TO, ŻE COŚ JEST ŚCISŁE, TZN. MA ZWARTĄ STRUKTURĘ; NP. ŚCISŁOŚĆ LODÓW (TO, ŻE SĄ ONE ZBITE, A NIE WODNISTE) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ŚCISŁOŚĆ to:

to, że coś jest ścisłe, tzn. ma zwartą strukturę; np. ścisłość lodów (to, że są one zbite, a nie wodniste) (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ŚCISŁOŚĆ

ŚCISŁOŚĆ to:

cecha działania, zwłaszcza - myślenia; precyzyjność, dokładność, logiczność (na 8 lit.)ŚCISŁOŚĆ to:

cecha jakiegoś powiązania, relacji (np. między zagadnieniami); to, że są one pokrewne (na 8 lit.)ŚCISŁOŚĆ to:

cecha rezultatu lub wytworu jakichś działań, dokładność i precyzyjność; np. ścisłość końcowych sformułowań (na 8 lit.)ŚCISŁOŚĆ to:

cecha np. zbioru zasad: dokładnie określony, surowy, niepozwalający na odstępstwa (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TO, ŻE COŚ JEST ŚCISŁE, TZN. MA ZWARTĄ STRUKTURĘ; NP. ŚCISŁOŚĆ LODÓW (TO, ŻE SĄ ONE ZBITE, A NIE WODNISTE)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 9.566

BŁĘDNOŚĆ, POLITYKA PODATKOWA, BREAKDANCE, RĘKAWEK, TYLCZAK ŁUKOWY, ZESTAW, AUTOBUS PRZEGUBOWY, PARTIA, FILM KATASTROFICZNY, SIATKA, SUPERKLIENT, ROZBRATEL, PODAŻ ELASTYCZNA, HEREZJA, SPRZĘG, WIĄZANIE KOORDYNACYJNE, UBYTEK, SAMOLOT BOMBOWY, ŚMIEĆ, BLISKOZNACZNOŚĆ, AGAMIA, ULOTNOŚĆ, ASOCJACJA ROŚLINNA, NUDYSTKA, GŁUSZYCA, TOWARZYSTWO, SYGNAŁ POWTARZAJĄCY, PORTUGALSKI, ANARCHIZM, RADAR GEOLOGICZNY, CZUBEK, SYNONIMIA, ARCYDZIELNOŚĆ, HEKSAPLOID, FUNKCJA AKTYWACJI, MANIERYSTA, KWARC MLECZNY, KOMPENSATOR CIEPLNY, ZŁOTA KLATKA, REKLAMANT, TRUD, PAPROTKA, GATUNEK ALLOCHRONICZNY, GÓWNIANOŚĆ, NIEPRZYJACIEL, GENTELMAN, SPRĘŻYSTOŚĆ, PIERDU-PIERDU, HARTOWNOŚĆ, BLADZIUCH, PŁONINA, PRYMITYWIZM, SPOWINOWACONY, SPOTKANIE WARSZTATOWE, CHRAPY, NEUSTON, JOGA, AUDYTOR, SKACZELE, NIEOBLICZALNOŚĆ, GWAŁTOWNOŚĆ, BRAMKA SAMOBÓJCZA, ZMARŁY, WIEK PRODUKCYJNY, GEOMETRIA NIEEUKLIDESOWA, IDEALIZACJA, KLISZKA, MACIERZYŃSKOŚĆ, NITROBAKTERIA, KOŚĆ NIEZGODY, SMERFETKA, DIATERMIA KRÓTKOFALOWA, SYMPTOMAT, SPRAY, PROSZEK, WARSTWOWANIE, OSIOŁ, NIESPIESZNOŚĆ, ZACIĘTOŚĆ, ŁASKOTNICA STRZELAJĄCA, ZASIEDZIAŁOŚĆ, TERAPIA SYSTEMOWA, MIKROSKOPIJNOŚĆ, LEWICOWOŚĆ, EGZYSTENCJALISTA, KRÓL, SIÓDEMKA, ZAGRANIE, MACIERZ SYMETRYCZNA, LITERA KSIĘŻYCOWA, KOŁPACZEK, PIERNIK, SZALEŃSTWO, PODDAŃCZOŚĆ, FORTECA, ŻYWOKOST, PLASTYCZNOŚĆ, AKTORKA, OWOC ZBIOROWY, GŁOŚNIK OTWARTY, PROGRESYWIZM, WŁAMANIE, TWIERDZENIE CAYLEYA-HAMILTONA, NIEGUSTOWNOŚĆ, ODWÓD, UKŁAD STACJONARNY, KATEGORIA FLEKSYJNA, ŁAŹNIA ŁAŃCUSZKOWA, ODNAWIACZ, ANALIZA KOSZTÓW, SNOBISTYCZNOŚĆ, SREBRNY EKRAN, KORYTARZ EKOLOGICZNY, LEPIARKOWATE, WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWO-PRĄDOWY, IMPERIUM GHISCARI, NIUCHACZ, DZIAŁANIE, KODEKS, POWŁÓCZYSTOŚĆ, BEZLITOSNOŚĆ, BEZROLNY, NAGRODA, GEEZ, BYLICA SKALNA, TRÓJKĄT PITAGOREJSKI, THRILLER, IRONIA, PROKURATOR, LODOWIEC SZELFOWY, REKIN WIELORYBI, OBIBOK, DRASTYCZNOŚĆ, OKULARY, KACERSTWO, CZEPIAKI, KROK, NIEDOJRZAŁOŚĆ, KREACJA PIENIĄDZA, GNIAZDO, WIMPERGA, BANKSTER, MINBAR, ASOCJALNOŚĆ, NIECHLUJ, OWCA JACOBA, REGRESJA LOGISTYCZNA, OSZCZĘDNIŚ, WIAROŁOMSTWO, PARA UPORZĄDKOWANA, BEZDUSZNOŚĆ, STANOWISKO OGNIOWE, TURAS, HODOWLA PIERWOTNA, SCHAB, ZAPISOBIERCA, SANDBOX, SPRZEDAWCZYK, WZGLĄD, SPŁYWNIK, SZYBKOZŁĄCZE, MIKROFON LASEROWY, KRÓLOWA, NONAJRON, ULEPSZACZ, STŁUCZENIE, CHWIEJNOŚĆ, GRANULA, CEWNIK, KPINA, TAMBURA, PROTEROZUCHIDY, KUGLARSKOŚĆ, BOWLS, DOBRO KLUBOWE, WIELOMIAN NIEROZKŁADALNY, HAMULEC BĘBNOWY, PIJUS, KOLANA, HORMON TKANKOWY, CHMURNOŚĆ, ZAGĘSZCZACZ, KRAJANKA, SPÓŁGŁOSKA TWARDA, SIEĆ, OTCHŁAŃ, CYTOSTOM, SZAŁAŚNICTWO, MANAGER, JEDNOOSOBOWOŚĆ, ŚWISZCZ, SZCZUR, WOLNE, INTERFEJS, WODA, WYRÓB TYTONIOWY, KORZYSTNOŚĆ, SZKOŁA, NEK, ŚPIĄCZKA, NARWALOWATE, PĘPEK, SAMOOKREŚLENIE, TWIERDZENIE PETTISA, TUNBERGIA MYSORSKA, CELNOŚĆ, KALKA TECHNICZNA, OPCJA WALUTOWA, PIERWSZOPLANOWOŚĆ, OSTATECZNOŚĆ, NIEKONTROWERSYJNOŚĆ, SINGEL, PIERWSZOŚĆ, NADWZROCZNOŚĆ, DŁUGOTERMINOWOŚĆ, PRZEKLEŃSTWO, APROKSYMACJA JEDNOSTAJNA, WERSJA LEKTORSKA, WSZETECZEŃSTWO, ROBOTA, DOLAR ANTARKTYKI, LUZAK, KOALICYJNOŚĆ, ADWOKAT DIABŁA, FIKCJA, HISTORYZM, ŻÓŁWIE MUŁOWE, WŚCIK DUPY, WŁADZA USTAWODAWCZA, ZARAŻONA, NIEDOWIERZANIE, SZPRYCA, BIEGUN ANIMALNY, KOMBINACJA, FIGURA MYŚLI, STYGOFAUNA, PRZEŁAWICENIE, KONTROLKA, SAŁO, KRUCZOŚĆ, NIEPRZECHODNIOŚĆ, GŁUPOTA, WIELKOŚĆ, LUŹNOŚĆ, ESESMANKA, DWÓJKA PODWÓJNA, WIEK ZGODY, NIEZNAJOMY, TELEWIZORNIA, HOMARZEC, BŁAHOSTKA, KOLAMINA, GORĄCE KRZESŁA, SYNKLINA FAŁSZYWA, HAMULEC TAŚMOWY, MITOSPOROWE, TYBETAŃCZYK, BILLBOARD, PRZEWÓD SĄDOWY, PRZEDMURZE, PRZEWÓD ZAMKNIĘTY, POMNIK, PODŁOTA, PIERWSZOŚĆ, SYRENA ALARMOWA, ENIGMATYCZNOŚĆ, GATUNEK ZBIOROWY, ANALITYK, EKWIPOTENCJALNOŚĆ, DAWCA, ROZDZIELCZOŚĆ, SPRZECZNOŚĆ, UMIEJSCOWIENIE W CZASIE, TANCERZ, HALIT, ASTER, PIROELEKTRYCZNOŚĆ, WYDMUSZKA, MOCNA STRONA, PIONIER, NACZYNIOWE, LEJ POLARNY, CZYNNIK ENDOGENICZNY, PATKA, DOPEŁNIENIE ZBIORU, KLEJÓWKA, WICEADMIRAŁ, CZTERDZIESTKA, BANANA SPLIT, RÓWNANIE ALGEBRAICZNE, PASKUDZTWO, COSEC, DYSCYPLINA SPORTOWA, NIECZYNNOŚĆ, NIEPRZYSTOSOWALNOŚĆ, MĘDREK, POCISK NADKALIBROWY, SIEDLISKO, SYMULANT, ?TAJEMNOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 9.566 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TO, ŻE COŚ JEST ŚCISŁE, TZN. MA ZWARTĄ STRUKTURĘ; NP. ŚCISŁOŚĆ LODÓW (TO, ŻE SĄ ONE ZBITE, A NIE WODNISTE) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TO, ŻE COŚ JEST ŚCISŁE, TZN. MA ZWARTĄ STRUKTURĘ; NP. ŚCISŁOŚĆ LODÓW (TO, ŻE SĄ ONE ZBITE, A NIE WODNISTE)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ŚCISŁOŚĆ to, że coś jest ścisłe, tzn. ma zwartą strukturę; np. ścisłość lodów (to, że są one zbite, a nie wodniste) (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ŚCISŁOŚĆ
to, że coś jest ścisłe, tzn. ma zwartą strukturę; np. ścisłość lodów (to, że są one zbite, a nie wodniste) (na 8 lit.).

Oprócz TO, ŻE COŚ JEST ŚCISŁE, TZN. MA ZWARTĄ STRUKTURĘ; NP. ŚCISŁOŚĆ LODÓW (TO, ŻE SĄ ONE ZBITE, A NIE WODNISTE) sprawdź również:

Scorpiones - rząd pajęczaków o wielkości od 13 do nawet ponad 180 mm, zamieszkujących zarówno obszary tropikalne (od lasów deszczowych po tereny pustynne), jak i wysokogórskie tereny okresowo przykrywane śniegiem; skorpiony charakteryzują się obecnością kolca jadowego na ostatnim segmencie odwłoku ,
uchwyty, trzonki ,
następny dzień ,
mieszkanka Macedonii, kobieta pochodzenia macedońskiego ,
miasto w płd. części Mołdawii; przemysł spożywczy ,
kategoria gramatyczna czasownika, wskazująca na powtarzalność działania ,
elektryczna sieć komunikacyjna ,
śródziemnomorski statek żaglowiosłowy ,
oratorstwo, sztuka pięknego mówienia ,
ktoś nieobliczalny, po kim nie wiadomo czego można się spodziewać ,
przeznaczenie w testamencie czegoś dla osoby spoza grona spadkobierców ,
klawesy ,
'... na Chios', obraz ,
jednorazowy ładunek dla dźwigu ,
substancja, którą nasyca się: tkaninę, drewno, papier, materiał budowlany celem nadania im przynajmniej jednej z następujących właściwości: niezwilżalność, niepalność, odporność na działanie chemikaliów, odporność na kurczliwość bądź gniotliwość, nieprzepuszczalność gazów ,
samica słonia ,
urządzenie służące do kalibracji mierników poziomu dźwięku SLM ,
ptak z rzędu gołębi, ziarnojad o brązowo-szarym upierzeniu, w Polsce od 1947 r., chroniona ,
ruch taśmy filmowej ,
włosy Boba Marleya ,
redakcyjny zapas artykułów ,
roczna lub dwuletnia roślina warzywna pochodzenia śródziemnomorskiego; jadalne liście ,
filet śledziowy z przyprawami zwinięty w rulonik i zamarynowany ,
Orthonyx novaeguineae - gatunek ptaka z rodziny ziemnodrozdów (Orthonychidae) ,
Calamagrostis hartmaniana - gatunek rośliny z rodziny wiechlinowatych ,
związek chemiczny, który w reakcji z kwasem przyjmuje protony tworząc sól ,
wstrząs ciała z zimna, emocji lub objaw chorobowy ,
osoba pisząca programy komputerowe ,
dramatopisarz hiszpański (1807-56), moralizatorskie komedie, dramaty historyczne, tragedie ,
miasto będące stolicą Wielkiej Brytanii i Anglii położone w jej południowo-wschodniej części

Komentarze - TO, ŻE COŚ JEST ŚCISŁE, TZN. MA ZWARTĄ STRUKTURĘ; NP. ŚCISŁOŚĆ LODÓW (TO, ŻE SĄ ONE ZBITE, A NIE WODNISTE). Dodaj komentarz

8-4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast