Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: SPÓŁGŁOSKA PRZEDNIOJĘZYKOWO-ZĘBOWA SZCZELINOWA LUB ZWARTO-SZCZELINOWA WYMAWIANE Z WĄSKĄ SZCZELINĄ

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SPÓŁGŁOSKA SYCZĄCA to:

spółgłoska przedniojęzykowo-zębowa szczelinowa lub zwarto-szczelinowa wymawiane z wąską szczeliną (na 17 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SPÓŁGŁOSKA PRZEDNIOJĘZYKOWO-ZĘBOWA SZCZELINOWA LUB ZWARTO-SZCZELINOWA WYMAWIANE Z WĄSKĄ SZCZELINĄ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 11.601

PANOCZEK, SZWEDZKI, URZĄDZENIE RADIOWE, POWÓD, UKŁAD PLANETARNY, TŁUSZCZ, IDEAŁ PIERWSZY, SÓL ORGANICZNA, ZŁOTA KLATKA, SKRYBA, PARKIET, CZĘBOREK, KONKURENCJA, CZERPNIA POWIETRZA, NADZÓR EPIDEMIOLOGICZNY, RĘKAWICZNIK, PODMIOT GRAMATYCZNY, ZANIECZYSZCZENIE, PRZEGLĄDACZ, SZPRING, FROTKA, KRAB, PLAKAT, MATERIAŁ OPATRUNKOWY, MAKAK, NARZĄD KRYTYCZNY, BOM, DYSTYCH, MIENIE, ROLETKA, KORONA, WAPNIAK, ANALIZA WARIANCJI, WĄTEK, SZAMANKO, SIŁA, ANTYSOWIETYZM, ZAPITKA, WYNAGRODZENIE, NACISK, INGUSZ, ZGŁOSZENIE PATENTOWE, PRZENOŚNIK TAŚMOWY, PERYKARP, BOCZEK, JEHOLOPTER, TENDER, OBJAW ZASŁONOWY, ARGENTYŃSKOŚĆ, POLIKRYSZTAŁ, POZYCJA RYGLOWA, PIEC GRZEWCZY, SEKCJA RYTMICZNA, TONACJA, SALADA, APORT, CIAŁO, PIĘĆDZIESIĘCIOZŁOTÓWKA, SEKSUOLOGIA, LORDOSTWO, WARIACJA, DROŻDŻE, TERAPEUTA ZAJĘCIOWY, DWUDZIESTY SZÓSTY, KONTAKT, LEKTURA, PAWĘŻ, DIAGNOZA, ROŚLINA ZADARNIAJĄCA, INTRUZJA, PEJORATYW, PLECIONKA, BITLES, KOLOR LUKOWY, PSAMMOFITY, DOSTĘP, BIG BAND, LAMPAS, OPASKA, TYGIELEK, PRZEWŁOKA, SIEROTA ZUPEŁNY, KARBIDEK, PUŁAP, PRZEDSIĘBIORSTWO, NABRZEŻE, SŁODZIAK, DIAGRAM FAZOWY, PAJAC, CZAS GRAMATYCZNY, NIEPRZYSTĘPNOŚĆ, MŁODZI, ŁUSKA, MARENGO, PIANOGUMA, ZATOPIONA DEPRESJA, FUCHA, HULAJDUSZA, ZNAK PISARSKI, ROZMIAR, KANAŁ, INKUBATOR TECHNOLOGICZNY, SMOCZEK, INFUZJA, PRZEWRÓT, BEŁT, STREFA HEMIPELAGICZNA, INSTYTUCJA PRAWNA, WSPINACZKA SKAŁKOWA, TRAMWAJ WODNY, WĘGLÓWKA, PERCEPAN, WAHADŁO, MŁOT, MEDIANTA, BANDAŻ, UKŁAD FIZYCZNY, PODTYP, PIENIĄDZ ZASTĘPCZY, POMAGIER, SZTUCIEC, BELWEDER, AMERYKAŃSKOŚĆ, KABEL, TURBULENCJA, PRZEDMIOT, WOLE GUZKOWE TOKSYCZNE, KRĄŻOWNIK POMOCNICZY, OCHRONNIK, POPITA, CEP, PIASKOWIEC KWARCYTOWY, TERMOMETR RNA, ŚLIZGAWKA, SZTYFT, RZEMIOSŁO, WYDERKA, EGZORCYZM, SZAFLIK, USZAK, ASOCJATYWNOŚĆ, ÓSEMKA, SĄSIEDZKOŚĆ, SZYSZKA, ASTROTURFING, OKŁAD, RÓWNANIE DIOFANTYCZNE, STACCATO, SPÓŁGŁOSKA ZWARTO-WYBUCHOWA, ESTOŃSKOŚĆ, AGRAFA, OPIEKUN, GARNITUR, ANTYGWAŁTY, AFRYKAŃSKOŚĆ, TUMBA, PODCAST, FAGOCYTOZA, INFORMATYK, RACHUNEK ZDAŃ, WRZĘCHY, MUSZTARDA DIJON, HIPOREFLEKSJA, JEDNOSTKA METRYCZNA, PREPAID, ASYSTA GRAWITACYJNA, PORADLNE, CYBORIUM, DOMICYL, MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ, KARKAS, ANTECEDENCJA, SŁUPISKO, KRYTYCZNOŚĆ, SPÓŁGŁOSKA CISZĄCA, MECHANIZM, LICYTACJA, ANTENA MIKROPASKOWA, FRAZA NOMINALNA, IMINA, MIGAWKA SZCZELINOWA, SIEKANKA, TESTOWANIE WZORCOWE, RING, KĄDZIEL, MASZYNKA, KOMPLEKS, ŻOŁĄDKÓWKA, KLUCZ ELEKTROLITYCZNY, PŁYTA DETONACYJNA, PRYWATYZACJA LIKWIDACYJNA, ARESZT TYMCZASOWY, ŻYTO, KNOTNIK ZWISŁY, ANASTOMOZA, HETEROATOM, KLASTER DYSKOWY, SYSTEM ALARMOWY, CYZELATORSTWO, ILUMINACJA, GWARA, ACID WESTERN, SZCZOTECZKA, KEYBOARD, ZAJĘCZA WARGA, JEJMOŚĆ, POKRZYWDZONY, WYMIAR, BUCHTA, KAPITALNY REMONT, INFORMACJA GENETYCZNA, SOPRANISTA, INTERNAT, SOLIDARNOŚĆ JAJNIKÓW, KADŹ, BLISKIE SPOTKANIE, OCHRONA, KOPUŁA, PALACZ, BIAŁORUSKI, ZATOR PŁUCNY, HERBICYD, TROLL, STROICZKOWE, STOŻEK PASOŻYTNICZY, HAUST, RURA, KOSMETYK KOLOROWY, SKAŁA WAPIENNA, KASATA, ZASADA WIELKODUSZNOŚCI, WCHŁANIANIE ZWROTNE, ŁUSKA, DEPILACJA, KOŁNIERZ, PRZYŚPIESZENIE DOŚRODKOWE, SKOK, LINIA SPEKTRALNA, RUBASZKA, OPŁATA SANKCYJNA, KRUSZNICA, IRC, SKALISKO, WIDOWISKO, JODEK, KAZALNICA, MENU, BAGAZJA, STAŁOŚĆ, BASZŁYK, LOKATOR, PIEŚŃ, LARYNGEKTOMIA, ROLADA, POWÓZ, ENTOMOFAUNA, KASTANIETY, KOŚCIÓŁ KONKATEDRALNY, CYKL PALIWOWY, PRZESIEW, KOŃ TROJAŃSKI, SPAD, DRUK AKCYDENSOWY, OSTROKÓŁ, DYREKCJA, REJESTRANT, NAPPA, MAKINTOSZ, BIOCHEMIA, KOŁNIERZ, KOCIOŁ, ŁUPEK WĘGLOWY, WIĘZADŁO OBŁE, PRYMARIUSZ, LICENCJA PRAWNICZA, PIĘCIOKROTNOŚĆ, FLUORESCENCJA, CZAS PÓŁTRWANIA, WARTOWNIK, KASOWNIK, ELEWATOR, KOSZMAR, WARIACJA, OGNIWO SREBROWO-CYNKOWE, KOLEJKA GÓRSKA, DŹWIGACZ DACHOWY, DOM POSELSKI, UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW, WIDŁY, EKSPROPRIACJA, CZTEROKROTNOŚĆ, TERYTORIUM STOWARZYSZONE, WYDAWNICTWO SERYJNE, HARCERKA, NUCZA, TURGOR, MNICH, ŚRODEK SPOŻYWCZY, PIEPRZ ZIELONY, LEBERWURSZT.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 11.601 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: spółgłoska przedniojęzykowo-zębowa szczelinowa lub zwarto-szczelinowa wymawiane z wąską szczeliną, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SPÓŁGŁOSKA PRZEDNIOJĘZYKOWO-ZĘBOWA SZCZELINOWA LUB ZWARTO-SZCZELINOWA WYMAWIANE Z WĄSKĄ SZCZELINĄ to:
Hasło Opis krzyżówkowy
spółgłoska sycząca, spółgłoska przedniojęzykowo-zębowa szczelinowa lub zwarto-szczelinowa wymawiane z wąską szczeliną (na 17 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SPÓŁGŁOSKA SYCZĄCA
spółgłoska przedniojęzykowo-zębowa szczelinowa lub zwarto-szczelinowa wymawiane z wąską szczeliną (na 17 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x