STWORZONY PRZEZ ALANA TURINGA ABSTRAKCYJNY MODEL KOMPUTERA SŁUŻĄCEGO DO WYKONYWANIA ALGORYTMÓW, SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z NIESKOŃCZENIE DŁUGIEJ TAŚMY PODZIELONEJ NA POLA W KTÓRYCH ZAPISUJE SIĘ DANE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MASZYNA TURINGA to:

stworzony przez Alana Turinga abstrakcyjny model komputera służącego do wykonywania algorytmów, składającego się z nieskończenie długiej taśmy podzielonej na pola w których zapisuje się dane (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "STWORZONY PRZEZ ALANA TURINGA ABSTRAKCYJNY MODEL KOMPUTERA SŁUŻĄCEGO DO WYKONYWANIA ALGORYTMÓW, SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z NIESKOŃCZENIE DŁUGIEJ TAŚMY PODZIELONEJ NA POLA W KTÓRYCH ZAPISUJE SIĘ DANE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.817

OBSUW, GRZEBIEŃ, DAMA, KOMBAJN, KOROWÓD, SŁONIOWATE, KULON, MIĘSOPUST, MĄKA SITKOWA, GESTALTYZM, HISTORYK, MYRMEKOLOGIA, BOBROWISKO, LAGUNA, MORTAL KOMBAT, WSTYD, SEPARACJONIZM, SZYPUŁA, REALNOŚĆ, KORDYT, ORBITAL, PAPROCIE RÓŻNOZARODNIKOWE, DYSFAGIA, PARTNERKA, AKTYWNOŚĆ, BUDOWNICTWO LĄDOWE, POMÓR, ZBLIŻENIE, OKOT, TĘTNICA NERKOWA, SEKWENCJA BOUMY, SZCZENIARA, KARMIDŁO, KWASOWĘGLÓWKA, KONCHYLIOLOGIA, ART ROCK, WIELKOGŁOWOWATE, FILEMON DZIOBOROGI, SAKS, BILANS BRAMKOWY, IRTYSZ, MRÓWNIK, SILNIK DWUPRZEPŁYWOWY, KARŁOWATOŚĆ PRZYSADKOWA, PATENT, ZGRAJA, FLASZECZKA, MASA SOLNA, BURSZTYNNIK, NÓŻKA, XSARA, SEPTYMA, AEROFOBIA, SECESJONISTA, ARAUKARIA BRAZYLIJSKA, PILOTKA, WYTWÓRCZOŚĆ, CZTERY DESKI, GOSPODARKA RYNKOWA, DRZEWO KAUCZUKOWE, DYLETANT, PUSTYNNICA KATOLICKA, OBRONA HOLENDERSKA, NIEŚPIESZNOŚĆ, SOCHACZKI, SKRUPULANT, DELEGACJA, ŚCIGAŁKA, KAPITALIZM PAŃSTWOWY, PĘCHERZ, TOSKAŃSKI, OBROŻA, AMFIBIJNOŚĆ, PLUJKA, PEPTYD, MISJE, NAZGUL, IMPERIUM GHISCARI, KRYSZTAŁEK, WIETNICA, OBYCZAJE, SZUWAR KŁOCIOWY, KAJDANY SKEFFINGTONA, ŁUCZNIK, KRĘG OBROTOWY, FOTOEDYTOR, BIOETYK, SOJA, PARA, DYSKIETKA INSTALACYJNA, FALKA, PIGMENT, ATOPINA, MAŁPI GAJ, STRZEMIĄCZKO, BZURA, STONKA, MIKOLOGIA, BIJAKOWY ŚCINACZ ZIELONEK, ŁAZIK, BÓBR EUROPEJSKI, APRIORYZM, KSIĘŻYCE HIPOKRATESA, PAŃSTWO ZŁOŻONE, DWUNASTKA, PIERŚCIEŃ CAŁKOWITY, WEŁTAWA, PARA MINIMALNA, CYNOBER, JĘZYK KENTUMOWY, PLEBEJKA, SYSTEM DEDUKCYJNY, MEKSYKANKA, OBRONA SKANDYNAWSKA, ENERGETYKA ODNAWIALNA, PUNTO, NASIENIE, NIDERLANDZKI, LAMBDA, BRUDNA ROBOTA, KOŁOWY, OIOM, MUZYKALIA, TKAŃCOWATE, IMPAS, FIZJOLOGIA PATOLOGICZNA, TYKA, PIKOMETR, LITERA TEKSTOWA, KICZUA, DIAK, KARTKA ŻYWNOŚCIOWA, PRÓŻNOWANIE, TRZONKÓWKI, BOJKOWSZCZYZNA, EUROWIZJA, KONTUR, MASZYNKA STEROWA, DZIENNIK URZĘDOWY, GATUNEK CELOWY, SUKMANA, TECHNIK DENTYSTYCZNY, CHŁONIAK, CENA MAKSYMALNA, SHAKER, BRUNO, SAMBENITO, PERIODONTOLOGIA, ILUZYJNOŚĆ, PŁOMIEŃ, RZĘSISTKOWICA BYDŁA, WĄSKIE GARDŁO, PORÓD LOTOSOWY, MROCZEK POSREBRZANY, MOKASYNY, PROPAGACJA, AREAŁ, CHOROBA FORESTIERA, FAVORIT, HUBA, HIEROTOPOGRAFIA, KARATEKA, JĘZYK SOGDYJSKI, PRZESTRZEŃ LINIOWA, PARKING, GUL, EGZERCYCJA, ARCHOZAUROMORFY, HAŁAŚNIK, KOŃ TROJAŃSKI, DOM REKOLEKCYJNY, CIĘŻAR DOWODU, INDIAŃSKI, PRZERWANIE, ZACHMURZENIE, UPADEK ŁAŃCUSZKOWY, SKRAJNA PRAWICA, APIKOMPLEKSY, ZASADA POMOCNICZOŚCI, PLEŚNIAWKA, NARRACJA KRONIKARSKA, URODZENIE PRZYSPOSOBIONE, KOMENSALIZM, NIEPOKORNOŚĆ, BEZTORBIKI, PAŹ ŻEGLARZ, ZASTAWKA MITRALNA, GRANICA MIĘDZYPAŃSTWOWA, CYKL POETYCKI, BŁĄD MATERIALNY, PRZEJĘCIE, APEL, MOSTEK SCHERINGA, MŁOT HYDRAULICZNY, PARADOKS, DŁUGI WEEKEND, ZŁOŻENIE POKŁONU, JELEŃ SCHOMBURGKA, ŚWINKA, BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA, KACZKA, PŁUG, HUBA SINIAK, APOKRYFICZNOŚĆ, KOREAŃSKI, HRECZKOSIEJ, WYWIAD, CETOLOGIA, OBŻARTUCH, BAR SAŁATKOWY, PODATEK URBARIALNY, CUDOWNY OWOC, ETYL, ARENGA, WANNA, TARŁO, ROKOWANIA ZBIOROWE, CYKLOP, CHOROBA ZAWODOWA, PARNOTA, GUMA ARABSKA, SIEDEMNASTKA, CIUCIUBABKA, KIERZNIA, PRZECIWCIAŁO CYTOFILNE, PRZESTRZEŃ FAZOWA, GROOMING, EPICYKL, FECJAŁ, ELEMENT NIEROZKŁADALNY, ANTYSZTUKA, NAWÓJ, ZIMNE NÓŻKI, REKOMENDACJA, NACISKANIE, PROMIENNOŚĆ, ŻYCIAN, JASŁO, ŁZA, POŻAREK, CHAŁUPNIK, CETNO, DALMIERZ OPTYCZNY, ŁUSZCZYCA BRODAWKUJĄCA, ALKA, MUZYCZNOŚĆ, HERBATNICA, KRZYŻÓWKA MAGICZNA, ZMARTWIENIE, IZBA, MECHANIZM CHWYTAKOWY, STROIK, RÓWNOWAŻNIK DAWKI POCHŁONIĘTEJ, JOGIZM, GOLARZ, KORONA, ZASTÓJ ŻYLNY, STAŁA KOSMOLOGICZNA, PODKŁADKA, CAŁKOWITE ZEPSUCIE, PŁASZCZ DOLNY, ŁOŚ, DOBRO PRYWATNE, ZNAJDKA, STOS PACIERZOWY, SAMORZUTNOŚĆ, DETEKTOR JONIZACYJNY, TAMBOREK, CECHOWNIA, OCHRONA KATODOWA, DZBANECZNIK, HARMONIA, PŁYTA KONTYNENTALNA, ANCYMON, ZESPÓŁ LĘKU UOGÓLNIONEGO, FILOZOFIA POZNANIA, FLUIDYZACJA, DEGRESJA PODATKOWA, ZARZĄDZENIE, ŚLINIANKA PODŻUCHWOWA, NAWIGACJA SATELITARNA, CZAPA POLARNA, POPĘDLIWOŚĆ, NAŁÓG, MANDRYL, NEURONAUKA, TEKA, WYGODNICTWO, TERGAL, PRZEPRAWA, KRÓTKONOS BRĄZOWY, WYPALENISKO, KUPER, UBYTEK, MARSJAŃSKI, PALISADA, DOMINACJA NIEPEŁNA, KAMIZELKA, RZUT BERETEM, ?SEJM ROZBIOROWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.817 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

STWORZONY PRZEZ ALANA TURINGA ABSTRAKCYJNY MODEL KOMPUTERA SŁUŻĄCEGO DO WYKONYWANIA ALGORYTMÓW, SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z NIESKOŃCZENIE DŁUGIEJ TAŚMY PODZIELONEJ NA POLA W KTÓRYCH ZAPISUJE SIĘ DANE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: STWORZONY PRZEZ ALANA TURINGA ABSTRAKCYJNY MODEL KOMPUTERA SŁUŻĄCEGO DO WYKONYWANIA ALGORYTMÓW, SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z NIESKOŃCZENIE DŁUGIEJ TAŚMY PODZIELONEJ NA POLA W KTÓRYCH ZAPISUJE SIĘ DANE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MASZYNA TURINGA stworzony przez Alana Turinga abstrakcyjny model komputera służącego do wykonywania algorytmów, składającego się z nieskończenie długiej taśmy podzielonej na pola w których zapisuje się dane (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MASZYNA TURINGA
stworzony przez Alana Turinga abstrakcyjny model komputera służącego do wykonywania algorytmów, składającego się z nieskończenie długiej taśmy podzielonej na pola w których zapisuje się dane (na 14 lit.).

Oprócz STWORZONY PRZEZ ALANA TURINGA ABSTRAKCYJNY MODEL KOMPUTERA SŁUŻĄCEGO DO WYKONYWANIA ALGORYTMÓW, SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z NIESKOŃCZENIE DŁUGIEJ TAŚMY PODZIELONEJ NA POLA W KTÓRYCH ZAPISUJE SIĘ DANE sprawdź również:

w żeglarstwie: zgrubienie, wypukłość rękojeści wiosła ,
dobra naturalne dostępne dla człowieka, odnawialne źródła energii i kopaliny ,
osoba mało inteligentna, tępa ,
jednostka używana w informatyce oznaczająca kwadrylion bajtów (1 JB = 1E+24 B) ,
samojezdna maszyna wyrównująca przebieg i płaszczyznę toru kolejowego ,
instrument muzyczny z grupy idiofonów klawiszowych, wynaleziony pod koniec XIX w., przypominający kształtem fisharmonię; dźwięki wytwarzane są poprzez uderzania uruchamianych przy pomocy klawiszy młoteczków w połączone z rezonatorem skrzynkowym metalowe płytki, które wydają dźwięk zbliżony do dzwonków ,
świstek papieru, plakietka potwoerdzające dokonanie opłaty za coś ,
nauka o kulturze i języku Grecji starożytnej i współczesnej ,
egzemplarz cudo ,
miejsce, gdzie dwa elementy geograficzne, np. dwie drogi, ramiona rzeki, pasma górskie, rozchodzą w różne strony ,
zespół cech typowych dla Dolnego Śląska, czegoś z tego regionu lub jego mieszkańca ,
miasto w Indiach (Karnataka) główny w kraju ośrodek eksploatacji złota i srebra ,
mistyczno-ascetyczny kierunek w islamie powstały w VII i VIII w ,
człowiek bez energii, niezgrabny, niezaradny ,
Aphrodroma brevirostris - gatunek ptaka z rodziny burzykowatych (Procellariidae) ,
kraina historyczna w południowo-wschodniej Francji, we francuskich Alpach, przy granicy ze Szwajcarią i Włochami ,
kod ISO 4217 dolara Brunei ,
duża karuzela z siedzeniami rozmieszczonymi na kole obracającym się w pionie ,
proces zachodzący w zakresie ekonomii ,
tzw. figura przydrożna, kapliczka, krzyż, małe, przydrożne miejsce kultu ,
końcowa część widlastego rozgałęzienia bezlistnych pędów kopalnych paprotników psylofitów ,
inna nazwa opieńki cesarskiej ,
stopień w okopie bądź wale fortu, umożliwiający strzelanie z broni ręcznej ponad przedpiersiem ,
żużlowiec szwedzki, siedmiokrotny mistrz świata w latach 1970-77 ,
lampa stroboskopowa, dająca charakterystyczne, przerywane światło, używana w celach rozrywkowych ,
organizm, który jest zdolny się zregenerować ,
element mający za zadanie przyjmowanie energii uderzenia i chronienie elementu (pojazdu, budowli, miejsca) na którym jest zamocowany ,
but z grubą podeszwą, zakładany na miękki pantofel przy wychodzeniu z domu na ulicę, noszony ok. XI-XVIII w ,
to, że jakaś czynność jest wykonywana bez litości ,
kwadratowa sieć rybacka o powierzchni nie większej niż 1×1 m i oczkach sieci nie mniejszych niż 5 mm, rozpięta na dwóch skrzyżowanych pałąkach, służąca do łowienia ryb na przynętę

Komentarze - STWORZONY PRZEZ ALANA TURINGA ABSTRAKCYJNY MODEL KOMPUTERA SŁUŻĄCEGO DO WYKONYWANIA ALGORYTMÓW, SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z NIESKOŃCZENIE DŁUGIEJ TAŚMY PODZIELONEJ NA POLA W KTÓRYCH ZAPISUJE SIĘ DANE. Dodaj komentarz

1×1 =

Poleć nas znajomym:

x