GENIALNE (NP. BARDZO DOWCIPNE LUB W INNY SPOSÓB ROBIĄCE WIELKIE WRAŻENIE) ZDANIE, KRÓTKA KWESTIA, KTÓRĄ KTOŚ WYPOWIADA (ZWYKLE BOHATER FILMU LUB KOMIKSU), ŚWIETNY TEKST - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ONE-LINER to:

genialne (np. bardzo dowcipne lub w inny sposób robiące wielkie wrażenie) zdanie, krótka kwestia, którą ktoś wypowiada (zwykle bohater filmu lub komiksu), świetny tekst (na 9 lit.)ONELINER to:

genialne (np. bardzo dowcipne lub w inny sposób robiące wielkie wrażenie) zdanie, krótka kwestia, którą ktoś wypowiada (zwykle bohater filmu lub komiksu), świetny tekst (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "GENIALNE (NP. BARDZO DOWCIPNE LUB W INNY SPOSÓB ROBIĄCE WIELKIE WRAŻENIE) ZDANIE, KRÓTKA KWESTIA, KTÓRĄ KTOŚ WYPOWIADA (ZWYKLE BOHATER FILMU LUB KOMIKSU), ŚWIETNY TEKST". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.370

BĄK, KONFISKATA, ALIENACJA RODZICIELSKA, PACHWINA, SKALEŃ AWENTURYNOWY, NIEZAMOŻNOŚĆ, SZNYCEL, WZMACNIACZ ELEKTROMASZYNOWY, NIEMIEC, CYBORIUM, FRASZKA, PROSEKTORIUM, MIRABELKA, BRYTYJSKOŚĆ, WYRÓB TYTONIOWY, SZYB, SKATING, HURMA, TAŚMA, KOSMOGONIA, UMYWALNIA, POWSTRZYMANIE, TOWARZYSZKA BRONI, KRYTERIUM KALMANA, KRÓTKA KOŁDRA, SPREJ, PORNOGRAFIA, STATYWIK, ZBLIŻENIE, MISJE, DZIEŁO, JASKÓŁKA, RAGDOLL, JEZIORO POLIHUMUSOWE, PRZENOŚNIK, KALKA, MASZYNOWNIA, RUDERA, OKARYNA, PŁATEK, EMALIA, TRUFLA, PILAW, OSEŁEDEC, OKAZ, BURMISTRZYNA, PAPRYKARZ SZCZECIŃSKI, PRZECZULICA SKÓRNA, WĘGLÓWKA, PISMO, KONSTABL, ARBITRAŻ, TRYB, FRONT STACJONARNY, POCISK PODKALIBROWY, SZCZENIARA, TUBA, STROP, WIEŻA STRAŻNICZA, ANTYCYPACJA, WYRAZISTOŚĆ, KREWETKA ELEGANCKA, BEZŚWIADOMOŚĆ, SZYDŁOSZ WŁOSISTY, KOCIE OKO, ADWENTYSTA, AUTOCAMPING, KRAJ, ORDYNARNOŚĆ, KĄDZIEL, FINEZYJNOŚĆ, OPASKA, BALDACH, MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ, BLADY RANEK, PALACZ, TRANSPORTOWIEC, STOPKA, SPŁASZCZKOWATE, WILCZY BILET, ALARM BOJOWY, RAMA, OZONOSFERA, TŁO, KISZONKA, ZAMIANA, KANTATA, FOKI, OPACZNOŚĆ, SERIAL TELEWIZYJNY, JAN, GERYLASI, NIERUCHOMOŚĆ ZAMIENNA, KUDU WIELKIE, PROWANSALSKI, KLERK, BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA, PRZENOŚNIK TAŚMOWY, ZDANIE, BEZLIST, KRATER METEORYTOWY, SUSZARKA, GIEZŁO, KLUCZ ELEKTROLITYCZNY, CZART, REOGRAF, CZEK ROZRACHUNKOWY, TWIERDZENIE CAYLEYA-HAMILTONA, DRUK ULOTNY, KAPUŚCIANY ŁEB, SPRAWOWANIE, PAŁĄCZEK, ZAPORA OGNIOWA, ŁAJDUS, PRZYWILEJ LOKACYJNY, OGIEŃ OLIMPIJSKI, ETIUDA, AFRYKANIZACJA, UCHWYT, CEREMONIAŁ, FERRYT, RAKARNIA, CYWILKI, SANDINISTA, FLET, NIELUDZKOŚĆ, MŁOT, SPACJA, CYWIL, OGNIWO SREBROWE, JEŻOWIEC JADALNY, TAMTAM, ŁOŻNIK, PIWIARZ, SZWEDZKI STÓŁ, CYNADRY, MONOPOL NATURALNY, KREOLKA, SOFCIK, STOPIEŃ, WYCHODŹSTWO, ORGAN, SZKIELET, KORNISZON, PREDESTYNACJA, ŻYŁKA, PAJAC, NIEBIOSA, BABOCHŁOP, PRZEGUBOWIEC, CZEKAN, PRZYSMAK, OKRUCH SKALNY, EKSPERYMENT KLINICZNY, CZÓŁNO, ZESPÓŁ ABSTYNENCYJNY, OGNISKO, ŁAŃCUSZEK, INTERPRETACJA, ARALIA, UGRUPOWANIE, LIST KREDYTOWY, FORMA, UŻYTEK, SKORUPA, DMUCHAWA, ZŁA WIARA, STRATYFIKACJA, WAPNO, TOFFI, IKEBANA, ZATOR PŁUCNY, PARAMETR, NADZWYCZAJNOŚĆ, MIESZEK, RAMA KOMUNIKACYJNA, INIEKCJA, PRZETWÓRCZOŚĆ, SZESNASTY, PEWNIAK, WINDA, ROZUM, WYGNANIEC, HOLTER EKG, KONEW, SPOILER, POMARAŃCZA, REWIA, WYGODNICTWO, JABŁKO BUDYNIOWE, ALERT, AŁUN, ŻÓŁW TORFOWISKOWY, FUNDUSZ PODSTAWOWY, FIGURA, KIJEK NARCIARSKI, KARZEŁ, ZBRODNIA KOMUNISTYCZNA, BYK, INTERLUDIUM, EKWILIBRYSTYKA, ZBŁĄKANA OWIECZKA, ŚWIAT, MELANODERMIA, SIEROTA, ODWROTNA STRONA MEDALU, BAGAŻ, FANPAGE, ŁOŻYSKO, REOFILE, WINIETA, ANTYFONA, SPOJLER, PRZEKŁADACZ, BERLACZ, DRUT, KOSZ, KIEROWNICTWO, HARFA EOLA, PANEKLA, BRYKLA, NIETZSCHEANISTA, WĄSONÓG, BIEGANINA, NAPIĘCIE ZNAMIONOWE, ULTRAFILTRACJA, STAWIANIE, BRUDY, KOREKTOR, KAIR, KLIPER, MATOŁ, GARNITUR, EFEKT MNOŻNIKOWY, DEWELOPER, POSIEW, KAPUSTA KISZONA, TRIFORIUM, EKRAN, TUZ, RELACJA BINARNA, SZTYFT, ROZTOCZE, PROSTAK, GETTO, SIEĆ, NUKLEOZYD, RYFT, BABULINKA, KARL, STARA DUPA, ZAINTERESOWANIE, SŁOMA TARGANA, PUNKT DYMIENIA, CHAŁTURNIK, SWĘDZENIE, ANTYKWARK, KLOZET, GLORIA, WYPADEK JĄDROWY, KOSZMAR, DOM, MELON, AUTOPORTRET, PRZEMYT, MORWIN, NAPASTLIWOŚĆ, PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG, RIDE, KARTA, STRZYKAWKA, STRZAŁ, STONOGA MUROWA, OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA DODATKOWA, GÓWIENKO, CZOŁO, MISIAK, TWARDY RESET, UZDRAWIACZ, AEROZOL, NUCZA, WROTA, DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, ELUWIUM, EBOLA, IRC, KTOŚ TRZECI, KRASNAL, PRZEDSIONEK, ARMIA, RAPORT, GRÓD, ZWOLNIENIE, XSARA, ZGŁOSZENIE AKTUALIZACYJNE, BARWA, NASZELNIK, POŁYKACZ, PAS, ?BATYSKAF.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.370 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

GENIALNE (NP. BARDZO DOWCIPNE LUB W INNY SPOSÓB ROBIĄCE WIELKIE WRAŻENIE) ZDANIE, KRÓTKA KWESTIA, KTÓRĄ KTOŚ WYPOWIADA (ZWYKLE BOHATER FILMU LUB KOMIKSU), ŚWIETNY TEKST się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: GENIALNE (NP. BARDZO DOWCIPNE LUB W INNY SPOSÓB ROBIĄCE WIELKIE WRAŻENIE) ZDANIE, KRÓTKA KWESTIA, KTÓRĄ KTOŚ WYPOWIADA (ZWYKLE BOHATER FILMU LUB KOMIKSU), ŚWIETNY TEKST
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ONE-LINER genialne (np. bardzo dowcipne lub w inny sposób robiące wielkie wrażenie) zdanie, krótka kwestia, którą ktoś wypowiada (zwykle bohater filmu lub komiksu), świetny tekst (na 9 lit.)
ONELINER genialne (np. bardzo dowcipne lub w inny sposób robiące wielkie wrażenie) zdanie, krótka kwestia, którą ktoś wypowiada (zwykle bohater filmu lub komiksu), świetny tekst (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ONE-LINER
genialne (np. bardzo dowcipne lub w inny sposób robiące wielkie wrażenie) zdanie, krótka kwestia, którą ktoś wypowiada (zwykle bohater filmu lub komiksu), świetny tekst (na 9 lit.).
ONELINER
genialne (np. bardzo dowcipne lub w inny sposób robiące wielkie wrażenie) zdanie, krótka kwestia, którą ktoś wypowiada (zwykle bohater filmu lub komiksu), świetny tekst (na 8 lit.).

Oprócz GENIALNE (NP. BARDZO DOWCIPNE LUB W INNY SPOSÓB ROBIĄCE WIELKIE WRAŻENIE) ZDANIE, KRÓTKA KWESTIA, KTÓRĄ KTOŚ WYPOWIADA (ZWYKLE BOHATER FILMU LUB KOMIKSU), ŚWIETNY TEKST sprawdź również:

nadbrzeżny teren przy zbiorniku wodnym, pokryty piaskiem lub żwirem, wykorzystywany w celach rekreacyjnych ,
album muzyczny, który jest zbyt długi, by nazwać go zwykłym singlem czy też - ze względu na zawarty na nim materiał - niekwalifikujący się jako maxi-singel, i który jest jednocześnie zbyt krótki, by uznać go za pełnoprawny album długogrający ,
Gavia pacifica - gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny nurów (Gaviidae); gniazduje w północnej części Ameryki Północnej, zimuje wzdłuż jej zachodniej części ,
jednostka objętości ciał sypkich w angielskich i amerykańskich układach miar 36,3687 dm3, 35,2391 dm3 ,
dawna nazwa Jekaterynburga ,
skrzyżny lub rozkroczny ,
płyn stosowany w układach hydraulicznych do wspomagania pracy tych układów ,
północnoamerykański ptak z jemiołuszek ,
sceniczne imię Leokadii Halamy ,
miasto w Australii (Wiktoria), ośrodek regionu uprawy winorośli i drzew cybusowych ,
zagrała w 'Kobiecie z prowincji' ,
kiepski malarz ,
tlenek żelaza z grupy spineli ,
bakterie, dla których głównym produktem procesu oddychania jest metan ,
kobieta lub dziewczyna, która bałamuci (podrywa), kusi mężczyzn ,
cecha np. dyskursu, procesu historycznoliterackiego, komunikacji, polegająca na tym, że żadne słowo (dzieło, wypowiedź) nie istnieje w oderwaniu od innych, lecz zawsze w relacji - do kontekstu, innych słów i różnych form wypowiedzi ,
rozmiary: długość, szerokość, głębokość ,
silnik spalinowy zasilany różnymi paliwami ,
miasto w azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej, port nad Angarą w pobliżu wielka elektrownia wodna ,
luźny lub słabo spojony osad powstający w wyniku akumulacji (osadzania) drobnych cząstek mineralnych z gleb, glin, lessów, pokryw zwietrzelinowych itp., wypłukanych i zmytych ze stoków przez wody opadowe ,
nagromadzenie luźnych osadów, głównie żwiru oraz piasku, w korycie rzeki, które tworzy wyraźne wysklepienie dna lub też występ brzegu rzeki ,
Robert, amer. aktor ,
inna nazwa pieprznika jadalnego ,
sztuczna tkanina lub dzianina z okrywą włosową ,
biegaczka biegająca na średnich dystansach (tj. od 800m do 3000m) ,
rodzaj detektora promieniowania jonizującego, służący do pomiarów dawki ekspozycyjnej wyrażonej w rentgenach, bez dokładnego określenia źródła promieniowania ,
formacja geologiczna z okresu o tej samej nazwie ,
w retoryce jeden z działów (jedna z zasad) elokucji, poprawność ,
koszałki-... to banialuki ,
wieś w Polsce położona w województwie śląskim, w powiecie częstochowskim, w gminie Kruszyna

Komentarze - GENIALNE (NP. BARDZO DOWCIPNE LUB W INNY SPOSÓB ROBIĄCE WIELKIE WRAŻENIE) ZDANIE, KRÓTKA KWESTIA, KTÓRĄ KTOŚ WYPOWIADA (ZWYKLE BOHATER FILMU LUB KOMIKSU), ŚWIETNY TEKST. Dodaj komentarz

5+2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast