POSTĘPACY, KRĄG POSTĘPOWCÓW, KTÓRZY NIE MYŚLĄ LOGICZNIE, WYDAJĄ SIĘ TĘPI, ŚLEPI NA REALIA; LUDZIE ZATRACENI W DĄŻENIU DO REALIZACJI ZAŁOŻONYCH POSTĘPOWYCH IDEI BEZ LICZENIA SIĘ ZE STRATAMI, JAKIE MOŻE TO PRZYNIEŚĆ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

POSTĘPACTWO to:

postępacy, krąg postępowców, którzy nie myślą logicznie, wydają się tępi, ślepi na realia; ludzie zatraceni w dążeniu do realizacji założonych postępowych idei bez liczenia się ze stratami, jakie może to przynieść (na 11 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: POSTĘPACTWO

POSTĘPACTWO to:

ironicznie: wypaczona postępowość, w której ludzie zatraceni są w dążeniu do realizacji założonych postępowych idei bez liczenia się ze stratami, jakie może to przynieść (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "POSTĘPACY, KRĄG POSTĘPOWCÓW, KTÓRZY NIE MYŚLĄ LOGICZNIE, WYDAJĄ SIĘ TĘPI, ŚLEPI NA REALIA; LUDZIE ZATRACENI W DĄŻENIU DO REALIZACJI ZAŁOŻONYCH POSTĘPOWYCH IDEI BEZ LICZENIA SIĘ ZE STRATAMI, JAKIE MOŻE TO PRZYNIEŚĆ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.609

KONSTRUKCJA FILAROWO-SKARPOWA, PIANINO, WYROK, SZEŚĆ DZIEWIĘĆ, GEOLOGIA, PODWÓJ WIELKI, PINGWIN ADELI, ROŚLINA ŚWIATŁOLUBNA, MAKRAMA, ESSEŃCZYCY, TŁOK, ANATOMIA PRAWIDŁOWA, GONIOMETRIA, PLAŻÓWKA, GALARETKA, POSTĘPOWANIE SĄDOWOADMINISTRACYJNE, DOROBEK, KARETA, DZIEWIĘCIU, PRZESTRZEŃ SPÓJNA, TELLUREK, ŻART, KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, WYSPA PŁYWOWA, APIKOMPLEKSY, GRUSZKA, KSYLOFON, PODRYWKA WĘDKARSKA, BEZPŁCIOWIEC, TYPOGRAFIA, LATARNIA UMARŁYCH, ŻOŁDAK, BHP, SINICA OBWODOWA, KREATYWNA KSIĘGOWOŚĆ, CHIRURGIA DZIECIĘCA, BOJER, BIAŁY ROSJANIN, POŻYCZKOMAT, MIŚ, STRÓJ GÓRALSKI, ZAPCHANIE DZIURY, ACHEIROPOIETA, ORTOPTYCZKA, FALA AKUSTYCZNA, PRZYGOTOWANIE, LITERALNOŚĆ, ŚRODEK TRWAŁY, RARYTASIK, RURALISTYKA, BEZWŁADNOŚĆ, PASEK MAGNETYCZNY, TERYNA, CICHE DNI, KANAPKA, MIGI, KONTRPOCHÓD, KANAŁ ENERGETYCZNY, DROŻDŻOWY SYSTEM DWUHYBRYDOWY, ZAKŁADNIK, LAUR, RAMKA, ANGLISTYKA, PATRON, KROK, SŁOWACYSTYKA, BEZROLNY, MDK, PRZYWODZICIEL DŁUGI, KUPLER, MIRAŻ, OSZCZĘDNIŚ, OPONENT, NEONTOLOGIA, DYMORFIZM PŁCIOWY, SZPIEGOSTWO PRZEMYSŁOWE, GWAJAKOWIEC, ŚPIĄCZKA, CHIRURGIA SZCZĘKOWO-TWARZOWA, ERPEG, KONSERWATOR ZABYTKÓW, KLASTER, ZIELONE, NIEZROZUMIAŁOŚĆ, CELULOZOWNIA, BALERON, NIEPEŁNOLETNOŚĆ, UBEZPIECZENIE WZAJEMNE, PRZEDMIOT ORTOPEDYCZNY, TECHNIKA ŚWIETLNA, KOMODOR, ŚCIGAŁKA, AGAMA NIEBIESKOGŁOWA, INWERSJA, PLEŚNIAWKA, NOMINALIZM, PRZEWIJAK, KRÓTKOŚĆ, MENUET, FLETROWERS, EUROWALUTA, RUSYCYSTYKA, FILOLOGIA, BAR, LEJNIA, ZAPASY, ALARM POWODZIOWY, IKAR, SWEET, LIMIT, WPŁYWOWOŚĆ, KONFEDERACJA, EKSTERNISTA, RYSUNEK, ŁAPACZKA RUMOWISKA, LABORANT, POWIĄZANIE, TEOLOGIA NEGATYWNA, MOMENT MINSKY'EGO, ŁAŃCUSZEK, MUSSET, WĄŻ, MŁODZIEŻÓWKA, NIEWOLNIK, KASTRAT, GODZINA MILICYJNA, NIEUNIKNIONOŚĆ, ZJAWISKO KURZAWKOWE, SYLABA OTWARTA, TENDENCJA, AHISTORYZM, RADIANT, BLASZKA, ALEUCKI, OFF, ORGANISTA, KUC DARTMOOR, TERMODYNAMIKA KLASYCZNA, PULPIT, FEBRA, UŻĄDLENIE, TEOLOGIA FUNDAMENTALNA, ŚRÓDPIERSIE TYLNE, FRANCISZKANKI, DINODONTOZAUR, JAKUBKA, POLE, JELEŃ MILU, ŚPIĄCZKA WĄTROBOWA, KARMAZYN, DYSPLAZJA TWARZOWO-GENITALNA, WSKAŹNIK, FOTOGRAFIA LOTNICZA, ANGEOLOGIA, ZATOKA, GWINT POCIĄGOWY, TABU MILCZENIA, PRAWDOPODOBIEŃSTWO WARUNKOWE, REMONTANTY, KLERYK, RETRAKCJA, KALEKA ŻYCIOWY, PUB, RÓŻOKRZYŻ, KOLORYSTA, INTEGRACJA SPOŁECZNA, PRAWA RĘKA, CIERNIOGŁOWY, SPOŁECZNE, BUCHTA, FLAMING, ARIETKA, BRUDNICA MNISZKA, POJEDYNEK, PAROLATEK, WIBRATO, GULASZ, GOLARZ, FLUORESCENCYJNA SPEKTROSKOPIA RENTGENOWSKA, KARZEŁ, KWALIFIKACJA PRAWNA, FESTON, CMENTARZYSKO SZKIELETOWE, KRAJ PODWÓJNIE ŚRÓDLĄDOWY, LINGWISTYKA STOSOWANA, WYMÓG, ANTYKWARNIA, ARKUSZ EGZAMINACYJNY, ZAWIKŁANIE, PSYCHIATRIA, TRAKTAT SOJUSZNICZY, PROZODIA, HALS, PORTAL SPOŁECZNOŚCIOWY, WYPRYSK DYSHYDROTYCZNY, GRAFA, TEORIA DOWODU, ENDOSZKIELET, WYGIĘCIE, PODSTAWCZAK, KURKOWY MECHANIZM UDERZENIOWY, NADŚWIADOMOŚĆ, SZTYBLETY, DRAPIEŻCA, ROCZNIKARZ, CHROPOWATOŚĆ, CHAŁTURSZCZYK, ROSA, ZGIĘCIE ŁOKCIOWE, OUROBOROS, JAMA OTRZEWNA, SZKOŁA PODSTAWOWA, OGRZEWACZ, MAK, TANATOPSYCHOLOGIA, ELIMINACJE, CELEBRACJA, SYNGIEL, BUDOWACZ, INIA, CZERPAK, RODZAJ NIEMĘSKOOSOBOWY, SŁOWACYSTYKA, BANANA SPLIT, OKAZJONALNOŚĆ, HAWELOK, SZCZELINA SKRZELOWA, BRODAWKA, TETRAMER, ZIMA, MARSYLIOWATE, TACHION, TEMPERATURA NÉELA, GOSPODARKA RYNKOWA, DYSK LOKALNY, WALOSZEK, ŁOWCA TALENTÓW, PUSTY LOS, MITYCZNOŚĆ, RZADKOŚĆ, ZJAWISKO THOMSONA, KWASOWĘGLÓWKA, ESKADRA, OOLITYT, PARALAKSA, NIENIEC, STOŻEK ŚCIĘTY, DEMOSCENA, PŁATNOŚĆ BALONOWA, LAWONICHA, MIESZKALNOŚĆ, DZIEWIĘCIOZGŁOSKOWIEC, NIEROZSTRZYGALNOŚĆ, EGOCENTRYCZNOŚĆ, WĘDKA, WODA PO KISIELU, FURIOSO, KOSZT UTOPIONY, JEZIORO WYTOPISKOWE, BOLSZEWIK, ANTARKTYKA, POMPA GŁĘBINOWA, PÓŁSAMOGŁOSKA, PRĘDKOŚĆ PRZELOTOWA, MINUSY, DIDŻEJ, SZKOŁA, SKORPIONY, CUMULUS, KINOMANIAK, DWUDZIESTA CZWARTA, SEPLENIENIE MIĘDZYZĘBOWE, ELDAR, ŚCIEG KRZYŻYKOWY, SZARA MYSZKA, ZASADA MACHA, CIELENIE SIĘ LODOWCA, WARSTWA PERYDOTYTOWA, WINIETA, PRZEDSTAWIENIE, NASOSZNIK TRZĘŚ, STOCZNIA ZŁOMOWA, DROBINA, ZAPŁON, NIENOWOCZESNOŚĆ, KRYSZTAŁ, AKTUALIZM, PRZEDNÓWEK, TEREN, CZEK BEZ POKRYCIA, ANTYSYJONISTA, POWINOWATY, HISTORIA, WĘŻÓWKA JAPOŃSKA, NIEOBLICZALNOŚĆ, GRADACJA, BIEG, KRET, UNIFIKACJA, ?FENICKI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.609 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

POSTĘPACY, KRĄG POSTĘPOWCÓW, KTÓRZY NIE MYŚLĄ LOGICZNIE, WYDAJĄ SIĘ TĘPI, ŚLEPI NA REALIA; LUDZIE ZATRACENI W DĄŻENIU DO REALIZACJI ZAŁOŻONYCH POSTĘPOWYCH IDEI BEZ LICZENIA SIĘ ZE STRATAMI, JAKIE MOŻE TO PRZYNIEŚĆ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: POSTĘPACY, KRĄG POSTĘPOWCÓW, KTÓRZY NIE MYŚLĄ LOGICZNIE, WYDAJĄ SIĘ TĘPI, ŚLEPI NA REALIA; LUDZIE ZATRACENI W DĄŻENIU DO REALIZACJI ZAŁOŻONYCH POSTĘPOWYCH IDEI BEZ LICZENIA SIĘ ZE STRATAMI, JAKIE MOŻE TO PRZYNIEŚĆ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
POSTĘPACTWO postępacy, krąg postępowców, którzy nie myślą logicznie, wydają się tępi, ślepi na realia; ludzie zatraceni w dążeniu do realizacji założonych postępowych idei bez liczenia się ze stratami, jakie może to przynieść (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

POSTĘPACTWO
postępacy, krąg postępowców, którzy nie myślą logicznie, wydają się tępi, ślepi na realia; ludzie zatraceni w dążeniu do realizacji założonych postępowych idei bez liczenia się ze stratami, jakie może to przynieść (na 11 lit.).

Oprócz POSTĘPACY, KRĄG POSTĘPOWCÓW, KTÓRZY NIE MYŚLĄ LOGICZNIE, WYDAJĄ SIĘ TĘPI, ŚLEPI NA REALIA; LUDZIE ZATRACENI W DĄŻENIU DO REALIZACJI ZAŁOŻONYCH POSTĘPOWYCH IDEI BEZ LICZENIA SIĘ ZE STRATAMI, JAKIE MOŻE TO PRZYNIEŚĆ sprawdź również:

wielkość, wspaniałość, np. talentu ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady krasnorostów (Rhodophyta) ,
bajkopisarz gr. z Frygii ,
jednoroczna roślina ozdobna o lejkowatych, niekiedy strzępiastych kwiatach ,
rdzenna mieszkanka Laponii ,
prądnica przy rowerze ,
pokładnica krawężnikowa ,
lekkoatleta, dwukrotny mistrz olimpijski w trójskoku z Rzymu i Tokio, pierwszy człowiek, który przekroczył granicę 17 m, rekordzista świata wynikiem 17,03 m ,
impreza sylwestrowa ,
nurt teologiczny w kalwinizmie wysuwający m.in. następujące postulaty: 1) Bóg pragnie zbawić każdego, kto zachowuje wiarę 2) Chrystus umarł za wszystkich ludzi, choć korzystają z tego tylko wierzący w Niego ,
w muzyce: wysokie tony głosu śpiewaka; często pluralis ,
zbiór przepisów prawnych ,
Stipa - rodzaj trawy śródziemnomorskiej z rodziny wiechlinowatych; wszystkie gatunki są kserofitami występującymi na suchych siedliskach w formacjach trawiastych, w strefach klimatu umiarkowanego i zwrotnikowego obu półkul ,
brzmienie wypowiedzi wyrażające treści niezawarte w czysto językowej jej warstwie ,
zwolennik, wyznawca poglądów aleksandryjskiego kapłana Ariuszal; odrzucał niektóre dogmaty chrześcijańskie; wiarę w Trójcę Świętą, zwierzchnictwo papieża, hierarchię kościelną ,
żołnierz pełniący służbę przyboczną przy głowie państwa ,
cecha stanów, idei, czynów i zachowań: to, że coś jest zgodne z prawem, uczciwe ,
(1889-1963), francuski pisarz, scenarzysta, reżyser filmowy, malarz, poezje, dramaty, powieści poetyckie, libretta operowe ,
dawniej potocznie o samochodzie terenowym ,
Cygnus buccinator - gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae); żyje w Ameryce Północnej ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
unita zamieszkały we Włoszech, należący do Kościoła rzymskokatolickiego, lecz zachowujący odrębny obrzadek grecki ,
otacza łyko drzewa ,
film trwający ponad 55 minut, przeciętnie 90-132 minut ,
zjawisko występowania zmian kierunku i natężenia namagnesowania pod wpływem naprężeń mechanicznych, spowodowanych siłami zewnętrznymi ,
rowek śrubowy biegnący obok grzbietu gwintu ,
motyl z rodziny omacnicowatych, którego gąsienice żerują w szyszkach drzew iglastych ,
zwykle jedna godzina lekcyjna w tygodniowym planie nauczania, która jest przeznaczona do dyspozycji wychowawcy danej klasy ,
mieszkanka Bolimowa, kobieta pochodząca z Bolimowa ,
wyraki, tarsjusze, Tarsiidae - rodzina drapieżnych ssaków naczelnych, tradycyjnie zaliczanych - ze względu na zewnętrzne podobieństwo, zwłaszcza do galagowatych - do małpiatek, choć są bliżej spokrewnione z małpami i obecnie klasyfikowane w kladzie wyższych naczelnych (Haplorrhini); stanowią jedyną wśród ssaków naczelnych rodzinę o wyłącznie drapieżnym trybie życia; żyją na Sumatrze i Celebes (w Indonezji) oraz na Filipinach

Komentarze - POSTĘPACY, KRĄG POSTĘPOWCÓW, KTÓRZY NIE MYŚLĄ LOGICZNIE, WYDAJĄ SIĘ TĘPI, ŚLEPI NA REALIA; LUDZIE ZATRACENI W DĄŻENIU DO REALIZACJI ZAŁOŻONYCH POSTĘPOWYCH IDEI BEZ LICZENIA SIĘ ZE STRATAMI, JAKIE MOŻE TO PRZYNIEŚĆ. Dodaj komentarz

8-2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast