DWÓJKOWY KOD BEZWAGOWY NIEPOZYCYJNY, KTÓRY CHARAKTERYZUJE SIĘ TYM, ŻE DWA KOLEJNE SŁOWA KODOWE RÓŻNIĄ SIĘ TYLKO STANEM JEDNEGO BITU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KOD GRAYA to:

dwójkowy kod bezwagowy niepozycyjny, który charakteryzuje się tym, że dwa kolejne słowa kodowe różnią się tylko stanem jednego bitu (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DWÓJKOWY KOD BEZWAGOWY NIEPOZYCYJNY, KTÓRY CHARAKTERYZUJE SIĘ TYM, ŻE DWA KOLEJNE SŁOWA KODOWE RÓŻNIĄ SIĘ TYLKO STANEM JEDNEGO BITU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.850

KĘDZIERZAWKA, ZAWIĄZEK, TOR PRZEWODOWY, BROMOLEJ, PEDAGOGIKA REWALIDACYJNA, NAWALANKA, INFORMACJA, ANARCHIA, PROTUBERANCJA, SZPULA, KLESZCZ, BAT, STAROUKRAIŃSKI, APLIKACJA, PARASZKA, INKRUSTACJA, PRONATALIZM, LINIA GEODEZYJNA, GARLACZ, WESTERN REWIZJONISTYCZNY, HERBATNIK PEŁNOZIARNISTY, GARNITUR, SETKA, RECITATIVO, SILOS, ABISAL, ANTENA YAGI, PRZEGLĄDACZ, ZUBOŻANIE, DEMÓWKA, JEDNOSTRONNOŚĆ, STREETWORKER, KUCHENKA MIKROFALOWA, CHOROBA WERLHOFA, GASTROFAZA, LUZAK, KOŁATANINA, KANCONETA, CHOROBA NASU-HAKOLI, CZARNOKSIĘŻNIK, OBROTOWY, KLAPA, DZIENNIK OKRĘTOWY, DZIESIĘCINA SNOPOWA, EKOSYSTEM HETEROTROFICZNY, ORZESZNICA, PRZYGODA, FUZJA KONGLOMERATOWA, BND, ZESTAW, PLEŚNIAK, RDZEŃ, KOŃ, TORNADO SATELICKIE, PEŁNIA, SONDA, ŁOŻYSKO TOCZNE, SZKUTNIK, PORTAMENTO, ŚLIZGACZ, OPTYKA, MARRAN, GOŚĆ, DOM STARCÓW, WITALIZM, GEOLOGIA NAFTOWA, PERON WYSPOWY, TRASZKA PIRENEJSKA, NOUMENON, OWAD WODNY, BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY, PŁAWA SONAROWA, PERSZERON, HYDROFIL, ODLEŻYNA, HEL, NAKŁUCIE, LUMP, MOWA, BOŻY BOJOWNIK, FACHURA, PŁUG KOLEŚNY, POPRZECZKA, ORTOPEDA, MULTIPLET, STEREOTYPIA RUCHOWA, SHONEN-AI, JEDNOOSOBOWOŚĆ, GUBERNATOR GENERALNY, WETERAN WOJENNY, TRIADA CHARCOTA, POWTÓRKA Z ROZRYWKI, KWADRANS AKADEMICKI, PARTIA WŁOSKA, MOHORYCZ, ARTYSTA, PTE, WYGIBAS, DUCH, PLAŻÓWKA, GUZ ZŁOŚLIWY, TYTULATURA, UPADEK, JĘZOR, FORMA LINIOWA, DYSK LOKALNY, SPLOT, POWIEŚĆ CYKLICZNA, ALEUCKI, ANDROPAUZA, MEDIANA, PASKUDNIK, WYRAŻENIE EGZOCENTRYCZNE, ŚWIDER, GRZECH, WEKA, SITAR, SPEKTROSKOPIA EMISYJNA, KONTEMPLATOR, UBYCIE, STANOWISKO DOKUMENTACYJNE, KOSZYKARSTWO, INSZA INSZOŚĆ, MINUTA, MODRZEW, RYBIE OKO, ENDOMORFIZM FROBENIUSA, SCENA, BODZIEC PROKSYMALNY, OSTRA REAKCJA NA STRES, JĘZYK WEGETUJĄCY, JIVE, MONOCENTRYZM, METEORYTYKA, GLOBULINA, ZRZĄDZENIE LOSU, ABSENCJA CHOROBOWA, MEGATONA TROTYLU, ŁUCZNIK, INŻYNIER DUSZY, BASEN OCEANICZNY, ŚWIT CYWILNY, KREWETKA ATLANTYCKA, MŁYNEK DO ODPADKÓW, WORLD OF WARCRAFT, ZUPA Z GWOŹDZIA, STOPA DYSKONTOWA, PILŚŃ NERWOWA, MIĘSIEŃ PIRAMIDOWY, WYJADACZ, LATANIE PRECYZYJNE, TRUST, KRZYŻ MALTAŃSKI, NADZIENIE, DYFUZOR, DWUWIERSZ, MAPA SZTABOWA, FILEMON CIEMNY, MALUNEK, PERUKARSTWO, ANGELOLOGIA, BIAŁA NOC, KURECZKA, SYN MARNOTRAWNY, ZJAWISKO KERRA, ŁOWCA, PRZEBIEG, BAON, KACZKA RDZAWOGŁOWA, MSZAKI, KOFAKTOR, PŁYN SUROWICZY, WKRĘTKA, PRĄTNIKOWCE, KAPAROWCE, PRZEMYSŁ STOCZNIOWY, KRATA, CHOROBA MÜNCHMEYERA, STYLIKOWCE, METAMERIA, DOBÓR RÓŻNICUJĄCY, GWIAZDKA, BURGER, ZBIÓRKA, RZADKOŚĆ, DAŃ, ZWIERZĘTA, JĘZYK KRASNOLUDÓW, MONOTEMATYCZNOŚĆ, MAŃSKI, DRZWI HARMONIJKOWE, TEREBINT, BAŚNIOPISARZ, MIERNIKOWCOWATE, DILER, PĘPUSZEK, CZŁON POŚREDNI, RYBA AMFIDROMICZNA, CRO-MAGNON, NEOREALIZM, UŚMIECH SARDONICZNY, TYTUŁ WYKONAWCZY, MODEL, JEDNOSTKA LEKSYKALNA, INSTRUMENTACJA GŁOSKOWA, TREPAK, AKLIMATYZACJA, WĘZEŁ KOMUNIKACYJNY, SĄD REJESTROWY, PACZKA, KIJANKA, RUSAŁKA, RESPONDENTKA, EUROWALUTA, CRACKER, DNA MOCZANOWA, ŻĄDŁÓWKI, PRZEWROTNIK, GACEK WIELKOUCH, ŚLEPY STRZAŁ, WATA, WIRULENCJA, CHRYZMO, OPĘTNIK, TANECZNOŚĆ, PIZOID, PODMIOT ZBIOROWY, POMOWIEC, SOZOLOGIA, IRR, SZKOŁA, AGAR, HELMIOTOLOGIA, PINGWIN SKALNY, GRAMOCZĄSTECZKA, WYGIB, FALA, LOGIKA WIELOWARTOŚCIOWA, GRABARZ, BAR, NARCYZ, IDEALIZACJA, KRAINA, RYBA CHRZĘSTNOSZKIELETOWA, KASZA, CYWIL, ŚMICHY CHICHY, ODPŁATA, BARIERA WYJŚCIA, BANKSTER, MISIAK, JEZIORO EKSTRAGLACJALNE, ŁADUNEK BOJOWY, NIEROZEZNANIE, SIANO, OBEJMA, WAGA RZYMSKA, ARC SIN, JASZCZURKA WĘŻOWATA, ZUBOŻENIE, SZCZOTKARZ, ZAKŁADKA, MECHANIKA KWANTOWA, PAL, ZĘBNICA, DWUŚCIAN, OSOBA, EURYTOP, BEZWŁAD, WYLĘG, OKRĘT LINIOWY, BIEDA, POTERNA, KWIAT LOTOSU, FTYZJOLOGIA, WACHLARZ, PRAWO DŻUNGLI, REAKTOR, POLSKOŚĆ, JĘZYK BRETOŃSKI, CHOROBA MORGELLONÓW, BAKTERIA, POSTĘPOWANIE UKŁADOWE, RACHUNEK BIEŻĄCY, PRZESTWORZE, METEOROLOGIA ROLNICZA, TUNEZYJSKI, EMULATOR, NIEAUTOMATYCZNOŚĆ, LAMA, KOŻUSZYSKO, ZŁOTY BLOK, ŚRUTA SŁONECZNIKOWA, CHOROBA FORESTIERA, ALL, CZWÓRBÓJ, RÓJ METEORÓW, BILARD FRANCUSKI, LIMO, ?ALBAŃSKI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.850 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DWÓJKOWY KOD BEZWAGOWY NIEPOZYCYJNY, KTÓRY CHARAKTERYZUJE SIĘ TYM, ŻE DWA KOLEJNE SŁOWA KODOWE RÓŻNIĄ SIĘ TYLKO STANEM JEDNEGO BITU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DWÓJKOWY KOD BEZWAGOWY NIEPOZYCYJNY, KTÓRY CHARAKTERYZUJE SIĘ TYM, ŻE DWA KOLEJNE SŁOWA KODOWE RÓŻNIĄ SIĘ TYLKO STANEM JEDNEGO BITU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KOD GRAYA dwójkowy kod bezwagowy niepozycyjny, który charakteryzuje się tym, że dwa kolejne słowa kodowe różnią się tylko stanem jednego bitu (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KOD GRAYA
dwójkowy kod bezwagowy niepozycyjny, który charakteryzuje się tym, że dwa kolejne słowa kodowe różnią się tylko stanem jednego bitu (na 8 lit.).

Oprócz DWÓJKOWY KOD BEZWAGOWY NIEPOZYCYJNY, KTÓRY CHARAKTERYZUJE SIĘ TYM, ŻE DWA KOLEJNE SŁOWA KODOWE RÓŻNIĄ SIĘ TYLKO STANEM JEDNEGO BITU sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - DWÓJKOWY KOD BEZWAGOWY NIEPOZYCYJNY, KTÓRY CHARAKTERYZUJE SIĘ TYM, ŻE DWA KOLEJNE SŁOWA KODOWE RÓŻNIĄ SIĘ TYLKO STANEM JEDNEGO BITU. Dodaj komentarz

3+6 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast