PRZENOŚNIE: ODROBINA UCZUCIA, KTÓRE TLI SIĘ LUB PŁONIE, JEST, ŻYJE W KIMŚ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PŁOMYCZEK to:

przenośnie: odrobina uczucia, które tli się lub płonie, jest, żyje w kimś (na 9 lit.)PŁOMYK to:

przenośnie: odrobina uczucia, które tli się lub płonie, jest, żyje w kimś (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PŁOMYCZEK

PŁOMYCZEK to:

zrobniale: płomyk - język ognia; emitujący światło gaz, w którym zachodzą reakcje pirolizy, utleniania i spalania (na 9 lit.)PŁOMYCZEK to:

przenośnie: odrobina uczucia, które tli się lub płonie, jest, żyje w kimś (na 9 lit.)PŁOMYCZEK to:

przenośnie: niewielki blask, przejaw czegoś, jakiejś cechy lub nastroju (na 9 lit.)PŁOMYCZEK to:

zdrobniale: płomyk - przebłysk intensywnej i ciepłej barwy (na 9 lit.)PŁOMYCZEK to:

zdrobniale: płomyk - coś, co ma charakterystyczny, podłużny, zwężający się ku górze kształt przywodzący na myśl język ognia (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRZENOŚNIE: ODROBINA UCZUCIA, KTÓRE TLI SIĘ LUB PŁONIE, JEST, ŻYJE W KIMŚ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 28.824

ZESPÓŁ, PASTWA, NULLIPARA, SUROWIEC ENERGETYCZNY, PILARZ, MINERAŁ ALLOGENICZNY, DEZAKTYWACJA, BEŁT, KARA, PLACÓWKA RODZINNA, CZERNIDŁAK BŁYSZCZĄCY, INWENTARZ ŻYWY, ZAPONA, ZAKON KONTEMPLACYJNY, WIELKOŚĆ, KOPIA FOTOGRAFICZNA, TUNIKA, OGIEŃ, METODA ZERO-JEDYNKOWA, TERYTORIUM POWIERNICZE, TRAFUNEK, GRZANKI, MARMOLADA, BUDOWLA PIĘTRZĄCA, HUBA BIAŁAWA, ARCHIWALNOŚĆ, LENIWOŚĆ, ZBROJENIE SIĘ, ABLACJA, FRAZEOLOGIA LOTNICZA, SZEŚCIOKROTNOŚĆ, INDUKTOR, BARSZCZ, POPŁUCZYNA, NOWA KLASYCZNA, JEDNOŚĆ, ZRZESZOTOWIENIE KOŚCI, FLASZKA, REFREN, POKRZYWKA, KONKURENCJA, BAŃKA, LĘDŹWIE, LISTNIENIE, UFNOŚĆ, POSTRZELENIEC, POKRYWA, KOSZYK, GAŁĘZIAK ZBITY, GANGRENA, BOREWICZ, BŁONA PŁYWNA, RUSAŁKA, KIERZNIA, BAJCIK, WODOPÓJKI, OŚWIECICIEL, PREDESTYNACJA, MYJNIA SAMOCHODOWA, ZWOLNIENIE, GNIAZDO ZAWOROWE, MIGDAŁ, WYWÓZKA, EONIZM, PARCIANKA, MŁYNOWNIA, REGULARNOŚĆ, OPÓR DROGOWY, URZĄD, MGŁAWICA, WEST COAST SWING, KACAPSKI, DRENAŻ, KARETKA, ŁYSIENIE POSPOLITE, HLAK, KRÓLIK, GORZKIE ŻALE, NIEUŻYTECZNOŚĆ, TYROMANCJA, SYNDETIKON, PRAWO ZATRZYMANIA, VERAIKON, MIASTO OGRÓD, AGENCJA RATINGOWA, WIĘZADŁO KRZYŻOWE TYLNE, ANGIELKI, REGULACJA CEN, SERNIK, HEAVY METAL, FILOLOGIA BIAŁORUSKA, IKRA, ATAK, PRZESŁONA, DRESZCZ, ARPEGGIO, OGNISKO, CZYSTOŚĆ, PAŃSTWO ZŁOŻONE, OKAP, MUNSZTUK, EKRAN LUMINESCENCYJNY, SWAWOLNIK, PRZEBITKA, DUALNOŚĆ, SYLWETKA, SYLABA ZAMKNIĘTA, TYP, PODKŁAD, POROZUMIENIE, BRACTWO SZPITALNE, PROCES INWESTYCYJNY, RENOMA, ASTRONOMICZNA LICZBA, MEDALIK, KSIĘŻULO, ANONIMOWOŚĆ, MIKROKROPKA, OSPAŁOŚĆ, SZTUKA DEKORACYJNA, WIRTUOZOSTWO, PRĄD INDUKCYJNY, CHOROBOWE, KRYMINALISTYKA, KSIĘGA PARAFIALNA, KWASOTA, TYRANIA, ROZSTRZYGALNOŚĆ, KOMPUTER KWANTOWY, BIAŁE PLAMY, HACZYKOWIEC BŁYSZCZĄCY, KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH, PISUM, TRYBUT, NIESTANOWCZOŚĆ, GAMA, INTERLUDIUM, EMANACJA, WYBIJACZ, PERTYT, DWUDZIESTKA, DIOGENIT, EKSPEDYTURA, PREKURSOR, PUMPERNIKIEL, CHCIWSTWO, MILLET, TRIADA KARTAGENERA, FAJKA, ADRES, CNOTA, DRZEWKO, ŁĄCZYNA, CHIRURGIA SZCZĘKOWA, WIEK ZGODY, ŻARŁOK, PRZESTRZEŃ SPÓJNA, KAPITUŁA, DOBRO WOLNE, INWERSJA, ROŚLINA CIENIOZNOŚNA, EMBRIONALNA KOMÓRKA MACIERZYSTA, KSIĘGI, DEKORTYKACJA, ODWAPNIENIE, WIRTUOZOSTWO, SKRAJNIK, EGZEMPLARZ SYGNALNY, ZAŻALENIE, MAGNES, ZASADA EKWIPARTYCJI ENERGII, NASIENNIK, FANTAZJA, NERKOWIEC, WĘGRZYNEK, ODKRYCIE DUSZY, OBJAWIENIE PRYWATNE, OPODATKOWANIE, OFFTOP, TOPOLOGIA MNOGOŚCIOWA, INTENCJONALIZM, SUBSKRYBENTKA, ŻÓŁW SĘPI, UMIEJĘTNOŚĆ, NERCZYŁUSK, RZECZOWNIK POSPOLITY, WIGILIA, RAFA, SUPERNOWE, IZOCHRONA, NOŚNIK, ŻART, RÓW, PLACEK, FIBRYL, KNEDLIK, KOPUŁA LAWOWA, DIVA, UBARWIENIE OSTRZEGAWCZE, NIECIERPLIWOŚĆ, WĘŻOWIDŁA, AUSTRALORZEKOTKA SZMARAGDOWA, CEGLARKA, LAMBADZIARA, LOSOWANIE WARSTWOWE, POKÓJ LEKCYJNY, ŻALE, GLORIETA, GASKONADA, POWYWRACANIE, RZUT, SPOLEGLIWOŚĆ, KAMIKADZE, OMNIBUS, ŚWIETLIK, PAJĘCZYNA, GONIEC, KAFKA, ROZSZCZEP PODNIEBIENIA, STREFA BUFOROWA, ANDANTE, ODWRACACZ CIĄGU, POSTĘPACTWO, OGONEK, ŁUPEK, SUFFOLK, POWIEŚĆ SZUFLADKOWA, MOSTEK, AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA, PODKŁADKA, KOMBINACJA, ROŚLINA NACZYNIOWA, BAKTERIE METANOGENICZNE, REFLEKTOR, TŁUSZCZYK DZIECIĘCY, OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA PODSTAWOWA, NIESPRAWNOŚĆ, EKRAN, STAW, PĘDNIK AZYMUTALNY, RZEKA ROZTOKOWA, PUDŁO, LAWINA PIROKLASTYCZNA, BOMBONIERA, BRYTYJSKOŚĆ, RAJD GWIAŹDZISTY, IDIOTYCZNOŚĆ, MELISA, MATURZYSTA, PIĘCIOZŁOTÓWKA, JON, WYKRZYKNIENIE, ACETAL, KOŃ FIŃSKI, RAFA, ŻEGLUGA, MIŁOŚĆ, BOLSZEWICY, PRZYJEZDNY, PALIUM, EDYKUŁA, SŁONECZNIK, ANTROPOZOONOZA, GRANULA, KONFRONTACJA, ARGENTYŃSKOŚĆ, KONCERNIAK, MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ, POMÓR, BACKGROUND, FURA, EBOLA, PARNOTA, ABOLICJONISTKA, PERKOZ GRUBODZIOBY, DEKORTYKACJA, GOUDA, TELLUREK, DEKANTER, PRZEGLĄD, ŚCIANA OGNIOWA, MODEL, DIALIZOTERAPIA, BZYGI, BUDOWA SŁOWOTWÓRCZA, ANEGDOTA, OSKARŻENIE, ZAKON MNISI, BUDOWNICTWO LĄDOWE, KEYBORD, SYNTAKTYKA, KRĘG OBROTOWY, WZORNIK, KONTROLA, STARZENIE MORALNE, EKSPOZYCJA, PŁOMIEŃ WYLOTOWY, POCZEKALNIA, UMOWA O DZIEŁO, ?DOMINATOR.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 28.824 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PRZENOŚNIE: ODROBINA UCZUCIA, KTÓRE TLI SIĘ LUB PŁONIE, JEST, ŻYJE W KIMŚ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: PRZENOŚNIE: ODROBINA UCZUCIA, KTÓRE TLI SIĘ LUB PŁONIE, JEST, ŻYJE W KIMŚ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PŁOMYCZEK przenośnie: odrobina uczucia, które tli się lub płonie, jest, żyje w kimś (na 9 lit.)
PŁOMYK przenośnie: odrobina uczucia, które tli się lub płonie, jest, żyje w kimś (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PŁOMYCZEK
przenośnie: odrobina uczucia, które tli się lub płonie, jest, żyje w kimś (na 9 lit.).
PŁOMYK
przenośnie: odrobina uczucia, które tli się lub płonie, jest, żyje w kimś (na 6 lit.).

Oprócz PRZENOŚNIE: ODROBINA UCZUCIA, KTÓRE TLI SIĘ LUB PŁONIE, JEST, ŻYJE W KIMŚ sprawdź również:

ogromny kłopot, strapienie ,
suma uzupełniająca niedobory ,
lekceważąco o Żydzie, osobie narodowości żydowskiej ,
pismo urzędowe, w którym znajdują się aktualne dane osoby lub rzeczy (np. urządzenia) ,
Hyphessobrycon scholzei - gatunek słodkowodnej ryby z rodziny kąsaczowatych (Characidae) ,
statek dowodzony przez Jazona ,
Campylopus fragilis - gatunek mchu z rodziny widłozębowatych ,
buty z wysokimi cholewami, nieco wyższymi z przodu, używane do konnej jazdy ,
dział medycyny, nauka o chorobach ,
roślina zielna, krzew lub drzewo, chwast ogrodowy i polny, wiele gatunków ozdobnych ,
w niej więzień ,
Chirocentrus dorab - gatunek dużej i szybkiej morskiej ryby śledziokształtnej z rodziny dorabowatych (Chirocentridae), z powodu wyglądu i sposobu żerowania nazywanej Wilczym śledziem ,
imitowanie w utworze literackim różnych form wypowiedzi: literackich, paraliterackich, nieliterackich; ustnych lub pisanych ,
Enicognathus ferrugineus - gatunek ptaka z rodziny papugowatych (Psittacidae), z podrodziny papug neotropikalnych (Arinae) ,
Kerodon rupestris - gatunek gryzonia z rodziny marowatych, występujący we wschodniej Brazylii ,
Opisthocomidae - rodzina ptaków z podgromady Neornithes ,
potocznie o człowieku skłonnym do zadumy i smutku ,
malarz amerykański (1801-48), malował głównie romantycznie pejzaże ,
coś, co nie może być prawdą, prawdopodobnie jest kpiną, drwiną; coś zazwyczaj oburzającego ,
warunki materialne; podstawa utrzymania się przy życiu ,
zdjęcie grupowe ,
pademelon czerwononogi, Thylogale stigmatica - ssak z rodziny kangurowatych; zamieszkuje wschodnie wybrzeże Australii (półwysep Jork, rejon Cairns w Queensland, Nowa Południowa Walia) oraz Nową Gwineę (na południe od ujścia rzeki Fly) ,
Phalacrocorax fuscicollis - gatunek ptaka z rodziny kormoranów (Phalacrocoracidae); zamieszkuje obszary słodkowodnych mokradeł na terenie Indii oraz Sri Lanki ,
śpiewa 'Coś z Odysa' ,
lokal gastronomiczny, który specjalizuje się w wypiekaniu pizzy ,
reprezentacyjne pomieszczenie przy wejściu do pałacu ,
w malarstwie lub rzeźbie: wyobrażenie kapliczki wspartej na dwóch podporach, które pełni funkcję dekoracyjną, stanowi ramę dla umieszczonego w niej wizerunku ,
... alpejskie, byliny z Tatr ,
potrawa z jajek lub samych białek ubitych z cukrem z dodatkiem owoców zapiekana, podawana na gorąco; także potrawa z mielonego mięsa i ubitych białek ,
przyrząd z gumową nakładką do zbierania nadmiaru wody

Komentarze - PRZENOŚNIE: ODROBINA UCZUCIA, KTÓRE TLI SIĘ LUB PŁONIE, JEST, ŻYJE W KIMŚ. Dodaj komentarz

9-1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast