ZDROBNIALE (ŻARTEM LUB Z LEKCEWAŻENIEM): GROSZ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GROŃ to:

zdrobniale (żartem lub z lekceważeniem): grosz (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZDROBNIALE (ŻARTEM LUB Z LEKCEWAŻENIEM): GROSZ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.691

BIOREMEDIACJA, SAMOREALIZACJA, WILCZA PASZCZA, REPUTACJA, UDAR, KASA, KRAŃCÓWKA, WCIĄGARKA, DERESZOWATA, OSOBA, KAMIENNE SŁOŃCE, GROSZ, WZÓR PRZEMYSŁOWY, NAKAZ, NEKROMANTA, NIEDYSPONOWANIE, KŁAKI, INTERWENCJA PROCESOWA, EBOLA, MENU, PRZEKLĘTNIK, TOALETA, PIERWSZA JASKÓŁKA, DOBRO, FUNKCJA GREENA, SULFON, ŚLIZG, PIKIETA, MONITORING, NEKROPOLIA, KRÓLEWIĘTA, NEFROSTOMIA, KWATERODAWCA, AŁUN, GENDER, ŁOŻNICZY, SMAKOWITOŚĆ, FORTECZKA, PROFESJA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZAWODOWA, SYGNAŁ, GAL, POSREBRZANIE, RACJONALIZM, NIEPOKALANEK, EDAM, ŻARNIK, BASZŁYK, DANE SENSYTYWNE, ŁUSKOWIEC, RZEKA CHWILOWA, KALANDER, PRODROM, WŁOCHACZ, KOSKINOMANCJA, MECENAS, PASER, ASYNCHRONIZM, TYKA, PRZEZIERNIK, BROŃ NUKLEARNA, FRAZA NOMINALNA, WYCHODŹTWO, PEWNOŚĆ, PLANETA, FUSY, SPAMIK, WADA DREWNA, MUZYK, PORFIROBLAST, SUBDOMENA, ZESPÓŁ NADPOBUDLIWOŚCI PSYCHORUCHOWEJ Z DEFICYTEM UWAGI, BACIK, ODEZWA, INDIANKA, SYLWETA, PIANKA, PIĘTNASTY, KOŁPAK, PRADZIAD, PLOMBA, KLAUZULA WYKONALNOŚCI, CERKIEW, KORONECZKA, KRANÓWKA, KÓŁKORODEK, DYSHARMONIA, GENDER, BÓR, NORKA, KRĄG, BYCZEK, TABLICA, BARSZCZ, KOSZULKA, POŁĄCZENIE CIERNE, ŁAWA, TAMBURMAJOR, ZIELSKO, MAKRO, SYGNAŁ WYWOŁAWCZY, KORKI, KABINA, KLUCZ ELEKTROLITYCZNY, WOLE, CUKIER, PRZESTRZEŃ PUBLICZNA, ZBIEG OKOLICZNOŚCI, ZRANIENIE, KOCZOWNIK, MAJORAT, PEDOFILSTWO, SETKA, WIZA POBYTOWA, ŻYŁKA, OWOC SZUPINKOWY, MISIEK, KULTYWAR, POWIEŚĆ RZEKA, GROTESKA, NAJWIĘKSZY WSPÓLNY DZIELNIK, TROPIK, KOMAT, OPONA, SEKULARYZACJA, BAZAROWICZ, KRYMINAŁEK, JEDNOŚĆ, ŻÓŁW LEŚNY, PRZENOSKA, HEKSAMETR, PANORA, OWAD, STROIK, SUROWIEC FARMACEUTYCZNY, SPÓJNIK ŁĄCZNY, WCIĄGARKA, BLISKOŚĆ, STYL, ZASUWA, WOLNY ZAWÓD, LUMINATOR, RUCH, SERPENTYNA, ZABAWKA, SZCZELINA, CZARNINA, TEMAT, FELER, HLAK, KASZA, GŁÓWKA ARTYKUŁU, TYCJAN, KABLOBETON, NALEPKA, LISTA, DZIEWKA, KARTKA, SZWADRON ŚMIERCI, NAKAZ, HULAKA, CHÓR, OSTRA AMUNICJA, PACJENCJA, EPOKA INDUSTRIALNA, KURZAWKA, PORZĄDEK SPOŁECZNY, PYSZCZEK, PEPIK, KRAKOWIAK, KASA, SPADOCHRONIARKA, TONDO, ALIENACJA RODZICIELSKA, PALUSZEK, TĘPOLISTKA, KOJEC, DEWELOPER, OMAR, KOŃ TROJAŃSKI, REKLAMA, OBRONA, RUCHANKA, BEZPIECZEŃSTWO JĄDROWE, ZASTRZALIN, WEŁNIAK, REOFILE, METAL NIEŻELAZNY, UBOŻENIE, LIST PRZEWODNI, GŁOWICA ELEKTROMAGNETYCZNA, DROGI, PŁOMIEŃ WYLOTOWY, POLISYNDETON, DEGENERACJA, WILK, PRZEWODNICZĄCY, WŁÓKNO, PRZEPLOTKA, KONTUR, PLAKAT, MER, TWARZOWIEC, BUZA, BATERIA AKUMULATOROWA, NIEŻYWOŚĆ, STOŻEK WULKANICZNY, ELEKTROCHIRURGIA, BŁOTNIAK, OSPA, PAJĄCZEK, DYFUZJA, RESTYTUCJA GATUNKU, PRZEKĄSKA, TRENCZ, KUCIE, SKARANIE BOSKIE, PLUDRY, DWUDZIESTY, POWIĄZANIE KAPITAŁOWE, OBSADA, POWAŁA, TARAN, SAUNAMISTRZ, ROZBÓJNICTWO, OWADZIARKI, ŁUSKA, SZTUCZNY LÓD, PRZEWOŹNIK, PUCHAR, KOŁNIERZ, KITAJ, KORDON SANITARNY, LEJ KRASOWY, PLACEK, LINON, SZAŁWIA, PREZENTER, STRAPONTEN, CZABAN, KLEJ, ALGA, PAJAC, PASTERZ, LEK, REKOGNICJA, SOS SOJOWY, ROZBRATEL, PODDAŃCZOŚĆ, HUBA, AWAL, BAŁKAŃSKOŚĆ, ABAKUS, BYDLĘ, SROGOŚĆ, KLESZCZOWATE, DROGA KONIECZNA, POCIĄGŁOŚĆ, MUSZTARDA DIJON, TECHNIKA GRAFICZNA, WYŻYNA, SPUST, IBERYSTA, GNIAZDO, SZYCH, ATAK RAKIETOWY, KONSULTANT, CIĄGUTEK, WYLICZANKA, LAKIER, WAGONIK, OBLECH, AEROCASCO, DWUNASTOKROTNOŚĆ, ALUZJA, DŁUGODZIÓB, KREWETKA ATLANTYCKA, MIEJSCE, EKSPOZYCJA, ŚWIADEK KORONNY, ALGEBRA LIEGO, DOŻYWOTNOŚĆ, ANTYCYPACJA, FEERIA, NIERÓWNOWAŻNOŚĆ, ROZKRUSZ, LIGATURKA, KOCHAŚ, INDIANIN, SUBSTYTUCJA, FIZJOLOGIA, PRZESTĘPNOŚĆ, MORDOKLEJKA, RZADKOŚĆ, PALETA, BRZYDULA, SAMOWYSTARCZALNOŚĆ GOSPODARCZA, TWIST, PLECHA, ?PAPILOT.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.691 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZDROBNIALE (ŻARTEM LUB Z LEKCEWAŻENIEM): GROSZ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZDROBNIALE (ŻARTEM LUB Z LEKCEWAŻENIEM): GROSZ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GROŃ zdrobniale (żartem lub z lekceważeniem): grosz (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GROŃ
zdrobniale (żartem lub z lekceważeniem): grosz (na 4 lit.).

Oprócz ZDROBNIALE (ŻARTEM LUB Z LEKCEWAŻENIEM): GROSZ sprawdź również:

w żeglarstwie: zgrubienie, wypukłość rękojeści wiosła ,
dobra naturalne dostępne dla człowieka, odnawialne źródła energii i kopaliny ,
osoba mało inteligentna, tępa ,
jednostka używana w informatyce oznaczająca kwadrylion bajtów (1 JB = 1E+24 B) ,
samojezdna maszyna wyrównująca przebieg i płaszczyznę toru kolejowego ,
instrument muzyczny z grupy idiofonów klawiszowych, wynaleziony pod koniec XIX w., przypominający kształtem fisharmonię; dźwięki wytwarzane są poprzez uderzania uruchamianych przy pomocy klawiszy młoteczków w połączone z rezonatorem skrzynkowym metalowe płytki, które wydają dźwięk zbliżony do dzwonków ,
świstek papieru, plakietka potwoerdzające dokonanie opłaty za coś ,
nauka o kulturze i języku Grecji starożytnej i współczesnej ,
egzemplarz cudo ,
miejsce, gdzie dwa elementy geograficzne, np. dwie drogi, ramiona rzeki, pasma górskie, rozchodzą w różne strony ,
zespół cech typowych dla Dolnego Śląska, czegoś z tego regionu lub jego mieszkańca ,
miasto w Indiach (Karnataka) główny w kraju ośrodek eksploatacji złota i srebra ,
mistyczno-ascetyczny kierunek w islamie powstały w VII i VIII w ,
człowiek bez energii, niezgrabny, niezaradny ,
Aphrodroma brevirostris - gatunek ptaka z rodziny burzykowatych (Procellariidae) ,
kraina historyczna w południowo-wschodniej Francji, we francuskich Alpach, przy granicy ze Szwajcarią i Włochami ,
kod ISO 4217 dolara Brunei ,
duża karuzela z siedzeniami rozmieszczonymi na kole obracającym się w pionie ,
proces zachodzący w zakresie ekonomii ,
tzw. figura przydrożna, kapliczka, krzyż, małe, przydrożne miejsce kultu ,
końcowa część widlastego rozgałęzienia bezlistnych pędów kopalnych paprotników psylofitów ,
inna nazwa opieńki cesarskiej ,
stopień w okopie bądź wale fortu, umożliwiający strzelanie z broni ręcznej ponad przedpiersiem ,
żużlowiec szwedzki, siedmiokrotny mistrz świata w latach 1970-77 ,
lampa stroboskopowa, dająca charakterystyczne, przerywane światło, używana w celach rozrywkowych ,
organizm, który jest zdolny się zregenerować ,
element mający za zadanie przyjmowanie energii uderzenia i chronienie elementu (pojazdu, budowli, miejsca) na którym jest zamocowany ,
but z grubą podeszwą, zakładany na miękki pantofel przy wychodzeniu z domu na ulicę, noszony ok. XI-XVIII w ,
to, że jakaś czynność jest wykonywana bez litości ,
kwadratowa sieć rybacka o powierzchni nie większej niż 1×1 m i oczkach sieci nie mniejszych niż 5 mm, rozpięta na dwóch skrzyżowanych pałąkach, służąca do łowienia ryb na przynętę

Komentarze - ZDROBNIALE (ŻARTEM LUB Z LEKCEWAŻENIEM): GROSZ. Dodaj komentarz

9-1 =

Poleć nas znajomym:

x