POTRAWA (NAJCZĘŚCIEJ SŁODKA) SPOŻYWANA ZAZWYCZAJ NA ZAKOŃCZENIE POSIŁKU GŁÓWNEGO LUB NA PODWIECZOREK CZY DRUGIE ŚNIADANIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DESEREK to:

potrawa (najczęściej słodka) spożywana zazwyczaj na zakończenie posiłku głównego lub na podwieczorek czy drugie śniadanie (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: DESEREK

DESEREK to:

coś, co stanowi pozytywnie nacechowane zwieńczenie jakiegoś działania (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "POTRAWA (NAJCZĘŚCIEJ SŁODKA) SPOŻYWANA ZAZWYCZAJ NA ZAKOŃCZENIE POSIŁKU GŁÓWNEGO LUB NA PODWIECZOREK CZY DRUGIE ŚNIADANIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.507

ANGIELCZYK, PAUTSCH, GUZ NEUROENDOKRYNNY PRZEWODU POKARMOWEGO, LISTA PROSKRYPCYJNA, MISTERIUM PASYJNE, RYLEC, PŁYWAK, WODZIK, WĘGLÓWKA, OBWÓD REZONANSOWY, CIĘGNO NAPĘDOWE, MINI-ALBUM, EKRAN, MASZYNKA, CZARNA KARTKA, ORBITA, BEZODPŁYWOWOŚĆ, SOWIECKOŚĆ, DZIEDZICZENIE, MIKSTURA, PLAŻA, WYJAZD, FIGURA, TELEFON, DZIESIĘCIOGROSZÓWKA, TRANSMITER, HIN, DOCHTÓR, GRA HAZARDOWA, PIERŚCIEŃ MIKUSIŃSKIEGO, DOROBEK, MOLESKIN, KABINA, DŁUGOŚĆ EKLIPTYCZNA, DOŻYWOCIE, SZPIC, BOSS, TARTINKA, DYWERGENCJA, DŹWIGNIA, EFEKT, WOAL, MIKROSKOP OPTYCZNY, MOTORÓWKA, MATKA CHRZESTNA, AŁUN, KALIKO, FURGON, GRANAT, SMOCZEK, POWIEŚĆ SCIENCE-FICTION, DOMENA MAGNETYCZNA, TEMAT, WRÓBEL POLNY, DUPEK ŻOŁĘDNY, SÓL, GAWROSZ, OKULIZACJA, ROŻEK BASETOWY, JUDASZOWSKIE SREBRNIKI, PIWONIA, BIJAKOWY ŚCINACZ ZIELONEK, DZIEKANAT, FLOTA, STYL ARCHITEKTONICZNY, BANIA, NORZYCA, POCZEKALNIA, BALOT, INCYDENT MÓZGOWO-NACZYNIOWY, KOŃ GORĄCOKRWISTY, POBRATYMSTWO, DZIEWIĄTY, WSZECHSIŁA, SZCZELINA BRZEŻNA, OKUCIE, QUADCOPTER, KOGUT, NADZÓR EPIDEMIOLOGICZNY, KWARTAŁ, OCHRONA INDYWIDUALNA, PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA, SZTUCZNE SERCE, SIAD, FUTRÓWKA, KAZAMATA, KOŃCÓWKA, DYRYGENTURA, OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA PODSTAWOWA, HALE, WĘGIERSKI, BERLACZ, DZIEWIĄTKA, NIECKA BASENOWA, PODKARMIACZKA, KORYTO RZEKI, TERMOLUMINESCENCJA, OSOBA TRZECIA, WSPARCIE, SZABER, KRATA, NIEWIERNOŚĆ, CASTING, KOŁTRYNA, ŻALE, ŻOŁĄDKÓWKA, NEKROMANCJA, CIASNOŚĆ, PIĘĆDZIESIĘCIOGROSZÓWKA, FUNDAMENT, TRINIA, KIEŁ, SUCHOWIEJ, MROŻONKA, MÓWNICA, CIEMNOŚĆ, SAKLA, WIELOPOSTACIOWOŚĆ, ANGAŻANT, GODNOŚĆ, GRANAT, DRĄŻEK, MONOPOL, ZOBOWIĄZANIE OFFSETOWE, ZWIĄZEK FRAZEOLOGICZNY, ECHOLOKACJA, KOMBINATORYKA, KWASEK, AZOTAN, SWORZEŃ, GORĄCZKA, EMPIRYZM, PRZESTRZEŃ FUNKCYJNA, STAROŚĆ, WARUNEK, RYFT, PODIUM, HALOGENEK, GUMIDRAGAN, DOROSŁOŚĆ, SZKRAB, PANTEON, KOBIERZEC, DUBELTÓWKA, ROZLEGŁOŚĆ, BABA JAGA, TURANIEC, NIEŁUPKA, WYNAGRODZENIE BEZOSOBOWE, KULEBIAK, PION, PAUZA, KORD, KORKOCIĄG, AUTSAJDER, ŚCIANA, WYBLINKA, TRANSPORTER, DEZAKTYWACJA, ŻŁÓB, DOMICYL, APEL, ANTENA YAGI-UDA, DŹWIGNIA FINANSOWA, BAT, BIAŁA SZKOŁA, APOLOGIA, PRZEKIEROWANIE, HEMOSTAZA, VIBRATO, CARL, KOMPOTIERA, RELACJA DWUCZŁONOWA, LAND, SINOLOGIA, PRZYJEZDNA, INGUSZKA, DODATEK MOTYWACYJNY, RUBELLIT, HAMULEC, TRAMWAJ, TONAŻ, SUSZARKA, KONWENANSE, POLARNA CZAPA LODOWA, WYPAD, SAJGONKA, TABUIZACJA, KONWOLUCJA, FILTR POLARYZACYJNY, TĘPICIEL, LICZBA POJEDYNCZA, SOK, REGENERACJA, WAGA, FRAZA, PARAKAPPACYZM, POŚWIĘCENIE, OBRAMIENIE, ŚCIEŻKA, MNICH, MACHANIE RĘKĄ, SALTIMBOCCA, WELWET, REWOKACJA, WARTOŚĆ OPAŁOWA, KONDOMINIUM, LICZEBNIK ZBIOROWY, DIETA ASPIRYNOWA, ICHTIOFAUNA, BEATA, SÓL, DRĄG, WYMAGANIA SYSTEMOWE, ŚWIECA, JĘZYK LODOWCOWY, ELASTIK, BŁĄD SYSTEMATYCZNY, SKŁAD PODATKOWY, NACISK, TABULA RASA, TEOLOGIA NEGATYWNA, SIOSTRZYCZKA, PRZEKSZTAŁCENIE WŁASNOŚCIOWE, KOHORTA, GWIAZDKA, SZPAGIETKA BAHAMSKA, SARNA, LOBELIOWE, GAŁKA, KOSÓWKA, PRZĘSŁO, GORĄCA KREW, WODOROSIARCZEK, NIEŻYWOŚĆ, DIABEŁEK, TWIERDZENIE GÖDLA, PATRON, PRZESZCZEP ALOGENICZNY, ALTOCUMULUS, MIĘSO, BOMBIARZ, POKRYCIE, OCHWEŚNIK, GLORIA, ŚRODEK ZAPOBIEGAWCZY, TRANSPORTOWIEC, CIĄŻA JAJOWODOWA, ODWRÓT, ZEŚWIECCZENIE, OSTATNI SAKRAMENT, STRĄGA, POSTAĆ, KLASTER, RÓW PRZECIWPANCERNY, CZYSTKA ETNICZNA, PRZEWRÓSŁO, KASZTELANIA, ŚWIĘTOKRADCZYNI, PERYSKOP ODWRACALNY, TRANSLOKACJA, BANNER, PODSADKA, LIBRA, PREFORMACJA, PROTEZA DENTYSTYCZNA, PRESTIŻ, WODNIAK, POLIMER FLUOROWY, NARKOTYK MIĘKKI, SATELITA SZPIEGOWSKI, BARIERA TECHNICZNA, GWIAZDKA, ROBOTY BUDOWLANE, NAGIEL, TRANSFLUENCJA LODOWCA, KONTUR, KONSOLA, KOSZULKA, KONSYGNATARIUSZ, BALISTYKA ZEWNĘTRZNA, ALIENACJA, BRZYDKIE KACZĄTKO, AQUAFABA, MARMUR, CIĄŻA, KONWENT, DOPŁATA PRZEDMIOTOWA, TABLICZKA ZNAMIONOWA, OWOC SZUPINKOWY, GAJNICZEK KRÓTKODZIÓBKOWY, INSTYTUT, KONTROLER, STARTUP, TYFTYK, OWRZODZENIE, POWTÓRZENIE, BARANECZEK, OGIEŃ, ?TYGIELEK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.507 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

POTRAWA (NAJCZĘŚCIEJ SŁODKA) SPOŻYWANA ZAZWYCZAJ NA ZAKOŃCZENIE POSIŁKU GŁÓWNEGO LUB NA PODWIECZOREK CZY DRUGIE ŚNIADANIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: POTRAWA (NAJCZĘŚCIEJ SŁODKA) SPOŻYWANA ZAZWYCZAJ NA ZAKOŃCZENIE POSIŁKU GŁÓWNEGO LUB NA PODWIECZOREK CZY DRUGIE ŚNIADANIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DESEREK potrawa (najczęściej słodka) spożywana zazwyczaj na zakończenie posiłku głównego lub na podwieczorek czy drugie śniadanie (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DESEREK
potrawa (najczęściej słodka) spożywana zazwyczaj na zakończenie posiłku głównego lub na podwieczorek czy drugie śniadanie (na 7 lit.).

Oprócz POTRAWA (NAJCZĘŚCIEJ SŁODKA) SPOŻYWANA ZAZWYCZAJ NA ZAKOŃCZENIE POSIŁKU GŁÓWNEGO LUB NA PODWIECZOREK CZY DRUGIE ŚNIADANIE sprawdź również:

organizm występujący na różnych kontynentach, w różnych strefach klimatycznych i ekologicznych ,
napój alkoholowy ,
wada stali, wewnętrzne pęknięcia materiału w postaci jasnych plam podobnych do płatków śnieżnych ,
miasto w USA (Rhode Island) nad Oceanem Atlantykim ,
częściowo lub całkowicie wymyślona i fałszywa historia na temat kogoś lub czegoś, często bardzo ubarwiona ,
partnerska współpraca, której celem jest wspieranie instytucji publicznych oraz nowoczesnej administracji w państwach objętych programami finansowanymi przez Komisję Europejską poprzez wymianę doświadczeń związanych z implementacją prawa UE ,
Hygrohypnum - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
tam noga najgrubsza ,
soczysty owoc (pestkowiec) drzewa lub krzewu o tej samej nazwie ,
ulwa sałatowa, sałata morska, Ulva lactuca - gatunek roślin z gromady zielenic (Chlorophyta) ,
... Moore, grał 'Świętego' ,
Orthotrichum affine - gatunek mchu należący do rzędu szurpkowców; występuje w Europie (oprócz części najbardziej północnej), na Kaukazie, w górach Ałtaj, na Syberii, w północnej części Afryki oraz w Ameryce Północnej; rośnie na pniach drzew liściastych i szpilkowych, rzadko na skałach ,
jeśli zwierzęce, to cynadry ,
rosyjskie imię lub rzeka ,
samolot pasażerski lub transportowy o typowej szerokości kadłuba wynoszącej od 3 do 4 metrów ,
potocznie o kłamstwie albo oszustwie, szczególnie takim, które jest wyjątkowo cwane i sprytne ,
geograf (1871-1954); twórca nowoczesnej kartografii polskiej ,
podłużna i cienka, przypominająca do tego końcówkę korkociągu, bakteria Gram-ujemna ,
szkarłupień o spłaszczonym ciele w kształcie gwiazdy, występujący w wielu gatunkach, żyjący na dnie mórz i oceanów ,
stalowa część do wkrętarki, która umożliwia obróbkę różnych materiałów, szczególnie sfazowanie otworów, aby pasowały do wkrętów ,
grupa komputerów zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem (np. robakiem) pozostającym w ukryciu przed użytkownikiem i pozwalającym jego twórcy na sprawowanie zdalnej kontroli nad wszystkimi komputerami w ramach botnetu ,
górnik - robotnik pracujący w kopalni ,
pojazd papieża przeznaczonych na krótkie trasy, ze specjalnym miejscem dla papieża, z którego jest on widoczny ,
CANOE; eskimoska łódź o szkielecie z fiszbinu obszyta skórami foki; także łódź indiańska ,
w systemie modalnym piąty dźwięk skali podstawowej lub czwarty pochodnej ,
owoc (jagoda) miechunki jadalnej ,
rodzaj półtwardego żółtego sera, który w przekroju jest okrągły, jest produkowany w formie podłużnych walców ,
miasto w Walii w pobliżu Cardiff; ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
pozostałość, znak po czymś ,
możliwość komunikowania się - przemieszczania z miejca na miejsce

Komentarze - POTRAWA (NAJCZĘŚCIEJ SŁODKA) SPOŻYWANA ZAZWYCZAJ NA ZAKOŃCZENIE POSIŁKU GŁÓWNEGO LUB NA PODWIECZOREK CZY DRUGIE ŚNIADANIE. Dodaj komentarz

1×4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast