POPRZECZNE ŻEBRO USZTYWNIAJĄCE KADŁUB STATKU, ŁODZI LUB PŁATOWCA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WRĘGA to:

poprzeczne żebro usztywniające kadłub statku, łodzi lub płatowca (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: WRĘGA

WRĘGA to:

element wiązania burty i dna statku morskiego; część poprzeczna zadu kadłuba statku (żebro) (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "POPRZECZNE ŻEBRO USZTYWNIAJĄCE KADŁUB STATKU, ŁODZI LUB PŁATOWCA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.588

BEZAN, BUDYŃ, KALKA, NAGIEL, SEKULARYZACJA, DUMA, MUSZTARDA DIJON, WSPARCIE FINANSOWE, KASZTELANIA, DYSKALKULIA, SAMOGŁOSKA ŚRODKOWA, TUNEL CZASOPRZESTRZENNY, NACIEK, ORBITA, KORDON SANITARNY, POZYCJA RYGLOWA, BOMBARDA, FIBRYL, OŁATKA, ZEZWŁOK, PRYMUS, FAB LAB, DYSLOKACJA TEKTONICZNA, TATAR, PRZYBYTEK, BLIND, WIOŚLARKI, SPARRING, SKÓRKA, HRABINI, INTERWAŁ, KONTUR, PROCH BEZDYMNY, MIECH, PIKSEL, KARTUSZ HERBOWY, CZUBEK, REGENERACJA, NASIĘŹRZAŁ POSPOLITY, KUMOTER, CHOJAK, WYGŁOS ABSOLUTNY, KATAPULTA, CZARCIK, GROTESKA, SILNIK LOTNICZY TŁOKOWY, WITAMINA, BABULA, SUBSTANCJA OBCA, KARAWANA, RACJONALNA IGNORANCJA, INTEGRACJA PIONOWA, KULTURA MATERIALNA, DEKORTYKACJA, TRAUMATYCZNOŚĆ, SEGMENTACJA, MONARCHIA ELEKCYJNA, KURDYBAN, AKROBATYKA, POTENTAT, CYBORIUM, LIZANIE , MELILIT, KOMPENSACJA, MONONUKLEOZA ZAKAŹNA, WARUNEK, JEDNOPARTYJNOŚĆ, OLGA, KLUCZ, SEŁEDEC, TURZYCA, TOM-TOM, PELAGRA, DIAGRAM FAZOWY, GRZBIET, MŁYN WODNY, DIASYSTEM, SZYDŁOSZ WŁOSISTY, POR, TUTOR, GROŃ, ARMIA, SPEKTROSKOPIA, KORKOWIEC, PORFIROBLAST, KUCHCIK, ŁAPÓWKARSTWO, PAPROĆ WODNA, GAŁKA, RANGA, OKRZYK, SINICE, WAŁ, ODRUCH, SITKO, BALECIK, TROL, PAKIET, KORPUS, TRAP, RICHELIEU, CHOCHOŁ, STRZAŁA, SIŁA, PŁYWACZ, CZEREMCHA, KARA GŁÓWNA, TARNOWIANKA, LOG, BRZOZÓWKA, DYSCYPLINA NAUKOWA, PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA, METFORMINA, ODTWARZANIE, DOŻYWOCIE, ROZTWÓR STAŁY, ZMAGANIA, KARETKA, STEK, PROJEKT ARCHITEKTONICZNY, OSTOJA, DYREKTOR KREATYWNY, DYFTYK, STAUROPIGIA, KOSTUR, OBIEKT, BRUK, OWRZODZENIE, OBRZĘK, RESORT SIŁOWY, TARLATAN, DEOKSYRYBONUKLEAZA, ADWOKAT, MONETYZACJA, KOZAK, KAJAK, PRZEZNACZENIE, KLAPKA, JAŁOWIEC, OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA PODSTAWOWA, INWESTYCJA PORTFELOWA, CIĄG, KONSTYTUCJA, POTÓWKA, ŁĄCZNICA, BRYTYJSKOŚĆ, POGOŃ ZA RENTĄ, PERYPATETYK, DECYZJA ADMINISTRACYJNA, PUNKT ODNIESIENIA, WSPÓŁKATEDRA, MEGAFON, OPERACJA, SIARKOSÓL, ZARZĄDCA KOMPENSACJI, RING, PRZEWODNICTWO ELEKTRYCZNE, PARALELIZM, DOCHÓD ROZPORZĄDZALNY, DOSTAWCA, PIEŚŃ, STATEK, REWANŻ, OPASKA, SEMAFOR, DOLARÓWKA, ZAINTERESOWANIE, ODPADY STAŁE, ROWER POZIOMY, GRUSZECZKA, WOJSKO FEDERALNE, ZBIÓRKA, SZATRA, DEKLARACJA, HISZPAN, SPADEK, IZOLATORIUM, PREZYDENCJA, REGUŁA, KWARTET, OWADZIARKI, EUFORBIA, SIEROTA ZUPEŁNY, SZYBOLET, GRUSZKA, BYK, CYGARETKI, TECHNIKA ANALOGOWA, INWOLUCJA, BEATA, ZAPŁON, SUKA, ESKADRA, KOSMOGONIA, PRZYDAWKA, PRZYŚPIESZENIE NORMALNE, SPÓŁKA CICHA, MIESZEK, PŁATECZEK, ALLEGROWICZKA, USTNIK, LEKKOZBROJNY, FALA WODNA, SZALKA PETRIEGO, PŁYN INFUZYJNY, SER PODPUSZCZKOWY, GIROSKOP, ZATROSKANIE, PRZEZIERNIK, MUZYKA, OKŁADKA, VOTUM, AKROPOL, ODWROTNA NOTACJA POLSKA, PASTA CURRY, KARDIOMIOPATIA PRZEROSTOWA, OBLECH, KINKIET, SYSTEM ALARMOWY, BERET, DÓŁ, ALARM BOJOWY, ZEBROID, AZOLLA MEKSYKAŃSKA, ROPUCHA BLOMBERGA, SPRAWNOŚĆ, PODATEK, KAMYCZEK USZNY, CIĄŻA, HELISA, OBRONA, INDEKS STECHIOMETRYCZNY, SUPERNOWA TYPU IC, RAJD GWIAŹDZISTY, LIBELA, TEKA, MUESLI, CHOREG, ANILANA, KOŃ KIŃSKI, EGZOCENTRYZM, REN, FAZA, MRÓWKA, KONKURENCJA, MALTA, MIODNIK, WIR PYŁOWY, PRZEMYTNICTWO, AROMAT, WILCZE STADO, DWUCYFRÓWKA, OPASKA, FAKTOR, KROTON, DYSTYCH, MÓŻDŻEK, SZKOŁA, WĄSONÓG, BIEG, NAZWA PATRONIMICZNA, ZWARCIE, JEDNOSTKA MOBILIZUJĄCA, HIPOTEZA, UZALEŻNIENIE, KIESZEŃ, KALIMBA, ZWARCIE ELEKTRYCZNE, WYRĘBA, BEŁT, ŻYWOPŁOT, GODZINA PRAWDY, ODCIĄG, SZPARA, TWIERDZENIE MENELAOSA, EGIDA, IGŁA, KARRUKA, ZAMUSTROWANIE, NAWÓZ MINERALNY, POKŁAD RUFOWY, RĄB, KOSMETYK, BOSS, WIDOWNIA, DZIADZIENIE, RÓW, PLANISTYKA, JAZ, PATENT, POMIESZANIE ZMYSŁÓW, KARTAUN, TYGRYSIE OKO, SWORZEŃ, GAMBIT, TON, TAJEMNICA, DOWÓZ, WASZA WYSOKOŚĆ, ?DOMEK LORETAŃSKI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.588 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

POPRZECZNE ŻEBRO USZTYWNIAJĄCE KADŁUB STATKU, ŁODZI LUB PŁATOWCA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: POPRZECZNE ŻEBRO USZTYWNIAJĄCE KADŁUB STATKU, ŁODZI LUB PŁATOWCA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WRĘGA poprzeczne żebro usztywniające kadłub statku, łodzi lub płatowca (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WRĘGA
poprzeczne żebro usztywniające kadłub statku, łodzi lub płatowca (na 5 lit.).

Oprócz POPRZECZNE ŻEBRO USZTYWNIAJĄCE KADŁUB STATKU, ŁODZI LUB PŁATOWCA sprawdź również:

sieć służąca do połowu węgorzy ,
rodzaj lampy wyładowczej wykonanej ze szkła kwarcowego, w której źródło promieniowania nadfioletowego powstaje poprzez wzbudzenie par rtęci bądź gazów szlachetnych pod wpływem pola elektrycznego ,
wydarzenie, czynność, zajęcie, akcja, działanie, które wykonuje się w grupie; bardzo często mówi się tak na grupowe polowanie albo grupową wycieczkę ,
ozdobna roślina z rodziny złożonych ,
dowód, w którym prawdziwość tezy dowodzi się bezpośrednio poprzez dedukcję - z założeń twierdzenia i aksjomatów teorii ,
izolacja od innych ,
młynek do odpadków, młynek do odpadów, rozdrabniacz, młynek odpadków organicznych, rozdrabniacz do odpadów, młynek do zlewozmywaka - urządzenie elektryczne montowane zazwyczaj pod zlewozmywakiem kuchennym; służy do rozdrabniania kuchennych odpadków organicznych, które następnie wraz z wodą dostają się do systemu kanalizacji ,
opozycja planet ,
ogólne ujęcie jakiegoś tematu (problemu, zagadnienia) w formie artykułu, pracy naukowej bądź innej wypowiedzi ,
świadectwo z czerwonym paskiem ,
wariant nazwy geograficznej ,
znany lek na zgagę ,
przyprawa do ciast i trunków ,
YANIAN ,
LOTOKOT - KAGUAN ,
pagi, Simias concolor - gatunek ssaka z rodziny makakowatych, przystosowany do wspinaczki dzięki długim ramionom; gatunek endemiczny - występuje jedynie na Wyspach Mantawai, gdzie jest znany jako Simakobou na wyspie Siberut i jako Simasepsep na południowych wysepkach - w Sipura, North Pagai i South Pagai ,
Opisthoprora euryptera - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gwałtowne działanie sił zewnętrznych na dane ciało lub siły bezwładnościowe powstające wskutek przyspieszenia masy ciała ,
mieszkaniec Teb ,
Thalassarche carteri - gatunek ptaka z rodziny albatrosów (Diomedeidae) ,
karta płatnicza, w której podobnie jak przy karcie kredytowej bank udziela nam limitu wydatków ,
macierz kwadratowa, której wyrazy położone symetrycznie względem głównej przekątnej są przeciwnych znaków ,
Bryum capillare - gatunek mchu z rodziny prątnikowatych; mech o wysokości do 3 cm, liście wilgotne odstają, liście suche są skręcone spiralnie, na szczycie zwężone we włosowaty kończyk, mech ten rośnie na martwych drzewach, korze, skałach, murach ,
Lichmera limbata - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) obejmujący gatunki występujące na Małych Wyspach Sundajskich, Molukach, Nowej Gwinei, Vanuatu, Nowej Kaledonii i w Australii ,
pojemność baku ,
niskotopliwy stop trzech metali: cyny (90-98%), antymonu (0,5-8%) i miedzi (0,25-2,5%) ,
średniowieczny żaglowiosłowiec o jednym maszcie ,
kieł lub siekacz ,
Stephen - (1871-1900), pisarz amerykański, naturalista; „Szkarłatne godło odwagi”, „Szalupa” - powieści o bezsensie wojny ,
najwyższa karta w taroku

Komentarze - POPRZECZNE ŻEBRO USZTYWNIAJĄCE KADŁUB STATKU, ŁODZI LUB PŁATOWCA. Dodaj komentarz

2+9 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast