DANIE Z DOŚĆ GRUBYM MAKARONEM, NAWET KLUSECZKAMI (MOŻE BYĆ PRZYGOTOWYWANE NA SPOSÓB AZJATYCKI LUB INNY) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NOODLE to:

danie z dość grubym makaronem, nawet kluseczkami (może być przygotowywane na sposób azjatycki lub inny) (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DANIE Z DOŚĆ GRUBYM MAKARONEM, NAWET KLUSECZKAMI (MOŻE BYĆ PRZYGOTOWYWANE NA SPOSÓB AZJATYCKI LUB INNY)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.067

BARWA, ODSYP, NOWELIZACJA, ADWENTYZM, CHOREG, GLORIA, MARTWE POLE, KALWARIA, TELETECHNIKA, MONTAŻ HORYZONTALNY, POLARYZACJA BŁONY KOMÓRKOWEJ, FERMA, SMUTY, MALFORMACJA MÓŻDŻKU, IMPEDYMENTA, NERWICA WEGETATYWNA, MNIEJSZE ZŁO, BOMBARDA, MARS, AKCJONARIAT PRACOWNICZY, ŻAGIEW, DENATURACJA BIAŁKA, KRÓLEWICZĄTKO, PODCIŚNIENIE TĘTNICZE, WATOLINA, ROGALIK, MASWERK, MERZYK GROBLOWY, IBERYSTA, GATUNEK ZBIOROWY, MASKOWANIE, CYKL PALIWOWY, POLEW, FUTRO, DWÓJKA, MŁOT KAFAROWY, MAKARON, ŁĄCZNIK ZESPOŁOWY, GARNITUR, BARYKADA, IZOLACJA, AURA, KUNA, RESTART, LAMPAS, ATRAPA, KAJZER, PALINGENEZA, ELEMENT, ZAŚPIEW, OGŁOSZENIE MATRYMONIALNE, PUNKT OKOSTNOWY, POCENIE, ŁAWA, OKRĘT-BAZA, ŁADOWANIE, SZPILECZKA, ZAPACH, PRĘDKOŚĆ PRZELOTOWA, KURKA ŻÓŁTA, POZYCJA, ZIMNY PRYSZNIC, NIEAUTOMATYCZNOŚĆ, SPEKTROSKOPIA, ROMUALD, GARKUCHNIA, RZADKOŚĆ, IRENA, BRZOZA OJCOWSKA, WICEKAPELMISTRZ, REKONWERSJA, OSPOWATOŚĆ, KRATOWNICA, UDERZENIE, CHÓD, DROGA, TYGIEL, PÓŁCIEŃ, TEOGONIA, HADIS, NASTURCJA, ALGORYTM ITERACYJNY, FILTR, FLANELA, DZIWKARZ, NIKIELINA, LIMNIGRAF, PRZECIWNIK, NEBULIZACJA, DWUDZIESTY PIERWSZY, SÓL, RESORT SIŁOWY, KREWETKA ELEGANCKA, AKCJA ZAŁOŻYCIELSKA, KOŁEK, DEINSTALACJA, ZMOWA CENOWA, GĘBA, ŚRUBOWIEC, OCHOTON, PRZYLŻEŃCE, AKAPIT, OBUWIE ORTOPEDYCZNE, PROCH, CZEREŚNIA, WAGON, ALLEGRETTO, KOPALINA STAŁA, KANOPA, LOKATOR, NIEREZYDENT, PORTUGALSKOŚĆ, SREBERKO, ALAN, KSIĘGA PARAFIALNA, INSTRUMENT MECHANICZNY, KUR, ZEGAR WIEŻOWY, OBIEKTYWNOŚĆ, POMAGIER, KONSULTANT, MIĘKISZ SPICHRZOWY, WIĘKSZOŚĆ PARLAMENTARNA, WYRAŻENIE ALGEBRAICZNE, ESKADRA, PRZEDZIAŁ, RÓW IRYGACYJNY, STRACH BIERNY, MNICH, TYTUŁ, RÓŻOWE OKULARY, ZESPÓŁ ABSTYNENCYJNY, DECEPCJA, PROFIL KAUZALNY, CHAŁTURA, DRAM, PIWONIA, SZPACLE, BAZYLIKA WIĘKSZA, DROP, CZTEROWARTOŚCIOWOŚĆ, GEEK, CZARTER, GRA, GRZYB SIARKOWY, SŁUP, ROŚLINY ZARODNIKOWE, STOCZNIA, TERYTORIUM POWIERNICZE, FRONTON, SKALA KELVINA, DYREKTOR KREATYWNY, WYRÓB CZEKOLADOPODOBNY, ADAPTACJA, TŁO, BALUT, KOMANDOR, CUKIER WANILIOWY, ŁAPA, DYPTYK KONSULARNY, WŁOSY WENUS, TEŚCIK, SCHEMAT, SOLARIUM, NAPIĘCIE ZNAMIONOWE, PRZELICZNIK ARTYLERYJSKI, LIFTING, MIĘTÓWKA, DOMEK DLA LALEK, CZASOMIERZ, IKEBANA, PONCYRIA TRÓJLISTKOWA, BLISKOZNACZNIK, CZYNNOŚĆ OPERACYJNA, SKUP, ASESOR, NAMIESTNIK, CHÓR, WŚCIEKŁY PIES, INTELIGENCJA ROZPROSZONA, ZAĆMIENIE, MOSTEK KAPITAŃSKI, WAŁ, PACJENT URAZOWY, SKŁADAK, SZAŁWIA, STRUKTURA DRAMATYCZNA, JINFENGOPTERYKS, WYPALANKA, POZIOM, KREWNIAK, NIEISTOTNOŚĆ, SOS, NADSCENIE, INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY, STRAJK, KOPOLIMER, BEZLIST, GROTESKA, PIRACTWO, BATORÓWKA, FRUWANIE, PŁOTEK, SINIEC, OZDOBNIK, GULASZ, KRZEŚLISKO, GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH, APERCEPCJA, PLOTER GRAWERUJĄCY, KORTYNA, ROZWÓJ ZARODKOWY, TAJEMNICA, CZARNINA, SMERF, ŚLISKOŚĆ, ELEW, MÓRG, MATURA, PĄK, WSKAZÓWKA, MATRYLINEARNOŚĆ, ZAJĄKNIĘCIE, KONSERWA, KRZYŻYK, ANTABA, PTASIE MLECZKO, BLOCZEK, ŚRODEK PRZECZYSZCZAJĄCY, TAPETA, BOHATER POZYTYWNY, OLEFINA, KOMIZM, WATA, PRZEKAZIOR, JĘZYK LODOWCOWY, DUMPING, DNO KWIATOWE, TRANSPORTOWIEC, WIBRATO, SKWARKI, REPUTACJA, PRZĘSŁO, INTERPRETACJA, ETYKIETA, DZIURA, ZŁOCIEŃ, CEWKA PUPINA, WIDEOMAN, ENDOCENTRYZM, POTRÓJNOŚĆ, CENOBIORCA, AMPUŁKA, KOPROFIL, ROBOTY BUDOWLANE, PĄCZKOWANIE, FAWOREK, KÓŁECZKO, SŁODYCZ, WIELOFAZOWOŚĆ, PRZEZIERNIK, SUSZARKA, POLIMORF, KASZA MANNA, GANC POMADA, PIKSEL, TURÓWKA, POMÓR, ODBOJNICA, TABLICA, TRANSKRYPCJA, OPRAWA OŚWIETLENIOWA, ROPUCHA, KANAŁ BURZOWY, JEDNOSTKA TAKTYCZNA, CONCEPT ART, FIOLET GENCJANY, PTASZNIK GOLIAT, PIDŻIN, MALARZ, MYDELNICZKA, WEŁNIAKOWE, ADWEKCJA, BI, KINDŻAŁ, EFEKT SNOBIZMU, ZASUWA, POLEWA, ROZBIERANKA, PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH, DEKLARANT, LECZENIE CHIRURGICZNE, JEŻ MORSKI, ABAJA, ŁĄCZE ABONENCKIE, BOBREK, MORWA, ZGRZEWKA, BEZCZUCIE, ?PART.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.067 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DANIE Z DOŚĆ GRUBYM MAKARONEM, NAWET KLUSECZKAMI (MOŻE BYĆ PRZYGOTOWYWANE NA SPOSÓB AZJATYCKI LUB INNY) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DANIE Z DOŚĆ GRUBYM MAKARONEM, NAWET KLUSECZKAMI (MOŻE BYĆ PRZYGOTOWYWANE NA SPOSÓB AZJATYCKI LUB INNY)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
NOODLE danie z dość grubym makaronem, nawet kluseczkami (może być przygotowywane na sposób azjatycki lub inny) (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NOODLE
danie z dość grubym makaronem, nawet kluseczkami (może być przygotowywane na sposób azjatycki lub inny) (na 6 lit.).

Oprócz DANIE Z DOŚĆ GRUBYM MAKARONEM, NAWET KLUSECZKAMI (MOŻE BYĆ PRZYGOTOWYWANE NA SPOSÓB AZJATYCKI LUB INNY) sprawdź również:

samochód marki Cadillac ,
była jednostka monetarna Łotwy ,
Peishansaurus - rodzaj roślinożernego dinozaura z rzędu dinozaurów ptasiomiednicznych; żył w okresie późnej kredy na terenach centralno-wschodniej Azji ,
zapobieganie i zwalczanie pożarów ,
miejsce na powierzchni kości, które jest bolesne bądź zniekształcone przez stan chorobowy lub długo utrzymujący się odruch trzewno-okostnowy ,
sztangista, trzykrotny mistrz świata w kategorii muszej, mistrz olimpijski z Monachium, obecnie trener kadry ,
Leucocephalon yuwonoi - gatunek żółwia z rodziny batagurowatych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych ,
osoba, która coś wybija, np. rytm ,
ŁASICA ,
suma w kościele ,
szef zespołu fotograficzno-operatorskiego, ustalający z reżyserem i scenografem kompozycję plastyczną kadru, oświetlenia i rodzaje stosowanych planów filmowych ,
rodzaj gotowego obrazka wykorzystywanego jako element prezentacji przygotowywanych na komputerze; najczęściej programy mają galerię clipartów, spośród których można wybrać odpowiednie obrazki ,
mechaniczna zamiana tekstu zapisanego w postaci znakowej na wypowiedź (mowę) w postaci dźwiękowej ,
eugleniny, Euglenophyta, Euglenida - takson glonów ze względów morfologicznych włączanych do nieformalnej grupy wiciowców; grupa protistów z kladu Euglenozoa obejmującego zarówno protisty w dawnych systemach określane jako zwierzęce jak i roślinne ,
zdrobniale: sznyta ,
urządzenie montowane na czołgu a przeznaczone do rozminowania terenu poprzez uderzanie, oranie lub wywieranie nacisku ,
najmniejsza strukturalna i funkcjonalna jednostka organizmów żywych zdolna do przeprowadzania wszystkich podstawowych procesów życiowych (takich jak przemiana materii, wzrost i rozmnażanie); jest podstawową jednostką morfologiczno-czynnościową ustroju ,
Terrapene ornata - gatunek gada z rodziny żółwi błotnych, o mocno wysklepionym pancerzu pokrytym jaskrawym rysunkiem, występujący w Ameryce Północnej ,
typ cech semantycznych słowa, realizowanych w warstwie jego morfologii; można wyróżnić kategorie gramatyczne imienne (odnoszące się do rodziny rzeczownika: liczba, rodzaj, przypadek) i werbalne (odnoszące się do rodziny czasownika: czas, osoba, aspekt, tryb, strona) ,
'Noce i ... ', powieść ,
zespół Alpersa, choroba Alpersa-Huttenlochera; rzadka, postępująca, uwarunkowana genetycznie choroba neurodegeneracyjna ośrodkowego układu nerwowego, o początku w okresie niemowlęcym lub wczesnym dzieciństwie. ,
fragment czegoś, co zostało zeskrobane ,
'... losu' hit R. Rynkowskiego ,
potoczna nazwa nurtu we włoskiej kinematografii w latach 1963-1973, stanowiąca określenie kręconych we Włoszech i Hiszpanii westernów ,
przygrywka, wstęp do utworu muzycznego ,
w fizyce ciśnienie wewnętrzne gazów i cieczy ,
w starożytności budowla o skomplikowanym układzie wnętrz ,
obowiązkowy na danym etapie edukacji zestaw treści nauczania oraz umiejętności, które muszą być uwzględnione w programie nauczania i umożliwiają ustalenie kryteriów ocen szkolnych i wymagań egzaminacyjnych ,
określenie wykonawcze; poważnie ,
Losillasaurus - rodzaj dużego zauropoda z grupy turiazaurów; żył na przełomie jury i kredy na terenach współczesnej Europy

Komentarze - DANIE Z DOŚĆ GRUBYM MAKARONEM, NAWET KLUSECZKAMI (MOŻE BYĆ PRZYGOTOWYWANE NA SPOSÓB AZJATYCKI LUB INNY). Dodaj komentarz

1×7 =

Poleć nas znajomym:

x