KABEL, CIASNOTA, NIEZAWISŁOŚĆ SĘDZIOWSKA, UKŁAD MINIMALNY, AGROFIZYKA, CECHA LOGARYTMU, DŁAWIDUDA, SAMOZACHOWAWCZOŚĆ, BYDLAK, SPRZECIW, EKSPEDYCJA, STRZAŁKA, NIEOSTATECZNOŚĆ, FACH, KALENDARZ SŁOWIAŃSKI, FILOZOFIA PRAKTYCZNA, FIGURKA, SŁABEUSZ, TSE-TSE, ELF, WYRAŹNOŚĆ, METABOLIT WTÓRNY, POPYT, EGZEMPLARZ, WINNOŚĆ, BINARNOŚĆ, DYSKRETNOŚĆ, NIEPRZYZWOITOŚĆ, POSZLAKA, NIEMODNOŚĆ, ADVOCATUS DIABOLI, PYCHOTA, ANARCHIA, RARYTASIK, HEJT, PUNKT WITALNY, RUMUNKA, NAPRAWICIEL, CZAS, NASTRÓJ, ROZSADNIK, OKAZAŁOŚĆ, POZAMUZYCZNOŚĆ, KRÓLIK DOŚWIADCZALNY, GRA CASUAL, USTAWNOŚĆ, PRYMITYWIZM, PONĘTNOŚĆ, MISTYCZNOŚĆ, KOSZTOCHŁONNOŚĆ, WĄTŁOŚĆ, PIES, STAW KOLANOWY, NIEROZSTRZYGALNOŚĆ, PRZEGLĄDACZ, WYPRAWIACZ, PONĘTA, TRUP, DOSKONAŁOŚĆ, HETEROATOM, WSPÓŁZIEMIANIN, MACIERZYŃSKOŚĆ, RADA, NIEDOSTRZEGALNOŚĆ, TRANSCENDENCJA, UŁAWICENIE, PAKA, NIENOWOCZESNOŚĆ, NIC, IZOTERMICZNOŚĆ, WIELOBARWNOŚĆ, CHOROBA WIEKU DZIECIĘCEGO, TRAGIKA, LUSTRATOR, PLASTYCZNOŚĆ, DZIURAWY WOREK, PRYWATNOŚĆ, DOPEŁNIENIE ZBIORU, CIĘŻAR, PUSTY LOS, NIERUCHOMOŚĆ, WYTWÓRNIA, WYJAŚNIENIE, CHMURNOŚĆ, FUKS, WIELOMIAN NIEROZKŁADALNY, KOMPETENCJA, PRZYŚPIESZENIE STYCZNE, NAWROTOWOŚĆ, GRZECZNOŚĆ, SZYPLIN, DÓŁ ŁOKCIOWY, CHAMSTWO, CHRZEST, KTOŚ TRZECI, NIEPOKORNOŚĆ, SUPERMAN, DERP, PRECYZYJNOŚĆ, SYSTEMOWOŚĆ, RÓŻOWE SŁONIE, TERAPIA STRUKTURALNA, SĄSIEDZKOŚĆ, GAZOWY OLBRZYM, OKRĘŻNOŚĆ, KTOŚ, KOMBATANCKOŚĆ, CELOWOŚĆ, DIZAJN, UBEZPIECZENIE MAJĄTKOWE, POTULNOŚĆ, WOLA, RYBA KOPALNA, PRZEZORNOŚĆ, SAMOAKTUALIZACJA, OŚWIECICIEL, LOTNOŚĆ, POWAŻNOŚĆ, GĘSTOŚĆ, WARTOWNIK, ŻYWA LEKCJA, OKRES OCHRONNY, STRZAŁKA, NIEPRZECIĘTNOŚĆ, BULIONER, DROBIAZGOWOŚĆ, CZEREP, NASADA, PRZECHOWANIE, NIEDOJRZAŁOŚĆ, INTERNUNCJUSZ APOSTOLSKI, ŻYWIOŁOWOŚĆ, PEŁNOWARTOŚCIOWOŚĆ, SIEDZENIE, PRZEWÓD GOŁY, NÓWKA NIEŚMIGANKA, ZWALISTOŚĆ, CHROPOWATOŚĆ, DAWCA, WARIANTYWNOŚĆ, URLOP WYCHOWAWCZY, MAŁOLETNOŚĆ, BUJAK, BRZYDAL, JĘZYK IZOLUJĄCY, STRZAŁECZKA, FUNDAMENTALIZM EPISTEMOLOGICZNY, MANIAK, GRZECH, NIEWYRAZISTOŚĆ, KOLEGA PO FACHU, MYSZOWATOŚĆ, KOLOR PEŁNY, GŁUCHOŚĆ, PREPOTENCJA, FECHTMISTRZ, NIEREGULARNOŚĆ, ORGANOGENEZA, DRAMAT EKSPRESJONISTYCZNY, PILAR, NIEPRZYTOMNY, CZŁOWIEK KOPALNY, SKUPISKO, ŁAPACZKA, OCHOTA, NIEPOSPOLITOŚĆ, SUKA, ZADOŚĆUCZYNIENIE, POSEŁ, RZĄDNOŚĆ, SYSTEM EKSPERTOWY, CZASOWNIK NIEPRZECHODNI, WYRZUT SUMIENIA, BLADOŚĆ, NIEOBOJĘTNOŚĆ, SZCZĘT, WARCHOŁ, FILOZOFIA ANALITYCZNA, SZCZUR, ŚCIANA, TYP ANTROPOLOGICZNY, ZWODNICZOŚĆ, DELIKATNOŚĆ, MAJĄTEK, WŚCIEKLICA ZWYCZAJNA, LARYNGOLOGIA, KURSISTA, ATRAKCYJNOŚĆ, HOMOGENIZATOR, NICPOŃ, IDIOMAT, NERWOWOŚĆ, PRZEGRA, CZUŁOŚĆ, ANTYIMPERIALISTA, MURZYN, UFNOŚĆ, LINIOWA NIEZALEŻNOŚĆ, WIDZIMISIĘ, MODELOWOŚĆ, ZMIENNOKSZTAŁTNOŚĆ, OLBRZYM, SZCZENIĘCE LATA, NIEZNAJOMY, NIEROZUMNOŚĆ, DRAPIEŻNOŚĆ, SAMORODNOŚĆ, ZGUBA, OBRZYDŁOŚĆ, KANAŁ, NEUTRALNOŚĆ, NIEŚCISŁOŚĆ, KĄT ROZWARTY, KOMPLETNOŚĆ, DEGRADACJA, NIEUBŁAGALNOŚĆ, JÓZEK, ?POTRÓJNOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 7.095 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CECHA CZŁOWIEKA: TO, ŻE KTOŚ NIE BIERZE ZA COŚ ODPOWIEDZIALNOŚCI; OPORTUNIZM I TCHÓRZOSTWO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CECHA CZŁOWIEKA: TO, ŻE KTOŚ NIE BIERZE ZA COŚ ODPOWIEDZIALNOŚCI; OPORTUNIZM I TCHÓRZOSTWO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MAŁODUSZNOŚĆ cecha człowieka: to, że ktoś nie bierze za coś odpowiedzialności; oportunizm i tchórzostwo (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MAŁODUSZNOŚĆ
cecha człowieka: to, że ktoś nie bierze za coś odpowiedzialności; oportunizm i tchórzostwo (na 12 lit.).

Oprócz CECHA CZŁOWIEKA: TO, ŻE KTOŚ NIE BIERZE ZA COŚ ODPOWIEDZIALNOŚCI; OPORTUNIZM I TCHÓRZOSTWO sprawdź również:

schronienie zwierzęce, różnego typu konstrukcja, która służy zwłaszcza jako miejsce wylęgu i odchowywania młodych ,
pierwszy skrzypek w zespole kwartetu smyczkowego ,
miasto w Niemczech (Bawaria) na płn. od Norymbergii, przemysł elektrotechniczny (siedziba firmy Siemens) ,
pozioma belka drewniana układana na górnej części muru budynku, stanowiąca oparcie dla dźwigarów dachowych ,
metoda obliczania pól figur geometrycznych oparta na wpisywaniu w daną figurę geometryczną ciągu figur o znanych polach ,
bardzo dużo ,
gatunek grzybów z rodziny maślakowatych (Suillaceae) ,
rodzaj kawy parzonej metodą przelewową za pomocą prostego zaparzacza ,
gdański architekt i rzeźbiarz (1660-1714), wybitny reprezentant baroku ,
inna nazwa czernidłaka kołpakowatego ,
z uczuciem, z ekspresją o piwie ,
środek magnesu, w którym pole magnetyczne się równoważy ,
drewniany instrument perkusyjny; kołatka, korytkowa ,
operator wiertarki ,
koparka wielonaczyniowa, której naczynia podczas pracy poruszają się w płaszczyźnie poprzecznej w stosunku do kierunku jazdy ,
członek CHrześcijańskiego Zboru Świadków Jehowy, głoszący, że jedynym Bogiem jest Jehowa (Jahwe) i wieszczący jego rychłe objęcie władzy nad światem ,
zróżnicowany fenotypowo zespół wad wrodzonych wywołany delecją krótkiego ramienia chromosomu 18 ,
ścieg w postaci oczek zazębiających się po lewej stronie materiału ,
twórczość Moliera, zbiór jego wszystkich komedii ,
pozaukładowa jednostka masy przyjęta do pomiaru wyporności okrętów w traktacie waszyngtońskim ,
była waluta Łotwy ,
miasto w Tanzanii, port nad Oceanem Indyjskim ,
wjazdu lub palenia ,
pani z egipskiej metropolii ,
oficjalny tytuł monarszy niektórych panujących książąt niemieckich, od XV w. tytuł arystokratyczny nadawany wyłącznie książętom austriackim z Domu Habsburgów ,
Myrmica ruginodis - gatunek mrówki z podrodziny wścieklic; gatunek północnopalearktyczny ,
błąd np. w liczeniu ,
jednostka zdawkowa w Chorwacji; 1/100 kuny ,
część psalmu ,
cząstka elementarna pośrednicząca w oddziaływaniach słabych, wymieniana przez elektrony, neutrina i inne cząstki oddziałujące oddziaływaniem słabym podczas zderzeń

Komentarze - CECHA CZŁOWIEKA: TO, ŻE KTOŚ NIE BIERZE ZA COŚ ODPOWIEDZIALNOŚCI; OPORTUNIZM I TCHÓRZOSTWO. Dodaj komentarz

8-4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast