PRZEDSIĘBIORCA, KTÓRY W CO NAJMNIEJ JEDNYM Z DWÓCH OSTATNICH LAT OBROTOWYCH ZATRUDNIAŁ ŚREDNIOROCZNIE MNIEJ NIŻ 10 PRACOWNIKÓW ORAZ OSIĄGNĄŁ ROCZNY OBRÓT NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW, WYROBÓW I USŁUG ORAZ OPERACJI FINANSOWYCH NIE PRZEKRACZAJĄCY RÓWNOWARTOŚCI W ZŁOTYCH 2 MLN EURO LUB SUMY AKTYWÓW JEGO BILANSU SPORZĄDZONEGO NA KONIEC JEDNEGO Z TYCH 2 LAT NIE PRZEKRACZAJĄCY RÓWNOWARTOŚCI W ZŁOTYCH 2 MLN EURO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MIKROPRZEDSIĘBIORCA to:

przedsiębiorca, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nie przekraczający równowartości w złotych 2 mln euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych 2 lat nie przekraczający równowartości w złotych 2 mln euro (na 19 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRZEDSIĘBIORCA, KTÓRY W CO NAJMNIEJ JEDNYM Z DWÓCH OSTATNICH LAT OBROTOWYCH ZATRUDNIAŁ ŚREDNIOROCZNIE MNIEJ NIŻ 10 PRACOWNIKÓW ORAZ OSIĄGNĄŁ ROCZNY OBRÓT NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW, WYROBÓW I USŁUG ORAZ OPERACJI FINANSOWYCH NIE PRZEKRACZAJĄCY RÓWNOWARTOŚCI W ZŁOTYCH 2 MLN EURO LUB SUMY AKTYWÓW JEGO BILANSU SPORZĄDZONEGO NA KONIEC JEDNEGO Z TYCH 2 LAT NIE PRZEKRACZAJĄCY RÓWNOWARTOŚCI W ZŁOTYCH 2 MLN EURO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 23.254

URZĘDNIK DWORSKI, SZPARA, ODTWÓRSTWO, MONITORING PRZYRODNICZY, GRUPA PROSTA, JĘZYK OBCY, PŁYWANIE SYNCHRONICZNE, LUJ, ANATOL, FOREMKA, SINIAK, MARUDA, KONSTABL, PRZEZIERNIK, TRÓJNÓG, DOBRO WOLNE, KONGLOMERACJA, OFICER PRASOWY, BEZPIECZNY SEKS, HIPOCENTAUR, WIZJONER, DERYWAT SYNCHRONICZNY, MALINA ZACHODNIA, MŁOTECZEK, KAMIENNIK, KAJAK, GŁOGOWIANIN, INFORMACJA POUFNA, WIRUSY, NAUCZANIE INTEGRACYJNE, KUTER UZBROJONY, CIĄŻA EKTOPOWA, SŁODYCZ, JACHALERIA, MISECZKA, PŁÓD, KIFOZA PIERSIOWA, MEKSYKAŃSKI, PRZEMĄDRZALEC, JEDYNOWŁADZTWO, PANEL ADMINISTRACYJNY, KIJ, ZAPITA, TOP, MIESZALNOŚĆ NIEOGRANICZONA, CHOPIN, WIELOKULTUROWOŚĆ, SKWARKI, KRÓLESTWO NIEBIESKIE, DWUFAZOWOŚĆ, DELFIN AMAZOŃSKI, E-PODPIS, PASZPORTYZACJA, KATOLICKOŚĆ, WIDOWNIA, ANAMNEZJA, GRUPA ILORAZOWA, LODOWIEC NORWESKI, DIALOG, ŚLUZICOKSZTAŁTNE, SZATAN, DOPŁATA EKSPORTOWA, ORLICZKA MIECZOWATA, CZEKMAN, WENTYL BEZPIECZEŃSTWA, CHOROBA SPICHRZANIA ESTRÓW CHOLESTEROLU, FIGA, FAŁ, ZAPONA, HORMON STERYDOWY, TUŁACZ, GRZYB CHRONIONY, SNOBISTYCZNOŚĆ, REAKCJA ANAFILAKTYCZNA, EGZEMPLARZ RECENZYJNY, STRADIVARIUS, RADIOWYSOKOŚCIOMIERZ, ARKADA, SREBRZENIE, WAŻNIK, GÓRNICA, PERKOZ ZAUSZNIK, DERMOKOSMETYK, UMOWA, GADY SSAKOKSZTAŁTNE, PŁASZCZKA GWIAŹDZISTA, ELEKTRYZATOR PASTWISKOWY, SĄD PIERWSZEJ INSTANCJI, ASTRONAWIGACYJNY SYSTEM KIEROWANIA, DÓŁ, PANOWANIE, SALWA BURTOWA, OBJEŻDŻACZ, TWIERDZENIE ABELA-RUFFINIEGO, TAKSON PARAFILETYCZNY, LIRYKA POŚREDNIA, NEGATON, WARTOŚĆ NAJCZĘSTSZA, HRABIA, KLEJ, SFIGMOMANOMETR, REWIZJONISTA, KIBITKA, WARKOCZ, PRZEGRODA, POJAZD MECHANICZNY, POSTRZEGANIE POZAZMYSŁOWE, BECZKA Z PROCHEM, KARAWANA, WARSTWOWANIE, FRAMUGA, MIENIE ZAMIENNE, SEKWENS, MEDYCYNA WETERYNARYJNA, OKRZEMKI, DEWIANT, WIDMO DŹWIĘKU, SILNIK OBCOWZBUDNY, MOCARSTWO LOKALNE, KREACJONIZM, DŁUGOŚĆ EKLIPTYCZNA, JEDNOPOLÓWKA, FLAWONOID, ZIELENICE WŁAŚCIWE, ŁAZIK, ANIMACJA KOMPUTEROWA, STAROŚĆ, TĘPOLISTKA RÓZGOWATA, WYDATKI BIEŻĄCE, MAKROKOSMOS, SATYNA, NAMIAR, SECESJONISTA, ŹREBAK, DZYNDZEL, MIERNOŚĆ, HEGEMON, OSTRONOGOWATE, SOFISTA, INWALIDA WOJSKOWY, ŁUK BLOCZKOWY, KALWARIA, INWALIDA, BIPRYZMAT, IMIESŁÓW PRZYSŁÓWKOWY WSPÓŁCZESNY, PERON WYSPOWY, ŻUBR AMERYKAŃSKI, MORFOLOGIA, EMPIRYZM, AKROBACJA POWIETRZNA, IMIESŁÓW PRZYSŁÓWKOWY UPRZEDNI, KANONIK, DOMOKRĄŻCA, CYWIL, BEZCZYNNOŚĆ, DYSKRECJA, TLENOWIEC, PREZENTER, KITA, NALEŻNOŚĆ PUBLICZNOPRAWNA, GETRY, FILM S-F, PRZEBUDOWA, TRZYDZIESTKA, LEK ODTWÓRCZY, KLARK, TOLTEK, KILOMETR NA GODZINĘ, AWANTURA, CHOROBA WRZODOWA, FORMA, KOGUT, SZPIK KOSTNY, REFERENDUM RATYFIKACYJNE, OGRANICZENIE WIEKOWE, KARTACZ, NIEŻYWOŚĆ, BOLERO, TRACKLISTA, ROMANS, RYJKONOSY, SOKOLSTWO, WÓZEK, HUMANISTYKA, KOSZT BEZPOŚREDNI, ŁATA, MUFKA, PRZELICZNIK, DUO, LISTEK, STYCZNA, SMOK, KREWETKA ZMIENNA, CHOKER, OŚLA CZAPKA, WĘŻOWNIK, LUSTRO, STRAŻ POŻARNA, NEKROMANCJA, WSPINACZKA LODOWA, BILET POWROTNY, STAN, BRODAWKA, ROŚLINA OZDOBNA, UNIA, SZYSZKA, POSTĘP TECHNICZNY, WITACZ, STARSZYZNA, OSTROGONY, STAN, ANASTYLOZA, POWIEŚCIOPISARZ, VIBRATO, OPONY MÓZGOWE, PATRON, JEDNOSTKA UCZESTNICTWA, ANATOMIA, FLUNITRAZEPAM, IDIOMAT, BEZGŁOWOŚĆ, ETOLA, KADŁUB, POLIGAMICZNOŚĆ, RZUTKA, KOŁNIERZYK, MIĘSIEŃ DWUGŁOWY, PRAWO WYŁĄCZONEGO ŚRODKA, EPIMYTHION, RELIKT, AMFOTERYCYNA B, PRZYJEZDNY, LAS DZIEWICZY, SYSTEM FINANSOWY, MIĘSOŻERCA, ECHO, BRZĘKADŁO, PODKASTING, LEJEK, TEOLOGIA APOFATYCZNA, KLASYFIKACJA STATYSTYCZNA, POSZEWKA, COKÓŁ, ABNEGATKA, LUDOBÓJSTWO, PIŁSUDCZYZNA, NIEOBOWIĄZKOWOŚĆ, TAPIR AZJATYCKI, GOFR, FREDRO, STARY, ICHTIOFAUNA, WIĄZKA, NAUPLIUS, CZYNNOŚĆ PROCESOWA, PRADZIAD, PEŁNIA, NEUTRALIZACJA TERYTORIUM, DŁUGOSZKI, SUCHY ŚNIEG, AREOSCELIDY, ŁUK SKRZELOWY, UBOŻENIE, KOCHAŚ, ŁUPEK WĘGLISTY, SKOK, CHI KWADRAT, CZECHOSŁOWACKI, ACEFALIA, WODOWANIE, ROZMNAŻANIE AGAMICZNE, BODZIEC PROKSYMALNY, FRANKATURA DWUPAŃSTWOWA, CINGULUM, EKSMĄŻ, CIOTCZYSKO, GORSET, SZKOCKOŚĆ, JĘZYK KIPCZACKI, KROPLA, SKRZYDŁO, PRZEMYSŁ BAWEŁNIANY, PAWILON, PSZCZOŁA SYCYLIJSKA, TEST PŁATKOWY, ZNACHOR, IMPLANT ŚLIMAKOWY, FLOTA, GOMÓŁA, SSAKOKSZTAŁTNE, PACHNOTKA UPRAWNA, TRZYMAK, MIESZANKA, RYBY, PIĘĆDZIESIĄTKA, RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT, ARHANT, ANTENA SATELITARNA, CENZUS MAJĄTKOWY, ?AGONIA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 23.254 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PRZEDSIĘBIORCA, KTÓRY W CO NAJMNIEJ JEDNYM Z DWÓCH OSTATNICH LAT OBROTOWYCH ZATRUDNIAŁ ŚREDNIOROCZNIE MNIEJ NIŻ 10 PRACOWNIKÓW ORAZ OSIĄGNĄŁ ROCZNY OBRÓT NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW, WYROBÓW I USŁUG ORAZ OPERACJI FINANSOWYCH NIE PRZEKRACZAJĄCY RÓWNOWARTOŚCI W ZŁOTYCH 2 MLN EURO LUB SUMY AKTYWÓW JEGO BILANSU SPORZĄDZONEGO NA KONIEC JEDNEGO Z TYCH 2 LAT NIE PRZEKRACZAJĄCY RÓWNOWARTOŚCI W ZŁOTYCH 2 MLN EURO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PRZEDSIĘBIORCA, KTÓRY W CO NAJMNIEJ JEDNYM Z DWÓCH OSTATNICH LAT OBROTOWYCH ZATRUDNIAŁ ŚREDNIOROCZNIE MNIEJ NIŻ 10 PRACOWNIKÓW ORAZ OSIĄGNĄŁ ROCZNY OBRÓT NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW, WYROBÓW I USŁUG ORAZ OPERACJI FINANSOWYCH NIE PRZEKRACZAJĄCY RÓWNOWARTOŚCI W ZŁOTYCH 2 MLN EURO LUB SUMY AKTYWÓW JEGO BILANSU SPORZĄDZONEGO NA KONIEC JEDNEGO Z TYCH 2 LAT NIE PRZEKRACZAJĄCY RÓWNOWARTOŚCI W ZŁOTYCH 2 MLN EURO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MIKROPRZEDSIĘBIORCA przedsiębiorca, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nie przekraczający równowartości w złotych 2 mln euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych 2 lat nie przekraczający równowartości w złotych 2 mln euro (na 19 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MIKROPRZEDSIĘBIORCA
przedsiębiorca, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nie przekraczający równowartości w złotych 2 mln euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych 2 lat nie przekraczający równowartości w złotych 2 mln euro (na 19 lit.).

Oprócz PRZEDSIĘBIORCA, KTÓRY W CO NAJMNIEJ JEDNYM Z DWÓCH OSTATNICH LAT OBROTOWYCH ZATRUDNIAŁ ŚREDNIOROCZNIE MNIEJ NIŻ 10 PRACOWNIKÓW ORAZ OSIĄGNĄŁ ROCZNY OBRÓT NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW, WYROBÓW I USŁUG ORAZ OPERACJI FINANSOWYCH NIE PRZEKRACZAJĄCY RÓWNOWARTOŚCI W ZŁOTYCH 2 MLN EURO LUB SUMY AKTYWÓW JEGO BILANSU SPORZĄDZONEGO NA KONIEC JEDNEGO Z TYCH 2 LAT NIE PRZEKRACZAJĄCY RÓWNOWARTOŚCI W ZŁOTYCH 2 MLN EURO sprawdź również:

ilustrowane pismo dla kobiet ,
czynność, która dostarcza rozrywki ,
fakt marnotrawienia; to, że ktoś coś marnotrawi ,
łukowaty pasek blachy przymocowanej do nosala i obręczy hełmu ,
poeta czeski (1811-70), badacz folkloru, ballady osnute na poezji ludowej; „Kytice” ,
otwór, najczęściej okrągły, różnej wielkości, przez który wchodzi się do czegoś ,
całokształt stosunków handlowych i gospodarczych ,
ŁEZKI ,
wskaźnik mierzący zakres wykorzystania aktywów w celu osiągnięcia zysków ,
jednostka długości stosowania w żegludze równa 1/10 mili morskiej ,
przednia górna część tułowia człowieka (~ klatka piersiowa) i niektórych zwierząt ,
element konstrukcyjny podzespołów akustycznych i elektroakustycznych w postaci cienkiej folii, płytki lub blaszki, drgającej pod wpływem fal dźwiękowych (np. w mikrofonie) lub wytwarzającej falę dźwiękową w wyniku pobudzania do drgań (np. w głośniku) ,
to, że ktoś jest szczery ,
tkanina (zwykle wełniana, choć zdarzają się też sztuczne) imitująca zamsz, posiadająca lekki meszek ,
pod zapaśnikiem ,
Setaria italica - gatunek rośliny zbożowej z rodziny wiechlinowatych ,
kod ISO 4217 waluty birr ,
mieszkaniec Korsyki - regionu we Francji, wyspy na Morzu Śródziemnym, człowiek pochodzenia korsykańskiego ,
część głowicy kolumny doryckiej ,
niewielki okaz arona, rośliny z rodziny obrazkowatych ,
urządza owacje za pieniądze ,
w chemii - cecha atomu danego pierwiastka, który może utworzyć z atomem innego pierwiastka trzy wiązania ,
Stomiopera unicolor - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) występujący w Australii ,
nazwa pieniądza obowiązującego w danym państwie ,
Lasiodora parahybana - brazylijski gatunek pająka z rodziny ptasznikowatych, osiągający do 11 cm długości (z odnóżami nawet do 26 cm) ,
Melanitta americana - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
zaznaczający się u wielu zwierząt podział ciała na szereg podobnie ukształtowanych odcinków ,
znak graficzny nad lub pod literą informujący o sposobie jej wymawiania ,
obszar ,
chrząszcz (mróweczka), żywiący się kornikami

Komentarze - PRZEDSIĘBIORCA, KTÓRY W CO NAJMNIEJ JEDNYM Z DWÓCH OSTATNICH LAT OBROTOWYCH ZATRUDNIAŁ ŚREDNIOROCZNIE MNIEJ NIŻ 10 PRACOWNIKÓW ORAZ OSIĄGNĄŁ ROCZNY OBRÓT NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW, WYROBÓW I USŁUG ORAZ OPERACJI FINANSOWYCH NIE PRZEKRACZAJĄCY RÓWNOWARTOŚCI W ZŁOTYCH 2 MLN EURO LUB SUMY AKTYWÓW JEGO BILANSU SPORZĄDZONEGO NA KONIEC JEDNEGO Z TYCH 2 LAT NIE PRZEKRACZAJĄCY RÓWNOWARTOŚCI W ZŁOTYCH 2 MLN EURO. Dodaj komentarz

7×5 =

Poleć nas znajomym:

x