COŚ LUB KTOŚ OZNACZONE NUMEREM 60 - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SZEŚĆDZIESIĄTKA to:

coś lub ktoś oznaczone numerem 60 (na 15 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: SZEŚĆDZIESIĄTKA

SZEŚĆDZIESIĄTKA to:

liczba 60, numer 60 (na 15 lit.)SZEŚĆDZIESIĄTKA to:

całość, która składa się z sześćdziesięciu elementów (na 15 lit.)SZEŚĆDZIESIĄTKA to:

wiek, 60 lat; także uroczystość, podczas której świętuje się sześćdziesięciolecie (na 15 lit.)SZEŚĆDZIESIĄTKA to:

prędkość 60 kilometrów na godzinę (na 15 lit.)SZEŚĆDZIESIĄTKA to:

coś, co zawiera 60% czegoś lub ma 60 jednostek mocy (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "COŚ LUB KTOŚ OZNACZONE NUMEREM 60". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.487

MONTOWNIA, RADIO, SKRYBA, MACKI, INTERWAŁ, NIEWSPÓŁMIERNOŚĆ, EKSPOZYCJE KREDYTOWE, AMARANT, MISTRZ, BAKTERIA, RZADKOŚĆ, POST, AKOMPANIAMENT, GRATIS, NALEŻNOŚĆ LICENCYJNA, PODOKARP, PROJEKCYJNOŚĆ, ESPRINGOLA, MROK, GRODZA, PRZYNALEŻNOŚĆ, SAKWA, KRYPTOREKLAMA, BUŃCZUK, KORZYŚĆ KOMPARATYWNA, CUDACTWO, ORZECHÓWKA, ARCHAISTA, DYSKIETKA INSTALACYJNA, WYPRAWIACZ, KOTLET, PRÓBA GENERALNA, PONCYRIA TRÓJLISTKOWA, EUROSCEPTYCYZM, ZGORZELIZNA, KONEW, TEKA, CZOŁO, CZASOWNIK DITRANZYTYWNY, BRYZOL, SYSTEM WCZESNEGO OSTRZEGANIA, ADOPCJA, WELON, NIEMIEC, GŁOWICA KONWENCJONALNA, WERSET, NIERÓWNOŚĆ SPOŁECZNA, DRUCIARZ, SOLIDARNOŚĆ, CIEPLARKA, TARCZA, OBOWIĄZEK POGRZEBOWY, WYCHODŹTWO, APSYDA, ŁOBODA, MAKINTOSZ, MANIOK, MINERAŁ, MAŁŻEŃSTWO MORGANATYCZNE, ŻÓŁW TORFOWISKOWY, KOMBATANT, DZIKA KARTA, LAPARENTOZAUR, STRAŻ, ZAPRZĄG, OPERACJA LOGICZNA, BLASZKA, SEKSUOLOGIA, LITERATKA, KURATORSTWO, DUM-DUM, MADAPOLAM, WNĘTER, WYBREDNIŚ, SPACJA, RICHELIEU, PIEPRZYK, PRĄTNIK ALPEJSKI, KOŁOWANIE, ROŚLINA TRUJĄCA, ŚCISŁOŚĆ, KASA, KUTYKULA, POJAZD KOLEJOWY, ZIÓŁKO, WYŻERACZ, ABIOGENEZA, JARMULKA, ALGORYTM SYMETRYCZNY, DONIESIENIE, LIFTING, SZCZODROBLIWOŚĆ, OPONA PNEUMATYCZNA, CZEREŚNIA, PRZEZORNOŚĆ, RASA, UNIWERSYTECKOŚĆ, SAMICA, WRODZONY BRAK JELITA GRUBEGO, SŁONIOWATE, KLUCZ, TERMOLUMINESCENCJA, SKAŁA ORGANOGENICZNA, KONSENSUALNOŚĆ, ZAKOP, DURNOWATOŚĆ, POWINOWACTWO, BASEN, RZEMIOSŁO, ODCISK PALCA, COASTER, METODA KARTOGRAMU, CYKL FIGURALNY, OKRĘT-BAZA, GRADACJA, CZART, GROTESKA, BUŃCZUK, MUZYKA, CEP, KOLEŻEŃSKOŚĆ, NIEDOŁĘŻNOŚĆ, PRZEZORNOŚĆ, BIS, KOCIOŁ PŁOMIENICOWY, TYMOTKA, GRACZ, DYSPENSA, KONIEC, WIZJA, POPYCHADŁO, DWUNASTKA, RÓŻA, MAKATA, ROZGAŁĘŹNIK, LAMPROFIR, EKSTREMISTYCZNOŚĆ, NACJA, RESET, PAS, NEOPOGANIZM, ALIDADA, PROTETYKA, ZAPORA, MUSZKA, LOT, OCZKO W GŁOWIE, NUKLEOZYD, JARZĘBINA, ODMOWA, KOMIK, CHOROBA GENETYCZNA, FOTOALBUM, KLUSKA, KOLEŻANKA PO FACHU, TEST CIS-TRANS, TURBINA GAZOWA, NESTOR, KRAWĘDŹ, INDEKSACJA, PRZERAŹLIWOŚĆ, ODCIĄG, SZYSZKA, POWIEŚĆ FANTASTYCZNO-NAUKOWA, ROBUSTA, KASA, ŁATWIZNA, ORSZADA, MOLESKIN, NIEDOPUSZCZENIE, TORT, BUDOWA, SPÓŁGŁOSKA DRŻĄCA, TŁUMACZ, ŁUPEK ILASTY, APOGEUM, PRZEDMIOT ORTOPEDYCZNY, STAN DEPRESYJNY, TARAS WIDOKOWY, STALLE, RENOMA, WISZOR, WIRTUOZERSTWO, SKARYFIKACJA, FASETKA, GWIAZDA NOWA, LINIA PRZEMIANY, PODMIOT GRAMATYCZNY, KLINIKA ODWYKOWA, NACISKANIE, ZATRUCIE, WYDZIELINA ORGANIZMU, ANTYIMPERIALISTA, SMAK, SCENOPISARSTWO, SONG, SCENKA, NAROST, CZOPEK, HERMA, SKUTECZNOŚĆ, ŁEPAK, USZYSKO, EKSPRES, TRZĘSIDŁA, DUMPING, ZWINNOŚĆ, PRZENOSKA, GEOFAGIA, KARA ŁĄCZNA, SŁUŻBA, ANTYDOGMATYZM, HALBA, ARTERIA, ZNACZENIE, SCIENCE FICTION, WIELKOMIEJSKOŚĆ, RUSKOŚĆ, PUDER, NIEKOMERCYJNOŚĆ, PULPET, POTWIERDZENIE, WALENCJA, HEGEMON, SZTYCH, MIESZANINA PIORUNUJĄCA, LISEK, PRZETYKANIE, CHYTRY LIS, OBŁĄKANY, STYMULATOR, DESER, JUBILER, OGNIE, KATECHISTA, ZAKOŃCZENIE, KREM, ŁUK TRIUMFALNY, NOK, EKIPA, OŚCIEŻNICA, RESPONSYWNOŚĆ, CZAS ZIMOWY, NIEBIOSA, PROGRAMOWANIE ZERO-JEDYNKOWE, PIECZONKA, SZKLANKA, DWUDZIESTY ÓSMY, PRZEKŁADNIA, GALAKTOLIPID, SAKPALTO, FILM OBYCZAJOWY, KONKURENCJA, BARWNIK, MOSTEK, KELT, ŁAŹNIA, MUCHA MOKRA, RELACJA, LOT KOSZĄCY, TYTUŁ PRASOWY, BIAKS, POMPA INFUZYJNA, MAKROKIERUNEK, PIKIETA, OLEJ LNIANY, KLAUZULA WALORYZACYJNA, ŁĄCZNIK ZESPOŁOWY, CEL, GRYS, CUDA NA KIJU, SZYB, DRAMATOPISARSTWO, ESCALIVADA, WYRAŻENIE, STORYTELLING, PROSTOLINIJNOŚĆ, FRYWOLITKA, WĘZEŁ DROGOWY, PALETA, MIEJSCE ZATRUDNIENIA, CZASZA, KATEDRA, OKA, ROGAINING, SELEKTYWNY MODULATOR RECEPTORA ESTROGENOWEGO, BUDZICIEL, KULEBIAK, POMÓR, REPRESOR, PRZYBYTEK, PTASZYNA, OMAM, ARMIA, WYRZUT, DOBRO INWESTYCYJNE, WĘGLOWODORY ŁAŃCUCHOWE, ZAZDROSTKA, ZAPRZĘG, ?BABULA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.487 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

COŚ LUB KTOŚ OZNACZONE NUMEREM 60 się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: COŚ LUB KTOŚ OZNACZONE NUMEREM 60
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SZEŚĆDZIESIĄTKA coś lub ktoś oznaczone numerem 60 (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SZEŚĆDZIESIĄTKA
coś lub ktoś oznaczone numerem 60 (na 15 lit.).

Oprócz COŚ LUB KTOŚ OZNACZONE NUMEREM 60 sprawdź również:

sieć służąca do połowu węgorzy ,
rodzaj lampy wyładowczej wykonanej ze szkła kwarcowego, w której źródło promieniowania nadfioletowego powstaje poprzez wzbudzenie par rtęci bądź gazów szlachetnych pod wpływem pola elektrycznego ,
wydarzenie, czynność, zajęcie, akcja, działanie, które wykonuje się w grupie; bardzo często mówi się tak na grupowe polowanie albo grupową wycieczkę ,
ozdobna roślina z rodziny złożonych ,
dowód, w którym prawdziwość tezy dowodzi się bezpośrednio poprzez dedukcję - z założeń twierdzenia i aksjomatów teorii ,
izolacja od innych ,
młynek do odpadków, młynek do odpadów, rozdrabniacz, młynek odpadków organicznych, rozdrabniacz do odpadów, młynek do zlewozmywaka - urządzenie elektryczne montowane zazwyczaj pod zlewozmywakiem kuchennym; służy do rozdrabniania kuchennych odpadków organicznych, które następnie wraz z wodą dostają się do systemu kanalizacji ,
opozycja planet ,
ogólne ujęcie jakiegoś tematu (problemu, zagadnienia) w formie artykułu, pracy naukowej bądź innej wypowiedzi ,
świadectwo z czerwonym paskiem ,
wariant nazwy geograficznej ,
znany lek na zgagę ,
przyprawa do ciast i trunków ,
YANIAN ,
LOTOKOT - KAGUAN ,
pagi, Simias concolor - gatunek ssaka z rodziny makakowatych, przystosowany do wspinaczki dzięki długim ramionom; gatunek endemiczny - występuje jedynie na Wyspach Mantawai, gdzie jest znany jako Simakobou na wyspie Siberut i jako Simasepsep na południowych wysepkach - w Sipura, North Pagai i South Pagai ,
Opisthoprora euryptera - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gwałtowne działanie sił zewnętrznych na dane ciało lub siły bezwładnościowe powstające wskutek przyspieszenia masy ciała ,
mieszkaniec Teb ,
Thalassarche carteri - gatunek ptaka z rodziny albatrosów (Diomedeidae) ,
karta płatnicza, w której podobnie jak przy karcie kredytowej bank udziela nam limitu wydatków ,
macierz kwadratowa, której wyrazy położone symetrycznie względem głównej przekątnej są przeciwnych znaków ,
Bryum capillare - gatunek mchu z rodziny prątnikowatych; mech o wysokości do 3 cm, liście wilgotne odstają, liście suche są skręcone spiralnie, na szczycie zwężone we włosowaty kończyk, mech ten rośnie na martwych drzewach, korze, skałach, murach ,
Lichmera limbata - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) obejmujący gatunki występujące na Małych Wyspach Sundajskich, Molukach, Nowej Gwinei, Vanuatu, Nowej Kaledonii i w Australii ,
pojemność baku ,
niskotopliwy stop trzech metali: cyny (90-98%), antymonu (0,5-8%) i miedzi (0,25-2,5%) ,
średniowieczny żaglowiosłowiec o jednym maszcie ,
kieł lub siekacz ,
Stephen - (1871-1900), pisarz amerykański, naturalista; „Szkarłatne godło odwagi”, „Szalupa” - powieści o bezsensie wojny ,
najwyższa karta w taroku

Komentarze - COŚ LUB KTOŚ OZNACZONE NUMEREM 60. Dodaj komentarz

5×4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast