W ANATOMII CZŁOWIEKA, ZNAJDUJĄCA SIĘ NA SZCZYCIE GRUCZOŁU MLECZNEGO WYPUKŁOŚĆ, U KOBIET MIEJSCE UJŚCIA PRZEWODÓW MLECZNYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BRODAWKA to:

w anatomii człowieka, znajdująca się na szczycie gruczołu mlecznego wypukłość, u kobiet miejsce ujścia przewodów mlecznych (na 8 lit.)BRODAWKA SUTKOWA to:

w anatomii człowieka, znajdująca się na szczycie gruczołu mlecznego wypukłość, u kobiet miejsce ujścia przewodów mlecznych (na 15 lit.)SUTEK to:

w anatomii człowieka, znajdująca się na szczycie gruczołu mlecznego wypukłość, u kobiet miejsce ujścia przewodów mlecznych (na 5 lit.)SUTKA to:

w anatomii człowieka, znajdująca się na szczycie gruczołu mlecznego wypukłość, u kobiet miejsce ujścia przewodów mlecznych (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: BRODAWKA

BRODAWKA to:

element anatomiczny, rodzaj wypukłości tworzonej przez tkankę łączną, występujący na powierzchni skóry, lecz także wewnątrz narządów (na 8 lit.)BRODAWKA to:

grudkowa zmiana skórna, potocznie nazywana także kurzajką, znajdująca się na szerokiej podstawie, często o nierównej, hiperkeratotycznej powierzchni, wywołana zakażeniem wirusem HPV (ang. human papilloma virus); brodawki są zwykle niebolesne, a otaczająca je skóra nie ulega stanowi zapalnemu (na 8 lit.)BRODAWKA to:

w anatomii człowieka, znajdująca się na szczycie gruczołu mlecznego wypukłość, u kobiet miejsce ujścia przewodów mlecznych (na 8 lit.)BRODAWKA to:

glistnik jaskółcze ziele, Chelidonium majus - gatunek byliny z rodziny makowatych (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W ANATOMII CZŁOWIEKA, ZNAJDUJĄCA SIĘ NA SZCZYCIE GRUCZOŁU MLECZNEGO WYPUKŁOŚĆ, U KOBIET MIEJSCE UJŚCIA PRZEWODÓW MLECZNYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.145

PAN, SZTOLNIA WODNA, POZBYWANIE SIĘ, MORENA CZOŁOWA SPIĘTRZONA, PUSZKA MÓZGOWA, BUTONIERKA, KOŃ KLADRUBSKI, LENIUSZEK, KWATERA WOJENNA, KORZEŃ, STYLITA, SYGNAŁ, GHUL, TARLISKO, NIESKWAPLIWOŚĆ, GRZECHOTNICZEK KARŁOWATY, MORZE MIĘDZYKONTYNENTALNE, BEARS, NIEPOCHWYTNOŚĆ, PRZECZENIE, ORBITOWANIE, NIEPOKALANEK MNISI, MOTYLEK, BEZWZGLĘDNOŚĆ, DENTYSTA, PEJZAŻ, ADAPTACJA SPOŁECZNA, MLECZAJ LEPKI, SNIFFER, MAJOWY ROBOTNIK, SPÓŁKA KAPITAŁOWA, OKRES PÓŁTRWANIA, SINGIEL, NAMOLNOŚĆ, WIELOPOSTACIOWOŚĆ, WIĄZKA, TRZECI WIEK, USTNOŚĆ, LAMUCKI, NAPŁYW, BŁONA MIĘŚNIOWA, GORĄCZKA DUM-DUM, WKŁAD OSZCZĘDNOŚCIOWY, ŚWIATOWOŚĆ, POCIĄG METRA, ETOLOGIA, BAWOLE OKO, WAR, AFEKTYWNOŚĆ, TRIADA KARTAGENERA, SKRZYNIA, SŁUŻBISTKA, GRA RÓŻNICZKOWA, GERMANISTYKA, ILUWIUM, BINDA, GRÓD, MASZYNA TURINGA, GIMBOPATRIOTYZM, RÓJ METEORÓW, NIEUCHWYTNOŚĆ, IGRZYSKA FRANKOFOŃSKIE, NORKA, TŁO, ŚWIT KALENDARZOWY, SZKOŁA, NAIDU, DZIECIŃSTWO, PRYZMAT PENTAGONALNY, MIEJSCE, SIŁA, ZAWÓD, MONOTELETA, PATRON, OBLITERACJA, TRANSAKCJA WIĄZANA, BEZCELOWOŚĆ, FAKTOLOGIA, BYDLĘCTWO, SZCZELINA LODOWCOWA, KOSTKA BRUKOWA, NADPOBUDLIWOŚĆ PSYCHORUCHOWA, KRZYŻMO, SKORPIONY, WARUNKOWANIE, DŻINGEL, UKŁAD ADAPTACYJNY, JEDYNA, ZRZĄDZENIE LOSU, PLACÓWKA RODZINNA, KARCZUNEK, BAKTERIA GRAM-UJEMNA, NASTAWNOŚĆ, LUŹNOŚĆ, DRUGI PLAN, SPOTKANIE OPŁATKOWE, DRABKA, PYPEĆ, OBRONA, RETROGRADACJA, ŁĘG OLSZOWY, PAPILOTKA, ASTROCYT, DYSTYCH, TASIEMIEC BĄBLOWCOWY, OSŁONKA NABYTA, CHEMIA NIEORGANICZNA, PRZYCZEPNOŚĆ, SSAK WYMARŁY, PEŁNOWARTOŚCIOWOŚĆ, SĄD KOŚCIELNY, DYM, ZASTRZAŁ, LAWINA PIROKLASTYCZNA, ZGŁOSZENIE PATENTOWE, KURZ, MUZEUM KRAJOZNAWCZE, ŻAKIET, AWIOFON, KOŻUCH, PIĘCIORNIK ROZŁOGOWY, MAGNETOSTATYKA, KASZA, GENETYKA POPULACYJNA, PARKIET, ZAKRES POJĘCIOWY, ROKIETOWATE, RZĄDNOŚĆ, OGIEŃ OLIMPIJSKI, DZIECINNOŚĆ, KŁUSAK AMERYKAŃSKI, GEODYNAMIKA, KUSICIEL, PRAWO KARNE, ETAP, SEN NA JAWIE, RZEŹNIK, KĄT, KOCIOŁ, CEDET, AWANS, NORNIK PÓŁNOCNY, STULENIE USZU, KORONA, PROGRAMOWANIE DYNAMICZNE, GNIAZDO, SIEDLISKO, PRZENIKLIWOŚĆ, BARBARZYŃSKOŚĆ, PRAWA CZŁOWIEKA, ULOTNOŚĆ, CZTEROTAKT, DOJŚCIE, KOPARKA WIELONACZYNIOWA, LEGHORN, KONESER, MAGNES, ROZBITEK, ADOLESCENCJA, MYSZ ZAROŚLOWA, PRZESYP, IBISOWATE, DOM HANDLOWY, BATERIA AKUMULATOROWA, JEZIORO WYTOPISKOWE, JASTRZĘBIE OKO, ŻYWY TRUP, KULISA, PODGLĄDACTWO, CZŁOWIEK KOPALNY, TEREN, OBSERWATORKA, ASTROCHEMIA, ŚRÓDKOŚCIE, ANATOMIA WARSTWOWA, FIGURA SŁÓW, PÓŁ DUPY ZZA KRZAKA, SZLACHTA CHODACZKOWA, BAZA EROZYJNA, KANAPKA, PARAPETÓWA, HUN, NIERUCHAWOŚĆ, ASTRONOMIA SFERYCZNA, SZKIELET LUDZKI, DZIEŃ TRZECH WIEDŹM, PROCES CHEMICZNY, ASIEJEW, MAZUT, WGŁOBIENIE, TELESKOP, CLERK, POLIMODALNOŚĆ, PODPINKA, KOMPUTEROWIEC, AKCELERATOR KOŁOWY, WIRTUOZERIA, RUCH PRECESYJNY, SOWIZRZAŁ, OBSZAR WIEJSKI, AMEBA, PODUSZKA ANTYALERGICZNA, ROŻEN, KYZYŁ, WOW, PRZEBITKA, SPÓŹNIALSTWO, UŁUDA, MORZE CZARNE, KODYFIKATOR, WIRUS WŚCIEKLIZNY, STANOWISKO, KOKPIT, SELENOGRAFIA, KIERUNEK, SAMOLOT SZEROKOKADŁUBOWY, GATUNEK AGAMICZNY, PANCERNIK WŁOCHATY, RAJTARIA, APOKRYFICZNOŚĆ, ZMROK, BURSZTYNNIK, WIKARYZM EKOLOGICZNY, DELIKATNOŚĆ, TYP, OCHRONA KATODOWA, WĄŻ, ANALIZA SZEREGÓW CZASOWYCH, PŁYN NASIENNY, DEKANTER, ODWSZAWIANIE, BAJKA TERAPEUTYCZNA, KIR, OKTET, KOKOSZNIK, GRA, MASIELNICZKA, ELEKTRYCZNOŚĆ STATYCZNA, JĘZYK ERGATYWNO-ABSOLUTYWNY, LITOŚCIWOŚĆ, RÓŻNICA, CHEMIA, SUTERENA, KURS, INKOHERENCJA, MERYSTEM, GRABARZ, LISZAJ RUMIENIOWATY, KOMBINACJA, BOLERO, NOWICJAT, ANIOŁEK CHARLIEGO, JEZIORO DRUMLINOWE, NÓŻ, ANTYPATYCZNOŚĆ, SKOCZNIA, GRZEBIENIARZ, KLASYFIKACJA ZESPOŁOWA, WRZENIE, PIERSI, FOTEL ROZKŁADANY, PRAWO MORSKIE, ROŚLINA, JĘZYK, GAŁKA OCZNA, KOMITET ZAŁOŻYCIELSKI, OBŻARTUCH, BUDOWNICTWO, ŚRODEK TRWAŁY, DEISTA, SZARPANKA, WYBIELENIE, WILAMOWSKI, FLASZECZKA, BRUZDKOWANIE, KANCEROGEN, OZIĘBŁOŚĆ SEKSUALNA, PRYWATYZACJA BEZPOŚREDNIA, FROTKA, SERIA KWALIFIKACYJNA, ZAPALCZYWOŚĆ, STARY MALUTKI, OŚRODEK MIĘDZYGWIAZDOWY, KOPROFAGI, TROJAN, SEPARATYZM, MARA, ZARZEWIE, SKAŁA OSADOWA, RAMA, WĘŻÓWKA JAPOŃSKA, PUNK, CIĄG, APARAT TLENOWY, WŁOSIEŃ, PUNKT PODSŁONECZNY, ATAK, KANALIK NERKOWY, GANG, ?GASIWO.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.145 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

W ANATOMII CZŁOWIEKA, ZNAJDUJĄCA SIĘ NA SZCZYCIE GRUCZOŁU MLECZNEGO WYPUKŁOŚĆ, U KOBIET MIEJSCE UJŚCIA PRZEWODÓW MLECZNYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: W ANATOMII CZŁOWIEKA, ZNAJDUJĄCA SIĘ NA SZCZYCIE GRUCZOŁU MLECZNEGO WYPUKŁOŚĆ, U KOBIET MIEJSCE UJŚCIA PRZEWODÓW MLECZNYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BRODAWKA w anatomii człowieka, znajdująca się na szczycie gruczołu mlecznego wypukłość, u kobiet miejsce ujścia przewodów mlecznych (na 8 lit.)
BRODAWKA SUTKOWA w anatomii człowieka, znajdująca się na szczycie gruczołu mlecznego wypukłość, u kobiet miejsce ujścia przewodów mlecznych (na 15 lit.)
SUTEK w anatomii człowieka, znajdująca się na szczycie gruczołu mlecznego wypukłość, u kobiet miejsce ujścia przewodów mlecznych (na 5 lit.)
SUTKA w anatomii człowieka, znajdująca się na szczycie gruczołu mlecznego wypukłość, u kobiet miejsce ujścia przewodów mlecznych (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BRODAWKA
w anatomii człowieka, znajdująca się na szczycie gruczołu mlecznego wypukłość, u kobiet miejsce ujścia przewodów mlecznych (na 8 lit.).
BRODAWKA SUTKOWA
w anatomii człowieka, znajdująca się na szczycie gruczołu mlecznego wypukłość, u kobiet miejsce ujścia przewodów mlecznych (na 15 lit.).
SUTEK
w anatomii człowieka, znajdująca się na szczycie gruczołu mlecznego wypukłość, u kobiet miejsce ujścia przewodów mlecznych (na 5 lit.).
SUTKA
w anatomii człowieka, znajdująca się na szczycie gruczołu mlecznego wypukłość, u kobiet miejsce ujścia przewodów mlecznych (na 5 lit.).

Oprócz W ANATOMII CZŁOWIEKA, ZNAJDUJĄCA SIĘ NA SZCZYCIE GRUCZOŁU MLECZNEGO WYPUKŁOŚĆ, U KOBIET MIEJSCE UJŚCIA PRZEWODÓW MLECZNYCH sprawdź również:

drapieżnik z rodziny łaskowatych, wszystkożerny i padlinożerny; Eurazja, Ameryka Płn ,
zmiana kierunku poruszania się lub położenia względem czegoś o mniej niż 180 stopni ,
wielki ssak nieparzystokopytny z rodziny o tej samej nazwie, o ciężkiej budowie ciała, dużej głowie z jednym lub dwoma rogami i grubej, niemal bezwłosej skórze; występuje na stepach Afryki i w dżunglach Azji ,
zbrojne wystąpienie ludności państwa, miasta lub pewnego obszaru, skierowane przeciw dotychczasowej władzy lub władzy okupacyjnej ,
uczucie, poczucie zadowolenia, połączone często z odczuwaniem dumy, radości, spełnienia ,
(1907-79), pisarz bułgarski, powieści historyczne, nowele, książki dla młodzieży; „Wojna z aniołem”, „Antychryst”, „Złodziej brzoskwiń” ,
samochód (zwykle ciężarówka albo autobus) marki Robur ,
rasa konia domowego, wywodząca się od koni turkmeńskich, słynąca z wytrzymałości - jest to rasa pustynna, więc przystosowana zarówno do bardzo wysokich temperatur, jak i wyjątkowo niskich, a także potrafiąca pokonywać bardzo długie dystanse bez odpoczynku czy pojenia; osiąga wiele sukcesów w sporcie, m. in. dzięki sile, wytrwałości i odporności ,
... przerobowe ,
puszka rogowa u ssaków kopytnych ,
wzornik do kreślenia krzywych linii ,
element łańcucha wrębowego, w którym umocowuje się noże wrębowe ,
Natrix maura - gatunek niejadowitego węża z rodziny połozowatych, podrodziny zaskrońcowatych, występujący w południowo-zachodniej Europie i północno-zachodniej Afryce ,
chomik kaukaski, Mesocricetus raddei - gatunek gryzonia z rodziny chomikowatych; na wolności występuje tylko w Rosji ,
kres Wszechświata w wyniku osiągnięcia stanu termicznej równowagi ,
ekonomista (1910-84); profesor Uniwersytetu Warszawskiego ,
pieszczotliwie o babci ,
(1890-1971 ) pedagog, zasłużony wychowawca wielu pokoleń marynarzy ,
to, że jakiś element lub układ elementów zorganizowanej całości (układu, struktury) powtarza się (występuje wielokrotnie) w strukturze tej całości ,
to, że coś nie jest rozstrzygalne - nie można jednoznacznie określić rozwiązania, wyprowadzić wniosku ,
przecinek, jeden z najczęściej używanych znaków interpunkcyjnych w kształcie kropki z małym ogonkiem; nazwa ta jest stosowana najczęściej podczas dyktowania, odczytywania na głos liczb ,
Dicranodontium - rodzaj mchów należący do rodziny widłozębowatych ,
część ciała kręgowców, składająca się z obręczy i części wolnej ,
andyjskie pnącze uprawiane w Afryce, w soku mlecznym kauczuk ,
użyteczny zbiór czegoś ,
imię jugosł. dyktatora ,
ostre marynaty warzywne ,
antena kierunkowa z cewką w kształcie kwadratowej lub okrągłej ramy ,
dawniej: biała obwódka naszyta na żałobną suknię ,
filozofia Arystotelesa rozwijana później przez jego następców i zwolenników

Komentarze - W ANATOMII CZŁOWIEKA, ZNAJDUJĄCA SIĘ NA SZCZYCIE GRUCZOŁU MLECZNEGO WYPUKŁOŚĆ, U KOBIET MIEJSCE UJŚCIA PRZEWODÓW MLECZNYCH. Dodaj komentarz

3+9 =

Poleć nas znajomym:

x