ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA - ZAWÓR OTWIERAJĄCY SIĘ SAMOCZYNNIE W CHWILI, GDY CIŚNIENIE GAZU (PARY) PRZEKROCZY DOPUSZCZALNĄ WARTOŚĆ, CO ZAPOBIEGA EKSPLOZJI KOTŁA, ZBIORNIKA, RUROCIĄGU ITP - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KLAPA to:

zawór bezpieczeństwa - zawór otwierający się samoczynnie w chwili, gdy ciśnienie gazu (pary) przekroczy dopuszczalną wartość, co zapobiega eksplozji kotła, zbiornika, rurociągu itp (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KLAPA

KLAPA to:

pokrywa umocowana na zawiasach, zabezpieczająca jakiś otwór, wyjście itp (na 5 lit.)KLAPA to:

część ubioru, fragment ubrania, który jest zgięty i odkładany; wyłóg przy kołnierzu (na 5 lit.)KLAPA to:

pokrywa służąca do zamykania otworów w instrumencie muzycznym (na 5 lit.)KLAPA to:

totalne niepowodzenie, nieudana realizacja czegoś (na 5 lit.)KLAPA to:

ruchoma powierzchnia sterowa umiejscowiona zazwyczaj w tylnej części skrzydła statku powietrznego, pozwalająca w razie potrzeby znacznie zwiększyć siłę nośną (o 50 - 80%) oraz opór skrzydła (na 5 lit.)KLAPA to:

zawieradło zaworu klapowego w postaci odchylnej płyty (na 5 lit.)KLAPA to:

okrągła uszczelniona poduszeczka służąca do zamykania i otwierania otworów bocznych w instrumentach dętych (na 5 lit.)KLAPA to:

niepowodzenie (pot.) (na 5 lit.)KLAPA to:

niepowodzenie, fiasko (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA - ZAWÓR OTWIERAJĄCY SIĘ SAMOCZYNNIE W CHWILI, GDY CIŚNIENIE GAZU (PARY) PRZEKROCZY DOPUSZCZALNĄ WARTOŚĆ, CO ZAPOBIEGA EKSPLOZJI KOTŁA, ZBIORNIKA, RUROCIĄGU ITP". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.933

MILICJANT, CHOROBA DOWLINGA-DEGOSA, KOJEC, PERLICZKA, SANDINISTA, MONTAŻ, JAMA PACHOWA, PARKIETAŻ PENROSE'A, PIEC TYGLOWY, DENTYSTA, GLINKA KAOLINOWA, BANALNOŚĆ, SKĄPOGUZKOWCE, TERRINA, MŁAKA, MISIOLUB, AFEKTYWNOŚĆ, MIĘSIEŃ PŁATOWATY, WARSTWA ŚCIERALNA, UZWOJENIE WTÓRNE, PETREL, KRAV MAGA, DOBRO SUBSTYTUCYJNE, PODANIE, LĘK, AGREGAT POMPOWY, WARUNKOWANIE INSTRUMENTALNE, SYSTEM WBUDOWANY, ZAKON ŻEBRZĄCY, SNYCERZ, PREFORMACJA, POINT AND CLICK, TARANTELLA, DŹWIGARKA, DESIGNERKA, JĘZYK WEGETUJĄCY, FRIK, KAPITALIZM PAŃSTWOWY, FLESZ, ASTROBOTANIKA, CHOCHELKA, WOJNA NAPOLEOŃSKA, POSTRZELENIEC, ROJSTONA KRÓLEWSKA, CZARTER, DEDUPLIKACJA, SUI, KĄKOL, RYNEK WSCHODZĄCY, TANY, NABYTEK, RYMARSTWO, PIERWSZOPLANOWOŚĆ, PRODUKT LECZNICZY, OKULARY, ŁOWCA, KACZKA PO PEKIŃSKU, TEŚCIK, MOIETY, ARYTMETYKA MODULARNA, BANAN, TOR, SZACHY TRZYOSOBOWE, BEGINKI, ANDROPAUZA, WERBOWNIK, KRANIOLOGIA, PRZEPITA, SIŁA, KLESZCZE, CZTERY DESKI, OBRÓT PUBLICZNY, PŁYNNOŚĆ, FALA, STACJA ZAKŁADOWA, RZEKOTKA, PRZODEK, ŚRÓDBŁONIAK KRWIONOŚNY ZŁOŚLIWY, MASTOLOGIA, RÓWNANIE DIOFANTYCZNE, MOSTEK, CZESALNIA, PRZEKŁADANIEC, SZEW, WARTOŚĆ LOGICZNA, LOSOWOŚĆ, MATERIALIZM EKONOMICZNY, BIOLA, JAZ RUCHOMY, REGRESJA PROBITOWA, METEOROLOGIA SYNOPTYCZNA, GŁUPTAK, RADYKALNA PRAWICA, TABLICA ASOCJACYJNA, KOSMOLOGIA, REJESTRACJA, PRZEBIEG, KALETNIK, POGOTOWIE OPIEKUŃCZE, SZLACHTA CHORĄGWIANA, WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA, RĘKA SZPONIASTA, UROLOGIA, DIALIZA OTRZEWNOWA, BLOKADA, MANIA PRZEŚLADOWCZA, TSUNAMI, OSPAŁOŚĆ, PĘDNIK GAZOODRZUTOWY, KOMENSALIZM, ZAWŁOKA, FAKT NAUKOWY, WYJADACZ, WATA CUKROWA, PRZEWOŹNIK, ALAMAJN, TYPOGRAFIA, BRAZYLIJSKI, ANIMATOR, TRZEPACZ, OUROBOROS, ŁOPATECZKA, KUNDMAN, TROFOBLAST, LILIPUTKA, STEEL PAN, RESZTKA, WELON, PRZEKUPKA, OLEWKA, KROK DOSTAWNY, WOJSKA INŻYNIERYJNE, WYKŁADNIA CELOWOŚCIOWA, SUKCESYWNOŚĆ, IZOFONA, ROZMOWY W MAGDALENCE, SSAKI, RYWALIZACYJNOŚĆ, SKRAPLARKA, LUKSEMBURSKI, NADNOSIE, APLIKACJA, PIKOMETR, TEST ATOMOWY, SAMOUK, GENOMIKA INDYWIDUALNYCH RÓŻNIC, KWARTALNIK, ÓSEMKA, STANOWISKO, POLE MAGNETYCZNE, BASZTAN, EKSPRES, MIEJSCE PRACY, ŁĄCZNIK, PUB, CELTA, WĄŻ OSTROGŁOWY, BAJKOWOŚĆ, PERŁOZ, ZWID, KONTUR, WOREK REZONANSOWY, USTNIK, BIOSELENOLOGIA, ANTYNATALIZM, SCHRONISKO, MGŁAWICA, MOTYLEK, DOPPELGANGER, SKRZYDŁO, ERPEG, ZASTRZAŁ, RONDO, METAL CIĘŻKI, CEROWNIA, ZASYP, MAGNETYCZNY MOMENT DIPOLOWY, STAWIDŁO, ŚWIĘTOKUPCA, ZAPLOT, REALISTYCZNOŚĆ, SZKOŁA, POMPA, KOLIZJA, RUMUŃSKI, BREZYLKA, FILOZOF PRZYRODY, PRĄD TĘTNIĄCY, CHRZĘSTNOSZKIELETOWE, OSZOŁOMSTWO, ŚRUTA SŁONECZNIKOWA, PRZEŁĄCZALNIA, EMALIA, TERAPIA FOTODYNAMICZNA, CZARNY FILM, PARNIK, LUMP, BBS, ULM, SIDLISZ PIWNICZNY, INFOBOX, SEJMIK RELACYJNY, TRENT, BUCHALTERIA, ZYGOTARIANIN, DEONTOLOGIA WETERYNARYJNA, ENCYKLOPEDYSTA, CELTYJKA, MASZT, FOKUS, ZBÓJNICKI, WOKALIZA, CEFALOPOLISYNDAKTYLIA GREIGA, TABLICA, LAUFER BIAŁOPOLOWY, KOCIEŁ, ATAKSJA RDZENIOWO-MÓŻDŻKOWA, SZTAMBUCH, ZESKALANIE, GRONO, SZMATA, FELLINI, INTERESOWNOŚĆ, DZIKI ZACHÓD, AKTOR KOMICZNY, GAŁKA BLADA, ARTRETYZM, WILCZY GŁÓD, DRAMAT WOJENNY, KARPLE, OBSADA, SZKARŁUPNIE, LEGWAN FRĘDZLASTY, INSPEKCJA WETERYNARYJNA, CZELADNIK, OBJAWIENIE, SETKA, LAMINAT, WSPOMNIENIE, UKŁAD INERCJALNY, OSOBA PODEJRZANA, POTPOURRI, DOBRO, FILM NOIR, POCISK SMUGOWY, KANCEROGEN, PIAST, FORMA, HYGROPSAMMON, EKSHIBICJONISTA, LYGODIUM JAPOŃSKIE, ZWIĘZŁOŚĆ, ZAPAS, OPIEKUN, KRZYŻOWANIE SPOJRZEŃ, CYKL KONIUNKTURALNY, KRĘTLIK, LEMNID, MOŹDZIERZ, REGENT, MAKABRYCZNOŚĆ, SIŁACZ, FAKTORYZACJA, FARMACJA STOSOWANA, BANAT, JELITO PROSTE, VOTUM SEPARATUM, ODPŁATA, IMMUNOGLOBULINA, ŁĘG JESIONOWY, EGZOSZKIELET, PANNICA, ELEKTRODA MEMBRANOWA, JĘZYK WEHIKULARNY, JEDNOSTKA ŁADUNKU ELEKTRYCZNEGO, GATUNEK ZAWLECZONY, MANKIETY, MOIETA, LORI, RAK, SZKAPLERZ, WF, OŚCIEŻNICA, ATRAZYNA, KOLBA, KUMOTER, BUFONADA, NARCYZ, NISZA NIWALNA, AFTERPARTY, KRZYŻ MALTAŃSKI, ALTERNACJA ILOŚCIOWA, PRZEGUB, WSTECZNICTWO, SŁOWACYSTYKA, UTRWALACZ, AKTUALIZM, ANALITYK, BOHATER, ?FATYGANT.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.933 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA - ZAWÓR OTWIERAJĄCY SIĘ SAMOCZYNNIE W CHWILI, GDY CIŚNIENIE GAZU (PARY) PRZEKROCZY DOPUSZCZALNĄ WARTOŚĆ, CO ZAPOBIEGA EKSPLOZJI KOTŁA, ZBIORNIKA, RUROCIĄGU ITP się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA - ZAWÓR OTWIERAJĄCY SIĘ SAMOCZYNNIE W CHWILI, GDY CIŚNIENIE GAZU (PARY) PRZEKROCZY DOPUSZCZALNĄ WARTOŚĆ, CO ZAPOBIEGA EKSPLOZJI KOTŁA, ZBIORNIKA, RUROCIĄGU ITP
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KLAPA zawór bezpieczeństwa - zawór otwierający się samoczynnie w chwili, gdy ciśnienie gazu (pary) przekroczy dopuszczalną wartość, co zapobiega eksplozji kotła, zbiornika, rurociągu itp (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KLAPA
zawór bezpieczeństwa - zawór otwierający się samoczynnie w chwili, gdy ciśnienie gazu (pary) przekroczy dopuszczalną wartość, co zapobiega eksplozji kotła, zbiornika, rurociągu itp (na 5 lit.).

Oprócz ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA - ZAWÓR OTWIERAJĄCY SIĘ SAMOCZYNNIE W CHWILI, GDY CIŚNIENIE GAZU (PARY) PRZEKROCZY DOPUSZCZALNĄ WARTOŚĆ, CO ZAPOBIEGA EKSPLOZJI KOTŁA, ZBIORNIKA, RUROCIĄGU ITP sprawdź również:

wielkość, wspaniałość, np. talentu ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady krasnorostów (Rhodophyta) ,
bajkopisarz gr. z Frygii ,
jednoroczna roślina ozdobna o lejkowatych, niekiedy strzępiastych kwiatach ,
rdzenna mieszkanka Laponii ,
prądnica przy rowerze ,
pokładnica krawężnikowa ,
lekkoatleta, dwukrotny mistrz olimpijski w trójskoku z Rzymu i Tokio, pierwszy człowiek, który przekroczył granicę 17 m, rekordzista świata wynikiem 17,03 m ,
impreza sylwestrowa ,
nurt teologiczny w kalwinizmie wysuwający m.in. następujące postulaty: 1) Bóg pragnie zbawić każdego, kto zachowuje wiarę 2) Chrystus umarł za wszystkich ludzi, choć korzystają z tego tylko wierzący w Niego ,
w muzyce: wysokie tony głosu śpiewaka; często pluralis ,
zbiór przepisów prawnych ,
Stipa - rodzaj trawy śródziemnomorskiej z rodziny wiechlinowatych; wszystkie gatunki są kserofitami występującymi na suchych siedliskach w formacjach trawiastych, w strefach klimatu umiarkowanego i zwrotnikowego obu półkul ,
brzmienie wypowiedzi wyrażające treści niezawarte w czysto językowej jej warstwie ,
zwolennik, wyznawca poglądów aleksandryjskiego kapłana Ariuszal; odrzucał niektóre dogmaty chrześcijańskie; wiarę w Trójcę Świętą, zwierzchnictwo papieża, hierarchię kościelną ,
żołnierz pełniący służbę przyboczną przy głowie państwa ,
cecha stanów, idei, czynów i zachowań: to, że coś jest zgodne z prawem, uczciwe ,
(1889-1963), francuski pisarz, scenarzysta, reżyser filmowy, malarz, poezje, dramaty, powieści poetyckie, libretta operowe ,
dawniej potocznie o samochodzie terenowym ,
Cygnus buccinator - gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae); żyje w Ameryce Północnej ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
unita zamieszkały we Włoszech, należący do Kościoła rzymskokatolickiego, lecz zachowujący odrębny obrzadek grecki ,
otacza łyko drzewa ,
film trwający ponad 55 minut, przeciętnie 90-132 minut ,
zjawisko występowania zmian kierunku i natężenia namagnesowania pod wpływem naprężeń mechanicznych, spowodowanych siłami zewnętrznymi ,
rowek śrubowy biegnący obok grzbietu gwintu ,
motyl z rodziny omacnicowatych, którego gąsienice żerują w szyszkach drzew iglastych ,
zwykle jedna godzina lekcyjna w tygodniowym planie nauczania, która jest przeznaczona do dyspozycji wychowawcy danej klasy ,
mieszkanka Bolimowa, kobieta pochodząca z Bolimowa ,
wyraki, tarsjusze, Tarsiidae - rodzina drapieżnych ssaków naczelnych, tradycyjnie zaliczanych - ze względu na zewnętrzne podobieństwo, zwłaszcza do galagowatych - do małpiatek, choć są bliżej spokrewnione z małpami i obecnie klasyfikowane w kladzie wyższych naczelnych (Haplorrhini); stanowią jedyną wśród ssaków naczelnych rodzinę o wyłącznie drapieżnym trybie życia; żyją na Sumatrze i Celebes (w Indonezji) oraz na Filipinach

Komentarze - ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA - ZAWÓR OTWIERAJĄCY SIĘ SAMOCZYNNIE W CHWILI, GDY CIŚNIENIE GAZU (PARY) PRZEKROCZY DOPUSZCZALNĄ WARTOŚĆ, CO ZAPOBIEGA EKSPLOZJI KOTŁA, ZBIORNIKA, RUROCIĄGU ITP. Dodaj komentarz

6-1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast