ZAKŁAD, W KTÓRYM DOKONUJE SIĘ PRZEROBU DREWNA OKRĄGŁEGO NA TARCICĘ W PROCESIE TECHNOLOGICZNYM TARCIA (INACZEJ: PRZECIERANIA), CZYLI ROZPIŁOWYWANIA ZA POMOCĄ URZĄDZENIA ZWANEGO TRAKIEM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TARTAK to:

zakład, w którym dokonuje się przerobu drewna okrągłego na tarcicę w procesie technologicznym tarcia (inaczej: przecierania), czyli rozpiłowywania za pomocą urządzenia zwanego trakiem (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: TARTAK

TARTAK to:

zakład przerobu drewna (na 6 lit.)TARTAK to:

zakład skupujący drewno (na 6 lit.)TARTAK to:

zeń deski (na 6 lit.)TARTAK to:

produkuje deski (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZAKŁAD, W KTÓRYM DOKONUJE SIĘ PRZEROBU DREWNA OKRĄGŁEGO NA TARCICĘ W PROCESIE TECHNOLOGICZNYM TARCIA (INACZEJ: PRZECIERANIA), CZYLI ROZPIŁOWYWANIA ZA POMOCĄ URZĄDZENIA ZWANEGO TRAKIEM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.408

MAHOŃ, PRZEWIĄZKA, NASKÓREK, MAPNIK PIŁOGRZBIETY, OSCYLATOR, STANOWISKO DOKUMENTACYJNE, PIANOLA, INSTRUMENTACJA GŁOSKOWA, BUKACIARNIA, LODOWIEC, FACHMAN, KLAPKA, SYNGIEL, WAGA SZALKOWA, MATERIALIZM EKONOMICZNY, ARSENAŁ, MASS MEDIA, MOKRY SEN, GMACHÓWKA DRZEWOTOCZNA, DŁUGI RÓG, POLEWANIE SIĘ, PRĄD PRZEMIENNY, RĘKOSKRZYDŁE, SUPRESJA, GAJNIK LŚNIĄCY, NAHUATL, PŁYTA, PRZĘDZIOREK SZKLARNIOWIEC, OZDOBNICA WIĘKSZA, GATUNEK POGRANICZNY, GIMBOPATRIOTA, WALKA, REJTERADA, BÓBR KANADYJSKI, SZPILKA, WINKRYSTYNA, LANTANOWIEC, PIJALNIA, KONSTRUKCJA WIEŃCOWA, PRAGERMAŃSKI, KASZTAN, LARWA, PRZESTRZEŃ LINIOWO-TOPOLOGICZNA, GŁAGOLICA, ROSTRY, PERYFERYJNOŚĆ, WĄSKIE GARDŁO, WAMPIR, MIOPATIA ALKOHOLOWA, MIESZALNOŚĆ NIEOGRANICZONA, ODKŁAD, GOŁĄBECZEK, HELING, POŚREDNIK, ŻABA BŁOTNA, GREEN, SZARPANINA, TOPIALNIA, PŁAWA, WANNA, CYKL GRANICZNY, PUNKT WYPADOWY, ŁÓŻKO PIĘTROWE, WIDZENIE SENNE, GALARETA WHARTONA, CHOINKOWOŚĆ, SKARANIE BOSKIE, KOMORA, DEZADAPTACJA, JĘZYK ELFÓW, KRADZIEŻ ROZBÓJNICZA, ROZPRAWA HABILITACYJNA, ROZPOZNANIE FOTOGRAFICZNE, UKŁAD NIEINERCJALNY, MOTYW, SYSTEM DECYMALNY, BRÓDKA, PŁEĆ NADOBNA, FISZBINOWCE, WĄŻ, POKŁAD, EKRAN LUMINESCENCYJNY, DWUWARSTWOWOŚĆ, NIEWŁAŚCIWOŚĆ, OKRĘŻNOŚĆ, KLAWISZ NUMERYCZNY, PONCZ, ROKPOL, NASTROSZ LIPOWIEC, SUBSTANCJA OBCA, ZAKRĘT, NIEDOPUSZCZENIE, POLIMER WINYLOWY, TOWOT, WIZAŻYSTKA, DRZAZGA, BINDA, HARMONIJKA USTNA, ORANT, ANTROPOLOGIA FILOZOFICZNA, RUCH PRZYŚPIESZONY, IBERYSTYKA, ŁOŻYSKO KULKOWE, LODOWIEC DOLINNY, WIDOWNIA, CHOROBA SIEMERLINGA-CREUTZFELDTA, GAZ IDEALNY, KIBITNIKOWATE, POSYBILIZM ŚRODOWISKOWY, PRZEPUKLINA OPONOWO-RDZENIOWA, SZCZERBAKI, NERECZNICA VILLARA, SOLNICZKA, LEGWAN FRĘDZLASTY, BLICH, KAJMAN KROKODYLOWY, METEOROLOGIA SYNOPTYCZNA, LAIK, WŁAŚCIWOŚĆ, OPRYSZCZKA POSPOLITA, OOLOGIA, DETEKTORYSTA, ZBROJA PEŁNA, BEZKRĘGOWIEC, DELAWIRDYNA, GEODEZJA NIŻSZA, JĘZYK OBCY, KARDIOIDA, POMPA WYPOROWA, ROZJAZD, IKAR, KASZA PERŁOWA, KONKURS ŚWIADECTW, KSIĘGOWA, ANAMNEZA, ARCHEOLOGIA PODWODNA, INTERPRETACJA, SROGOŚĆ, RUCH JEDNOSTAJNIE OPÓŹNIONY PROSTOLINIOWY, PŁUG, BITNOŚĆ, AEROGRAFIA, GUZ ZŁOŚLIWY, OBÓZ ZAGŁADY, PAS BARKOWY, GOTHIC METAL, RÓŻNOPAZURKOWCE, PRZECINACZ, KRUMMHORN, WAŁ, FALOCHRON, OSŁONICE, BABA JAGA, DRUH, WINDSOR, KAMELEON, KROWIENTA, SZLIFIERNIA, POZER, ZRAZÓWKA, AKUMULATOR, RAJD OBSERWOWANY, IRONIA, KLIMAT KONTYNENTALNY, STYL KORYNCKI, KALWARIA, OCZKO, RÓJ, ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ, KRÓTKODYSTANSOWIEC, OBRONA SŁOWIAŃSKA, ZAKŁAD FARMACEUTYCZNY, GEOGRAFIA ROŚLIN, TASIEMIEC NIEUZBROJONY, KOSZT KOMPARATYWNY, PAPIERNICZY, POLSKI, CYNODONTY, CZAS, SESJA, WALIDACJA, TEORIA WZGLĘDNOŚCI, SKARYFIKACJA, CEBULA PRZYBYSZOWA, MILOWY KROK, LENIWIEC, WĘŻÓWKA JAPOŃSKA, JEZIORO ENDOREICZNE, KONKLAWE, ARTYSTA, PRZESŁUCHANIE, HERETYK, YGGDRASIL, ATRAKCJA, SKLERODERMIA, BEZROBOCIE SEZONOWE, WCZASY POD GRUSZĄ, INFLACJA JAWNA, STYLIZATOR, OŚRODEK MIĘDZYGWIAZDOWY, DZIEŃ TRZECH WIEDŹM, PRZODEK, PERGAMIN, GŁĘBINA, BIOSELENOLOGIA, AUTYZM DZIECIĘCY, KOSTKA BRUKOWA, MĄTEWKA, TEFILIN, WYPAR, MONTAŻ PARALAKTYCZNY, PENITENCJA, RYBA MASŁOWA, BULWA, INSTALACJA, OBJĘTOŚĆ, MUGOL, KOLOKACJA, OBRAZ, SZEŚĆSETKA, ŁOŚ, STREFA EKONOMICZNA, SKRYPTORIUM, OMNIBUS, BETON JAMISTY, SZATAN, IKAR, PROTOZOOLOGIA, PIES NA BABY, GRUCHOT, BAZYLIKA KATEDRALNA, NUMIZMATYKA, SZAROTA BŁOTNA, KOMUNIZM, NAKRYCIE GŁOWY, SKLEPIENIE ŻEBROWE, AMANT, KWASOWĘGLÓWKA, WRZAWA, MONARCHIA PATRYMONIALNA, WYJADACZ, PARZYSTOŚĆ, PIEPRZYK, GOLARNIA, FISZA, PORĘCZE, ZABURZENIE NASTROJU, GŁÓWKA, KOPIAŁ, PŁYN CHŁODNICZY, STARY LIS, ZATAR, PAPIER GAZETOWY, SAWANTERIA, ROZWÓJ, CHEMOTAKSJA UJEMNA, PODKŁAD, FRAZEOLOGIA LOTNICZA, PIPA, EPUZER, KOLOR LUKOWY, KOLKA JELITOWA, PARGAMIN, MŁYNOWNIA, PRZESTRZEŃ WOKÓŁZIEMSKA, DEBIUT ZAMKNIĘTY, TAU, PUNK, NAMIESTNICTWO, MAŁY REALIZM, TECHNIKA CYFROWA, CLARINO, ŁUSZCZARNIA, EWALUACJA DEMOKRATYCZNA, ŁĄCZNIK SZCZĘKOWY, LOB, MINA, KONCEPTUALIZM, MIERNIK CYFROWY, WEJŚCIE, FILM ANIMOWANY, MARMURKOWANIE, ZERO BEZWZGLĘDNE, SZLACHTA CHORĄGWIANA, STATEK, CYTOSTOM, LAK, KOHORTA, NIEZRĘCZNOŚĆ, SCHLUTER, BEZTORBIKI, SORTOWANIE TOPOLOGICZNE, WSPARCIE, BIZNESMENKA, WAŁEK, DZIAŁKA ROBOCZA, WŚCIEKLICA ZWYCZAJNA, PÓŁOKRĄG, PEBA, ?OSŁONKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.408 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZAKŁAD, W KTÓRYM DOKONUJE SIĘ PRZEROBU DREWNA OKRĄGŁEGO NA TARCICĘ W PROCESIE TECHNOLOGICZNYM TARCIA (INACZEJ: PRZECIERANIA), CZYLI ROZPIŁOWYWANIA ZA POMOCĄ URZĄDZENIA ZWANEGO TRAKIEM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZAKŁAD, W KTÓRYM DOKONUJE SIĘ PRZEROBU DREWNA OKRĄGŁEGO NA TARCICĘ W PROCESIE TECHNOLOGICZNYM TARCIA (INACZEJ: PRZECIERANIA), CZYLI ROZPIŁOWYWANIA ZA POMOCĄ URZĄDZENIA ZWANEGO TRAKIEM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TARTAK zakład, w którym dokonuje się przerobu drewna okrągłego na tarcicę w procesie technologicznym tarcia (inaczej: przecierania), czyli rozpiłowywania za pomocą urządzenia zwanego trakiem (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TARTAK
zakład, w którym dokonuje się przerobu drewna okrągłego na tarcicę w procesie technologicznym tarcia (inaczej: przecierania), czyli rozpiłowywania za pomocą urządzenia zwanego trakiem (na 6 lit.).

Oprócz ZAKŁAD, W KTÓRYM DOKONUJE SIĘ PRZEROBU DREWNA OKRĄGŁEGO NA TARCICĘ W PROCESIE TECHNOLOGICZNYM TARCIA (INACZEJ: PRZECIERANIA), CZYLI ROZPIŁOWYWANIA ZA POMOCĄ URZĄDZENIA ZWANEGO TRAKIEM sprawdź również:

urządzenie wykorzystywane w elektroencefalografii (EEG); rejestruje zespół słabych sygnałów elektrycznych zapisanych jednocześnie w różnych punktach skóry głowy ,
dziwaczny, niedorzeczny twór ludzki ,
karta z cyfrą 2 ,
kolorowy, niekształtny rysunek o abstrakcyjnych motywach ,
przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, wolności, obyczajności, mieniu, wymiarowi sprawiedliwości, dokumentom. Jako przestępstwo pospolite traktować można wszystkie rodzaje przestępstw poza zbrodniami przeciwko ludzkości, zbrodniami wojennymi i zbrodniami przeciwko pokojowi, a także przestępstwami politycznymi ,
miasto w województwie podlaskim, w powiecie grajewskim, nad Jeziorem Rajgrodzkim ,
uniemożliwianie kobietom (ale także mniejszościom narodowym, etnicznym, seksualnym, wyznaniowym lub również osobom niepełnosprawnym itp.) dojścia do wysokich pozycji w biznesie czy polityce ,
Stachys - rodzaj roślin z rodziny jasnotowatych (Lamiaceae Lindl.); liczy ok. 300 gatunków, występujących w strefach umiarkowanych i ciepłych, głównie na półkuli północnej ,
obniżenie się standardów moralnych, zubożenie duchowe i kulturowe, pogorszenie się stanu ,
DRYF ,
ASKARYSI ,
cecha kogoś, kto jest potulny ,
prawdopodobnie najistotniejsze przeciwciało biorące udział w odpowiedzi wtórnej; charakteryzuje je obecność łańcucha ciężkiego ? ,
to, że pochodzi się z gminu, należy się do gminu ,
mężczyzna, który stosuje przemoc wobec kobiet, szczególnie wobec swojej partnerki ,
wielkoformatowy afisz informujący o czymś lub reklamujący coś ,
urządzenie do odprowadzania spalin z okrętu podwodnego i pobierania powietrza ,
twierdzenie mówiące, że nieskończony zbiór zdań rachunku predykatów pierwszego rzędu jest spełnialny, jeśli tylko każdy jego podzbiór skończony jest spełnialny ,
duża, poważna awantura ,
Redłowo - nadmorska dzielnica mieszkalna Gdyni, granicząca z następującymi dzielnicami tegoż miasta: Wzgórze Św. Maksymiliana (od północy), Działki Leśne, Mały Kack (obie od zachodu), Orłowo (od południa), a od wschodu także z Morzem Bałtyckim ,
ssak drapieżny z rodziny kotów: na końcu uszu pędzelki czarnych włosów, poluje nocą łowny ,
jeniec schwytany dla pozyskania wiadomości o nieprzyjacielu ,
taniec pochodzenia brazylijsko-boliwijskiego, który zyskał popularność na świecie w latach 80. XX wieku ,
Bromus carinatus - gatunek rośliny z rodziny wiechlinowatych ,
potrawa żydowska przyrządzana z pokruszopnej macy smażonej z tartą cebulą i jajkami ,
proces, w wyniku którego przekazy medialne lub miejsca ich prezentowania (np. potrale internetowe, wiadomości telewizyjne, prasa) upodabniają się stylem do tabloidów - plotkarskich, nierzetelnych magazynów skupiających się na wzbudzeniu sensacji ,
graf, w którym dla każdej pary dowolnych wierzchołków istnieje ścieżka, która je łączy ,
elastyczna nić wykonana z różnych materiałów (np. zwierzęcych jelit albo nylonu), która jest stosowana w rakietach do tenisa ziemnego ,
prymitywny, pozbawiony szczęk kręgowiec wodny ,
cecha człowieka: brak ucziwości, moralności

Komentarze - ZAKŁAD, W KTÓRYM DOKONUJE SIĘ PRZEROBU DREWNA OKRĄGŁEGO NA TARCICĘ W PROCESIE TECHNOLOGICZNYM TARCIA (INACZEJ: PRZECIERANIA), CZYLI ROZPIŁOWYWANIA ZA POMOCĄ URZĄDZENIA ZWANEGO TRAKIEM. Dodaj komentarz

7-2 =

Poleć nas znajomym:

x