NARZĘDZIE KRZEMIENNE UKSZTAŁTOWANE NA KRAŃCU ODŁUPKA LUB WIÓRA, Z KOŃCÓWKĄ DRAPISKIEM WYKOŃCZONĄ RETUSZEM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DRAPACZ to:

narzędzie krzemienne ukształtowane na krańcu odłupka lub wióra, z końcówką drapiskiem wykończoną retuszem (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: DRAPACZ

DRAPACZ to:

bardzo wysoki, wielokondygnacyjny budynek zdolny tworzyć warunki do życia i zamieszkania (na 7 lit.)DRAPACZ to:

kultywator - narzędzie uprawowe do spulchniania roli do głębokości 5-40 cm bez jej odwracania oraz do niszczenia chwastów (na 7 lit.)DRAPACZ to:

Cnicus - rodzaj roślin należący do rodziny astrowatych (Asteraceae), wyróżniany w niektórych systemach klasyfikacyjnych (na 7 lit.)DRAPACZ to:

typ konstrukcji kotwicy bezpoprzeczkowej składający się z trzonu i czterech łap zakończonych pazurami (na 7 lit.)DRAPACZ to:

kotwica o czterech wygiętych łapach używana do zakotwiczania małych łodzi (na 7 lit.)DRAPACZ to:

BERNARDYNEK jednoroczna roślina ze złożonych podobna do ostu, uprawiana dla leczniczego ziela (na 7 lit.)DRAPACZ to:

kot; mała kotwica z czterema wygiętymi łapami ustawionymi na krzyż (na 7 lit.)DRAPACZ to:

wieżowiec rodem z Nowego Jorku (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NARZĘDZIE KRZEMIENNE UKSZTAŁTOWANE NA KRAŃCU ODŁUPKA LUB WIÓRA, Z KOŃCÓWKĄ DRAPISKIEM WYKOŃCZONĄ RETUSZEM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.462

SQUATTER, CZEBUREK, OTWOREK, PRZEŚMIEWKA, DEKORTYKACJA, BIAŁA KSIĘGA, PLAN ZDJĘCIOWY, JEDNOSTKA TAKSONOMICZNA, CIOS, CZAS, KOSZARKA, DOMEK, POWIEŚĆ ŚRODOWISKOWA, POJAZD ZAPRZĘGOWY, KOŁO, KĄT WYPUKŁY, LOTNISKO, KLEJ, WYSYPKA, BAWEŁNA, LUD, CYKL WYDAWNICZY, REGIMENT, MASER, OBROŃCA, ZAPORA WODNA, ZANZA, ZBROJA MAKSYMILIAŃSKA, PODBIERACZ POKOSÓW, PROGRAMOTWÓRCA, MEZOTERAPIA, PAKLON, PISK, KAPLICA LORETAŃSKA, ANEMIA APLASTYCZNA, TYMPANON, ADRES, WĘGIER, CYFOMANDRA, DESKA RATUNKU, POŁĄCZENIE WPUSTOWE, AZJATYCKOŚĆ, WYRĘBISKO, PRÓBKA, LEŻA, POPIELNIK, AIDEOLOGICZNOŚĆ, NUŻENIEC LUDZKI, NACIĄG, SKUMBRIA, DOMINIUM, PRZEMYT, KASETON, TEMNODONTOZAUR, GŁUCHY TELEFON, KOGUT, SKRZYNIEC, MIĘTÓWKA, KIEŁBACHA, KOMORA, KABAT, OPINIOTWÓRCA, POŻYTEK, REZULTAT, MARUDER, SOKOLE OKO, TEMPERATURA ROSY, NIEKROPIEŃ DELIKATNY, PŁEĆ, HUBA, IZOLACJA, RZYMSKI, DWUDZIESTY DRUGI, REWOLTA, MOBILNOŚĆ SPOŁECZNA, OBSTRUKCJA PARLAMENTARNA, LIAZA, ARYTMOMETR, JEDNOSTKA OBJĘTOŚCI CIAŁ SYPKICH, CIĄGI, SZCZOTECZKA, SKRZYDŁO, OGRANICZNIK, KOSKINOMANCJA, ŻYCIE, TENIS STOŁOWY, LATRY, MECHANIKA, BOCIANIEC, SALSA, BANNER, ESZEWERIA, KAŁAMARZ, ADRES, WYSŁUGA LAT, STOŻEK NAPŁYWOWY, KILOF, DRZEWOSTAN NASIENNY, KANIBALIZACJA, TRZYMAK, STROP, CIĘŻKI SPRZĘT, ZNAK DIAKRYTYCZNY, ZDOLNOŚĆ WYTWÓRCZA, TELEWIZJA PRZEMYSŁOWA, RUMUN, PILNIK, SKRĘTNIK, ŚWINIARKA, ALIENACJA, PROFANATORKA, KARDAMON, AMFIPRION, POLE ELEKTRYCZNE, MIKROMACIERZ DNA, FOTEL OBROTOWY, OLEJ, GANC POMADA, GERMAŃSKOŚĆ, MATRYLINEARNOŚĆ, RYBAŁT, SALA, KLAWISZ, EKIPA, RELING, PEŁZAK, DOKUMENT PAPIESKI, KRĄG KAMIENNY, ORBITER, AEROCASCO, PIERŚCIEŃ WIELOMIANÓW, ODKOS, TRIO, CEZURA, SPŁONKA, MARSREJA, PRZESTĘPCZOŚĆ GOSPODARCZA, REJESTR, FRYWOLITKI, WYLEW, GABINET, NIEREGULARNOŚĆ, WRÓG, PRĘDKOŚĆ WYLOTOWA, NARCIARSTWO ZJAZDOWE, TABU, RANGA, KARKÓWKA, SŁAWA, PROROK, WIDMO ATOMOWE, WROŚNIAK, CHOROBA NEURODEGENERACYJNA, AKCJA IMIENNA, OŁATKA, TABOR, AGAMA PERSKA, RUNA, PROMIENIOWANIE, GENE, KAMIEŃ WĘGIELNY, KOMETA JEDNOPOJAWIENIOWA, SZEWRON, METEOR, PRE-PAID, DRAMAT WOJENNY, ŁOPATA, KOMIK, SONAR, UDAR, RYT, PULPIT, TECHNIKA OPERACYJNA, GŁOŻYNA, TRYBUNAŁ, POKRYWA, PRZEWÓD SŁUCHOWY, UKŁAD, SKATING, SALWA, KORZENIONÓŻKI, UZDATNIACZ, DETAL, CZAS PRZYSZŁY, AKCJA, KARAFKA, HALMA, KACENJAMER, INEZ, TKANINA, EMALIA, BŁYSK HELOWY, REDUKTOR, PRALNIA BRUDNYCH PIENIĘDZY, MONETA OBIEGOWA, WARSZTAT STRATEGICZNY, WAGON POCZTOWY, IZOLATORIUM, OKO, TETRAPOD, KOT, BITLES, TAMPON, KILOFEK, PIERÓG KARELSKI, DZWONNICA, JAD PSZCZELI, LETARG, PATROLOWIEC, CZARTER, CHARAKTER, OBŁĄKANIEC, STANOWISKO PRACY, KALETA, PRZENOŚNIK TAŚMOWY, POLE, ZMOWA CENOWA, GRYLAŻ, ROSZPONKA, EMBARGO, ZEW KRWI, HEL, ZIEMIA NICZYJA, LĄDZIENIE, SATYNA, WŁĄCZNIK, SŁUGA BOŻA, KONWERTER, KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA, GILOTYNA, POŚWIĘCENIE, GŁÓWKA ARTYKUŁU, TROPIK, BAŻANT, ZBRODNIA NAZISTOWSKA, ROŚLINA KOPALNA, GÓRNICA, RÓŻNICA, SILNIK CZTEROSUWOWY, GRABINA, NEKROMANTA, KARAWAN POGRZEBOWY, NAWALANKA, GRA, ZNAJOMY, MNIEJSZOŚĆ NARODOWA, EGZEMPLARZ OKAZOWY, BIELIZNA, PANORA, C, ZNAK TOWAROWY, GANC EGAL, NAROST, ZWIĄZEK KOORDYNACYJNY, PUCHAR, ZASILANIE, PIRANIOWATE, TINA, ROŚLINA ŚWIATŁOLUBNA, APRETURA, HEADHUNTER, PANTOGRAF, JER SŁABY, ZASTRZAŁ, KINKAN, SCENKA RODZAJOWA, IMPLIKACJA MATERIALNA, STACJA, OKRUTNOŚĆ, ZBRODNIA, EMBRION, OPIEKUN, GUMA, KWASZONKA, MARTWE POLE, SOLISTA, KOMŻA, GALARETA, ŚLIWA WĘGIERKA, SPRZEDAŻ BEZPOŚREDNIA, PŁUG, ŚRODEK KARNY, SKRZYPY, KRUPNIK, ROZTRUCHAN, ABOLICJONISTA, DOROBEK, UCHODŹSTWO, EPIDEMIOLOG, CZARNA DZIURA, SIATECZKA, OCET, POWŁOKA, DAN, KOSMETYK KOLOROWY, WYMÓG, KOSMOGONIA, LURA, NAZWA ZWYCZAJOWA, ?MEDALION.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.462 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NARZĘDZIE KRZEMIENNE UKSZTAŁTOWANE NA KRAŃCU ODŁUPKA LUB WIÓRA, Z KOŃCÓWKĄ DRAPISKIEM WYKOŃCZONĄ RETUSZEM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: NARZĘDZIE KRZEMIENNE UKSZTAŁTOWANE NA KRAŃCU ODŁUPKA LUB WIÓRA, Z KOŃCÓWKĄ DRAPISKIEM WYKOŃCZONĄ RETUSZEM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DRAPACZ narzędzie krzemienne ukształtowane na krańcu odłupka lub wióra, z końcówką drapiskiem wykończoną retuszem (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DRAPACZ
narzędzie krzemienne ukształtowane na krańcu odłupka lub wióra, z końcówką drapiskiem wykończoną retuszem (na 7 lit.).

Oprócz NARZĘDZIE KRZEMIENNE UKSZTAŁTOWANE NA KRAŃCU ODŁUPKA LUB WIÓRA, Z KOŃCÓWKĄ DRAPISKIEM WYKOŃCZONĄ RETUSZEM sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - NARZĘDZIE KRZEMIENNE UKSZTAŁTOWANE NA KRAŃCU ODŁUPKA LUB WIÓRA, Z KOŃCÓWKĄ DRAPISKIEM WYKOŃCZONĄ RETUSZEM. Dodaj komentarz

2×6 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast