SKUTECZNY STRZAŁ W KIERUNKU WŁASNEJ BRAMKI, PRZYPADKOWE UDERZENIE LUB ZMIANA TORU LOTU PIŁKI, KTÓREGO EFEKTEM JEST ZDOBYCIE GOLA (PUNKTU) DLA DRUŻYNY PRZECIWNEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

STRZAŁ SAMOBÓJCZY to:

skuteczny strzał w kierunku własnej bramki, przypadkowe uderzenie lub zmiana toru lotu piłki, którego efektem jest zdobycie gola (punktu) dla drużyny przeciwnej (na 16 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SKUTECZNY STRZAŁ W KIERUNKU WŁASNEJ BRAMKI, PRZYPADKOWE UDERZENIE LUB ZMIANA TORU LOTU PIŁKI, KTÓREGO EFEKTEM JEST ZDOBYCIE GOLA (PUNKTU) DLA DRUŻYNY PRZECIWNEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 21.017

KOMORA MINOWA, ZWROTNOŚĆ, DYNAMIZM, PRECYPITACJA, RAJ, ZDANIE WZGLĘDNE, STRUKTURA DRAMATYCZNA, NIESYMPATYCZNOŚĆ, IMPLEMENTACJA, KONTRAKT MENEDŻERSKI, TROMPA, WĘDRÓWKA PĘTLOWA, DZIESIĘCINA, MIECZ, KRET, POPĘDLIWOŚĆ, PANICZĄTKO, WSPÓŁRZĘDNA, UDERZENIE, AURORA, OSTROGA PIĘTOWA, BARANEK, KAZAMATA, PYSZCZEK, PARAFRAZA, OPERACJA, STEMPEL, USŁUGI SPOŁECZNE, DWUDZIESTKA, ROLNIK, TRÓJNÓG, PACHISI, DIODA, FARBA OLEJNA, KATASTROFA BUDOWLANA, ŁYSAK, GALÓWKA, NASKÓREK, CZĘŚĆ ZAMIENNA, TRAF, ZMIANA CHOROBOWA, AFISZ, CZAJKA, KUŁAK, DESKA ŚNIEŻNA, ZJAWISKO BARKHAUSENA, MUSZTARDA DIJON, DYSTRYBUCJA KONTRASTYWNA, KRWIOPIJCA, SKRĘT, ZNAK, ZDOLNOŚĆ WYTWÓRCZA, SŁOMA TARGANA, KOSZER, SZTUKATERIA, WYRAZ PODSTAWOWY, SZUMOWINA, TRIANGULACJA, WINNICKI, STARA MALUTKA, KOMPUTER KWANTOWY, ADMINISTRATYWISTA, ŻYWOKOST, DOM JEDNORODZINNY, RZECZ WNIESIONA, BEZPIECZEŃSTWO BIERNE, HARCERKA RZECZYPOSPOLITEJ, ZNACZENIE, REWOLUCJA, KSIĘGA METRYKALNA, MONETYZACJA, TOPIEL, TYLOZOID, TOWARZYSZ PANCERNY, BULIONÓWKA, NIEWYCZUWALNOŚĆ, AZJATA, RZYMSKI, SEPLENIENIE MIĘDZYZĘBOWE, KRZYWA HIPSOMETRYCZNA, LUD, PIECZONKA, ROZBRATEL, RODZAJ MĘSKOŻYWOTNY, TURNIA, TIOMERSAL, PULPIT, AWANTURA, TEMNODONTOZAUR, CIEMNOTA, FIZYKA CZĄSTEK ELEMENTARNYCH, GUMA ARABSKA, GOŚCIU, ŚNIEG, SKAŁA ALITOWA, MAKIMONO, PRZEDZIAŁ CZASOWY, MONITOR, NIERÓWNOCZESNOŚĆ, CYTODIAGNOSTYKA, ZGŁAD, PRESJA INFLACYJNA, MASKA, LAKSACJA, RZEKOTKA AUSTRALIJSKA, ŁĄKA, KAROWNIK, PODNIESIONE CZOŁO, PRZEŁOM, NIEWYPARZONA GĘBA, DZIAD, NAGOŚĆ, TUNEL, MIARKA, SZTURWAŁ, TOŻSAMOŚĆ, CALYPSO, DANINA, ECHOLOKACJA, ORDA, ZAMIANA, TEST, ROZDŹWIĘK, TOPINAMBUR, UTLENIANIE, ZAOPATRZENIE, SILNIK SYNCHRONICZNY, KOŚĆ KLINOWA, PSEUDOMORFIZM, SPRAWNOŚĆ, SPRAWNOŚĆ, ASYSTENCJA, RYNEK NIEDOSKONAŁY, BEŁT, RĘBNIA CZĘŚCIOWA, KAFLE, LARYNGEKTOMIA, ANTROPOCENTRYZM, TROCINIARKI, PARK PRZEMYSŁOWY, TEMAT, ALERT, WYJADACZ, ALMANACH, GŁUCHOŚĆ, TORU, POTĘGA, WARKOCZ, OBRAZ OPTYCZNY, CHROMOSOM AKROCENTRYCZNY, DNI, GRA W CIEMNO, PAJAC, POTENCJAŁ DZETA, MIARA, GENIALNOŚĆ, PĘDZLIK, PANKREATYNA, WARRANT SUBSKRYPCYJNY, GLIKOLIPID, AGENDA, OBSŁUGA, GRZECHOTKA, OBRÓT PIERWOTNY, ROZDZIAŁ, ŻŁÓB, JAKOŚĆ ŻYCIA, HAPTOBENTOS, WYSOKI KOMISARZ, ONE-LINER, OŚCIEŻE, MEGARON, SOK, BROŃ WODOROWA, ROŚLINA KWASOLUBNA, MESZEK, KULA, PIWONIA, OSTROŚĆ, SKRZELOTCHAWKI, OBLECH, PRACA, BIURO SPISOWE, AMBITNOŚĆ, KURATOR, TROPIK, LAMPERIA, SMOCZEK, NIEKONWENCJONALNOŚĆ, NIEPRZYJEMNOŚĆ, PIRYDOKSAMINA, METEOROLOGIA SYNOPTYCZNA, PRÓBA GENERALNA, BAT, SZLUFKA, UMIEJSCOWIENIE, SZAMPAN, MELIORACJA WODNA, ETIOPSKI KLASYCZNY, EKLEKTYCZNOŚĆ, TYGIELEK, KUKLIK SZKARŁATNY, PACHOŁEK, PŁYWAK, PIEC ŁUKOWY, ORZESZEK ZIEMNY, ŁAJNO, SEPARATKA, KOREK, WIOSKA TEMATYCZNA, SKWAR, ABSOLUTORIUM, ZEPSUTOŚĆ, PASCHA, RELIKT, KAPOTA, SINIEC, KOLAGENOZA, BAZA ZAOPATRZENIOWA, SYSTEM SYMBOLICZNY, NIEKONSEKWENTNOŚĆ, SZERYF, OSTROKRZEW, LAKIER, OCIOS, WYBRYK NATURY, ROZRZUTNIK, ZŁA PRASA, WĘDKA, CIEKŁY KRYSZTAŁ, MALARSTWO BATALISTYCZNE, SYMPATYCZNOŚĆ, KRĄGLIK, ZWALISTOŚĆ, GÓRALSKOŚĆ, GIDIA, KLEZMER, LOTNISKO WOJSKOWE, ORANGUTAN SUMATRZAŃSKI, KRAKERULA, ŻÓŁW SĘPI, REZYGNACJA, STATUS SPOŁECZNY, ZACHYLNIK OSZCZEPOWATY, FALA WODNA, ANALIZA KOSZTÓW, GRZYBIARZ, ORGAN, BOBIK PASZOWY, WASĄG, NIEUŻYTECZNOŚĆ, KANOE, DWUTLENEK, WYSZYWANKA, FUNT-SIŁA, NOMOKRACJA, PINTA, STROPNICA, CANCA, WODA-WODA, KARKOŁOMNOŚĆ, NUMER TAKTYCZNY, STUPOR, PYZA, ZAJAD, GAŁĘZIAK, ARTROZA, TĘSKNOTA, PISMO IDEOGRAFICZNE, WIELOCZYNNIKOWOŚĆ, PASZCZUR, FITONCYD, GRZYB PIASKOWY, GÓWNIARA, ROZKOSZNIACZEK, TANTALIT, WIELOMIAN SYMETRYCZNY, TEORIA CIAŁ, ZAPACH, DOK, CIEPLICA, DZIRYT, MATAMATOWATE, DRZEWO, ZAKAŻENIE OPORTUNISTYCZNE, UDŹWIG, PREDESTYNACJA, CIĄGI, GŁOS, BIKINIARZ, CZEREŚNIAK, TEMAT, PORT, FUNDUSZ PORĘCZENIOWY, PIKAIA, MADZIARKA, ZAWIS, POST, CHUDOŚĆ, ?KNEL.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 21.017 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SKUTECZNY STRZAŁ W KIERUNKU WŁASNEJ BRAMKI, PRZYPADKOWE UDERZENIE LUB ZMIANA TORU LOTU PIŁKI, KTÓREGO EFEKTEM JEST ZDOBYCIE GOLA (PUNKTU) DLA DRUŻYNY PRZECIWNEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SKUTECZNY STRZAŁ W KIERUNKU WŁASNEJ BRAMKI, PRZYPADKOWE UDERZENIE LUB ZMIANA TORU LOTU PIŁKI, KTÓREGO EFEKTEM JEST ZDOBYCIE GOLA (PUNKTU) DLA DRUŻYNY PRZECIWNEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
STRZAŁ SAMOBÓJCZY skuteczny strzał w kierunku własnej bramki, przypadkowe uderzenie lub zmiana toru lotu piłki, którego efektem jest zdobycie gola (punktu) dla drużyny przeciwnej (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

STRZAŁ SAMOBÓJCZY
skuteczny strzał w kierunku własnej bramki, przypadkowe uderzenie lub zmiana toru lotu piłki, którego efektem jest zdobycie gola (punktu) dla drużyny przeciwnej (na 16 lit.).

Oprócz SKUTECZNY STRZAŁ W KIERUNKU WŁASNEJ BRAMKI, PRZYPADKOWE UDERZENIE LUB ZMIANA TORU LOTU PIŁKI, KTÓREGO EFEKTEM JEST ZDOBYCIE GOLA (PUNKTU) DLA DRUŻYNY PRZECIWNEJ sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - SKUTECZNY STRZAŁ W KIERUNKU WŁASNEJ BRAMKI, PRZYPADKOWE UDERZENIE LUB ZMIANA TORU LOTU PIŁKI, KTÓREGO EFEKTEM JEST ZDOBYCIE GOLA (PUNKTU) DLA DRUŻYNY PRZECIWNEJ. Dodaj komentarz

7×3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast