PROCES PRZEKSZTAŁCANIA ABSTRAKCYJNEGO OPISU SYSTEMU LUB PROGRAMU NA OBIEKT FIZYCZNY: KOMPUTER LUB DZIAŁAJĄCY PROGRAM ZAPISANY W KONKRETNYM JĘZYKU PROGRAMOWANIA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

IMPLEMENTACJA to:

proces przekształcania abstrakcyjnego opisu systemu lub programu na obiekt fizyczny: komputer lub działający program zapisany w konkretnym języku programowania (na 13 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: IMPLEMENTACJA

IMPLEMENTACJA to:

skonkretyzowana wersja algorytmu, języka programowania lub standardu pod postacią kodu komputerowego (na 13 lit.)IMPLEMENTACJA to:

część procesu decyzyjnego znajdująca się na wyjściu systemu, polegająca na urzeczywistnieniu podjętej decyzji za pomocą odpowiednio dobranych środków; bardzo często terminem tym określa się wdrażanie aktów prawnych (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PROCES PRZEKSZTAŁCANIA ABSTRAKCYJNEGO OPISU SYSTEMU LUB PROGRAMU NA OBIEKT FIZYCZNY: KOMPUTER LUB DZIAŁAJĄCY PROGRAM ZAPISANY W KONKRETNYM JĘZYKU PROGRAMOWANIA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.408

POCKET PC, GŁOŚNIK ELEKTROSTATYCZNY, SALWA, TONACJA, PLATFORMA PROCESOROWA, OCZAROWIEC, PAMIĘTNIK, WESTFALKA, BUG, PERKALIK, JUDASZOWE SREBRNIKI, PAS, JĘZYKOZNAWCA, KALIKO, NAZWA HANDLOWA, OSKARŻENIE, KARTA MOBILIZACYJNA, ORTOGRAFIA, MAŁŻEŃSTWO MORGANATYCZNE, DYSTANS, TEUTON, UDRĘCZENIE, MIKROOTWÓR, JASKINIA LODOWA, KSIĘSTWO, LARGO, AGERATUM, ZAKOLE, STATYW, PUNKT DYMIENIA, STACJA, POJAZD SILNIKOWY, MOLESKIN, PRZĘSŁO, PRĄD INDUKCYJNY, EMPIRYZM GENETYCZNY, HLAK, BITLES, PRZEWÓD, ZŁODZIEJKA, WIECZOREK POETYCKI, KONSERWATYZM EWOLUCYJNY, ODSYP, RYLEC, DOVE, RZEMIEŚLNICTWO, ŻNIWIARKA, POMPA ODŚRODKOWA, ŚWIADECTWO, PARAFRAZA, PREFEKT APOSTOLSKI, TEOGONIA, RUGI, WYNAGRODZENIE, KOMBINEZON, KORDON, HARACZ, WSPÓŁKATEDRA, SKANER, KARRUKA, WIDLICZKA, LANE KLUSKI, CYGARNICA, KHMER, WSPÓŁUCZENNICA, ZESPÓŁ ABSTYNENCYJNY, MENTALIZACJA, AZJATA, NADPOBUDLIWOŚĆ PSYCHORUCHOWA, KALKA, WYCINEK, PSEUDOMORFIZM, WIKARY, CIĄGUTEK, ODGAŁĘZIACZ, ZAPALENIE, KORYTARZ, FROTKA, KABINA, BATAGUROWATE, ROBOCIARZ, DYFERENCJACJA, PUNKT PROGRAMU, SERYJNY MORDERCA, BEZPIECZEŃSTWO, KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, GARDENIA, SAJETA, ARTEFAKT, TŁUSZCZYK DZIECIĘCY, ODDZIAŁ ZAMKNIĘTY, STYL, POTENCJAŁ ELEKTROKINETYCZNY, SAKWA, OBSZAR WIEJSKI, DOCHÓD ROZPORZĄDZALNY, GIRLANDA, KOŻUSZYSKO, DEKALKOMANIA, POŻYCZKA, PAPRYKARZ, ROZDRABNIACZ ODPADKÓW ORGANICZNYCH, SZCZELINA, OKRES PÓŁTRWANIA, SEKSTET, KLASTER, PRZEKŁADKA, GRAFIKA, CUDZOŁOŻNICA, SMOŁOWIEC, EGZORTA, OSTROWIANKA, KAUKAZ, ARTUR, REZULTAT, STRZELNICA SPORTOWA, WAFELEK, ALAIN, PIEŚŃ, PONCZÓWKA, START-UP, SULFOTLENEK, KOMODOR, IDENTYFIKACJA MASOWYCH PŁATNOŚCI, OGÓREK, MAJONEZ, PROGRAM NAPRAWCZY, PODMIOT, OSSUARIUM, ESKADRA, MATURKA, WIDEO, BATYST, OKULIZACJA, KIEROWNIK BUDOWY, DROGA BEZPRZETARGOWA, JĘZYK URZĘDOWY, BASEN, SERIA, PODATEK IMPORTOWY, KOŁEK, LINIA WIDMOWA, DANONEK, PROGRAMOWANIE LINIOWE, KLEJNOT HERBOWY, PROMIEŃ, PROGRAM, ŻAKARD, UPADEK, ÓSEMKA, RAMA KOMUNIKACYJNA, TROPIK, ODDYCHANIE TKANKOWE, PROCES KONCENTRACJI KAPITAŁU, EPOKA LITERACKA, MIĘTÓWKA, TERMOS BUFETOWY, MEJOZA, FIRANKA, GLAZURA, REGENT, KANCONA, NOSOROŻEC, AZOTAN(V), MAJÓWKA, STOPKA, UKŁAD PLANETARNY, SPRAWA, ROZROST, STRONA POWODOWA, WIDMO CZĄSTECZKOWE, BEZPANCERZOWCE, PREPARAT CHEMICZNY, ARMARIA, FAKTURA, RZEKA MIĘDZYNARODOWA, SOSNA GÓRSKA, RÓŻYCZKOPRĄTNIK KANADYJSKI, ŻEGLUGA, CHOROBA ZAWODOWA, OWAD, ODPŁATA, CZYTELNIA, KEFALINA, STEP, GRZYB PIASKOWY, ŁĄCZNIK PRÓŻNIOWY, SER EDAMSKI, ZACHOWANIE, CIOCIA, BLACKOUT, PROMIENIOWANIE JONIZUJĄCE, POKRYCIE, KIJ BEJSBOLOWY, KALIBER, KOSMETYK, OKRZEMKI, HANDEL ZAGRANICZNY, SCHRONISKO TURYSTYCZNE, MATKA, KRYZA, NERW, GNOMON, CHINE, BYLINA, ŁAWICA SKALNA, PODZBIÓR, KRAJARKA, HEMOROID, ANDANTINO, PIEPRZ CZERWONY, GALERIA, LINIA KOLEJOWA, SANDWICZ, OPERATOR, BOTY, CZTEROSUW, KULT, BAGGALA, BIOCHEMIA, OCHRONNIK, DRAJREP, OMAM, PACHOLĘ, KOLOR, PARÓWKA, DUCH, ŁĄCZYNA, ANGLIC, HYDROBUS, STOWARZYSZENIE, KOMPAKTOR, BUDOWLA PIĘTRZĄCA, STAN PSYCHICZNY, PARTIA, GEN LETALNY, ARENDARZ, CZARNY DĄB, ROPA, LIBERALIZM ARYSTOKRATYCZNY, MAŁY PALEC, SPRZĘCIOR, NANSUK, PUKNIĘCIE, ALLELOPATIA, TROLLKONTO, HETEROATOM, PANOCZEK, MANIFESTACJA, ADAPTACYJNOŚĆ, INTERMEZZO, ZLEW, MIKROSOCZEWKA GRAWITACYJNA, SUCHORYT, BALECIK, MECENAT ARTYSTYCZNY, PARODIA, ADIANTUM DELIKATNE, KARAWANA, PORTRET PAMIĘCIOWY, SALA, STOPIEŃ ETATOWY, GLOBALIZACJA EKONOMICZNA, ZNAMIĘ NACZYNIOWE, WYRĄB, MEDIANTA, SPARRINGPARTNER, LITOTRYPSJA, OBSZAR NIEOGRANICZONY, UKONTENTOWANIE, EKOPUNKT, PIEC INDUKCYJNY, ALLELUJA, REKONWERSJA, RADIOMAGNETOFON, PRYMARIUSZ, KONTROLA DOSTĘPU, ZOOCHORIA, WYBIEG, KANAŁ PRZERZUTOWY, STRZAŁA, LECZNICTWO ZAMKNIĘTE, KINKAN, OFICJALNOŚĆ, ILLOKUCJA, KONSOLA, RAMUZ, SĄD POLOWY, MISTRZ, JAŚMIN, NAWAŁNICA, ADADŻIO, MANIERY, SĄD, WRAK, CIERŃ, PRZEWODNIK, MEDALIK, TROP, ?ZASADA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.408 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PROCES PRZEKSZTAŁCANIA ABSTRAKCYJNEGO OPISU SYSTEMU LUB PROGRAMU NA OBIEKT FIZYCZNY: KOMPUTER LUB DZIAŁAJĄCY PROGRAM ZAPISANY W KONKRETNYM JĘZYKU PROGRAMOWANIA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PROCES PRZEKSZTAŁCANIA ABSTRAKCYJNEGO OPISU SYSTEMU LUB PROGRAMU NA OBIEKT FIZYCZNY: KOMPUTER LUB DZIAŁAJĄCY PROGRAM ZAPISANY W KONKRETNYM JĘZYKU PROGRAMOWANIA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
IMPLEMENTACJA proces przekształcania abstrakcyjnego opisu systemu lub programu na obiekt fizyczny: komputer lub działający program zapisany w konkretnym języku programowania (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

IMPLEMENTACJA
proces przekształcania abstrakcyjnego opisu systemu lub programu na obiekt fizyczny: komputer lub działający program zapisany w konkretnym języku programowania (na 13 lit.).

Oprócz PROCES PRZEKSZTAŁCANIA ABSTRAKCYJNEGO OPISU SYSTEMU LUB PROGRAMU NA OBIEKT FIZYCZNY: KOMPUTER LUB DZIAŁAJĄCY PROGRAM ZAPISANY W KONKRETNYM JĘZYKU PROGRAMOWANIA sprawdź również:

lekkie damskie nakrycie wierzchnie, lekki sweterek bez zapięcia z przodu ,
myto pomierne ,
wąski, długi kształt, pasek ,
przyrząd pomiarowy oparty na zjawisku interferencji fal, w którym źródłem światła jest laser ,
Cinclosoma alisteri - gatunek ptaka z rodziny trzaskaczy (Psophodidae) ,
wesoła pieśń biesiadna, rozpowszechniona w Polsce w XVIII w ,
herba perennis - roślina zielna żyjąca dłużej niż dwa lata i zwykle wielokrotnie w tym czasie wydająca nasiona bądź zarodniki (wyjątkiem są zakwitające raz hapaksanty) ,
jednostka wyporności, inaczej tona angielska, równa 2240 funtów brytyjskich (1016,05 kg) ,
w matematyce: zbiór otwarty i spójny ,
muzyka, do której tańczy się slow-foxa ,
postępujące włóknienie miąższu wątroby, niszczące strukturę narządu ,
przyrząd do prania; drewniane narzędzie do wybijania bielizny podczas prania ,
pieje w zagrodzie (daw.) ,
karty do wróżenia ,
powierzchnia ściany budynku widoczna na zewnątrz ,
zasadnicza część tułowia ,
materiał, zwykle tkanina tkanina ,
Cyclemys dentata - gatunek gada z rodziny batagurowatych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, występujący w południowo-wschodniej Azji ,
osoba pobierająca rentę, zwykle z powodu niezdolności do pracy ,
FARSZ ,
HEFEI ,
Geum bulgaricum - gatunek rośliny z rodziny różowatych ,
ruchliwe glony żyjące wewnątrz warstwy mułu ,
miejsce, z którego wypływa w naturze ciek wodny ,
drapanie płyty winylowej igłą znajdującą się w gramofonie konsoli DJ-a, powodujące dźwięk wykorzystywany najczęściej w nagraniach muzyki z gatunku hip-hop oraz tanecznej muzyki elektronicznej, ale też w takich gatunkach jak metal ,
znana z zakładów Zeissa ,
zminiaturyzowany dokument fotograficzny ,
zwyczajowa nazwa zabiegu leczniczy z użyciem borowiny - nieodwodnionego torfu leczniczego ,
kaucja, zastaw pieniężny ,
śmielszy adorator, który aspiruje do małżeństwa

Komentarze - PROCES PRZEKSZTAŁCANIA ABSTRAKCYJNEGO OPISU SYSTEMU LUB PROGRAMU NA OBIEKT FIZYCZNY: KOMPUTER LUB DZIAŁAJĄCY PROGRAM ZAPISANY W KONKRETNYM JĘZYKU PROGRAMOWANIA. Dodaj komentarz

8-3 =

Poleć nas znajomym:

x