ERA KTÓRA ROZPOCZĘŁA SIĘ OD WIELKIEGO WYMIERANIA POD KONIEC PERMU, A SKOŃCZYŁA ZAGŁADĄ WIELKICH GADÓW, POD KONIEC KREDY ZNANEGO JAKO WYMIERANIE KREDOWE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ERA MEZOZOICZNA to:

era która rozpoczęła się od wielkiego wymierania pod koniec permu, a skończyła zagładą wielkich gadów, pod koniec kredy znanego jako wymieranie kredowe (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ERA KTÓRA ROZPOCZĘŁA SIĘ OD WIELKIEGO WYMIERANIA POD KONIEC PERMU, A SKOŃCZYŁA ZAGŁADĄ WIELKICH GADÓW, POD KONIEC KREDY ZNANEGO JAKO WYMIERANIE KREDOWE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.442

PERSONALNIK, DIONIZYJSKOŚĆ, ELEKTRON, NAUCZYCIEL DYPLOMOWANY, OBSERWATOR, DROMEOZAUROID, DIAFTOREZA, TAMARAW, DERYWAT MODYFIKACYJNY, ASOCJACJA GWIAZDOWA, ALKOHOLIZM, OGNISKO, RAK PRĘGOWANY, POMPIER, KONSONANS, TEST, MIMETYZM, CZOPUCH, LIŚCIOZWÓJ, SILNIK DWUPRZEPŁYWOWY, PLEBEJKA, NUDZIARZ, DECERNAT, KOREKTOR, KOLOKACJA, BŁONA MIĘŚNIOWA, PRZESTĘPCA, STRZEMIENNY, UNIHOKEISTKA, HIENA CMENTARNA, POŃCZOSZNIK, LITEWSZCZYZNA, MEANDER, KLESZCZ, MONARCHIA STANOWA, ODGRYWKA, MIKROREAKTOR, PLOTER TNĄCY, MARAZM, BANITA, SNICKERS, STRZELNICA SPORTOWA, OBSERWACJA, ŁONO ABRAHAMA, TURANIZM, TRĘBACZE, CIASTO, PLANETA SKALISTA, HIPISKA, RACA, MAKROREGION, PLATT, SZORY, LACROSSE, PRZEKUPIEŃ, WZORZEC, BABA-CHŁOP, PRZEJEZDNY, DOMEK NA DRZEWIE, PODMIOT, LINOWIEC, SYBIR, PROFESOR, KAMA, CHOROBA MORGELLONÓW, ORKIESTRA KAMERALNA, EP, GEODEZJA WYŻSZA, DEGENERACJA, MECENASKA, NIESUBORDYNACJA, GNIAZDO, TELEWIZJA, ŻENIEC, STRZELISTOŚĆ, CZAS, TAKSÓWKARKA, BADANIE JAKOŚCIOWE, PARTIA HISZPAŃSKA, CAMORRA, MAFIA PALIWOWA, FRYZ, TURBINA PRZECIWBIEŻNA, DEKLARANT, PRZODOMÓŻDŻE, KHAAN, INKRUSTACJA, MOTYLEK, GŁOWA, RELACJA BINARNA, KONWERGENCJA, PRZEKAŹNIK BUCHHOLZA, POWIEŚĆ MARYNISTYCZNA, WYWRÓT, UNIWERSUM HERBRANDA, MER, RUCH NATURALNY LUDNOŚCI, PONTICELLO, PENITENCJAŁ, ILUWIUM, STYLOWOŚĆ, BECZKA ŚMIECHU, FEERIA, LAJKONIK, MAMIDŁO, INTERNAT, ZASTAWKA, SAMPLING, ADMINISTRATYWISTA, LIGAWA, NASADA, CYKL REALIZACYJNY, CELLULITIS, TWIERDZENIE STONE'A O REPREZENTACJI ALGEBR BOOLE'A, WAPIEŃ PIŃCZOWSKI, FILTR CYFROWY, PUNKT KATECHETYCZNY, OKRUSZYNKA, OBURĘCZNOŚĆ, RZECZY OSTATECZNE, WYRWIZĄB, TCHÓRZLIWOŚĆ, NADNOSIE, OBRONA HETMAŃSKO-INDYJSKA, JASZCZUR, JĘZYK ALBAŃSKI, HAFT KRZYŻYKOWY, SORT MUNDUROWY, BLOK SOCJALISTYCZNY, ZAPRAWA, GORZELNIA ROLNICZA, GOLF, TAGESTOLOG, ELFICKI, ANALIZA RADIOMETRYCZNA, KRZYŻOWANIE SPOJRZEŃ, KAPITULACJA, ANATOMIA TOPOGRAFICZNA, ŻAŁOBA, SENSYBILIZATOR, KAKOFONIA, TAJEMNICZOŚĆ, ESENCJALIZM, NEUROPSYCHIATRIA DZIECIĘCA, PIRAMIDA, WARIAT, GWIAZDKA, KNEBEL, SEN ZIMOWY, GEODEZJA SATELITARNA, SEROWNIA, SIŁA, LENIWCE TRÓJPALCZASTE, PALISADA, DASZEK, HARUSPIK, GAZ BOJOWY, WYZWANIE, INWESTYCJA, PUNKT WĘZŁOWY, MONOGENEZA, OBRAZ, ŻUŻLOBETON, DZIECINNOŚĆ, WTYCZKA, NARKOANALIZA, ORGIA, ENIGMOZAUR, NEKROFAG, SKLEPIENIE KRZYŻOWE, HAŁASOWNIK, ODSKOK, MECHANIKA STATYSTYCZNA, CENAGNATAZJA, SAPROFAG, GRZAŁKA, ŻÓŁW MALOWANY, REFERENCJA, BUCHTA, CIŚNIENIE OSMOTYCZNE, TREN, BEZWZGLĘDNOŚĆ, KANTONIERA, MINIVAN, TYTAN, ZAKLEPKA, FIOŁEK AFRYKAŃSKI, OPALENIZNA, PROPAGACJA, ARACHNOLOGIA, PEREŁKA, STRETCH, CENTRUM, GALARETA, MATKI BOSKIEJ PIENIĘŻNEJ, WYBIELENIE, MISJA WERYFIKACYJNA, NIEDYPLOMATYCZNOŚĆ, BLEŻNIA, FUNKCJA ZANIEDBYWALNA, ELASTOMERY, MECHANIKA TEORETYCZNA, PODWÓJNA WARSTWA ELEKTRYCZNA, BABILOŃSKI, 5-FU, TEATR LALEK, KOCIOŁ, ULICZNICA, LIRA KORBOWA, TURANIEC, FISZBINOWCE, PIERWSZOROCZNY, GENIUSZ TWORZYCIELSKI, STEREOTAKSJA, CHONDRA, BABKA, NIRWANA REZONANSOWA, BIAŁA DAMA, GLORIA, MUNSZTUK, APOKALIPSA, ZESPÓŁ DRAVET, WKRĘTKA, RUNDA, DYSTYCH, ANARCHIZM, GEODEZJA OGÓLNA, GRA, BALECIK, ŚMIAŁEK, ULĘGAŁKA, CANZONA, GWARA MIEJSKA, PRZEPITA, STRZYKWY, ZADZIOR, CHÓR, GIPS, RIPPER, AIDEOLOGICZNOŚĆ, BACHATA, WIELKI PIEC, RAKIETKA TENISOWA, PODUSZKA ANTYALERGICZNA, ODPORNOŚĆ POŻAROWA, OSTATNIE PODRYGI, PAŃSTWA SOCJALISTYCZNE, SZATA TYPOGRAFICZNA, EDYTORKA, WIEWIÓRKA LATAJĄCA, SZCZĘŚCIARA, ROZDRABNIACZ, MIEJSCE, SZEPT, FILOLOGIA ANGIELSKA, SZCZOTKARZ, PALLAS, KOLATOR, PIERŚCIEŃ CAŁKOWITY, PRZEDROŚLE, SĄŻNISTOŚĆ, ROŻEN, UKRES, PATOFIZJOLOGIA, ZEGAR KWARCOWY, OKOT, UKŁAD MOCZOWY, ENDOPSAMMON, GRASANT, BEZGŁOWOŚĆ, GABINET LUSTER, NIEPRZEWIDYWALNOŚĆ, CYTADELA, PRZECIWSTOK, AKUMULATORY, MUZYK, TONALNOŚĆ, OBSZAR, NACJA, CHOROBA UNVERRICHTA-LUNDBORGA, ANUCZIN, KOMPLEKS ARENOWY, KORELACJA ELEKTRONOWA, GUFFA, KONTAKT, DEZERTER, ZAPITA, KALCEOLARIA, ASYSTENTKA, NIEDOROZWÓJ, ZLEWKA, LEP, SYGNIFIKATOR, NAJDA, ZWIĘZŁOŚĆ, DEPRECHA, RUCH KRZYWOLINIOWY, KARAKUŁ, ZESPÓŁ TUMARKINA, ?WELON.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.442 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ERA KTÓRA ROZPOCZĘŁA SIĘ OD WIELKIEGO WYMIERANIA POD KONIEC PERMU, A SKOŃCZYŁA ZAGŁADĄ WIELKICH GADÓW, POD KONIEC KREDY ZNANEGO JAKO WYMIERANIE KREDOWE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ERA KTÓRA ROZPOCZĘŁA SIĘ OD WIELKIEGO WYMIERANIA POD KONIEC PERMU, A SKOŃCZYŁA ZAGŁADĄ WIELKICH GADÓW, POD KONIEC KREDY ZNANEGO JAKO WYMIERANIE KREDOWE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ERA MEZOZOICZNA era która rozpoczęła się od wielkiego wymierania pod koniec permu, a skończyła zagładą wielkich gadów, pod koniec kredy znanego jako wymieranie kredowe (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ERA MEZOZOICZNA
era która rozpoczęła się od wielkiego wymierania pod koniec permu, a skończyła zagładą wielkich gadów, pod koniec kredy znanego jako wymieranie kredowe (na 14 lit.).

Oprócz ERA KTÓRA ROZPOCZĘŁA SIĘ OD WIELKIEGO WYMIERANIA POD KONIEC PERMU, A SKOŃCZYŁA ZAGŁADĄ WIELKICH GADÓW, POD KONIEC KREDY ZNANEGO JAKO WYMIERANIE KREDOWE sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - ERA KTÓRA ROZPOCZĘŁA SIĘ OD WIELKIEGO WYMIERANIA POD KONIEC PERMU, A SKOŃCZYŁA ZAGŁADĄ WIELKICH GADÓW, POD KONIEC KREDY ZNANEGO JAKO WYMIERANIE KREDOWE. Dodaj komentarz

2+9 =

Poleć nas znajomym:

x