POZYCJA MEDYCZNA, W KTÓREJ PACJENT LEŻY NA PLECACH A GŁOWA, GÓRNA CZĘŚĆ KLATKI PIERSIOWEJ I TUŁÓW ZNAJDUJĄ SIĘ PONIŻEJ POZIOMU KOŃCZYN DOLNYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

POZYCJA TRENDELENBURGA to:

pozycja medyczna, w której pacjent leży na plecach a głowa, górna część klatki piersiowej i tułów znajdują się poniżej poziomu kończyn dolnych (na 21 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "POZYCJA MEDYCZNA, W KTÓREJ PACJENT LEŻY NA PLECACH A GŁOWA, GÓRNA CZĘŚĆ KLATKI PIERSIOWEJ I TUŁÓW ZNAJDUJĄ SIĘ PONIŻEJ POZIOMU KOŃCZYN DOLNYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.138

BEZPIECZNY SEKS, PILOT DOŚWIADCZALNY, LICYTACJA, TYPOGRAFIA, OGRANICZENIE, PRZEKŁADNIA ELEKTRYCZNA, RĘCZNOŚĆ, BLUES, OKOWITA, KULTURA WIELBARSKA, DOGRYWKA, PŁYTA GIPSOWO-KARTONOWA, BIZNESMEN, PODSZEWKA, ASFALTOBETON, KARELIA, MAHDI, OGNIWO FOTOELEKTRYCZNE, FIKOLOGIA, CELOWNIK, KRACH, JĘZYK WIETNAMSKI, MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY, UKRAINISTYKA, SHONEN-AI, ZŁĄCZE, HOMOGENIZATOR, JAJKO W KOSZULCE, RZEMIOSŁO ARTYSTYCZNE, KILOFEK, BEZWŁADNOŚĆ, PŁÓZ, DEPOZYCJA, ŚMIESZKA, RÓŻANKA, PRZEDODWŁOK, GADY, BENZYNA OŁOWIOWA, SZKŁO OPTYCZNE, BIBLIOGRAFIA PRZEDMIOTOWA, GRZECHOTNICZEK MEKSYKAŃSKI, POWTÓRZENIE, PROMIENNIK, DOMINACJA NIEPEŁNA, LINOWIEC, ADULAROWY KAMIEŃ KSIĘŻYCOWY, MIKRONEZJA, HYDRA, SZANKROID, STOPNICA, ANGIELSKI, OBRONA STREFOWA, MONOTOPIZM, MAGICZNOŚĆ, NAUKI GEOLOGICZNE, KAZIRODCZOŚĆ, BOBROWISKO, POZYCJA, GARDA, SZPIEGOSTWO PRZEMYSŁOWE, WELUR, MIĘKISZ POWIETRZNY, RAK AMERYKAŃSKI, PALEONTOLOGIA, KAFLARZ, WYSZYWANKA, DŻAGA, PALIUSZ, CYMBAŁY, KŁYKIEĆ POTYLICZNY, PRZEKŁADKA, WATA CUKROWA, RACJONALIZACJA, ALKIERZ, ZAUROPSYDY, CHOROBA KESONOWA, LAMPA ELEKTROPROMIENIOWA, OKRES LITERACKI, CEMENTOWE BUTY, NIESTOSOWNOŚĆ, JĘZYK SPUSTOWY, TURYSTYKA KWALIFIKOWANA, KSYLOFON, ZANZA, MIEDŹ ELEKTROLITYCZNA, BECZKARNIA, KOŁEK, EROZJA GENETYCZNA, ZATOKA, STACJA REDUKCYJNA, PORÓD OPÓŹNIONY, BRANIE PRZYKŁADU, SZTUCZNE ŻYCIE, KONSTRUKCJA SKŁADNIOWA, FILOZOFIA KRYTYCZNA, ZASADA PODCZEPIENIA, OBJĘTOŚĆ HUBBLE'A, SZKOŁA, OBŁOK OORTA, INTERFEROMETRIA WIELKOBAZOWA, BAZYLISZEK HEŁMIASTY, DOWÓD WPROST, KRA, MIĘTA KĘDZIERZAWA, KOŁYSKA, OUROBOROS, DARŃ, STOPA, WASZA WYSOKOŚĆ, WĘDZIDŁO MIEDZIANE Z ROLKAMI, KORONA, ASZKENAZYJCZYK, KORPUS, SUŁTANAT, ABNEGATKA, GÓRKA, WIECZNE NIEODDANIE, SYSTEM CZASÓW ELEMENTARNYCH, MARCHEWKA, OCZKO, ŁAMANY DACH POLSKI, ŻELE, AŁMATY, PLANETA OCEANICZNA, ZIARNOJAD, KLĘK PODPARTY, GZY, WORKOWCE, WYWROTKA, SKŁAD, JELEŃ WSCHODNI, CZAPA POLARNA, BIEGUN, ŻERDNIK, KRYSZNAIZM, MARZENIE ŚCIĘTEJ GŁOWY, PÓŁSFERA, BITNOŚĆ, POBORCA, KRENAL, POKŁAD DOLNY, KSIĘŻNICZKA, SUPERINTENDENT GENERALNY, CZEKOLADA MLECZNA, DEMONSTRACJA, MARZANA FARBIARSKA, PŁAST BRZOZOWIEC, DRUGA CZĘŚĆ, HABANERA, ZOBOJĘTNIANIE, SZKOLARSTWO, PUNKT WYPADOWY, OKOLICA SZLACHECKA, PARASOLNIK, WĘZEŁ, ROPOWICA KŁĘBU, BĄK, PRZEDMIOT, OSPAŁOŚĆ, MĘSIEŃ TRAPEZOWY, SZENG, KUPA, MORZE AZOWSKIE, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWKI TRÓJDZIELNEJ, PARAKAPPACYZM, TOTALIZATOR, PROTOLOGIA, KALORMEN, SPOTKANIE OPŁATKOWE, WYŁADOWANIE ULOTOWE, ZŁOŻE GRUNTOWE, LASONOGI, LENIUSZEK, FEBRA, MŁOTKOWY, TORNADO SATELICKIE, DIATERMIA, OKRES AMAZOŃSKI, NIEDBAŁOŚĆ, ŁĘKI, OKSZA, SKOLEKS, FILOZOFIA RELIGII, MASA KRYTYCZNA, MAJTKI, KOPALNIA, ŚCIEG ŁAŃCUSZKOWY, MEDYCYNA ZAPOBIEGAWCZA, ARKADA, WSZY, FON, AUTOBUS PRZEGUBOWY, HIPOPOTAMOWATE, ZMIERZCH ASTRONOMICZNY, REAKCJA PODSTAWIANIA, RZECZ NIERUCHOMA, KOBIETA LEKKIEGO PROWADZENIA, PROGRESJA, JAZDA SPRAWNOŚCIOWA, ANTYCYPACJA, TUTORIAL, LITERATURA PIĘKNA, STRZELEC POKŁADOWY, ODWARSTWIENIE, WZÓR UŻYTKOWY, INSZA INSZOŚĆ, PLEZJOPLEURODON, PLANTACJA NASIENNA, DUCH, STACJA ZBORNA, NIEDOMYKALNOŚĆ, GARDEROBIANA, CZIROKEZKA, MUZYKA KLASYCZNA, PARAPETÓWA, OSTROGA, BAHAMY, ZALANIE PAŁKI, ODLEWARNIA, SEITAN, WIEK PRZEDPRODUKCYJNY, FLUID, RZUT OSZCZEPEM, REJESTRANT, GOŁĄBECZEK, CALABAZA, BŁĄD, IGŁY, PRZEDZAMCZE, CEGLARKA, OGRÓDEK PIWNY, GOTÓWKA, CEWKA MOCZOWA, OBUDOWA, RESZTÓWKA, PRZEKLEŃSTWO, CHA-CHA, UDERZENIE, CHOROBA EULENBURGA, DRABINKA LINOWA, SZWABSKI, SKLEP OGÓLNOSPOŻYWCZY, KAPIBARA, KWADRAT MAGICZNY, DWUBÓJ KLASYCZNY, PRZEKUPKA, OPUSZCZENIE, KOSIARKA ROTACYJNA, LAMPA O FALI BIEŻĄCEJ, KIRYS, ODPROMIENNIK, ZAKOPCENIE, OPRYSZCZKA WARGOWA, PRZYSPOSOBIENIE WOJSKOWE, KARAKUŁ, RUCH WAHADŁOWY, FANEROFIT, EFEKT SORETA, URZĄD IMIGRACYJNY, GRUPA CYKLICZNA, EMPIRE, PISMO TECHNICZNE, KIEP, PŁÓCIENNICA, WYMIOCINY, ANATOMIA MIKROSKOPOWA, SZOSZOŃSKI, ADBLOCK, ZWROT, HAFT KRZYŻYKOWY, PRINSEPIA JEDNOKWIATOWA, EP, SKLEPIENIE PALMOWE, SKUPYWACZ, TEFILIN, BARANIA GŁOWA, UKŁAD INERCJALNY, STYL KOLONIALNY, DYSTROFIA MIĘŚNIOWA, TABLICA CAYLEYA, HISZPAN, PRZEDŻOŁĄDEK, WŁAMANIE, APOKRYFICZNOŚĆ, KWADRA, PŁASZCZ, KORTYNA, SROKOSZ, KLEJNOT HERBOWY, TELEWIZJA REPERTUAROWA, ŚLEPY ZAUŁEK, CHOROLOG, WIĘZADŁO KRZYŻOWE TYLNE, GZY, SEMITYSTA, SUBREGION, WYGRZMOCENIE SIĘ, RUCH POSUWISTO-ZWROTNY, KRÓTKI WZROK, ?PRZESZKODOWIEC.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.138 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

POZYCJA MEDYCZNA, W KTÓREJ PACJENT LEŻY NA PLECACH A GŁOWA, GÓRNA CZĘŚĆ KLATKI PIERSIOWEJ I TUŁÓW ZNAJDUJĄ SIĘ PONIŻEJ POZIOMU KOŃCZYN DOLNYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: POZYCJA MEDYCZNA, W KTÓREJ PACJENT LEŻY NA PLECACH A GŁOWA, GÓRNA CZĘŚĆ KLATKI PIERSIOWEJ I TUŁÓW ZNAJDUJĄ SIĘ PONIŻEJ POZIOMU KOŃCZYN DOLNYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
POZYCJA TRENDELENBURGA pozycja medyczna, w której pacjent leży na plecach a głowa, górna część klatki piersiowej i tułów znajdują się poniżej poziomu kończyn dolnych (na 21 lit.)

Definicje krzyżówkowe

POZYCJA TRENDELENBURGA
pozycja medyczna, w której pacjent leży na plecach a głowa, górna część klatki piersiowej i tułów znajdują się poniżej poziomu kończyn dolnych (na 21 lit.).

Oprócz POZYCJA MEDYCZNA, W KTÓREJ PACJENT LEŻY NA PLECACH A GŁOWA, GÓRNA CZĘŚĆ KLATKI PIERSIOWEJ I TUŁÓW ZNAJDUJĄ SIĘ PONIŻEJ POZIOMU KOŃCZYN DOLNYCH sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - POZYCJA MEDYCZNA, W KTÓREJ PACJENT LEŻY NA PLECACH A GŁOWA, GÓRNA CZĘŚĆ KLATKI PIERSIOWEJ I TUŁÓW ZNAJDUJĄ SIĘ PONIŻEJ POZIOMU KOŃCZYN DOLNYCH. Dodaj komentarz

7×3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast