PRZENOŚNIE: ODROBINA UCZUCIA, KTÓRE TLI SIĘ LUB PŁONIE, JEST, ŻYJE W KIMŚ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PŁOMYCZEK to:

przenośnie: odrobina uczucia, które tli się lub płonie, jest, żyje w kimś (na 9 lit.)PŁOMYK to:

przenośnie: odrobina uczucia, które tli się lub płonie, jest, żyje w kimś (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PŁOMYCZEK

PŁOMYCZEK to:

zrobniale: płomyk - język ognia; emitujący światło gaz, w którym zachodzą reakcje pirolizy, utleniania i spalania (na 9 lit.)PŁOMYCZEK to:

przenośnie: odrobina uczucia, które tli się lub płonie, jest, żyje w kimś (na 9 lit.)PŁOMYCZEK to:

przenośnie: niewielki blask, przejaw czegoś, jakiejś cechy lub nastroju (na 9 lit.)PŁOMYCZEK to:

zdrobniale: płomyk - przebłysk intensywnej i ciepłej barwy (na 9 lit.)PŁOMYCZEK to:

zdrobniale: płomyk - coś, co ma charakterystyczny, podłużny, zwężający się ku górze kształt przywodzący na myśl język ognia (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRZENOŚNIE: ODROBINA UCZUCIA, KTÓRE TLI SIĘ LUB PŁONIE, JEST, ŻYJE W KIMŚ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 28.824

KAMICA, NATURYSTKA, ZARZUTKA, PRYMUS, DYSALTERACJA, ALTANNIK ARCHBOLDA, KOŁATKA, WIZYTA DOMOWA, KRUK, CIENNIK, ODŻYWIANIE, UNTERWALDEN, WYDZIELINA, SITO MOLEKULARNE, KOŁO MŁYŃSKIE, CIASTO DROŻDŻOWE, KOŚCIÓŁ WSCHODNI, MEDYCYNA ALTERNATYWNA, NIEBACZNOŚĆ, FREGATA ŻAGLOWA, SPRZĘG, NEUROPSYCHOLOGIA POZNAWCZA, ADŻAPSANDALI, GRYMAŚNICA, KOMISJA REWIZYJNA, POWYWRACANIE, INSIMBI, TOSKAŃSKI, PARKIET, ANOA GÓRSKI, EPOS, LINIA ZABUDOWY, LWIA CZĘŚĆ, PSYCHOZA SCHIZOFRENICZNA, ROZSĄDNOŚĆ, PRZEKLĘTNIK, TKANKA TWÓRCZA, RUGBY, DOJŚCIE, WSKAŹNIK UBÓSTWA, DWUWARSTWOWOŚĆ, SUBKONTRAKT, PRZELOT, NACZYNIAK KRWIONOŚNY JAMISTY, MIODONOŚNOŚĆ, OKNO, ROZCIĄGNIĘCIE SIĘ, KIEROWALNOŚĆ, SZPILKA, NOEMAT, PORAŻKA, IMMUNOHEMATOLOGIA, ANACHRONICZNOŚĆ, WYDAJNOŚĆ, KLUCZ ELEKTROLITYCZNY, ŚRODEK PRZECZYSZCZAJĄCY, INSTRUMENT SZARPANY, AGAMA PERSKA, DETALISTA, DOKTOR HABILITOWANY, KONTAKCIK, ŻAGIEW, BEARS, ATOL, TRYWIALIZM, ZAPRUCIE SIĘ, WIELKA STOPA, KORAL MADREPOROWY, BEATA, DOŻYWOTNOŚĆ, BOHATER NEGATYWNY, CARSTWO, RUCHANKA, SPAD, PIES, BAŃKA, MAZUT, HAFTARNIA, SZTYWNIAK, MIEDZIOWIEC, ŻNIWO, SKARGA, HELIOFIZYKA, BRUZDKOWANIE, POWSTANIE, GRAFIKA INŻYNIERSKA, STACJA, KRWAWNIK, BATALION WARTOWNICZY, EKOSFERA, ZANIK MIĘŚNI, PRZYCISK DZWONKA, GWAJAK, GŁOŚNOŚĆ, ODWZOROWANIE KARTOGRAFICZNE, WALKA ODWROTOWA, MEDYCYNA OSTEOPATYCZNA, MAKUTRA, PAMIĘĆ, TRYL, TEOLOGIA APOFATYCZNA, ABLUCJA, KABEL, OSŁONKA, FRAZA NOMINALNA, OWCA CZTEROROGA, KARBOANION, HARMONIKA, LIMNOCHARYSOWATE, ANDRUS, PODKÓWECZKA, ŁÓŻKO PIĘTROWE, CYKL BIOGEOCHEMICZNY, WOLA, PRZEKIEROWANIE, MITOTWÓRSTWO, MONOCENTRYZM, RURA ODPŁYWOWA, ABORCJONISTKA, JĘZYK GALICYJSKI, MUZA, SIŁA SPOKOJU, ŁUPEK, EDOMETR, GRZYBEK HERBACIANY, BUDOWNICTWO, ANTYLOPA TYBETAŃSKA, JEDENASTKA, AKTYNOWIEC, CZYSZCZALNIA, WSZECHMOCNOŚĆ, ZŁOŻENIE EGZOCENTRYCZNE, PSAMMOFITY, PACYFIKAŁ, DOKTOR, MARKETINGOWIEC, PSEUDOBIELICA, WIĄŚL, KREDKA ŚWIECOWA, SCHOWEK, CIOTCZYSKO, MELILIT, BIAŁY DZIEŃ, HEGEL, PRZYWODZICIEL DŁUGI, IDENTYFIKATOR, PRZAŚNOŚĆ, SREBRO, JEZIORO MEZOTROFICZNE, GNIOTOWCE, KLAUZULA DUALNA, RUSKOŚĆ, KABLOBETON, PANNICA, ŻABA Z JUNIN, WYWÓZ, MORWA, SAMICA, UKŁAD WEWNĄTRZWYDZIELNICZY, SSAK, KAMBIUM WASKULARNE, KREWETKA ELEGANCKA, NALEŚNIK WIOSENNY, SCENICZNOŚĆ, MŁOTOWNIA, DREWNO PIERŚCIENIOWONACZYNIOWE, SADZAK, DEKANAT, KOŹLAREK, MUSSET, NOŚNIK DANYCH, MISTRZ PROSTEJ, KIPI KASZA, MOC WYTWÓRCZA, TRZYDZIESTKA, PIĘĆDZIESIĄTKA, DZIEKAN, SZTUCER, CHOROBA DAVIDSONA, IKONA, LOGOPEDA, CZYNNIK TERMODYNAMICZNY, MIKSER, GLONY ZŁOCISTE, KĄPIEL OŁOWIANA, KOZACY, CIĘGNO KOTWICZE, MYRMEKOFIL, KOMPAKTOWOŚĆ, ŁYCHA, WOLNA KONKURENCJA, ŚWIATŁO PRZECIWMGŁOWE, IRC, MOBIL, STYLIKOWCE, BOMBONIERA, KOLEGIUM KARDYNALSKIE, BAZYLIKA, DYFUZJA KULTUROWA, CIOTA, PRĄŻEK, FOSFATYDYLOCHOLINA, INTERWIZJA, WINA, NATARCZYWOŚĆ, ZAINTERESOWANY, IMIONNIK, REŃSKI KOŃ ZIMNOKRWISTY, PARZONKA, SŁONKO, ADIAFORA, SPRINTER, NIEUBŁAGALNOŚĆ, KONNICA, PRAWO ROZWOJOWE BAERA, BRUDNICA NIEPARKA, SIEĆ NEURONOWA, CHMURSKO, ZESPÓŁ BECKWITHA-WIEDEMANNA, NIEKONKRETNOŚĆ, ROTA, POWŁOKA, OSPAŁOŚĆ, DŁUGOGŁOWIE, PIERŚCIEŃ EUKLIDESOWY, SZTUCZNA INTELIGENCJA, WINDA, ASOCJACJE, MODNIARZ, HOLOWNIK, KROKIET, DYSOCJANT, PĘDNIK CYKLOIDALNY, BIURO MATRYMONIALNE, KSIĘGOWOŚĆ, INERCYJNOŚĆ, MATCZYNOŚĆ, BUREK, KOOPERATOR, ŁAWRA, TARCZA, ŁUPEK PARAFINOWY, DROGA TWARDA, LAUFER BIAŁOPOLOWY, CIŚNIENIE KRWI, SZATAN, REFLEKSOLOGIA, GŁOWA RODZINY, PYRRUSOWE ZWYCIĘSTWO, WAMPIR, MARKA, MŁOT KAFAROWY, KLOCEK, CENTRALA, BOCZNOTRZONOWIEC, ZDANIE WZGLĘDNE, OBSERWACJA, STYL, HARD CORE, SZATAN, DZIECINKA, OPALENIZNA, LĘDŹWIE, PODWÓJ WIELKI, PRZEDROSTEK, INFORMACJA POUFNA, AKRECJA, PIKA, LAWA PODUSZKOWA, POKÓJ LEKCYJNY, SZKOŁA, SENIOR, DESKA SEDESOWA, ROZBIEŻNOŚĆ, SKRÓT, BIBLIOTEKA GENOWA, IPP, TRIATLON, PRZETWORNIK, BUDOWLA CENTRALNA, ŁAPCE, ŻALE, KARKOŁOMNOŚĆ, WAGA SZALOWA, STAN CZYNNY, MEDYCYNA WETERYNARYJNA, PĘPAWA DWULETNIA, MARIMBA, TELEWIZORNIA, SQUAW, PARKAN, HYBRYD, RECEPTARIUSZ, ŁAPOWNICTWO, DAMKA, SIEĆ KRYSTALICZNA, KRAKERULA, ALGEBRA MACIERZY, WARZĘCHA MAŁA, ?OKRĘŻNICA ZSTĘPUJĄCA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 28.824 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PRZENOŚNIE: ODROBINA UCZUCIA, KTÓRE TLI SIĘ LUB PŁONIE, JEST, ŻYJE W KIMŚ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: PRZENOŚNIE: ODROBINA UCZUCIA, KTÓRE TLI SIĘ LUB PŁONIE, JEST, ŻYJE W KIMŚ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PŁOMYCZEK przenośnie: odrobina uczucia, które tli się lub płonie, jest, żyje w kimś (na 9 lit.)
PŁOMYK przenośnie: odrobina uczucia, które tli się lub płonie, jest, żyje w kimś (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PŁOMYCZEK
przenośnie: odrobina uczucia, które tli się lub płonie, jest, żyje w kimś (na 9 lit.).
PŁOMYK
przenośnie: odrobina uczucia, które tli się lub płonie, jest, żyje w kimś (na 6 lit.).

Oprócz PRZENOŚNIE: ODROBINA UCZUCIA, KTÓRE TLI SIĘ LUB PŁONIE, JEST, ŻYJE W KIMŚ sprawdź również:

rzeka w Brześciu ,
błona zbudowana z tkanki łącznej zbitej otaczającej mózgowie oraz rdzeń kręgowy ,
kobieta, który mało lub niczego nie posiada, jest biedna pod względem majątkowym ,
motorower jak owad ,
Stiltia isabella - gatunek ptaka z rodziny żwirowcowatych (Glareolidae) ,
rodzaj filmu, w którym obrazy nie są uzyskiwane na drodze rejestrowania zjawisk (w sposób ciągły) przy pomocy kamery ,
ECHIN; dolna część głowicy doryckiej ,
miękki, niedojrzewający ser zwarowy, produkowany we Włoszech z serwatki pozostającej po serach podpuszczkowych (z mleka koziego, krowiego lub owczego) poprzez drugie gotowanie (wł. ricotta), przypominający twaróg, niesolony ,
ur. w 1925 r., śpiewaczka (sopran); reżyser spektakli operowych ,
rasowe konie ,
zwolenniczka prawa do aborcji ,
osoba, która ukoiła czyjeś cierpienie ,
farsz, masa, którą umieszcza się wewnątrz przygotowywanej potrawy lub w środku jakiegoś produktu spożywczego ,
monoblok - silnik wewnętrznego spalania, wykorzystywany do napędu samochodów firm Citroën, Peugeot, Talbot i Renault; stosowany do napędu samochodów klasy A, B, C/D ,
pilot szybowcowy, brązowy medalista Mistrzostw Świata w 1972 r ,
miasto w zach. Iraku na Pustyni Syryjskiej ,
Isurus - rodzaj rekina obejmujący dwa gatunki; zasiedla strefę umiarkowaną i ciepłą wszechoceanu ,
rodzaj zamszu, miękko wyprawiona skóra owcza używana do wyrobu rękawiczek ,
gwiazda należąca do VI klasy jasności i II populacji ciągu głównego ,
auto ciężarowe z Rosji ,
PSY; rodzina drapieżnych ssaków ,
substancja promoniotwórcza stosowana w terapii, najczęściej nowotworów, oraz w diagnostyce ,
sztaba u wrót wierzei - dwuskrzydłowej drewnianej bramy ,
instytucja bankowa, której podstawową działalnością są produkty oszczędnościowe ,
Aculepeira ceropegia - pająk z rodziny krzyżakowatych ,
konfident, wywiadowca ,
czeski rzeźbiarz i architekt (1460-1515) działał głównie w Brnie ,
mieszkaniec Suchumi ,
aerodyna pionowego startu i lądowania ,
część membranofonu wprawiana w drganie przez udarzenie lub pocieranie; zwykle jest to odpowiednio napięta skóra

Komentarze - PRZENOŚNIE: ODROBINA UCZUCIA, KTÓRE TLI SIĘ LUB PŁONIE, JEST, ŻYJE W KIMŚ. Dodaj komentarz

6-2 =

Poleć nas znajomym:

x