Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: KLIENT, KTÓRY W JAKIŚ SPOSÓB ZASŁUGUJE NA WYŻSZĄ RANGĘ NIŻ INNI KLIENCI, NP. PRZEZ TO, ŻE INTERESY Z NIM SĄ BARDZIEJ OPŁACALNE, DOCHODOWE, NA WIĘKSZĄ SKALĘ ALBO DLATEGO, ŻE RELACJA Z NIM JEST SZCZEGÓLNA ZE WZGLĘDU NA BEZPROBLEMOWY PRZEBIEG

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SUPERKLIENT to:

klient, który w jakiś sposób zasługuje na wyższą rangę niż inni klienci, np. przez to, że interesy z nim są bardziej opłacalne, dochodowe, na większą skalę albo dlatego, że relacja z nim jest szczególna ze względu na bezproblemowy przebieg (na 11 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: SUPERKLIENT

SUPERKLIENT to:

w informatyce: program, oprogramowanie korzystające z usług zapewnianych przez serwer, będące nadrzędnym wobec klientów; klient łączy się z usługami serwera za pośrednictwem superklienta (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KLIENT, KTÓRY W JAKIŚ SPOSÓB ZASŁUGUJE NA WYŻSZĄ RANGĘ NIŻ INNI KLIENCI, NP. PRZEZ TO, ŻE INTERESY Z NIM SĄ BARDZIEJ OPŁACALNE, DOCHODOWE, NA WIĘKSZĄ SKALĘ ALBO DLATEGO, ŻE RELACJA Z NIM JEST SZCZEGÓLNA ZE WZGLĘDU NA BEZPROBLEMOWY PRZEBIEG". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.653

PRASA, DYNAMIT, TERMOGRAM, KOŹLARZ RÓŻOWIEJĄCY, DIAMENT, OŚ OPTYCZNA, EV, SNIFTER, NIŻ, LEISZMANIOZA TRZEWNA, TRZYKROTNOŚĆ, KUNINGAMIA LANCETOWATA, LIŚCIOŁAZ PASKOWANY, DWUBARWNOŚĆ, CIEPLICA, ZEROWOŚĆ, JĘZYKI KAUKASKIE, WIZJA, PRZESIĄK, GIMBOPATRIOTYZM, NACZYNIE WIEŃCOWE, SUCHAR, SILNIK PRZELOTOWY, OPINIA, SNOBISTYCZNOŚĆ, WIZJONER, TRUTEŃ, GŁOWNIA, DŁUG TLENOWY, NOCEK WĄSATY, ZWARTOŚĆ, PARAPECIK, OBROTNICA, PIJAR, PIERŚ, RAMA, CZERWONA STREFA, CIŚNIENIE PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO, IMPRESARIAT, ALARM POWODZIOWY, TYTULIK, METYS, ZBRODNIA KOMUNISTYCZNA, STYL WITKIEWICZOWSKI, OPRAWA, DWUPRZODOZĘBOWCE, BEJCA, DOMINIKANKI, FILOLOGIA HISZPAŃSKA, INSTRUMENT ELEKTROMECHANICZNY, FILOZOFIA ANALITYCZNA, CENTRALNE, SZEŚCIOKROTNOŚĆ, KUSICIEL, SZEROKOŚĆ GEOGRAFICZNA, EWOLUCJONIZM, LEASING FINANSOWY, ŁUSKA, DZIEWIĘCIOKROTNOŚĆ, WYSOKOŚĆ DYNAMICZNA, CHUDZIĄTKO, MARKGRAF, TARCICA, NIERÓB, SZTUCZNE OGNIE, KOCIOŁ PŁOMIENICOWY, SMENTARZ, PRZEROST, MĘTNOŚĆ, LAMA, USTERZENIE RUDLICKIEGO, TASIEMCE, GRAF PRZEDZIAŁOWY, LAS DESZCZOWY, STAN SUROWY, FIGA, GOCKI, OKREŚLNIK, NORNIK BURY, ŁUK MONGOLSKI, BAZYLISZEK, MANIA PRZEŚLADOWCZA, BADANIE, EROZJA, LICHWIARSTWO, GODZINA, SKALA RANKINE'A, BOEING, IMPERTYNENCKOŚĆ, FORMALIZACJA, ODGŁOS, COPYPASTA, MAKROMINERAŁ, ZACNOŚĆ, BETA-BLOKER, NAMOLNOŚĆ, BARBARZYŃCA, GETTER, NAZWA ZWYCZAJOWA, ZDATNOŚĆ, ANTYCYPACJA, ESTETYCZNOŚĆ, OSIOWCE, JAJO, PRZYMUS ADMINISTRACYJNY, ROZRZĄD, DURNOWATOŚĆ, OBOŹNY KORONNY, ODGAŁĘZIACZ, CZAS FIZYCZNY, PORAŻENIE MÓZGOWE, MANIERY, WYROCZNICA, TURBINA POWIETRZNA, CZAPRAK, WARTOŚĆ DODANA, WĄŻ, WROTA, TALERZ, MAKARON, INGRESJA MORZA, CIAPATY, UŻYTEK LEŚNY, SYGNAŁ ZIELONY, TAGALOG, KOŁNIERZYK, WOLNA SOBOTA, CNOTLIWOŚĆ, FINISZ, PASTORAŁ, PREAMBULUM, KOMBINACJA, LUTERANIZM, PACHCIARZ, POKŁAD PANCERNY, PIASEK FLUWIOGLACJALNY, REDLER, NORIKER, TRĄDZIK, POLITYK, ANTROPOLOGIA RELIGIJNA, LANDLORD, SZPIEG GOSPODARCZY, SZKŁO POWIĘKSZAJĄCE, KOMERAŻ, SATYRA, LALKA, PRZEKŁADNIA HYDRAULICZNA, PODJAZD, SIWOWĄSY, KWIAT ŻEŃSKI, MIÓD SZTUCZNY, RADIOSYGNAŁ, USŁUGA OBCA, NIEPRZYSTOJNOŚĆ, PATYK, ORATORIUM, UŁAMEK PROSTY, KADETT, BRIENZ, ACHIROPITA, KOMEDIODRAMAT, PROTEROZUCHIDY, MOL, MEDYCYNA REGENERACYJNA, OPERATOR BITOWY, REGENERACJA, RECEPTYWNOŚĆ, TYBINKA MAŁA, DAMSKI BOKSER, LOT GODOWY, MEDIACJA, WĄTŁOŚĆ, FIOŁEK AFRYKAŃSKI, MARGINESOWOŚĆ, KANAŁ PACHWINOWY, POZWOLENIE WODNOPRAWNE, SYSTEM INFORMATYCZNY, WARSTWA JASNA, JUBILEUSZ, MINIPIŁKA, KATASTER, WARTOŚĆ OPAŁOWA, RADIOTECHNIK, UNIWERSAŁ, MAKAM, HORMON STEROIDOWY, EKSPERT, TASMANIOZAUR, NALEŻNOŚĆ PUBLICZNOPRAWNA, MEDIALNOŚĆ, TRANSPORTÓWKA, EMISJA TERMOELEKTRONOWA, SŁODYCZ, CHOROBA GÓRNIKÓW, KSIĄŻĘ, SPULCHNIACZ, OSTROŚĆ, ŁADNOŚĆ, ZESZYT W LINIE, SIEDMIOKROTNOŚĆ, MIKROSKOPIJNOŚĆ, BARWICA DREWNA, PACHWINA, ASNYK, POWIEŚĆ SZUFLADKOWA, PRIORYTET, LAKUNA, PANCERNIK DŁUGOOGONOWY, BORSUK, SKRĘCALNOŚĆ OPTYCZNA, KOMEDIANTKA, CUKIER MLEKOWY, NALEŻNOŚĆ KRÓTKOTERMINOWA, FERMENTACJA ALKOHOLOWA, MOWA OBROŃCZA, TIOTEPA, ŚNIEŻYCA, STRAJK OKUPACYJNY, POSTĘPOWANIE KARNE, BIAŁY WIERSZ, CHALKOGRAF, JAZDA SPRAWNOŚCIOWA, LENINÓWKA, BLOKADA, PIASKOWNICA PĘKAJĄCA, TELEGRAFIA, WIBROBETON, EKSTREMALNOŚĆ, PIRYDOKSAL, VITARA, HEGEMONICZNOŚĆ, WZMACNIACZ ELEKTRYCZNY, KURATOR SZTUKI, TETRIS, NOOBEK, PORZĄDEK TOSKAŃSKI, KOCHANEK, ANIOŁ STRÓŻ, KOMPENSATOR, PRZESTRZEŃ HILBERTA, MIMBAR, HEAD-HUNTER, KOMIK, WARUNKOWANIE KLASYCZNE, ŚWIĘTOKRADZTWO, GRUPA IMIENNA, UTWARDZACZ, UBÓJ, SWOJAK, DANONEK, EKSTENSJA FUNKCJI ZDANIOWEJ, CZEŚNIKOSTWO, PAREJAZAUR, WSKRZESICIEL, GAZ KOPALNIANY, ANAKREONTYK, NUDYSTKA, CZCIONKA, MIŚ, REFORMATOR, PLANETA OCEANICZNA, ŻYWY TRUP, POWIĄZANIE, URAZ PSYCHICZNY, NIEJEDNORODNOŚĆ, PODSIEĆ, OTWORZENIE DUSZY, TRICK, BAZYLEUS, SZCZELNOŚĆ, TYTAN, ODPOWIEDNIOŚĆ, TRZMIEL WIELKOOKI, POLISOLOKATA, PALNIK ARGANDA, FISZBINOWCE, CELOWOŚĆ, ELF, ZAPŁON, OSIEDLENIEC, WĄTŁOŚĆ, PLURALIS, SKALA RICHTERA, FILEMON SĘPIOGŁOWY, TERRARYSTYKA, ESENSJA, WOJSKOWY, MINIMALISTA, NADZÓR TECHNICZNY, HOBBIT, PURANA, NIEDOSTĘPNOŚĆ, RZUT STEREOGRAFICZNY, NIEDOWIERZANIE, PRZEDSTAWIENIE, REGULATOR POMIESZCZENIOWY, TRAPER, KREDYCIK, ŚPIĄCY KRÓLEWICZ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.653 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: klient, który w jakiś sposób zasługuje na wyższą rangę niż inni klienci, np. przez to, że interesy z nim są bardziej opłacalne, dochodowe, na większą skalę albo dlatego, że relacja z nim jest szczególna ze względu na bezproblemowy przebieg, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KLIENT, KTÓRY W JAKIŚ SPOSÓB ZASŁUGUJE NA WYŻSZĄ RANGĘ NIŻ INNI KLIENCI, NP. PRZEZ TO, ŻE INTERESY Z NIM SĄ BARDZIEJ OPŁACALNE, DOCHODOWE, NA WIĘKSZĄ SKALĘ ALBO DLATEGO, ŻE RELACJA Z NIM JEST SZCZEGÓLNA ZE WZGLĘDU NA BEZPROBLEMOWY PRZEBIEG to:
Hasło Opis krzyżówkowy
superklient, klient, który w jakiś sposób zasługuje na wyższą rangę niż inni klienci, np. przez to, że interesy z nim są bardziej opłacalne, dochodowe, na większą skalę albo dlatego, że relacja z nim jest szczególna ze względu na bezproblemowy przebieg (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SUPERKLIENT
klient, który w jakiś sposób zasługuje na wyższą rangę niż inni klienci, np. przez to, że interesy z nim są bardziej opłacalne, dochodowe, na większą skalę albo dlatego, że relacja z nim jest szczególna ze względu na bezproblemowy przebieg (na 11 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x