CECHA POJĘCIA, JEDNOSTKI MORFOLOGICZNEJ, FORMY ITD., POLEGAJĄCA NA POŁĄCZENIU RÓŻNYCH ELEMENTÓW, NP. HYBRYDALNOŚĆ NAZWISK ŻYDOWSKICH - DO HEBRAJSKIEGO LUB SŁOWIAŃSKIEGO RDZENIA DODAWANO KOŃCÓWKĘ LUB SUFIKS Z INNEGO JĘZYKA, NP. CHAJMAN - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

HYBRYDALNOŚĆ to:

cecha pojęcia, jednostki morfologicznej, formy itd., polegająca na połączeniu różnych elementów, np. hybrydalność nazwisk żydowskich - do hebrajskiego lub słowiańskiego rdzenia dodawano końcówkę lub sufiks z innego języka, np. Chajman (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CECHA POJĘCIA, JEDNOSTKI MORFOLOGICZNEJ, FORMY ITD., POLEGAJĄCA NA POŁĄCZENIU RÓŻNYCH ELEMENTÓW, NP. HYBRYDALNOŚĆ NAZWISK ŻYDOWSKICH - DO HEBRAJSKIEGO LUB SŁOWIAŃSKIEGO RDZENIA DODAWANO KOŃCÓWKĘ LUB SUFIKS Z INNEGO JĘZYKA, NP. CHAJMAN". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.933

WYROSTEK BARKOWY, IZBA ROZLICZENIOWA, JANE, PRZEDZIAŁ, JAN, GNÓJ, SPEKTROSKOPIA EMISYJNA, OBUSTRONNOŚĆ, REZYDUUM, DUCH, KAPITAŁ POWIERZONY, BEZDENNOŚĆ, TRYB ROZKAZUJĄCY, KANAŁOPATIA, KONCENTRACJA, POLONISTA, PÓŁOKRĄG, NIEGODZIWOŚĆ, UKŁAD PLANETARNY, EKONOMIK, TRYBUT, AZYL, WESOŁOŚĆ, GŁADKOŚĆ, KAMERA, SINICA, BAZYLEUS, WYDŁUŻALNIK, POMPA POŻARNICZA, SPIS POWSZECHNY, RADIOZNACZNIK, KAWA ZBOŻOWA, BETON ŻUŻLOWY, FOTOTOKSYCZNOŚĆ, TWARDOŚĆ, GENERALISSIMUS, PLAKAT, LUZAK, KOSZYKÓWKA ULICZNA, NAGIEL, EKSKLAWA, LIMNOCHARYSOWATE, PREZYDENTKA, KAPITEL, DÉSINTÉRESSEMENT, SKOPEK, RERECORDING, MADONNA, MINIATURA FORTEPIANOWA, POWTARZALNOŚĆ, SŁOWNICTWO, RUG, KAPSLA, LODOWIEC FIELDOWY, WILCZY BILET, ZIELENICE, ABOLICJONISTA, NIESZLACHETNOŚĆ, EUTEKTYK, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWEK SERCA, PODRZUT, ALEUCKI, KASETA, FARBA KLEJOWA, REWANŻ, POLIMORFIZM, KANONIERKA, KAWALKADA, MONETA OBIEGOWA, BULLETIN BOARD SYSTEM, SKAFANDER, ZABURZENIE UROJENIOWE, KUŁAK, KAZAMATA, FĄFEL, SŁONIOROŚL, ŚRODEK ODWOŁAWCZY, WSPÓŁWŁAŚCICIELSTWO, KAMPUS, SYNSET, KREMOWOŚĆ, MAZER, JAN, EGZORTA, ARESZT TYMCZASOWY, AGONIA, JEDYNOWŁADCZOŚĆ, NIĆ, AUTOMAT TELEFONICZNY, SPECJACJA RADIACYJNA, KOBIETA LEKKIEGO PROWADZENIA, DYMENSJA, WYNIK, RANA POSTRZAŁOWA, MAJÓWKA, ODSTĘP, AKTYWNOŚĆ, SZRAF, KLOSZ, STOPIEŃ ETATOWY, WYROCZNICA, ACEFALIA, PIĘTA ACHILLESA, PORZĄDEK PUBLICZNY, SMOCZEK, SKROMNOŚĆ, PRZEGRYZEK, RADYKALNOŚĆ, ZWAŁY, ŻARLIWOŚĆ, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWKI MITRALNEJ, PĘCHERZ, DYSONANS, SPIRYT, DRAMA, KWIATUSZEK, BEZPLANOWOŚĆ, ŁUSZCZAK INDYGO, DEZADAPTACJA, BLOK LINOWY, WYMIANA, PODGATUNEK, BELKOWANIE, EKLEZJALNOŚĆ, DZIANINA, MUSLI, PĘTLA, OBŁOŚĆ, ULEGŁOŚĆ, ZOBOWIĄZANIE WYMAGALNE, ŚRODEK PRZECZYSZCZAJĄCY, PLATFORMA PROCESOROWA, ECCHI, CHARAKTERYSTYKA, PODWÓJNA ARTYKULACJA, RYBAWIRYNA, ANTYRELIGIA, GEGANIE, MONOTEMATYCZNOŚĆ, ZJAWISKO, KAMIEŃ OZDOBNY, WERYZM, OŚMIOKROTNOŚĆ, MALUCH, LWIA CZĘŚĆ, ANTYMONARCHISTA, ORGANIZM ZMODYFIKOWANY GENETYCZNIE, NAPIĘCIE, EDYKUŁ, CZAPLA CZCZONA, APARTAMENT, STAL, KILOMETR KWADRATOWY, PROTEZA, KLAMOTY, SPALINKA, KONCERN, CHORWACKOŚĆ, ATAK RAKIETOWY, CZEPEK, TURBINA GAZOWA, POŁAWIACZ, OMAM, CIĄG, TWIERDZENIE MENELAOSA, ROZBRATEL, DZIEŁO SZTUKI, PIWONIA, DZIAŁ, ZIELONE, DRUGA POŁOWA, IMACZ, POJEMNOŚĆ TURYSTYCZNA, ALPAKA, KATAR SIENNY, FURGONETKA PANCERNA, RIKSZA, ZESPÓŁ LESCHA-NYHANA, BUDA, ZDARZENIE PRAWNE, CEREMONIAŁ, SEKRECJA, KOŃCOWOŚĆ, WIGONIA, KOMBINACJA, AFERA, ORGANIZM RAFOTWÓRCZY, RABARBAR, KREPA, ZEBROID, CHOROBA BOSTOŃSKA, UCHODŹSTWO, KOSODRZEWINA, ADAPTACYJNOŚĆ, WORKOWCE, DONOR, KOLCZAK, PIERNIK LUBELSKI, OZOREK, ELKI, KRYSZTAŁ BLIŹNIACZY, WIELKOMIEJSKOŚĆ, PRAWOMOCNOŚĆ, TRAWA MORSKA, PLEŚNIAK, ARABIKA, SYSTEMIK, OSTROŚĆ, PION, GALWANOSTEGIA, NACIĄG, SKROMNOŚĆ, FERMATA, UPÓR, SAUTE, KOLBOWIEC OLCHOWY, SŁUŻKA, TĘPAK, AGONISTA, WERBENA, KĘDZIERZAWOŚĆ, NIEDOSŁUCH ODBIORCZY, OBRZMIENIE, ODDZIAŁ GOSPODARCZY, KOMBINATORYKA, MAPA WYOBRAŻENIOWA, WSPINACZKA SPORTOWA, PILOKARPUS, PIÓROSZ GRZEBIENIASTY, GRÓB, WYGŁAD TEKTONICZNY, FUNDUSZ DYSPOZYCYJNY, BEZCZYNNOŚĆ, SYTUACYJNOŚĆ, PRODUKT LECZNICZY, PRZEWIĄSŁO, FOTOGRAM, KLEROMANCJA, CZARNY HUMOR, DZIÓB, NOWELIZACJA, KONOTATKA, WIOSŁO, FREELANCERKA, ŁAŃCUCH CHŁODNICZY, WERWA, NIELOGICZNOŚĆ, REGENERATOR, NÓŻKA, ZASILANIE, ASTEROIDA, OGNIWO WZORCOWE, MARRAN, GWIAZDA NOWA, ZAMEK, CIS, JADALNOŚĆ, OBRONA STREFOWA, SZURPEK MISECZKOWATY, OPOŃCZA, ŹREBIĘ, WIELOSTOPNIOWOŚĆ, GLUKOMETR, WŁÓCZĘGA, GÓRKA, GRAMATYKA, KATOLICKOŚĆ, LANGUSTA, AKCENT OSTRY, OKRES INTERGLACJALNY, MUZYKA CERKIEWNA, UZALEŻNIENIE, PROSTACTWO, ZWIĄZEK BOJOWNIKÓW O WOLNOŚĆ I DEMOKRACJĘ, WIWAT, POŁOŻENIE, ONELINER, WYPADEK, ADRES, MADZIARKA, ZAOPATRZENIE, WYPEŁNIENIE, ALPAGA, PODWÓJNOŚĆ, BLOCZEK, GALISYJKA, ŁAMACZ BLOKADY, MONITORING, ZMARSZCZKA, BRZOZA OJCOWSKA, SPARRINGPARTNER, SERIA, CZĄBER, AUTSAJDER, KAMIENNE SŁOŃCE, WYCHÓD, MARUDER, SAKWA, DZIANINA, ?LIST.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.933 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CECHA POJĘCIA, JEDNOSTKI MORFOLOGICZNEJ, FORMY ITD., POLEGAJĄCA NA POŁĄCZENIU RÓŻNYCH ELEMENTÓW, NP. HYBRYDALNOŚĆ NAZWISK ŻYDOWSKICH - DO HEBRAJSKIEGO LUB SŁOWIAŃSKIEGO RDZENIA DODAWANO KOŃCÓWKĘ LUB SUFIKS Z INNEGO JĘZYKA, NP. CHAJMAN się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CECHA POJĘCIA, JEDNOSTKI MORFOLOGICZNEJ, FORMY ITD., POLEGAJĄCA NA POŁĄCZENIU RÓŻNYCH ELEMENTÓW, NP. HYBRYDALNOŚĆ NAZWISK ŻYDOWSKICH - DO HEBRAJSKIEGO LUB SŁOWIAŃSKIEGO RDZENIA DODAWANO KOŃCÓWKĘ LUB SUFIKS Z INNEGO JĘZYKA, NP. CHAJMAN
HasłoOpis hasła w krzyżówce
HYBRYDALNOŚĆ cecha pojęcia, jednostki morfologicznej, formy itd., polegająca na połączeniu różnych elementów, np. hybrydalność nazwisk żydowskich - do hebrajskiego lub słowiańskiego rdzenia dodawano końcówkę lub sufiks z innego języka, np. Chajman (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

HYBRYDALNOŚĆ
cecha pojęcia, jednostki morfologicznej, formy itd., polegająca na połączeniu różnych elementów, np. hybrydalność nazwisk żydowskich - do hebrajskiego lub słowiańskiego rdzenia dodawano końcówkę lub sufiks z innego języka, np. Chajman (na 12 lit.).

Oprócz CECHA POJĘCIA, JEDNOSTKI MORFOLOGICZNEJ, FORMY ITD., POLEGAJĄCA NA POŁĄCZENIU RÓŻNYCH ELEMENTÓW, NP. HYBRYDALNOŚĆ NAZWISK ŻYDOWSKICH - DO HEBRAJSKIEGO LUB SŁOWIAŃSKIEGO RDZENIA DODAWANO KOŃCÓWKĘ LUB SUFIKS Z INNEGO JĘZYKA, NP. CHAJMAN sprawdź również:

rzeka w Brześciu ,
błona zbudowana z tkanki łącznej zbitej otaczającej mózgowie oraz rdzeń kręgowy ,
kobieta, który mało lub niczego nie posiada, jest biedna pod względem majątkowym ,
motorower jak owad ,
Stiltia isabella - gatunek ptaka z rodziny żwirowcowatych (Glareolidae) ,
rodzaj filmu, w którym obrazy nie są uzyskiwane na drodze rejestrowania zjawisk (w sposób ciągły) przy pomocy kamery ,
ECHIN; dolna część głowicy doryckiej ,
miękki, niedojrzewający ser zwarowy, produkowany we Włoszech z serwatki pozostającej po serach podpuszczkowych (z mleka koziego, krowiego lub owczego) poprzez drugie gotowanie (wł. ricotta), przypominający twaróg, niesolony ,
ur. w 1925 r., śpiewaczka (sopran); reżyser spektakli operowych ,
rasowe konie ,
zwolenniczka prawa do aborcji ,
osoba, która ukoiła czyjeś cierpienie ,
farsz, masa, którą umieszcza się wewnątrz przygotowywanej potrawy lub w środku jakiegoś produktu spożywczego ,
monoblok - silnik wewnętrznego spalania, wykorzystywany do napędu samochodów firm Citroën, Peugeot, Talbot i Renault; stosowany do napędu samochodów klasy A, B, C/D ,
pilot szybowcowy, brązowy medalista Mistrzostw Świata w 1972 r ,
miasto w zach. Iraku na Pustyni Syryjskiej ,
Isurus - rodzaj rekina obejmujący dwa gatunki; zasiedla strefę umiarkowaną i ciepłą wszechoceanu ,
rodzaj zamszu, miękko wyprawiona skóra owcza używana do wyrobu rękawiczek ,
gwiazda należąca do VI klasy jasności i II populacji ciągu głównego ,
auto ciężarowe z Rosji ,
PSY; rodzina drapieżnych ssaków ,
substancja promoniotwórcza stosowana w terapii, najczęściej nowotworów, oraz w diagnostyce ,
sztaba u wrót wierzei - dwuskrzydłowej drewnianej bramy ,
instytucja bankowa, której podstawową działalnością są produkty oszczędnościowe ,
Aculepeira ceropegia - pająk z rodziny krzyżakowatych ,
konfident, wywiadowca ,
czeski rzeźbiarz i architekt (1460-1515) działał głównie w Brnie ,
mieszkaniec Suchumi ,
aerodyna pionowego startu i lądowania ,
część membranofonu wprawiana w drganie przez udarzenie lub pocieranie; zwykle jest to odpowiednio napięta skóra

Komentarze - CECHA POJĘCIA, JEDNOSTKI MORFOLOGICZNEJ, FORMY ITD., POLEGAJĄCA NA POŁĄCZENIU RÓŻNYCH ELEMENTÓW, NP. HYBRYDALNOŚĆ NAZWISK ŻYDOWSKICH - DO HEBRAJSKIEGO LUB SŁOWIAŃSKIEGO RDZENIA DODAWANO KOŃCÓWKĘ LUB SUFIKS Z INNEGO JĘZYKA, NP. CHAJMAN. Dodaj komentarz

8+6 =

Poleć nas znajomym:

x