ORGANIZM PRZENOSZĄCY PASOŻYTA LUB DROBNOUSTRÓJ ZAKAŹNY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WEKTOR to:

organizm przenoszący pasożyta lub drobnoustrój zakaźny (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: WEKTOR

WEKTOR to:

obiekt matematyczny, który ma moduł, kierunek oraz zwrot (określający orientację wzdłuż danego kierunku) (na 6 lit.)WEKTOR to:

przenośnie cel czyichś działań (na 6 lit.)WEKTOR to:

wektorowa wielkość fizyczna - kierunkowa wielkość fizyczna, opisywana przez podanie bezwzględnej wartości liczbowej (modułu), kierunku, zwrotu i punktu przyłożenia (na 6 lit.)WEKTOR to:

niewielka cząsteczka DNA, służąca wprowadzeniu żądanej sekwencji DNA do komórki (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ORGANIZM PRZENOSZĄCY PASOŻYTA LUB DROBNOUSTRÓJ ZAKAŹNY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.358

PREPARAT, RUBELIT, ŻORŻETA, KOLCOROŚL, GLORIA, POŁYSK, SKAŁA SEDYMENTACYJNA, KLINIEC, SIODEŁKOWCE, GRANDA, GIERKA, PUSZKA, JAZDA SPRAWNOŚCIOWA, PRZEPOJA, DOM PRZEDPOGRZEBOWY, PRZESTAWNIA, PANTOFAG, POTENCJAŁ WYTWÓRCZY, WŁOSIE, GOLEC, BORIS, POLEWKA, ADIUTANT, APSYDA, NUMEREK, JEDNOKOMÓRKOWIEC, LOBELIA, KREDYT KUPIECKI, OSKARŻYCIEL PUBLICZNY, ARALIA, BÓR BAGIENNY, KASATA, ZAWIESZKA, BLOCZEK, ODPRAWA, PÓŁSIOSTRA, NAMIESTNICZKA, WELWET, RAJKA, EGZORCYZM, ŁOŻYSKO TOCZNE, CIENNIK, KLAPECZKA, EFEKT PRZYPOWIERZCHNIOWY, MEMORANDUM, BUT, SIAD RÓWNOWAŻNY, ALTERNATYWA, WYPADEK DROGOWY, ECHOLOKACJA, CZYNNIK NIECENOWY, DIPLOBIONT, DRABIK DRZEWKOWATY, ALMANACH, OLEANDER, SUBSTANTYWNOŚĆ, STACZ, PLEBS, OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA PODSTAWOWA, KARTA TYTUŁOWA, RESTART, IRRADIACJA, ZMARSZCZKA, KRUŻA, CERKIEW PRAWOSŁAWNA, CZASZA LODOWA, WIECZÓR POETYCKI, PACHOŁ, RYTUAŁ, OBRÓT SPECJALNY, CZARTER, GRAB, JEDNOSTKA TAKTYCZNA, KIESZEŃ, SEŁEDEC, SALAMI, MŁODZI, USKOK, PEDERASTKA, SYSTEM KLASY BUSINESS INTELLIGENCE, ASYSTA, ZWYROL, NASADA, OBROŃCA, MUZYKA, KOD DWÓJKOWY, SZTUCER, PROJEKT TECHNICZNY, ARSENAŁ, KORPUS NAWOWY, KONSTABL, CHOROBA PLUMMERA, KONSUMENT, PEJORATYW, SEPARACJA MAŁŻEŃSKA, WYJAZD, POLIEUPLOID, NATRYSK, SZWEDZKI, KLIKOWOŚĆ, GALAKTOLIPID, LEKTOR, FILIGRAN, MOMENT TEORETYCZNY, DRUGIE DNO, PUL, KASETON, ODPŁYW, KANONIK, SYGNAŁ WYWOŁAWCZY, NIEDOROZWÓJ, EKRANOPLAN, PAPRYKARZ, DRĄŻEK SKRĘTNY, DOM HANDLOWY, RZEKA EPIZODYCZNA, OPOZYCJA, DOKTOREK, LIST PRZEWODNI, KONTROLA DOSTĘPU, SYNAPIZM, DOSTAWA, BASEN, SEKSTANS, NABÓJ ĆWICZEBNY, AKREDYTACJA, LITERA, LAMPA LUTOWNICZA, AKOMPANIAMENT, PRZERYWACZ, SYGNAŁÓWKA, ARABESKA, ŁĄCZNIK PÓŁPRZEWODNIKOWY, CIĘGNO KOTWICZNE, PYSZOTA, CIĄGNIK, TALERZ, NA PIESKA, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWEK SERCA, MONTAŻ, POSTAWA, PROSUMENT, EMAKI, ETYKIETA, KOLCZAKOWATE, PALTO, ESKADRA, MATRYKUŁA, SINGIEL, AFERKA, PAWIMENT, MOKIET, IKONA, ARESZT DOMOWY, BUT NARCIARSKI, SEJSMIKA, SKWAPLIWOŚĆ, ADVOCATUS DIABOLI, FIAKIER, NIEDOŻYWIANIE, PRACA, MATURKA, NIMFA, RZUT, SEKSTURYSTYKA, ROZNOSICIEL, ZOBOWIĄZANIE OFFSETOWE, KOZAK, KISZKA PODGARDLANA, KOPNIAK, TUŁACZ, REMONT KAPITALNY, BIAŁA DIETA, WSPÓLNOTA, ADRES, JAPONKI, NIEMIECKI, EFEKT MAJĄTKOWY, POMOC, ZNAK LICZBY, ŚWIATŁO CZERWONE, KÓZKI, AFRYKANIZACJA, ZWROT WEKTORA, OPINIA, BELA, NIEDOSŁUCH PRZEWODZENIOWY, WIELKOŚĆ, JUJUBA, MONOGAMIA, NIERÓWNOCZESNOŚĆ, PĘK, , AKROBACJA, KOŁO POLARNE, EKSPLANTAT, CZECZOTKA, WYDŁUŻALNIK, CEREMONIAŁ, AUTOCHTONICZNOŚĆ, WYZWISKO, ZATOKA, ALTOSTRATUS, PRZEŁYKANIE, OSMYK, BASEN PORTOWY, CHINE, SKŁAD, BABA-CHŁOP, UKŁAD WIELOKROTNY, PODPIS CYFROWY, GOMÓŁKA, SPRAWNOŚĆ, WIĄZANIE, KASOWNIK, KASZTELAN, PALINGENEZA, KOJEC, ISKIERNIK OCHRONNY, GÓWNOJAD, JĘZYK SZTUCZNY, KONFISKATA, TRYMER, LEJTNANT, SYNDYK, ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZAWODOWA, ANIMIZM, NOS, KAWA, PRESTIŻ, ORBITA POLARNA, PRZEPIS KOŃCOWY, PIEGUSEK, PLIK DŹWIĘKOWY, OSOBA, ROZBÓJNIK MORSKI, PREZESKA, OBSERWATOR, BALET, MENISK, INTERTEKSTUALNOŚĆ POZORNA, ŻYDOWIN, KUZYN, ŚLĄSKI, PUSTELNIA, JĘZYK ANGIELSKI, MOC ZNAMIONOWA, ŻÓŁW NATATOR, REGENERATOR, PIĄTY, JĘZYK URZĘDOWY, BANDANKA, OSZOŁOM, SEPTET, MNIEJSZOŚĆ NARODOWA, CHMURA ŚREDNIA KŁĘBIASTA, WERYFIKACJA, STACJA, OBERWANIE CHMURY, FAKT PRAWNY, FACH, ŁYSAK, DERESZ, SKLEPIENIE ŻAGLASTE, KANWA, BLIŹNIACZOŚĆ, WEKTOR, FUNGICYD, STONÓG MYSZATY, NEUROPATIA, ŻALE, PACHWINA, KEYBOARD, KINDŻAŁ, HEMOSTAZA, ORGANIZM MODELOWY, NALEWAK, POWTÓRZENIE, KONGLOMERACJA, KOMUNIKATOR, KOZAK, ROWER POZIOMY, BUTYL, BRYCZKA, BALECIK, ROZSZCZEP PODNIEBIENIA, FRAZA, ŻYDOSTWO, SZNUR, MARTWIAK, POPRZEDNIK, DULKA, FULAR, ODDZIAŁYWANIE, KRĄG, ZAMSZ, MAKART, HEGEMONICZNOŚĆ, RASOWOŚĆ, ?ŚRODEK PRAWNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.358 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ORGANIZM PRZENOSZĄCY PASOŻYTA LUB DROBNOUSTRÓJ ZAKAŹNY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ORGANIZM PRZENOSZĄCY PASOŻYTA LUB DROBNOUSTRÓJ ZAKAŹNY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WEKTOR organizm przenoszący pasożyta lub drobnoustrój zakaźny (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WEKTOR
organizm przenoszący pasożyta lub drobnoustrój zakaźny (na 6 lit.).

Oprócz ORGANIZM PRZENOSZĄCY PASOŻYTA LUB DROBNOUSTRÓJ ZAKAŹNY sprawdź również:

schronienie zwierzęce, różnego typu konstrukcja, która służy zwłaszcza jako miejsce wylęgu i odchowywania młodych ,
pierwszy skrzypek w zespole kwartetu smyczkowego ,
miasto w Niemczech (Bawaria) na płn. od Norymbergii, przemysł elektrotechniczny (siedziba firmy Siemens) ,
pozioma belka drewniana układana na górnej części muru budynku, stanowiąca oparcie dla dźwigarów dachowych ,
metoda obliczania pól figur geometrycznych oparta na wpisywaniu w daną figurę geometryczną ciągu figur o znanych polach ,
bardzo dużo ,
gatunek grzybów z rodziny maślakowatych (Suillaceae) ,
rodzaj kawy parzonej metodą przelewową za pomocą prostego zaparzacza ,
gdański architekt i rzeźbiarz (1660-1714), wybitny reprezentant baroku ,
inna nazwa czernidłaka kołpakowatego ,
z uczuciem, z ekspresją o piwie ,
środek magnesu, w którym pole magnetyczne się równoważy ,
drewniany instrument perkusyjny; kołatka, korytkowa ,
operator wiertarki ,
koparka wielonaczyniowa, której naczynia podczas pracy poruszają się w płaszczyźnie poprzecznej w stosunku do kierunku jazdy ,
członek CHrześcijańskiego Zboru Świadków Jehowy, głoszący, że jedynym Bogiem jest Jehowa (Jahwe) i wieszczący jego rychłe objęcie władzy nad światem ,
zróżnicowany fenotypowo zespół wad wrodzonych wywołany delecją krótkiego ramienia chromosomu 18 ,
ścieg w postaci oczek zazębiających się po lewej stronie materiału ,
twórczość Moliera, zbiór jego wszystkich komedii ,
pozaukładowa jednostka masy przyjęta do pomiaru wyporności okrętów w traktacie waszyngtońskim ,
była waluta Łotwy ,
miasto w Tanzanii, port nad Oceanem Indyjskim ,
wjazdu lub palenia ,
pani z egipskiej metropolii ,
oficjalny tytuł monarszy niektórych panujących książąt niemieckich, od XV w. tytuł arystokratyczny nadawany wyłącznie książętom austriackim z Domu Habsburgów ,
Myrmica ruginodis - gatunek mrówki z podrodziny wścieklic; gatunek północnopalearktyczny ,
błąd np. w liczeniu ,
jednostka zdawkowa w Chorwacji; 1/100 kuny ,
część psalmu ,
cząstka elementarna pośrednicząca w oddziaływaniach słabych, wymieniana przez elektrony, neutrina i inne cząstki oddziałujące oddziaływaniem słabym podczas zderzeń

Komentarze - ORGANIZM PRZENOSZĄCY PASOŻYTA LUB DROBNOUSTRÓJ ZAKAŹNY. Dodaj komentarz

5-4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast