ŻÓŁCIOWE LUB ODDECHOWE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DROGI to:

żółciowe lub oddechowe (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: DROGI

DROGI to:

o osobie - ktoś bliski i ukochany (na 5 lit.)DROGI to:

kochany, miły sercu mężczyzna (na 5 lit.)DROGI to:

'Polskie ... ', serial (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ŻÓŁCIOWE LUB ODDECHOWE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.276

WAGA, SZAGRYN, PREZENTACJA, DOMENA PUBLICZNA, PELA, MANTELLOWATE, SYSTEMIK, AKCENT, POCHODNIK, WYMAGANIA SYSTEMOWE, FALA, ALGEBRA LINIOWA, GAŁKI, METFORMINA, PRADZIADEK, ROSZPONKA, CIOTCZYSKO, CENZUS MAJĄTKOWY, BILL, SZMATA, PRZYKRYWKA, KAMIKADZE, UKŁAD ODNIESIENIA, OPONA, OBIEG, MÓRG, ESTRAGON, BROSZURA, SYLWETA, SKALA, FESTON, WSPOMAGACZ, DUCHOWY OJCIEC, KAPLICZKA, ATTYKA, BALIA, MEDIALNOŚĆ, LAPARENTOZAUR, OSTATECZNOŚĆ, PARTIA, LOGOFET, HALO, CZYSTKA ETNICZNA, KANONIERKA, KONSOLA STEROWNICZA, HISZPAŃSKIE BUTY, DRAMATURGIA, MONSTRUM, KOMITET, MANDAT, KLUCZ GŁÓWNY, ŻYDOWSKOŚĆ, LATARNIOWIEC, MODA, APARTAMENT, BLOKADA, FORMACJA, ELEKTROWÓZ, BULION, KOALICYJKA, WYWÓZKA, LUSTRO TEKTONICZNE, KOCIOŁ, REKLAMA, WIDŁY, OWAD, ROŚLINA ZIMOZIELONA, PRAWORZĄDNOŚĆ, WĘGLIK SPIEKANY, KOMISUROTOMIA, KUCHNIA GAZOWA, PIĘKNY WIEK, MIEJSCE ZAMIESZKANIA, PIEZOMETR, CZŁON OKREŚLAJĄCY, BATERIA AKUMULATOROWA, LASERUNEK, MATECZNIK, LĘDŹWIE, GWIZDEK, POLIGAMICZNOŚĆ, KLATKA SCHODOWA, ARTYLERIA NADBRZEŻNA, ROMANS, ELITARNOŚĆ, DODATEK AKTYWIZACYJNY, EPISKOPAT, ZAPRZĄG, UŁAMEK NIEWŁAŚCIWY, WITRYNA, SIŁA WYŻSZA, LEGENDA, PRZEWRÓT, STRATA, UKŁAD, RUCHY DIKTYOGENICZNE, DEPRESJA ŚRÓDZIEMNOMORSKA, SEGMENTACJA, ŚCIĘCIE, MEDYCYNA ALTERNATYWNA, OBRAZ OPTYCZNY, WSPÓŁCZYNNIK ZAŁAMANIA, KARMELEK, ROZSZCZEPIENIE WARGI, ZASTÓJ, PODOBIZNA, PAPIER ŚWIATŁOCZUŁY, PRAWOMOCNOŚĆ, MOWA NIEZALEŻNA, KIERUNEK ŁĄCZNOŚCI, EDYKUŁA, KAWAŁEK, KOŁO, SMALCZYK, DROBNICA, CHOCHOŁEK, TORT, GLOSA, SUKCESIK, PRZEMYTNICTWO, KAZALNICA, NIESPAW, SSAK WYMARŁY, KUM, PROSEKTORIUM, KARZEŁEK, KŁOBUK, FORMA, KONFISKATA, DYSKONTO, DZIELNICA HISTORYCZNA, PROPAROKSYTON, BENCHMARK, PRZEMYSŁÓWKA, SPAMIK, RACJONALNA IGNORANCJA, BOGACTWO, WYCIĄG, ZESPÓŁ NADPOBUDLIWOŚCI PSYCHORUCHOWEJ Z DEFICYTEM UWAGI, ZDANIE, WYWIAD, RYNEK NIEDOSKONAŁY, TRANSPORTOWIEC, RISOTTO, PŁAT, KUTIKULA, ODTWÓRCA, KOMA, DRENAŻ LIMFATYCZNY, LITEWSKI, KORD, TEŚCIK, RODZINA KATYŃSKA, SĄD PIERWSZEJ INSTANCJI, GALON, DZIEDZICZNOŚĆ, ATAWIZM, KASA, POWIEŚĆ FANTASTYCZNONAUKOWA, NACISK, CIASTO, KARZEŁ, HLAK, STÓJKA, BIEG PRZEŁAJOWY, BERNARD, S/Y, KOMPLIKACJA, JEDWAB OCTANOWY, PŁOTEK, BIBLIOTEKA, DRUGI, CIASNOŚĆ, PERSYFLAŻ, LEK PRZECIWNOWOTWOROWY, MAŁŻEŃSTWO MORGANATYCZNE, KARABIN PLAZMOWY, MODULACJA SKROŚNA, BECZKA PROCHU, PRĄTNIKOWCOWE, POKRZYWDZONA, BUŃCZUK, CZEK IMIENNY, PROGRAM, GLIF, APATIA, ZBRODNIA, KAMIEŃ WĘGIELNY, CUKIER, ABSOLUTYZACJA, BRATEK, WARTA, STAJE, FANTOM, REAKCJA PODSTAWIANIA, SEMAFOR KSZTAŁTOWY, FRONT STACJONARNY, SKAŁA ORGANOGENICZNA, SIŁA, OPINIOTWÓRCA, MLEKO W PROSZKU, SŁODKA BUŁKA, PORNO, TENIS STOŁOWY, SITKO, REPREZENTACJA, PROTETYKA STOMATOLOGICZNA, KLAPAK, LICHWIARSTWO, PICOWNIK, KUBRAK, HELLEŃSKOŚĆ, KARTUSZ HERBOWY, ROTMISTRZ, WIELOKROTNOŚĆ, KLASA, BORYS, GŁUPEK, DEWELOPER, MYJKA, CIOTECZNY DZIADEK, HASHTAG, STEWA, BITWA, PORZĄDEK SPOŁECZNY, FIGURA, ASESOR, KONFIGURACJA, LINIA LOTNICZA, SZYBKOŚĆ, GRÓDŹ, KORTYNA, BBS, ZAŚLEPIENIE, FILOLOGIA GERMAŃSKA, LUKA STRATYGRAFICZNA, WYKUSZ, PODKASTING, GŁOSOWANIE TAKTYCZNE, CIASTO MAKARONIKOWE, POWŚCIĄGLIWOŚĆ, RELIKWIE, MASZYNKA, OFIARA, ŻABA LEOPARDOWA, WYPEŁNIENIE, KIEŁŻ, ZASIŁEK OKRESOWY, SŁONINA, SERENADA, AGAMA, PROTEZA, KOLORYMETRIA, TROL, ZWINNOŚĆ, DYSZKANCIK, KABINA, FITONCYD, SOK, POJEDYNKA, DOMINACJA, JEZIORO PRZEPŁYWOWE, KRYTYCZNOŚĆ, TRUP, ETOLA, PRZĘSŁO, PŁOMYK, MIKROSTRUKTURA, STROBILANT, CZARODZIEJKA, TRYBUNAŁ, SZALONA GŁOWA, SMREKUN, KWASZONKA, URCEUS, POMOC DROGOWA, ODCHYŁ, ZJAWISKO SEEBECKA, FRAGMENTARYZACJA, RESET, JACHT, JEZIORO ZAPADLISKOWE, KUPNO, SAMOOKALECZENIE, PULPIT, KAUKAZ, HACZYKOWIEC BŁYSZCZĄCY, KOSZ, TERYNA, BŁAZENEK, OTWOREK, JASTRZĘBIE OKO, SUBSTANCJA ZAPACHOWA, ZAŁATWIANIE, KIWI, DEPUTAT WĘGLOWY, POMYŁKA FREUDOWSKA, WRODZONY BRAK JELITA GRUBEGO, SPUST, ?CHŁODNIK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.276 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ŻÓŁCIOWE LUB ODDECHOWE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ŻÓŁCIOWE LUB ODDECHOWE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DROGI żółciowe lub oddechowe (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DROGI
żółciowe lub oddechowe (na 5 lit.).

Oprócz ŻÓŁCIOWE LUB ODDECHOWE sprawdź również:

sieć służąca do połowu węgorzy ,
rodzaj lampy wyładowczej wykonanej ze szkła kwarcowego, w której źródło promieniowania nadfioletowego powstaje poprzez wzbudzenie par rtęci bądź gazów szlachetnych pod wpływem pola elektrycznego ,
wydarzenie, czynność, zajęcie, akcja, działanie, które wykonuje się w grupie; bardzo często mówi się tak na grupowe polowanie albo grupową wycieczkę ,
ozdobna roślina z rodziny złożonych ,
dowód, w którym prawdziwość tezy dowodzi się bezpośrednio poprzez dedukcję - z założeń twierdzenia i aksjomatów teorii ,
izolacja od innych ,
młynek do odpadków, młynek do odpadów, rozdrabniacz, młynek odpadków organicznych, rozdrabniacz do odpadów, młynek do zlewozmywaka - urządzenie elektryczne montowane zazwyczaj pod zlewozmywakiem kuchennym; służy do rozdrabniania kuchennych odpadków organicznych, które następnie wraz z wodą dostają się do systemu kanalizacji ,
opozycja planet ,
ogólne ujęcie jakiegoś tematu (problemu, zagadnienia) w formie artykułu, pracy naukowej bądź innej wypowiedzi ,
świadectwo z czerwonym paskiem ,
wariant nazwy geograficznej ,
znany lek na zgagę ,
przyprawa do ciast i trunków ,
YANIAN ,
LOTOKOT - KAGUAN ,
pagi, Simias concolor - gatunek ssaka z rodziny makakowatych, przystosowany do wspinaczki dzięki długim ramionom; gatunek endemiczny - występuje jedynie na Wyspach Mantawai, gdzie jest znany jako Simakobou na wyspie Siberut i jako Simasepsep na południowych wysepkach - w Sipura, North Pagai i South Pagai ,
Opisthoprora euryptera - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gwałtowne działanie sił zewnętrznych na dane ciało lub siły bezwładnościowe powstające wskutek przyspieszenia masy ciała ,
mieszkaniec Teb ,
Thalassarche carteri - gatunek ptaka z rodziny albatrosów (Diomedeidae) ,
karta płatnicza, w której podobnie jak przy karcie kredytowej bank udziela nam limitu wydatków ,
macierz kwadratowa, której wyrazy położone symetrycznie względem głównej przekątnej są przeciwnych znaków ,
Bryum capillare - gatunek mchu z rodziny prątnikowatych; mech o wysokości do 3 cm, liście wilgotne odstają, liście suche są skręcone spiralnie, na szczycie zwężone we włosowaty kończyk, mech ten rośnie na martwych drzewach, korze, skałach, murach ,
Lichmera limbata - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) obejmujący gatunki występujące na Małych Wyspach Sundajskich, Molukach, Nowej Gwinei, Vanuatu, Nowej Kaledonii i w Australii ,
pojemność baku ,
niskotopliwy stop trzech metali: cyny (90-98%), antymonu (0,5-8%) i miedzi (0,25-2,5%) ,
średniowieczny żaglowiosłowiec o jednym maszcie ,
kieł lub siekacz ,
Stephen - (1871-1900), pisarz amerykański, naturalista; „Szkarłatne godło odwagi”, „Szalupa” - powieści o bezsensie wojny ,
najwyższa karta w taroku

Komentarze - ŻÓŁCIOWE LUB ODDECHOWE. Dodaj komentarz

6+4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast