SMOLIŚCIE CZARNA, SKRYTOKRYSTALICZNA LUB KOLOMORFICZNA MAJĄCA POSTAĆ TWARDYCH, NACIEKOWYCH SKUPIEŃ O SMOLISTYM POŁYSKU, ODMIANA URANINITU, BOGATA RUDA URANU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NASTURAN to:

smoliście czarna, skrytokrystaliczna lub kolomorficzna mająca postać twardych, naciekowych skupień o smolistym połysku, odmiana uraninitu, bogata ruda uranu (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SMOLIŚCIE CZARNA, SKRYTOKRYSTALICZNA LUB KOLOMORFICZNA MAJĄCA POSTAĆ TWARDYCH, NACIEKOWYCH SKUPIEŃ O SMOLISTYM POŁYSKU, ODMIANA URANINITU, BOGATA RUDA URANU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.278

TOPOLA CZARNA, SWORZEŃ, WYSZYWANKA, BRYCZKA, WYSYPKA, RESORT SIŁOWY, CHATA, DUJKERY, KONFEDERACJA KANADY, PAJAC, GRZBIET KSIĄŻKI, RACJONALNA IGNORANCJA, LOKAL SOCJALNY, BETON, TARGANIEC, SKAŁA, DRĄG, DOROTA, EGZEKUTYWA, WYCISK, NACJA, AIDEOLOGICZNOŚĆ, KURACJA UDERZENIOWA, PŁATKI ŚNIADANIOWE, URSZULA, QUADCOPTER, CZERNINA, GŁOŚNIK ELEKTROSTATYCZNY, BOZIA, DUŃSKI, KERO, PUBLIKA, KADŁUB, STUDNIA, PODZBIÓR, OBJAWIENIE, POSTAĆ, KOLCOROŚL, TEOLOGIA NEGATYWNA, APARAT REGENERACYJNY, WYCINEK, ZMARSZCZKA, AURA, ADWENTYZM, MOC WYTWÓRCZA, DEZERCJA, KOKPIT, NIEMIECKI, SSAK, PASZTET, OWADY, DIABEŁ, KARAWAN POGRZEBOWY, DECYZJA ADMINISTRACYJNA, KANCONETA, ROD, ŚRODEK KARNY, OSTRA AMUNICJA, GALAS, KOJEC, WYŻ, IZBICA, KIESZEŃ, TYGIEL, NADZIEWARKA, NIEKONSTRUKTYWNOŚĆ, TIUL, KORTLAND, SMAKOWITOŚĆ, NEOKAPITALIZM, PRZETWÓRCZOŚĆ, ZIĘCIASZEK, MANES, KLEJONKA, POWIEŚĆ KRYMINALNA, PLACEK, ZAKOP, REALNOŚĆ, PRZESZCZEP ALOGENICZNY, KOŃCÓWKA, CIĘGNO KOTWICZNE, BRATEK, WIERSZ, PRZESŁANKA, SKRÓT, KOŻUCH, NIEREGULARNOŚĆ, TWAROŻEK, BUT NARCIARSKI, DEZETKA, CZARNA KAWA, AJENCJA, DUCH OPIEKUŃCZY, KORDYLINA, POPIELNIK, ŁBISKO, ZEBROID, MIKSER, ŻEBRO, ANEMOSTAT, EFEKT MAJĄTKOWY, DERYWACJA ALTERNACYJNA, MODERNA, MATURA, EKSTRADYCJA, BOCIAN, PUCHAR, MOC CZYNNA, PÓŁKA SKALNA, GRZEBACZ, POSTĘPOWANIE KARNE, SKRUB, SPULCHNIACZ, HUNTER, INEZ, DETAL, SKARANIE BOSKIE, PRZEDZIAŁ CZASOWY, LARGO, MONOCUKIER, BOMBARDA, SIŁA, BEJCA, NIEODPOWIEDNIOŚĆ, PORT MORSKI, SZPULKA, ŻÓŁW NATATOR, WSCHÓD, ZAPŁOTKI, PRÓBA GENERALNA, SZOPKARZ, STACCATO, MADONNA, STOPA ZWROTU, KAZALNICA, KIEŁBACHA, KOŁNIERZYK, BOIKEN, BARWA, HANTABA, KOŃ LIDZBARSKO-WARMIŃSKI, JĘDZA, PRAWO ZATRZYMANIA, SILNIK TURBOŚMIGŁOWY, KURKA ŻÓŁTA, ESCALIVADA, FIGURA, OMAM, KOMPRADOR, METODA KARTOGRAMU, PEDERASTKA, OSŁONA, ORLICZKOWATE, OSPOWATOŚĆ, RYKSZARZ, KAMIEŃ WĘGIELNY, LIMUZYNA, ŚCIANA, SEKSTET, ANTABA, KOMPATYBILNOŚĆ, CHOROBA ALPERSA-HUTTENLOCHERA, WYWŁASZCZENIE, WIĄZ, PODMIOT GRAMATYCZNY, STWORZENIE, ŁAJNO, FILAR PRZYPOROWY, DEKORTYKACJA, EDYCJA, SUROGATOR, PRZEGLĄDACZ, BORUTA, RAMKA, IMIONISKO, WSZYSTKOŻERCA, KOMIN, WARTOWNIA, RONDEL, ŚLĄSKI, WARSZTAT STRATEGICZNY, NIECHLUBNOŚĆ, MATOŁ, ZGŁOSZENIE AKTUALIZACYJNE, NUMER TAKTYCZNY, KLASTER, UKŁAD REGULACJI EKSTREMALNEJ, CUGANT, OBERWANIE CHMURY, ZAPALNIK ZBLIŻENIOWY, GAŁGAN, HB, RASOWOŚĆ, JĘZYK ROMAŃSKI, ZGROMADZENIE ZAKONNE LAICKIE, GERONTOKRACJA, PIERWSZY PLAN, GATUNEK ALOCHRONICZNY, DZIEWCZYNA, TARANOWANIE, ŁUPEK WĘGLISTY, PŁYWAK, ALLEGRETTO, HELIOTROP, RACJONALIZM, KUPA, SUWNICA BRAMOWA, PUSTAK, PIEŚŃ, KOREK, LINIA BRZEGOWA, ADAPTER, INTROMISJA, ZAĆMA BRUNATNIEJĄCA, TUNIKA, TERMINAL, LOGIKA NIEFREGOWSKA, NUROGĘŚ, GERMAŃSKOŚĆ, BERA, BLOKADA, PODSADKA, WRĘGA, REWIR, ŻNIWIARKA, WIEŚ, STONOGA MUROWA, OSIEMNASTKA, WYRĘB, STAROSTA GENERALNY, OSKAR, SOSNA CZARNA, MOBING, TRYTON, KAMIEŃ SZLACHETNY, DRUK OFFSETOWY, DRYBLING, BUT, MARSZAŁEK POLNY, ZATOKA, SZACHY 960, ABLUCJA, GENEZA, GUMA, ZĄB, TEST CIS-TRANS, ROBOTY DROGOWE, KURT, GUMA, UNIKALNY UŻYTKOWNIK, ZESPÓŁ HIPERKINETYCZNY, PRZEPRAWA, ORANT, WINIAN, FERMENTOR, WEŁNA, STOCZNIA, KSIĘŻULEK, EKSPANDER, ORION, IDEACJA, GWIAZDA WIELOKROTNA, NOMOKANON, PODWODA, KURAWONGA ZMIENNA, LITERATURA FAKTU, POCHLEBSTWO, KASZA JAGLANA, OFENSYWA, OPARY, MOLEKUŁA, SAUNA, JEDNOSTKA MOBILIZUJĄCA, SAŁATA SZPARAGOWA, PIŁA CZOPOWA, SPIRALA, PODBIERACZ, AREA, PRZENOŚNOŚĆ, KATAR KISZEK, ROZWIDLACZ, CZARNA BORÓWKA, KOLCZAK, WSTRZĄŚNIENIE MÓZGU, DWUNASTKA, KONNICA, OKUPACJA, MODELUNEK, KOMBINACJA, POLIMORF, SPÓŁGŁOSKA BOCZNA, KUPIEC, PAZUR, AMIDYZM, WEST COAST SWING, POPĘD PŁCIOWY, NIEMIECKOŚĆ, KOLOKACJA, PAZUR, ?GEST.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.278 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SMOLIŚCIE CZARNA, SKRYTOKRYSTALICZNA LUB KOLOMORFICZNA MAJĄCA POSTAĆ TWARDYCH, NACIEKOWYCH SKUPIEŃ O SMOLISTYM POŁYSKU, ODMIANA URANINITU, BOGATA RUDA URANU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SMOLIŚCIE CZARNA, SKRYTOKRYSTALICZNA LUB KOLOMORFICZNA MAJĄCA POSTAĆ TWARDYCH, NACIEKOWYCH SKUPIEŃ O SMOLISTYM POŁYSKU, ODMIANA URANINITU, BOGATA RUDA URANU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
NASTURAN smoliście czarna, skrytokrystaliczna lub kolomorficzna mająca postać twardych, naciekowych skupień o smolistym połysku, odmiana uraninitu, bogata ruda uranu (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NASTURAN
smoliście czarna, skrytokrystaliczna lub kolomorficzna mająca postać twardych, naciekowych skupień o smolistym połysku, odmiana uraninitu, bogata ruda uranu (na 8 lit.).

Oprócz SMOLIŚCIE CZARNA, SKRYTOKRYSTALICZNA LUB KOLOMORFICZNA MAJĄCA POSTAĆ TWARDYCH, NACIEKOWYCH SKUPIEŃ O SMOLISTYM POŁYSKU, ODMIANA URANINITU, BOGATA RUDA URANU sprawdź również:

pojemnik z taśmą magnetyczną przystosowany do zakładania go do magnetofonu lub magnetowidu ,
duża ilość czegoś, ułożona jedno na drugim ,
zaprzęgowy pojazd wieloosobowy przeznaczony do dalekich podróży, z krytym nadwoziem, używany w Polsce przez szlachtę w XVII-XVIII w ,
obiekt zapamiętujący przez pewien czas na serwerze szczegóły dotyczące połączenia z klientem; dane przypisane do sesji mają przeważnie charakter chwilowy, ulotny ,
miejsce zbiorowego pochówku, z którego zachowały się tylko szkielety zmarłych osób, stanowiące odkrycie archeologiczne ,
pleustofit unoszący się wolno w toni wodnej, zwykle roślina stosunkowo duża ,
bardzo wysoki wieżowiec ,
źródło prądu ,
miasto w płn. Portugalii, w pobliżu granicy hiszpańskiej, ośrodek administracyjny dystryktu Braganca ,
PSA X - potoczna nazwa silnika PSA X, wykorzystywanego do napędu samochodów firm Citroën, Peugeot, Talbot i Renault, stosowanego do napędu samochodów klasy A, B, C/D ,
unoszenie się w siodle w takt biegu konia dla złagodzenia wstrząsów podczas jazdy wierzchem ,
geograf i przyrodnik (1903-58); działacz ochrony przyrody, inicjator utworzenia Związku Podhalan w USA ,
Vasco da (1460-1524); żeglarz portugalski, odkrył drogę morską do Indii ,
miasto w azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej, port nad Morzem Japońskim ,
obligacji, głosu lub pieniędzy ,
członek parlamentu, deputowany w jakimś państwie ,
osoba zajmująca się filozofią ,
... plamisty, trująca roślina ,
specjalista, który zajmuje się obsługą radiostacji ,
kod ISO 4217 lilangeni ,
część pożyczki ,
świadczenie opieki zdrowotnej, które wykonuje specjalista o wysokich kwalifikacjach przy użyciu kosztownego i zaawwansowanego technologicznie sprzętu ,
skręcony kształ czegoś, coś o skręconym kształcie ,
charakteryzujący się asymetrią podwójny węzeł, powstający przez podwójne zawiązania węzła four-in-hand ,
kobieta, która wygrała w rywalizacji, najczęściej sportowej ,
tworzywo sztuczne ,
język indoeuropejski z grupy helleńskiej, w starożytności ważny język basenu Morza Śródziemnego ,
w uzwojeniach maszyn elektrycznych odległość roboczych boków tego samego zezwoju mierzona liczbą żłobków, np. wirnika albo wycinków komutatora ,
zawartość kompotierki, naczynia służącego do podawania kompotu ,
utwór muzyczny wykonywany na cześć zwycięzców

Komentarze - SMOLIŚCIE CZARNA, SKRYTOKRYSTALICZNA LUB KOLOMORFICZNA MAJĄCA POSTAĆ TWARDYCH, NACIEKOWYCH SKUPIEŃ O SMOLISTYM POŁYSKU, ODMIANA URANINITU, BOGATA RUDA URANU. Dodaj komentarz

8-3 =

Poleć nas znajomym:

x