W BIOLOGII TERMIN OZNACZAJĄCY CIENKĄ TKANKĘ ZEWNĘTRZNĄ O SPECYFICZNYCH WŁAŚCIWOŚCIACH FIZYCZNYCH; WYRÓŻNIA SIĘ WIELE RODZAJÓW OSŁONEK W ZALEŻNOŚCI OD ICH BUDOWY, FUNKCJI I PROCESU POWSTAWANIA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OSŁONKA to:

w biologii termin oznaczający cienką tkankę zewnętrzną o specyficznych właściwościach fizycznych; wyróżnia się wiele rodzajów osłonek w zależności od ich budowy, funkcji i procesu powstawania (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: OSŁONKA

OSŁONKA to:

materiał otaczający wędliny (np. kiełbasę); osłonki dzielą się na sztuczne i naturalne (na 7 lit.)OSŁONKA to:

mała osłona (na 7 lit.)OSŁONKA to:

struktura rozwijająca się początkowo u nasady zalążka roślin nasiennych i w miarę rozwoju stopniowo go obrastająca (na 7 lit.)OSŁONKA to:

w niej wędlina (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W BIOLOGII TERMIN OZNACZAJĄCY CIENKĄ TKANKĘ ZEWNĘTRZNĄ O SPECYFICZNYCH WŁAŚCIWOŚCIACH FIZYCZNYCH; WYRÓŻNIA SIĘ WIELE RODZAJÓW OSŁONEK W ZALEŻNOŚCI OD ICH BUDOWY, FUNKCJI I PROCESU POWSTAWANIA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.300

LILIPUTKA, CHOROBA ZARAŹLIWA, KONTYNGENT TARYFOWY, ELEKTROLOKACJA CZYNNA, EMBRIOGENEZA, MACIERZ HESSEGO, DZIAD, ANALIZATOR SKŁADNIOWY, ODĘCIE, UKŁAD HAMULCOWY, ROZCHÓD, SYRENA OKRĘTOWA, ZŁOM, ZATOCZKA, AMINOKWAS BIAŁKOWY, CZAS PRZYSZŁY PROSTY, NUMERANT, FILAKTERIA, POZA, BICZ SZKOCKI, TREN, GAWORZENIE, TEOLOGIA MORALNA, MIĘŚNIÓWKA GŁADKA, TERIODONTY, NARCYZ, WARZELNIA, KOLAGENOZA, CIASTO SKALNE, TURBINA CIEPLNA, CUD, IKAR, CIAŁO KOLANKOWATE PRZYŚRODKOWE, DERYWAT TRANSPOZYCYJNY, SUPERPAŃSTWO, PŁUG TALERZOWY, AŁMATY, SZMALCOWNICTWO, PODRÓŻ, PIERSI, PRZEMYSŁ NAFTOWY, CHOROBA BRUGADÓW, CHOROBA STEELE'A-RICHARDSONA-OLSZEWSKIEGO, ZAKWASZENIE, OPERATOR RÓŻNICZKOWY, STACJA, PLANKTON, ADHEZJA, AFRYKANISTYKA, MEZOSFERA, STRÓJ WIECZOROWY, SKAŁKA, PODGÓRZE, KYNOLOG, KAMPANIA WRZEŚNIOWA, POZŁOTKO, POSREBRZANIE, KIJEK, GŁUPIĄTKO, BEARS, BITELS, LOGIKA PRAWNICZA, BANIECZKA, GLORIETKA, OSTRYGOJAD, TAMTAM, KŁOBUK, ŁYDKA, KRAKER, DOM AUKCYJNY, KUC CONNEMARA, WIEŻA CIŚNIEŃ, RUGBY, PINGWIN BIAŁOOKI, ŁOŻYSKO TOCZNE, STRZĘPIEL, MIASTECZKO, TONALNOŚĆ, SILNIK DWUPRZEPŁYWOWY, SEPLENIENIE MIĘDZYZĘBOWE, FECJAŁ, TERCJA OBRONNA, DZIEŻKA, POMIDOR, RÓWNANIE DIOFANTYCZNE, PARA DWOISTA, SUBSKRYPCJA, ZATOKA, WYWALENIE SIĘ, PROTUBERANCJA, OGROM, NASTROSZ LIPOWIEC, POGOTOWIE, FROTKA, JABŁKO ADAMA, ERA AFITYCZNA, ELEKTROLIT, BRACTWO KURKOWE, PUB, PĘCHERZ, KURANT, ŚPIĄCZKA, INTEGRACJA SPOŁECZNA, WDROŻENIOWIEC, LISZAJ CZERWONY, WAMPIREK, KOSMOGONIA, LUGIER, VIP, BELECZKA, TWIERDZENIE ARZELI-ASCOLEGO, MISIO, IMIĘ, SOLARZ, ASTROGRAFIA, CHŁOPIEC DO BICIA, GUZ KULSZOWY, BORSUK, JĄDRO ŚLIMAKOWE, DZIECINNOŚĆ, GŁOWICA KONWENCJONALNA, INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA, MORALNOŚĆ, METALOGIKA, POCHŁANIACZ, DUALIZM, BANDYTYZM, AMBYSTOMA DŁUGOPALCA, MĘŻCZYZNA, DYSFUNKCJA, AKROBACJA LOTNICZA, ROK, ŻELAZNE PŁUCO, USŁUGA OBCA, BANIAK, RURKOZĘBNE, BALDACHIM, KATAFALK, WIELOMIAN NIEROZKŁADALNY, CYBORIUM, WEŁNA, LINIA BRZEGOWA, PRAWOSKRĘT, KOCIOŁ, WKŁAD MIESZKANIOWY, CZAPKA FRYGIJSKA, OKOLICZNOŚĆ FAKTYCZNA, CHEMOTROPIZM UJEMNY, NAGRODA RZECZOWA, ODPÓR, SESJA, OKLUZJA, LIBRA, BRYŁA SZTYWNA, MUSZLA, JELEŃ SCHOMBURGKA, BIAŁORUSZCZYZNA, POLNIK PÓŁNOCNY, KOMPARYCJA, CYBERNETYZACJA, KONSERWATOR ZABYTKÓW, PALEOORNITOLOGIA, GARBARZ, BAZYLIKA, NOCEK ORZĘSIONY, EKSPEDYCJA, SOK JELITOWY, DYLETANT, PALEOPATOLOGIA, WIELORASOWOŚĆ, ALGRAFIA, DŁUGOSZYJ PIŁKOWANY, PASO DOBLE, AKREDYTACJA, SEMANTYKA FUNKCJONALNA, TURANIZM, DWUBÓJ KLASYCZNY, SKUPYWACZ, SŁABOŚĆ, CIEMNOTA, ŁĘG JESIONOWY, BEZWYSIŁKOWOŚĆ, PROLEK, ARCHIWIZACJA, PANCERZ LAMELKOWY, OLBERS, ZOOLOGIA FANTASTYCZNA, ŁOPATKA, MISJA STABILIZACYJNA, KLIPA, PARTIA WŁOSKA, FINEZYJNOŚĆ, DROGI MOCZOWE, MAKROKOSMOS, BROŃ WODOROWA, WIEK NIEMOBILNY, DRĄGOWINA, DYFERENCJACJA SPOŁECZNA, KRÓTKOWIDZTWO, GUFFA, POPITA, UKŁAD ZAPŁONOWY, GRUCZOŁ OPUSZKOWO-CEWKOWY, AMERYKA, TELEGRAF OPTYCZNY, RYNEK DETALICZNY, IMPULS, LEGENDA, OSTEOTOMIA, WYSTĘPOWANIE, POŚLIZGI, NAUKA JAZDY, ŚLEPOTA KOROWA, ŚWIĄTYNIA GROBOWA, FRYGOWIE, PŁOMYCZEK, UMOWA HOTELOWA, BŁONA PODSTAWOWA, ŁUSZCZYCA BRODAWKUJĄCA, BYT ABSOLUTNY, KESON, PRZETWORNIK, BAKTERIOCYD, LUSTRO WENECKIE, ANTROPOLOG KULTURY, TOR, POTPOURRI, NACZYNIAK GRONIASTY, GRAFIK, POLIMER, ZAMRAŻARKA, ŁUK BLOCZKOWY, GRZYB SKALNY, ADSORBAT, BARKAN, POMPA PROTONOWA, FELOPLASTYKA, SZKOŁA RODZENIA, KOKON, IMPOTENCJA, EKSTRADYCJA, MANICURZYSTKA, LEBERWURST, ZAWIKŁANIE SIĘ, DIZAJNER, METAMERIA, HIPOTEZA KNUDSONA, WYCIĄG, GĄSKA WIOSENNA, DETALISTA, LANDRYNKA, TRANSGRESJA LODOWCA, MIŁOŚĆ, RZEP, APARATOWNIA WZMACNIAKOWA, RPG, DESIGNER, SYSTEM NICEJSKI, DUCH, APPALOOSA, CRASHTEST, MIRA, POŁYKACZ, SEMANTYCZNE NADUŻYCIE, ORDYNUS, SŁUŻBA KOŚCIELNA, ODBIJANIE SIĘ, CHIRURGIA URAZOWA, OKRES AMAZOŃSKI, FORTUNA, SZTAMBUCH, GOT, WIEŻA ARTYLERYJSKA, PLAN SYTUACYJNY, OSTROGA PIĘTOWA, SZARMANTERIA, HERBATNIK PEŁNOZIARNISTY, WIDMO DŹWIĘKU, LITEWSZCZYZNA, FILAMENT, PARNIK, KARTON, JĘZYKI AŁTAJSKIE, NAUKA, ZŁOTY DESZCZ, ZBIÓR, TORBIEL DRÓG ŻÓŁCIOWYCH, WYGLĄD, GARNITUR, BIOLOGIA, START, KONODONT, INTERAKCJONIZM SYMBOLICZNY, LAIK, MARZENIE SENNE, GRAFOLOGIA, ZAPALENIE, CYBERPUNK, PERSONALNIK, ?NIEREGULARNOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.300 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

W BIOLOGII TERMIN OZNACZAJĄCY CIENKĄ TKANKĘ ZEWNĘTRZNĄ O SPECYFICZNYCH WŁAŚCIWOŚCIACH FIZYCZNYCH; WYRÓŻNIA SIĘ WIELE RODZAJÓW OSŁONEK W ZALEŻNOŚCI OD ICH BUDOWY, FUNKCJI I PROCESU POWSTAWANIA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: W BIOLOGII TERMIN OZNACZAJĄCY CIENKĄ TKANKĘ ZEWNĘTRZNĄ O SPECYFICZNYCH WŁAŚCIWOŚCIACH FIZYCZNYCH; WYRÓŻNIA SIĘ WIELE RODZAJÓW OSŁONEK W ZALEŻNOŚCI OD ICH BUDOWY, FUNKCJI I PROCESU POWSTAWANIA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OSŁONKA w biologii termin oznaczający cienką tkankę zewnętrzną o specyficznych właściwościach fizycznych; wyróżnia się wiele rodzajów osłonek w zależności od ich budowy, funkcji i procesu powstawania (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OSŁONKA
w biologii termin oznaczający cienką tkankę zewnętrzną o specyficznych właściwościach fizycznych; wyróżnia się wiele rodzajów osłonek w zależności od ich budowy, funkcji i procesu powstawania (na 7 lit.).

Oprócz W BIOLOGII TERMIN OZNACZAJĄCY CIENKĄ TKANKĘ ZEWNĘTRZNĄ O SPECYFICZNYCH WŁAŚCIWOŚCIACH FIZYCZNYCH; WYRÓŻNIA SIĘ WIELE RODZAJÓW OSŁONEK W ZALEŻNOŚCI OD ICH BUDOWY, FUNKCJI I PROCESU POWSTAWANIA sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - W BIOLOGII TERMIN OZNACZAJĄCY CIENKĄ TKANKĘ ZEWNĘTRZNĄ O SPECYFICZNYCH WŁAŚCIWOŚCIACH FIZYCZNYCH; WYRÓŻNIA SIĘ WIELE RODZAJÓW OSŁONEK W ZALEŻNOŚCI OD ICH BUDOWY, FUNKCJI I PROCESU POWSTAWANIA. Dodaj komentarz

7×4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast