ZJAWISKO POLEGAJĄCE NA TWORZENIU WYRAZÓW ZŁOŻONYCH ZAWIERAJĄCYCH ORZECZENIE I DOPEŁNIENIE LUB OKOLICZNIK - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

INKORPORACJA to:

zjawisko polegające na tworzeniu wyrazów złożonych zawierających orzeczenie i dopełnienie lub okolicznik (na 12 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: INKORPORACJA

INKORPORACJA to:

wcielenie czegoś, przyłączenie do większej całości; najczęściej o terytorium (na 12 lit.)INKORPORACJA to:

połączenie firm, w wyniku którego następuje pełna absorbcja jednej firmy przez drugą, następuje zarówno przejęcie aktywów, jak i pasywów (na 12 lit.)INKORPORACJA to:

zebranie przepisów prawnych, istniejących w różnych aktach, w jedną całość bez ingerencji w ich treść (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZJAWISKO POLEGAJĄCE NA TWORZENIU WYRAZÓW ZŁOŻONYCH ZAWIERAJĄCYCH ORZECZENIE I DOPEŁNIENIE LUB OKOLICZNIK". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.796

SŁOWIAŃSKOŚĆ, STYMULATOR, CYGANERIA, FAZA, KRĄGŁOŚĆ, HALA MASZYN, PRZEKAŹNIK STATYCZNY, DOJRZAŁOŚĆ, SAMICA, OSCYLACJA LODOWCA, KONGREGACJA, LEBERA, TECHNIKA GRAFICZNA, APATIA, RAPTULARZ, OZDOBNIK, SKÓRKA, MCHY LIŚCIASTE, ODTWÓRCA, KOMÓRKA, ANTYSZTUKA, BURLESKA, WYRÓB TYTONIOWY, WZÓR CHEMICZNY, GRECKOŚĆ, KATALOG DZIAŁOWY, RYFT, KANAŁ PRZERZUTOWY, MECHANIZM KELVINA-HELMHOLTZA, PARAGRAF, DRELICH, JANÓW, SPÓŁGŁOSKA DENTALNA, LAMPROFIR, BĄK, CZWOROLIST, ORGANIZM WYŻSZY, OBYWATEL, ORZECH, BRAK, KÓŁKORODEK, PRANIE PIENIĘDZY, SERENADA, MŁAK, WINIETA, WŁOSIE, DYMARKA, CZESKI BŁĄD, WARRANT SUBSKRYPCYJNY, EFEKT MAJĄTKOWY, SUCHY TYNK, WYPŁYW, OBRONA, KRAN, CELA, SAŁATA, UŻĄDLENIE, DŹWIGAR, TONACJA, POJAZD SILNIKOWY, MATURA POMOSTOWA, POROZUMIENIE, GARNITUR, KSIĘŻULO, STRONA WWW, BUCHTA, SĄD I INSTANCJI, WRÓBEL POLNY, JEZIORO PROGLACJALNE, GRZECH POWSZEDNI, OPŁATA MIEJSCOWA, LEGENDA, PERCEPAN, SYGNATURKA, WIDEOMANIAK, UCHODŹSTWO, CUKIER, SZCZĘKOT, NÓŻ DO CHLEBA, BLENDA, RÓŻYCZKOPRĄTNIK KANADYJSKI, KLEROMANCJA, PRZETWORNIK CYFROWO-ANALOGOWY, KOSMONAUTA, WROTKARSTWO HOKEJOWE, CZAS TERAŹNIEJSZY, BADYL, REZONATOR, GOŁOLEDŹ POŚNIEGOWA, POKRYCIE, ŻÓŁW NATATOR, TWIST, CELOWNIK KOLIMATOROWY, ÓSEMKA, TOLERANCJA, LEJEK, ROY, SPADEK, ALKOWA, DIADEM, PIEPRZYK, ALPAKA, USTNIK, WYGASZACZ, KŁUSAK FRANCUSKI, OBIEKT, ASFALT, SĄD SZCZEGÓŁOWY, PAŃSTWO DEMOKRATYCZNE, MOSTEK, GUMA, VIOLA BASTARDA, NÓŻ, HELIKAZA, ROZTRUCHAN, PTASIE MLECZKO, ODRZUT, ODSTĘP, RADZIECKOŚĆ, TRACKBALL, DROGA KRZYŻOWA, PUSZEK, GAPA, KRÓLEWICZ, PLUDRY, OKRES ZALICZALNY, LAPICIDA, MASTURBACJA, URANOWIEC, USTAWKA, LINIA LOTNICZA, RAKI, PAŃSZCZYŹNIAK, GOTOWIEC, KRATA KSIĘCIA WALII, GARDENIA, PRZEBARWIENIE, SYMPATYKOMIMETYK, REAKCJA PODSTAWIANIA, CIAŁKO, NIEPRZYSWAJALNOŚĆ, RZĄD, PARTYCYPACJA, SINGIEL, NAWALANKA, ODGAŁĘZIACZ, BEZIDEOWOŚĆ, PIONIER, CHŁODNIK, INTERPRETATOR, DEMENTI, WIR, KALIPSO, IGŁA, PREKURSOR, BIELMO, ŁATA, NIMFA, ISKRA, LICENCJA OTWARTA, SZUFLA, KROPKOWANIE, DIETA ASPIRYNOWA, AMARANT, BATALIA, INSIMBI, ZNAK, KAPUSTA KWASZONA, DZ, DŻEMIK, MACERACJA, PUNKT GASTRONOMICZNY, KAROTENOID, CZYNNOŚĆ SKURCZOWA MACICY, XSARA, MEZOTERAPIA, KLAWIATURA, URSZULA, OKŁAD, ZAINTERESOWANIE, DYKTATORSTWO, FUNDUSZ PODSTAWOWY, POCHWIAK OKAZAŁY, PRZECHÓW, HIPNOTERAPIA, SZLACHAR, PLURALIZM, DRUGI PLAN, JĘZYK POMOCNICZY, GNOMON, SZTUCIEC, UKŁAD OPTYCZNY, BOMBA WODOROWA, SADŹ, FILTR POWIETRZA, OGŁOSZENIE MATRYMONIALNE, DZIEŁO SZTUKI, ZESTAW, CERES, PODMALÓWKA, OSKARŻYCIEL PRYWATNY, TELEGRAM, SZWADRON ŚMIERCI, GLIKOZYD FENOLOWY, SIORKA, ODEZWA, LEKCJA, NIEWAŻNOŚĆ, STACJA, WOREK, JĘZYK, PINGWIN MASKOWY, WIDELEC, TRĄBKA SYGNAŁOWA, MANCA, BLASTOGENEZA, ZBROJA PEŁNA, BILLBOARD, GRZYB PASOŻYTNICZY, KOMORA GORĄCA, BZYGI, RAJOKSZTAŁTNE, HASŁO, PANDRAK, WEREŻKA, POWIEŚĆ SCI-FI, ZASADA POMOCNICZOŚCI, NOTKA, DRUHNA, TENISISTA STOŁOWY, REHABILITACJA, DYWERSJA, WENTYL BEZPIECZEŃSTWA, WÓR, CIOTCZYSKO, CIASTO, NIEZBIEŻNOŚĆ, BENCHMARK, DUSZA, KONTRAKT TERMINOWY, LEGALIZACJA PIERWOTNA, PANORA, GOŁOLEDŹ, IZOLACJA, BEZPIECZNIK, DYWERGENCJA, DYPTYK, PRACA, RYM GRAMATYCZNY, ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE, ANNA, SZTYFT, BARWNIK, PERSPEKTYWA, ROŚLINA ŚWIATŁOŻĄDNA, PLATFORMA PROCESOROWA, KREWETKA ELEGANCKA, SUCHORYT, PŁYWACZEK, ŻABA SZTYLETOWATA, CUDO, STOPA DOCHODU, AKATALEKSA, KĘS, FORMA, ANODA, TROPIK, AEROZOL SIARCZANOWY, MILANEZ, ZAWRÓT, UBRANIE OCHRONNE, ZJAWISKO GUNNA, ANDANTINO, KABOTAŻ, PASCHA, STOŻEK PRZYBYSZOWY, MONTAŻOWNIA, ANON, ESDEK, BERŻERKA, NAPÓJ WINOPODOBNY, SILNIK PNEUMATYCZNY, AURA, NASKÓREK, OBLĘŻENIEC, SAMOPAŁ, TKANKA, BOHEMA, ZJAWISKO KURZAWKOWE, DAWCA, LIMUZYNA, INTERES PRAWNY, SZWALNIA, BLOCZEK, ŚMIAŁOŚĆ, OBRÓT PIENIĘŻNY, UWE, TRYBUT, PLAN ZDJĘCIOWY, ?LEBERWURST.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.796 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZJAWISKO POLEGAJĄCE NA TWORZENIU WYRAZÓW ZŁOŻONYCH ZAWIERAJĄCYCH ORZECZENIE I DOPEŁNIENIE LUB OKOLICZNIK się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZJAWISKO POLEGAJĄCE NA TWORZENIU WYRAZÓW ZŁOŻONYCH ZAWIERAJĄCYCH ORZECZENIE I DOPEŁNIENIE LUB OKOLICZNIK
HasłoOpis hasła w krzyżówce
INKORPORACJA zjawisko polegające na tworzeniu wyrazów złożonych zawierających orzeczenie i dopełnienie lub okolicznik (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

INKORPORACJA
zjawisko polegające na tworzeniu wyrazów złożonych zawierających orzeczenie i dopełnienie lub okolicznik (na 12 lit.).

Oprócz ZJAWISKO POLEGAJĄCE NA TWORZENIU WYRAZÓW ZŁOŻONYCH ZAWIERAJĄCYCH ORZECZENIE I DOPEŁNIENIE LUB OKOLICZNIK sprawdź również:

organizm występujący na różnych kontynentach, w różnych strefach klimatycznych i ekologicznych ,
napój alkoholowy ,
wada stali, wewnętrzne pęknięcia materiału w postaci jasnych plam podobnych do płatków śnieżnych ,
miasto w USA (Rhode Island) nad Oceanem Atlantykim ,
częściowo lub całkowicie wymyślona i fałszywa historia na temat kogoś lub czegoś, często bardzo ubarwiona ,
partnerska współpraca, której celem jest wspieranie instytucji publicznych oraz nowoczesnej administracji w państwach objętych programami finansowanymi przez Komisję Europejską poprzez wymianę doświadczeń związanych z implementacją prawa UE ,
Hygrohypnum - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
tam noga najgrubsza ,
soczysty owoc (pestkowiec) drzewa lub krzewu o tej samej nazwie ,
ulwa sałatowa, sałata morska, Ulva lactuca - gatunek roślin z gromady zielenic (Chlorophyta) ,
... Moore, grał 'Świętego' ,
Orthotrichum affine - gatunek mchu należący do rzędu szurpkowców; występuje w Europie (oprócz części najbardziej północnej), na Kaukazie, w górach Ałtaj, na Syberii, w północnej części Afryki oraz w Ameryce Północnej; rośnie na pniach drzew liściastych i szpilkowych, rzadko na skałach ,
jeśli zwierzęce, to cynadry ,
rosyjskie imię lub rzeka ,
samolot pasażerski lub transportowy o typowej szerokości kadłuba wynoszącej od 3 do 4 metrów ,
potocznie o kłamstwie albo oszustwie, szczególnie takim, które jest wyjątkowo cwane i sprytne ,
geograf (1871-1954); twórca nowoczesnej kartografii polskiej ,
podłużna i cienka, przypominająca do tego końcówkę korkociągu, bakteria Gram-ujemna ,
szkarłupień o spłaszczonym ciele w kształcie gwiazdy, występujący w wielu gatunkach, żyjący na dnie mórz i oceanów ,
stalowa część do wkrętarki, która umożliwia obróbkę różnych materiałów, szczególnie sfazowanie otworów, aby pasowały do wkrętów ,
grupa komputerów zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem (np. robakiem) pozostającym w ukryciu przed użytkownikiem i pozwalającym jego twórcy na sprawowanie zdalnej kontroli nad wszystkimi komputerami w ramach botnetu ,
górnik - robotnik pracujący w kopalni ,
pojazd papieża przeznaczonych na krótkie trasy, ze specjalnym miejscem dla papieża, z którego jest on widoczny ,
CANOE; eskimoska łódź o szkielecie z fiszbinu obszyta skórami foki; także łódź indiańska ,
w systemie modalnym piąty dźwięk skali podstawowej lub czwarty pochodnej ,
owoc (jagoda) miechunki jadalnej ,
rodzaj półtwardego żółtego sera, który w przekroju jest okrągły, jest produkowany w formie podłużnych walców ,
miasto w Walii w pobliżu Cardiff; ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
pozostałość, znak po czymś ,
możliwość komunikowania się - przemieszczania z miejca na miejsce

Komentarze - ZJAWISKO POLEGAJĄCE NA TWORZENIU WYRAZÓW ZŁOŻONYCH ZAWIERAJĄCYCH ORZECZENIE I DOPEŁNIENIE LUB OKOLICZNIK. Dodaj komentarz

3×3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast