MŁODY CZŁOWIEK, KTÓRY KULTYWOWAŁ ZWYCZAJE TYPOWE DLA KAPITALISTYCZNYCH KRAJÓW, SZCZEGÓLNIE USA, UBIERAŁ SIĘ KRZYKLIWIE, W AMERYKAŃSKIM STYLU, SZPANERSKO; OKREŚLENIE IRONICZNE, UŻYWANE SZCZEGÓLNIE PRZEZ ZWOLENNIKÓW USTROJU KOMUNISTYCZNEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DŻOLER to:

młody człowiek, który kultywował zwyczaje typowe dla kapitalistycznych krajów, szczególnie USA, ubierał się krzykliwie, w amerykańskim stylu, szpanersko; określenie ironiczne, używane szczególnie przez zwolenników ustroju komunistycznego (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MŁODY CZŁOWIEK, KTÓRY KULTYWOWAŁ ZWYCZAJE TYPOWE DLA KAPITALISTYCZNYCH KRAJÓW, SZCZEGÓLNIE USA, UBIERAŁ SIĘ KRZYKLIWIE, W AMERYKAŃSKIM STYLU, SZPANERSKO; OKREŚLENIE IRONICZNE, UŻYWANE SZCZEGÓLNIE PRZEZ ZWOLENNIKÓW USTROJU KOMUNISTYCZNEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 23.590

JEDNOSTKA MOBILIZUJĄCA, KORNWALIJSKI, PSYCHOTEST, KRZYŻAK ROGATY, RELIGIA, CHODZĄCA DOBROĆ, CZYTANIE WYBIÓRCZE, CIŚNIENIE KRWI, BOCZNIAK, MATERIALISTA, MIKS, ANTROPOLOGIZM, SUNDAJCZYK, AMIDEK, DRZEWO, NIERUCHLIWOŚĆ, PROSZEK KAKAOWY, PARATYFUS, GRA KARCIANA, ŻONA , LICA, PRYMUS, MARCOWY DOCENT, WEKSYLOLOGIA, POMYŚLNY WIATR, PRZEDROŚLE, ROSA, GĄSKA, OPERA, KOLCZATKA, MADRASA, GARBNIK, STAROCERKIEWNOSŁOWIAŃSKI, NERKOWIEC, ŁÓJ, WYŁUDZACZ, KISZONKA, GUZOWATOŚĆ BRÓDKOWA, RARYTASIK, PORTAL SPOŁECZNOŚCIOWY, PIĘKNOŚĆ, OPOŃCZYK SZCZYPCOWY, ZAWÓR REGULACYJNY, POMOCNOŚĆ, ZESPÓŁ PRZĘSTKI POSPOLITEJ, OKRUCH, SKANER PŁASKI, ALABAMA, PAUTSCH, ISLANDZKI, WIZG, ZASADA EKSTENSJONALNOŚCI, MENILIT, DUET, PIELGRZYM, CHÓR, KOMÓRKA KERRA, METKAL, MEREŻKA, DESZCZ METEORÓW, GORĄCZKA MALTAŃSKA, TARCIE, DALMATA, CIĘŻKI ORZECH DO ZGRYZIENIA, DAŁN, OBJAWIENIE, POMPA WYPOROWA, BATSZEBA, GWIAŹDZIARZ, KRÓLIKARNIA, ZAMIEĆ, HARCERKA RZECZYPOSPOLITEJ, NARNIA, GERIATRIA, PRACA ORGANICZNA, BORSUK, ZIELENICE WŁAŚCIWE, WRZĘCHY, MĘKI TANTALA, KUMOTER, KOPALINA PODSTAWOWA, LATAWICA, KALENDARZ GREGORIAŃSKI, SYDERYT, DZIENNIK, EPOKA GIERKOWSKA, DOPUST, RÓŻYCZKOPRĄTNIK KANADYJSKI, GRUCHOT, SZATA GRAFICZNA, RÓJ METEORÓW, PODNOSKA, PRAWO MOORE'A, FASKA, MEDYCYNA PERSONALNA, ŻÓŁWIE SKÓRZASTE, WYŻYNKA, GNICIE, TEKST POBOCZNY, ŻABA PURPUROWA, TEATR EPICKI, ASTERYZM, ATESTAT, GRUCHOT, TUŃCZYK, WALKA, GAMBIR, PACAN, POWIEŚĆ SZUFLADKOWA, TRUP, ZWINIĘCIE ŻAGLI, KLUCZ PARTYJNY, NORIKER, SKRZYDŁO, LOGIKA KIERUNKOWA, STUPOR, ŻER, UDERZENIE, PALIUSZ, LOGIKA FORMALNA, SATYRYCZNOŚĆ, MARYLAND, TUBA, HISTORIA, POSTĘPOWANIE MANDATOWE, CHOROBA BAKTERYJNA, NEGATYWIZM, GIWERA, POLIMER, WYMUSZENIE ROZBÓJNICZE, DYFTERIA, DZIEŁO SZTUKI, SOS MALTAŃSKI, ILUZJON, ELEKTRODYNAMIKA KLASYCZNA, REALNOŚĆ, CYNODONTY, MATIAS, CIAŁO, KISIEL, HOHENZOLLERNOWIE, INWENTARZ ŻYWY, ONET, BINDA, INDUKCJA, KLUCZ KODOWY, AMPER, SPRAWDZIAN, SAMOREALIZACJA, MACZANKA KRAKOWSKA, TEORIA POTENCJAŁU, OIOM, AROGANT, RZEPAK, MATERIA, CWIBAK, SEKCJA, CIEMNY PRZEPŁYW, DINGS, ZUPA, DZIECKO, IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA, MATEMATYK, GLONY, POKÓJ, MATKA BIOLOGICZNA, MIODOJAD ŻÓŁTOPLAMY, URBANIZACJA, DELEGAT, GARNITUR, TECHNIKA OPERACYJNA, ENCEFALOPATIA, CHIRURGIA ESTETYCZNA, CHOROBA GRZYBOWA, ALTER EGO, KOLIBER, SKLEPIENIE KRZYŻOWO-ŻEBROWE, LEWOSKRZYDŁOWY, ZAĆMIENIE, MELINA, KŁYKIEĆ POTYLICZNY, ŚWINIA WIELKA BIAŁA POLSKA, GRZYBOLUBKI, ANIMACJA KOMPUTEROWA, CHOROBA FORESTIERA, SEZON, KRÓLIK, SNICKERS, BUTONIERKA, RUDZIK, WSZECHNICA, KLON, ZDANIE EGZYSTENCJALNE, RASKOLNICY, LOJALIZM, PIERŚCIEŃ MIKUSIŃSKIEGO, NIEPOSŁUSZEŃSTWO, ANALIZA WRAŻLIWOŚCI, PENDYNKA, LESOTYJCZYK, LĄD, WIZAŻYSTA, KOŁEK, ROZSTAW TRÓJSTOPOWY, ZASIŁEK CHOROBOWY, RZEŹWOŚĆ, OŚLICA BALAAMA, SPÓDNICZKA, OSZCZĘDNIŚ, OPTYKA ELEKTRONOWA, FILEMON SZARY, UNISONO, RÓW TEKTONICZNY, CYKL MIESIĘCZNY, KROPKA, NADZÓR WIELOINSTYTUCJONALNY, APORT, HIPERPRZESTRZEŃ, ANTYPERSPIRANT, KLINKIER CEMENTOWY, ANTYFONA, PRZECIWSTAWIENIE, PŁOMIEŃ, CHRUŚCINA, NAUCZYCIEL DYPLOMOWANY, SPRAWA, KUKICHA, RUCH EKOLOGICZNY, LEPSZA POŁOWA, MIESZALNOŚĆ OGRANICZONA, POJEMNIK, APARATOWNIA WZMACNIAKOWA, OKLUZJA, AGREGAT, JĘZYK ORKÓW I SŁUG SAURONA, ANTYCYPACJA, WŁÓKNO, OLIWNIK, ZBOCZENIEC, POWIEŚĆ Z TEZĄ, TE RZECZY, HENTAI, LAOTAŃCZYK, NIKAB, SPÓŁGŁOSKA ASPIROWANA, OMLET NORWESKI, SZOPKARZ, TANZAŃCZYK, PRACOWNIK LEŚNY, PUSZYSTOŚĆ, KALIFORNIA, ZAJĘCZE GRUSZKI, USŁUGA OBCA, KAMARYLA, PŁUGOWY, MĘŻYNA, SPIRYTUS SUROWY, RAM, ARCYDZIELNOŚĆ, WZMACNIACZ MAGNETYCZNY, OŚLA CZAPKA, MRAŹNICA, RZEŹBIARNIA, EPONIM, GALERIA, KEBAB, JUBILER, HUBA, ŻOŁNIERZ NADTERMINOWY, SZLAUF, CEREMONIA, ARENDA, HYCEL, INŻYNIERIA TKANKOWA, ZMIENNOGAMA NIEBIESKOGŁOWA, NIEUKONTENTOWANIE, ROZCHODNIACZEK, APANAŻE, DUCH, PANAMCZYK, PEDAGOG SPECJALNY, SOCZEWICA, VOTUM, REPLIKATOR, ABNEGATKA, GEOFIT KŁĄCZOWY, ŚWIATOWOŚĆ, OBWIĄZKA, STEP, JAŚNIA, MIĘSOŻERSTWO, KAZUISTA, KĄT ŻYLNY, TRZEPACZ, WYLEW, ADRES INTERNETOWY, ABSURD NAZWOWY, ŚWIDRAK OKRĘTOWIEC, AKWAWITA, ?CZOP ZATOROWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 23.590 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MŁODY CZŁOWIEK, KTÓRY KULTYWOWAŁ ZWYCZAJE TYPOWE DLA KAPITALISTYCZNYCH KRAJÓW, SZCZEGÓLNIE USA, UBIERAŁ SIĘ KRZYKLIWIE, W AMERYKAŃSKIM STYLU, SZPANERSKO; OKREŚLENIE IRONICZNE, UŻYWANE SZCZEGÓLNIE PRZEZ ZWOLENNIKÓW USTROJU KOMUNISTYCZNEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MŁODY CZŁOWIEK, KTÓRY KULTYWOWAŁ ZWYCZAJE TYPOWE DLA KAPITALISTYCZNYCH KRAJÓW, SZCZEGÓLNIE USA, UBIERAŁ SIĘ KRZYKLIWIE, W AMERYKAŃSKIM STYLU, SZPANERSKO; OKREŚLENIE IRONICZNE, UŻYWANE SZCZEGÓLNIE PRZEZ ZWOLENNIKÓW USTROJU KOMUNISTYCZNEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DŻOLER młody człowiek, który kultywował zwyczaje typowe dla kapitalistycznych krajów, szczególnie USA, ubierał się krzykliwie, w amerykańskim stylu, szpanersko; określenie ironiczne, używane szczególnie przez zwolenników ustroju komunistycznego (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DŻOLER
młody człowiek, który kultywował zwyczaje typowe dla kapitalistycznych krajów, szczególnie USA, ubierał się krzykliwie, w amerykańskim stylu, szpanersko; określenie ironiczne, używane szczególnie przez zwolenników ustroju komunistycznego (na 6 lit.).

Oprócz MŁODY CZŁOWIEK, KTÓRY KULTYWOWAŁ ZWYCZAJE TYPOWE DLA KAPITALISTYCZNYCH KRAJÓW, SZCZEGÓLNIE USA, UBIERAŁ SIĘ KRZYKLIWIE, W AMERYKAŃSKIM STYLU, SZPANERSKO; OKREŚLENIE IRONICZNE, UŻYWANE SZCZEGÓLNIE PRZEZ ZWOLENNIKÓW USTROJU KOMUNISTYCZNEGO sprawdź również:

osobnik ludzki lub zwierzęcy we wczesnym etapie rozwoju zwanym okresem zarodkowym ,
wieża obronna z bramą wjazdową umieszczoną w niższej kondygnacji ,
układ służący do przechowywania i odtwarzania informacji ,
literacki zabieg polegający na nagromadzeniu bliskoznacznych określeń mającym na celu uwydatnienie wagi omawianego przedmiotu ,
skupisko minerałów ,
Zamieszkanie grupy ludzi na określonym terytornium, na którym wcześniej nie mieszkała ,
otwór w igle ,
'Bananowy ...' VOX-u ,
gliniany garnuszek o kształcie gruszki, otwarty z dwu stron, używany dawniej w laboratoriach ,
nauczyciel, który uczy języka niemieckiego ,
mała, przeważnie drewniana warownia znajdująca się na kresach państwa dla obrony granic ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
neurolog (1897-1963); prace z histopatologii ośrodkowego układu nerwowego ,
udawany żal, rzadkie ,
cecha czegoś, co jest powszechnie spotykane ,
zjawisko optyczne polegające na pojawieniu się wąskich smug (pasm) świetlnych układających się w kształtgwiazdy na powierzchni kamieni szlachetnych, zwłaszcza szlifowanych w kaboszon ,
niechęć - brak ochoty na coś, chęci do czegoś ,
BIELUŃ, DATURA ,
pochodna dihydralazyny, lek o działaniu hipotensyjnym oraz stymulującym mieszki włosowe ,
imię Ludwiga, b. kolarza ,
w średniowieczu podstawowa jednostka organizacyjna jazdy rycerskiej ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady kryptomonad (Cryptophyta) ,
metal lub półmetal charakteryzujący się dużą gęstością, często także właściwościami toksycznymi ,
zbiór technik mających na celu prognozę przyszłych cen (kursów) papierów wartościowych, walut czy surowców na podstawie cen historycznych ,
to, że coś ma zły wpływ na coś innego, nie przynosi korzyści ,
człowiek, który praktykuje ascezę ,
lekkie obuwie o skórzanych lub gumowych podeszwach, do których mocowane są paski ze skóry lub z innego materiału ,
ur. w 1930r. astronauta amerykański, dowódca we wspólnym locie Apollo-Sojuz ,
z ekspresją o marynarce; część garderoby damskiej i męskiej, górna część garnituru lub kostiumu, często funkcjonująca poza kompletem ,
osoba, która kieruje przebiegiem jakiejś uroczystości

Komentarze - MŁODY CZŁOWIEK, KTÓRY KULTYWOWAŁ ZWYCZAJE TYPOWE DLA KAPITALISTYCZNYCH KRAJÓW, SZCZEGÓLNIE USA, UBIERAŁ SIĘ KRZYKLIWIE, W AMERYKAŃSKIM STYLU, SZPANERSKO; OKREŚLENIE IRONICZNE, UŻYWANE SZCZEGÓLNIE PRZEZ ZWOLENNIKÓW USTROJU KOMUNISTYCZNEGO. Dodaj komentarz

2×6 =

Poleć nas znajomym:

x