NIEZDOLNOŚĆ KONTYNUOWANIA LUB PODJĘCIA JAKIEGOŚ DZIAŁANIA, PROCESU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BLOKADA to:

niezdolność kontynuowania lub podjęcia jakiegoś działania, procesu (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: BLOKADA

BLOKADA to:

utrudnienie przejścia lub dostępu do czegoś (na 7 lit.)BLOKADA to:

zabezpieczenie urządzenia przed skutkami nieprawidłowego użytkowania (na 7 lit.)BLOKADA to:

izolujący jakieś państwo system środków, który ma prowadzić najczęściej do wymusznia ustępstw, kapitulacji itp (na 7 lit.)BLOKADA to:

wstawienie w skład drukarski dowolnych czcionek tam, gdzie tekst ma być nieczytelny lub ma znaleźć się z czasem inny zapis (na 7 lit.)BLOKADA to:

zespół urządzeń mechanicznych (na 7 lit.)BLOKADA to:

metoda leczenia i znieczulenia (na 7 lit.)BLOKADA to:

zagranie obronne w siatkówce (na 7 lit.)BLOKADA to:

zabezpieczenie; urządzenie blokujące (na 7 lit.)BLOKADA to:

automatyczne zabezpieczenie urządzenia od skutków niepożądanych procesów lub manipulacji przy nich (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NIEZDOLNOŚĆ KONTYNUOWANIA LUB PODJĘCIA JAKIEGOŚ DZIAŁANIA, PROCESU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.172

MARK, TOR, ADRES, CHMURA ŚREDNIA WARSTWOWA, OLEJEK, ŚWIDOŚLIWKA, PRZEŚMIEWKA, DUŃSKI, REFREN, EKWILIBRYSTYKA, LABORATORIUM, UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ, KRATOWNICA, ROŚLINA KOPALNA, REDAKTOR NACZELNA, AMBRAZURA, POLEWA, PACHT, BRODZIK, FARBA OLEJNA, STWARDNIENIE GUZOWATE, WZÓR, RUCH BEZWIZOWY, PAS, GŁOWICA KONWENCJONALNA, GUMA ARABSKA, CHMURSKO, HASHTAG, KANTAR, KANOE, GETTO ŁAWKOWE, BZYGI, KRUCHE CIASTO, ROZŁUPKA, DOSTAWA, ISKIERNIK, TRUMNA, PIRACTWO, POCIĄGŁOŚĆ, DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA, HIPERMOCARSTWO, PRZYSTAŃ MORSKA, INTENSYWNOŚĆ, BROKAT, KOSKINOMANCJA, RĄCZNIK, GENERACJA ROZPROSZONA, EMISJA WTÓRNA, BURŁAK, ZAKOŃCZENIE, GŁÓG, LOT BALISTYCZNY, ROZKŁAD, DRĄGAL, KOŁACZYK, GNOMON, KWATERUNEK, TERCET, PINCETA, WAFEL, PLURALIZM, KIJ, KOMPATYBILNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA, TERMOSTAT, ZAGARNIĘCIE MIENIA, WIDŁY, UKŁAD INERCJALNY, DRIBLING, PLAN SYTUACYJNY, KOCIOŁ PŁOMIENICOWY, TARANTELLA, SKARGOWOŚĆ, PIECZONKA, KASZYCA, PERKAL, WIEŻA KOŚCIELNA, NABÓJ ĆWICZEBNY, DRAMATYCZNOŚĆ, SKAFANDEREK, AUSZPIK, TYCZKA, BEGONIA, ROZSZCZEP, LEŃ, PANNA, POCISK ARTYLERYJSKI, OTTO, PRODUKCJA, NIEPRODUKTYWNOŚĆ, BĘBEN, SPRAWNOŚĆ, ŻEGLUGA, BAGNIK ZDROJOWY, BLOKADA, HB, UROCZYSKO, ŁAŃCUSZEK, SZCZĘKOWIEC, SOLE, INSEKT, FILTR ELEKTROSTATYCZNY, WYBRANEK, PRZEKAZ, PĘCHERZ, KOLOR OCHRONNY, MSZA, PRZECIWUTLENIACZ, SUMAK, SZCZYT, HAFT, LAWOWANIE, MŁYN WODNY, PAKA, WOLUMEN OBROTU, RZUTKA, WIELOKROTNOŚĆ, ADAPTACJA, GDERACTWO, JASZCZURECZKA, KOJARZENIE, WAGON, KADZIDŁOWIEC, WIELOZADANIOWOŚĆ, ISKRA ELEKTRYCZNA, KRAB, CENTRALA, CHOCHOŁ, DYWIZJA, LODÓWKA, KONEW, WITEKS CZCZONY, OBSŁUGA, PARÓWKA, DZIEWCZYNA LEKKICH OBYCZAJÓW, PUSZEK, ZRĄB TEKTONICZNY, SUROWOŚĆ, REJESTR, SZAŁAS, ARTERIA, KRAKWA, OKRĘŻNOŚĆ, KOTONINA, CHEKKER, EGZORCYZM, CZOŁÓWKA, MISTERIUM, MIESZEK, RACICA, WŁADZUCHNA, KAPUŚCIANY ŁEB, STACJA, AURA, LOTNISKO, KANTOREK, WIDLICZKA, WÓZKOWY, SKWARKI, ROZKŁADOWOŚĆ, ODPRZĘG, TOR, ZAMSZ, LINIA ABSORPCYJNA, PRZYŚPIESZACZ WULKANIZACJI, PROSAK, ORBITER, MAJSTERSTWO, RZEMIOSŁO, ILUZJA PIENIĄDZA, KRÓCIEC, GRA HAZARDOWA, SEKRECJA, KUMKWAT, TYSIĄC, WIĄZKA, STRZAŁ SAMOBÓJCZY, HERBICYD, BOCZNICA KOLEJOWA, TWIERDZENIE KRULLA, LAS, TRANSFORMATORNIA, MIŁOŚĆ, SPUSZCZENIE, AKCENT OSTRY, APOGEUM, CZTEROTAKT, POLIPTYK, KAPUSTA WŁAŚCIWA JAPOŃSKA, DRELICH, GEKONEK, FAWORYT, NEUROPATIA, GLEBA KOPALNA, PROROK, NIECHLUJA, WYŚCIGI, ŁUSKA, KAMPANIA, REZERWA WALUTOWA, KROSOWNICA WIZYJNA, PIÓROSZ GRZEBIENIASTY, MATKA, ITERATYWNOŚĆ, SCHIZOFRENIA KATATONICZNA, PIERWSZOPLANOWOŚĆ, ZBLIŻENIE, ODRUCH BEZWARUNKOWY, PROFIL, CZERWIENIDŁO, LAMPA WYŁADOWCZA, GRA, OKRĘT DOZOROWY, MISTRZU, WIERZĄCY, KOLOKACJA, PANICZ, GUMNO, TOALETA, PREZESKA, TENDENCJA ROZWOJOWA, KARBONARYZM, TRANSPORT AKTYWNY, NAROŻE, LOTERIA, ŚLĄSKI, TRYMOWANIE, BORDER, ZŁOTOGŁÓW, EMOTIKON, SIAD RÓWNOWAŻNY, DESTYLACJA FRAKCJONOWANA, CZEP, PLATFORMA PROCESOROWA, AFERA, REWERSAŁ, PRZEDROŚLE, SAJETA, RZEKA MIĘDZYNARODOWA, OBCIĄŻENIE, JUDASZOWSKIE SREBRNIKI, PROTEST SONG, ŁAŃCUCH CHŁODNICZY, PROWOKATOR, INTERGLACJAŁ, POSTĘPOWANIE KASACYJNE, PRZEDSIĘBIORSTWO, PIKADA, PĘCHERZYK, TRAMONTANA, SZALONA GŁOWA, LIZ, PRZYSTANEK NA ŻĄDANIE, OKRĘT SZPITALNY, POPRAWKA, INDEKS RZECZOWY, BURGER, SIŁA WYŻSZA, ZGRED, ŁAGIEW, TABUIZACJA, KLAWISZ, TELEFON ZAUFANIA, ARANŻACJA, PIEPRZ MNISI, DZIAŁANIE, ŚWIADECTWO FITOSANITARNE, DOSTAWCA, NICI, ZBAWICIELKA, MIKSER, TELESKOP, MOPEK, DRUŻYNA, DANSKER, ODCHYŁ, PLAC APELOWY, BASEN, ŹRÓDŁO POLA, DYMARKA, ZAĆMIENIE, DOMICYL, PRĄTNIK SREBRZYSTY, SZNUR, WYPADEK JĄDROWY, WOTUM ZAUFANIA, ZBROJNIK, SALAMANDRA KAUKASKA, KIPA, PRANIE PIENIĘDZY, NIEOBEZNANIE, CHAŁTURA, METODA PORÓWNAŃ, WÓZEK, PAPROTNIK, PROFANATORKA, PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA, REKOMPILACJA, ALMARIA, REDAKTOR TECHNICZNY, ?FUS.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.172 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NIEZDOLNOŚĆ KONTYNUOWANIA LUB PODJĘCIA JAKIEGOŚ DZIAŁANIA, PROCESU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: NIEZDOLNOŚĆ KONTYNUOWANIA LUB PODJĘCIA JAKIEGOŚ DZIAŁANIA, PROCESU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BLOKADA niezdolność kontynuowania lub podjęcia jakiegoś działania, procesu (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BLOKADA
niezdolność kontynuowania lub podjęcia jakiegoś działania, procesu (na 7 lit.).

Oprócz NIEZDOLNOŚĆ KONTYNUOWANIA LUB PODJĘCIA JAKIEGOŚ DZIAŁANIA, PROCESU sprawdź również:

organizm występujący na różnych kontynentach, w różnych strefach klimatycznych i ekologicznych ,
napój alkoholowy ,
wada stali, wewnętrzne pęknięcia materiału w postaci jasnych plam podobnych do płatków śnieżnych ,
miasto w USA (Rhode Island) nad Oceanem Atlantykim ,
częściowo lub całkowicie wymyślona i fałszywa historia na temat kogoś lub czegoś, często bardzo ubarwiona ,
partnerska współpraca, której celem jest wspieranie instytucji publicznych oraz nowoczesnej administracji w państwach objętych programami finansowanymi przez Komisję Europejską poprzez wymianę doświadczeń związanych z implementacją prawa UE ,
Hygrohypnum - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
tam noga najgrubsza ,
soczysty owoc (pestkowiec) drzewa lub krzewu o tej samej nazwie ,
ulwa sałatowa, sałata morska, Ulva lactuca - gatunek roślin z gromady zielenic (Chlorophyta) ,
... Moore, grał 'Świętego' ,
Orthotrichum affine - gatunek mchu należący do rzędu szurpkowców; występuje w Europie (oprócz części najbardziej północnej), na Kaukazie, w górach Ałtaj, na Syberii, w północnej części Afryki oraz w Ameryce Północnej; rośnie na pniach drzew liściastych i szpilkowych, rzadko na skałach ,
jeśli zwierzęce, to cynadry ,
rosyjskie imię lub rzeka ,
samolot pasażerski lub transportowy o typowej szerokości kadłuba wynoszącej od 3 do 4 metrów ,
potocznie o kłamstwie albo oszustwie, szczególnie takim, które jest wyjątkowo cwane i sprytne ,
geograf (1871-1954); twórca nowoczesnej kartografii polskiej ,
podłużna i cienka, przypominająca do tego końcówkę korkociągu, bakteria Gram-ujemna ,
szkarłupień o spłaszczonym ciele w kształcie gwiazdy, występujący w wielu gatunkach, żyjący na dnie mórz i oceanów ,
stalowa część do wkrętarki, która umożliwia obróbkę różnych materiałów, szczególnie sfazowanie otworów, aby pasowały do wkrętów ,
grupa komputerów zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem (np. robakiem) pozostającym w ukryciu przed użytkownikiem i pozwalającym jego twórcy na sprawowanie zdalnej kontroli nad wszystkimi komputerami w ramach botnetu ,
górnik - robotnik pracujący w kopalni ,
pojazd papieża przeznaczonych na krótkie trasy, ze specjalnym miejscem dla papieża, z którego jest on widoczny ,
CANOE; eskimoska łódź o szkielecie z fiszbinu obszyta skórami foki; także łódź indiańska ,
w systemie modalnym piąty dźwięk skali podstawowej lub czwarty pochodnej ,
owoc (jagoda) miechunki jadalnej ,
rodzaj półtwardego żółtego sera, który w przekroju jest okrągły, jest produkowany w formie podłużnych walców ,
miasto w Walii w pobliżu Cardiff; ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
pozostałość, znak po czymś ,
możliwość komunikowania się - przemieszczania z miejca na miejsce

Komentarze - NIEZDOLNOŚĆ KONTYNUOWANIA LUB PODJĘCIA JAKIEGOŚ DZIAŁANIA, PROCESU. Dodaj komentarz

1+6 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast