NAUKA TEORETYCZNA O CHARAKTERZE POZYTYWNYM, SŁUŻĄCA POZNANIU I OPISYWANIU RZECZYWISTOŚCI; MA WSKAZYWAĆ ŚRODKI SŁUŻĄCE DO OSIĄGANIA CELÓW ORAZ STOSOWNE METODY POSŁUGIWANIA SIĘ TYMI ŚRODKAMI, JEJ ZASTOSOWANIEM JEST POLITYKA EKONOMICZNA JAKO DZIAŁALNOŚĆ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

EKONOMIA POLITYCZNA to:

nauka teoretyczna o charakterze pozytywnym, służąca poznaniu i opisywaniu rzeczywistości; ma wskazywać środki służące do osiągania celów oraz stosowne metody posługiwania się tymi środkami, jej zastosowaniem jest polityka ekonomiczna jako działalność (na 18 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NAUKA TEORETYCZNA O CHARAKTERZE POZYTYWNYM, SŁUŻĄCA POZNANIU I OPISYWANIU RZECZYWISTOŚCI; MA WSKAZYWAĆ ŚRODKI SŁUŻĄCE DO OSIĄGANIA CELÓW ORAZ STOSOWNE METODY POSŁUGIWANIA SIĘ TYMI ŚRODKAMI, JEJ ZASTOSOWANIEM JEST POLITYKA EKONOMICZNA JAKO DZIAŁALNOŚĆ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 23.072

INKRUSTACJA, MATRYCA, CYJANOŻELAZIAN(III), SATURACJA, PRZEWÓD BOTALLA, MCLAREN, CHOROBA SPICHRZENIOWA GLIKOGENU, TOPIEL, KIJANKA, BĄCZEK NOWOZELANDZKI, KOMPARYCJA, PRZEKOPNICA WIOSENNA, ANATOMIA FUNKCJONALNA, LIROGON ALBERTA, DEFERENT, RYNEK WŁAŚCIWY, ZAPLECZE SOCJALNE, SAMOBÓJCA, NEURON PIRAMIDOWY, ZESPÓŁ HIPERKINETYCZNY, ZNAMIENNOŚĆ, KOLCZAK CZARNY, WYBIJACZ, PÓŁROZKROK, FUNT, BRĄZÓWKA, WITKOWSKI, POPRZECZNICA, NALTREKSON, SKRZYDLATE SŁOWO, SYSTEM POZYCYJNY, ŻYWY TOWAR, KOT, MAŁOWODZIE, ZWIĄZEK PARTNERSKI, TARTAN, PROTEST SONG, WYTRAWNOŚĆ, OKRĘT-BAZA, MECHANIZM KRZYWKOWY, WNIEBOWSTĄPIENIE, KONTRASYGNATURA, SPIĘCIE, CHRANCUSKI, BOURBON, PODZIAŁKA, STACJA TELEWIZYJNA, ALFABET MUZYCZNY, BOLSZEWIA, NUR BIAŁODZIOBY, KOLORYMETRIA, DMUCHAWA, RÓWNANIE ALGEBRAICZNE, MOGILAMBDACYZM, BIEGUN POTYLICZNY, MATKA POLKA, SOSNA MASZTOWA, ATRAKCJA, WIELOKROTNOŚĆ, OPOŃCZYKOWCE, ROZROST, RYJEC, KĄPIEL SŁONECZNA, OPONA MÓZGOWO-RDZENIOWA, ZŁOŻENIE ENDOCENTRYCZNE, KASTANIETY, KOMERCJA, JURNOŚĆ, STYL DORYCKI, ŻARŁACZ LUDOJAD, SZELMA, SSAKI WŁAŚCIWE, LIS MORSKI, WARCHOŁ, PRZEDROSTEK, KOSZULKA WODNA, SY, IMADŁO MASZYNOWE, WYBITNOŚĆ, ZIMNO, BÓBR EUROPEJSKI, KOD ROZWINIĘTY, DŹWIGNICA LINOTOROWA, WĘDZIDŁO, ILOCZAS, EMANACJA, MASA STARTOWA, FREDRO, KUCHNIA MOLEKULARNA, RYNEK DETALICZNY, UPRAWA, WYBIJACZ, KLEJOWNIA, DYSFONIA, BIOENERGOTERAPIA, RELACJA PEŁNA, FURAŻER, LISZAJ RUMIENIOWATY, REJA, NUR CZARNOSZYI, KOSTIUMERNIA, AFGAN, UŻYTKOWANIE WIECZYSTE, ZŁOŚLIWOŚĆ, WYROBNICA, CYKL OWULACYJNY, SKARYFIKACJA, RAJA NABIJANA, NADZÓR JEDNOINSTYTUCJONALNY, BUREK, ERA AFITYCZNA, NUWORYSZ, OUTSIDER, ORBITER, ARESZT DOMOWY, KLUCZ KODOWY, PROMIENNIK, ASTRONOM, TRIAL ROWEROWY, PRZEPLOTNIA, FARERCZYK, CHEMEX, GACEK WIELKOUCH, MIĘSOPUST, GARNUSZECZEK, WAHACZ WZDŁUŻNY, NARKOTEST, SADYSTA, PODŚCIÓŁKA, WARMIŃSKI, PARTIA WŁOSKA, ZMIERACZEK PLAŻOWY, OPPERT, EGZOSZKIELET, DAO, STROJNICA, ODKŁAD, IZOZYM, GRAFOLOG, KARKOŁOMNOŚĆ, CIAŁO SZTYWNE, SETNIK, MAGAZYN KONSYGNACYJNY, MIĘDZYŻEBRZE, DZBANECZNIK, SZOPA, BULWAR, WULGARYZM, AKT PŁCIOWY, WRZASKLIWOŚĆ, FRAMUGA, NADGORLIWOŚĆ, FEBRA, GROMBELARD, BŁOTNIARKA, ZDANIE WZGLĘDNE, BAL, PUBLIKA, GWIAZDA SYMBIOTYCZNA, WĄŻ OSTROGŁOWY, WŁAŚCIWOŚĆ, MĄDRALIŃSKI, DUSZA, ANTYNATURALIZM, DYWIZJON RAKIETOWY, FOTOGRAFIA ARTYSTYCZNA, PODSTAWCZAK, EKRAN, ELASTYCZNOŚĆ, BLOK, MARSZCZELEC PIERŚCIENIOWY, STROIK, SHOUNENAI, KOMUNIKACYJNOŚĆ, RAFINERIA ROPY NAFTOWEJ, BUFONADA, WAŃCZOS, PRZEGRODA, DYSK KOMPAKTOWY, TRASZKA MARMURKOWA, MUTACJA ZAŁOŻYCIELSKA, BICZ BOŻY, KOŚĆ ŁZOWA, AZYDOTYMIDYNA, LOSOWANIE WARSTWOWE, INTENSJA, BIEDNY, MOST, WARKOCZ DOBIERANY, WOTUM ZAUFANIA, POKŁAD, TELEMEDYCYNA, SERWITUT, WOKALIZA, KOPUŁA PANCERNA, OBORA DWORSKA, GORĄCZKA ZŁOTA, EONIZM, KREW, DEGRESJA PODATKOWA, UMOWA MIĘDZYNARODOWA, BLINDGAFEL, FILOZOFIA, GROCH CUKROWY, PONCZOWNICA, CHEMIA FIZYCZNA, AKTYNOWIEC, ŁOWCA, LALKA, KOGNITYWIZM, WPŁYWOWOŚĆ, AKCJA, SAMIEC, MINIWAN, TRUFLA, ZŁY CZŁOWIEK, PRZECIWCIAŁO CYTOFILNE, GANG, GEOGRAFIA EKONOMICZNA, GÓRNICTWO MORSKIE, KRĘGOWCE, ZWIERANIE SZYKÓW, LYGODIUM PALMIASTE, PODZIEMIE, GRUPA NILPOTENTNA, CHOROBA, UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ, FIKNIĘCIE, KONSERWATOR ZABYTKÓW, BOMBA, STYRAKOWIEC CHIŃSKI, KASZANA, OPŁOMKA, CIEŃ, ZATOR, METALMANIA, BAZOFIL, ZDATNOŚĆ, ŻABA MOCZAROWA, BARBARZYŃCA, CZEKAN, MRÓWKA ZŁODZIEJKA, KSZTAŁTOWANIE ŁADU PRZESTRZENNEGO, KOMONICA, PUNKT, REPLIKATOR, SENSUALIZM, UTLENIANIE, BEZRADNOŚĆ, SOSNA ZWYCZAJNA, ANALIZA ZALEŻNOŚCIOWA, WAGON DOCZEPNY, MILBRANA, TWIERDZENIE CEVY, FIZYKA MEDYCZNA, FAKT, JASKINIA LODOWA, PRZEPITKA, KONTENER, ODKRYTY SZACH, KLEIDOMANCJA, STYL WIKTORIAŃSKI, MEDIA, BRODAWKA SUTKOWA, WĘŻOJAD, COCKTAIL, SADZE, WICIOWIEC, BAWEŁNA, MOLESTACJA, PRYSZNIC, CWANOŚĆ, RAK SZEROKOSZCZYPCOWY, PITA, MROŹNIA, MIRA, URNA, BIZNESMENKA, SCENA, ZŁOTA FUNKCJA, AKADEMIA, CYFRA, ABSURD NAZWOWY, TRAKTAT SOJUSZNICZY, SPECJALISTA, KAPUCHA, PASO PERUWIAŃSKI, JEDNOKLASÓWKA, KRATKA KSIĘCIA WALII, WSPÓLNOTA GRUNTOWA, FORMALISTA, IMPLANTACJA, ZWIĘZŁOŚĆ, ŻAREŁKO, KOSZT RODZAJOWY, NIEDOZWOLONOŚĆ, STROIK POJEDYNCZY PRZELOTOWY, ACENA BUCHANANA, POWIELACZ CZĘSTOTLIWOŚCI, ?SMUTY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 23.072 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NAUKA TEORETYCZNA O CHARAKTERZE POZYTYWNYM, SŁUŻĄCA POZNANIU I OPISYWANIU RZECZYWISTOŚCI; MA WSKAZYWAĆ ŚRODKI SŁUŻĄCE DO OSIĄGANIA CELÓW ORAZ STOSOWNE METODY POSŁUGIWANIA SIĘ TYMI ŚRODKAMI, JEJ ZASTOSOWANIEM JEST POLITYKA EKONOMICZNA JAKO DZIAŁALNOŚĆ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: NAUKA TEORETYCZNA O CHARAKTERZE POZYTYWNYM, SŁUŻĄCA POZNANIU I OPISYWANIU RZECZYWISTOŚCI; MA WSKAZYWAĆ ŚRODKI SŁUŻĄCE DO OSIĄGANIA CELÓW ORAZ STOSOWNE METODY POSŁUGIWANIA SIĘ TYMI ŚRODKAMI, JEJ ZASTOSOWANIEM JEST POLITYKA EKONOMICZNA JAKO DZIAŁALNOŚĆ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
EKONOMIA POLITYCZNA nauka teoretyczna o charakterze pozytywnym, służąca poznaniu i opisywaniu rzeczywistości; ma wskazywać środki służące do osiągania celów oraz stosowne metody posługiwania się tymi środkami, jej zastosowaniem jest polityka ekonomiczna jako działalność (na 18 lit.)

Definicje krzyżówkowe

EKONOMIA POLITYCZNA
nauka teoretyczna o charakterze pozytywnym, służąca poznaniu i opisywaniu rzeczywistości; ma wskazywać środki służące do osiągania celów oraz stosowne metody posługiwania się tymi środkami, jej zastosowaniem jest polityka ekonomiczna jako działalność (na 18 lit.).

Oprócz NAUKA TEORETYCZNA O CHARAKTERZE POZYTYWNYM, SŁUŻĄCA POZNANIU I OPISYWANIU RZECZYWISTOŚCI; MA WSKAZYWAĆ ŚRODKI SŁUŻĄCE DO OSIĄGANIA CELÓW ORAZ STOSOWNE METODY POSŁUGIWANIA SIĘ TYMI ŚRODKAMI, JEJ ZASTOSOWANIEM JEST POLITYKA EKONOMICZNA JAKO DZIAŁALNOŚĆ sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - NAUKA TEORETYCZNA O CHARAKTERZE POZYTYWNYM, SŁUŻĄCA POZNANIU I OPISYWANIU RZECZYWISTOŚCI; MA WSKAZYWAĆ ŚRODKI SŁUŻĄCE DO OSIĄGANIA CELÓW ORAZ STOSOWNE METODY POSŁUGIWANIA SIĘ TYMI ŚRODKAMI, JEJ ZASTOSOWANIEM JEST POLITYKA EKONOMICZNA JAKO DZIAŁALNOŚĆ. Dodaj komentarz

5+2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast