POMIESZCZENIE W PAŁACU LUB DWORZE, W KTÓRYM PRZECHOWYWANO ZASTAWĘ I W KTÓRYM PRZEBYWAŁA SŁUŻBA ODPOWIEDZIALNA ZA OBSŁUGĘ PAŃSKIEGO STOŁU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KREDENS to:

pomieszczenie w pałacu lub dworze, w którym przechowywano zastawę i w którym przebywała służba odpowiedzialna za obsługę pańskiego stołu (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KREDENS

KREDENS to:

duży mebel na naczynia kuchenne, zawiera szuflady i często przeszkloną nadstawkę (na 7 lit.)KREDENS to:

żartobliwie: duży fiat (na 7 lit.)KREDENS to:

na zastawę i obrusy (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "POMIESZCZENIE W PAŁACU LUB DWORZE, W KTÓRYM PRZECHOWYWANO ZASTAWĘ I W KTÓRYM PRZEBYWAŁA SŁUŻBA ODPOWIEDZIALNA ZA OBSŁUGĘ PAŃSKIEGO STOŁU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.502

KRUSZNICA, RYNEK FORMALNY, RZECZNIK PRASOWY, POLSKI, ANITA, SALA, WSPINACZKA SKAŁKOWA, ŁUK, BALDACHIM, GORSET, KOSTIUMERNIA, JAGLANKA, DRENAŻ LIMFATYCZNY, KANEFORA, KURATELA, WILCZA PASZCZA, UMOWA O PRACĘ, CAŁUSEK, PRASA, OPERATOR BITOWY, EFEKT DOMINO, BIEGUN UKŁADU, KONSOLETA, KACZY DÓŁ, RUCHLIWOŚĆ POZIOMA, DRZEWOSTAN JEDNOPIĘTROWY, ROZCIĘCIE, STEP, BEZKLASOWOŚĆ, SPLOT, CHARYZMAT, KAPSUŁA POWROTNA, GRAFIKA RASTROWA, RUSKOŚĆ, ROZSTRZEŃ KOMORY SERCA, TUNICZKA, KANAPA, OBIEG SYDERYCZNY, STRACH BIERNY, SPORT MOTOROWY, SĄD GRODZKI, UKŁAD NIEJEDNORODNY, SIATKA, ARBORETUM, ATOL, OSTATNIE PODRYGI KONAJĄCEJ OSTRYGI, FUJARKA, DRABINKA, PODATEK DOCHODOWY, BAZA ODSETKOWA, FACET, KAPSUŁA ZRZUTOWA, KRĘG, OLGA, DZBANEK DO KAWY, TRASA, BŁOGOSŁAWIEŃSTWO, TERMOREGULATOR, POZYCJA TESTOWA, SKLEP PAPIERNICZY, LEPIARKOWATE, TEORIA INFORMACJI, KAFEJKA INTERNETOWA, KIEŁ, PATRONKA, OBIEGNIK, PROAMERYKAŃSKOŚĆ, PAN, BRZOZOWATE, STACZ, AUTOMAT TELEFONICZNY, SPOIWO BUDOWLANE, DZIAŁANIE ALGEBRAICZNE, BROSZURA, REKOGNICJA, ZWOLNIENIE CHOROBOWE, POKREWIEŃSTWO, PARAPET, YORKSHIRE PUDDING, KORPUS, STEROWANIE ADAPTACYJNE, PASSA, KRA LODOWCOWA, ŚWIĄTEK, ŁANIA, ZŁOTOKAP, KRATER, MOSTEK, KAROWNIK, KAZAMATY, METAMERIA, SZURPEK MISECZKOWATY, CZASOWNIK WIELOKROTNY, CIEK, KŁAK, SZCZUR TUNELOWY, PLANETA SKALISTA, PRZYTULIA, METAL, BROKER UBEZPIECZENIOWY, TRANSFORMATORNIA, ŁAPA, BRYTFANNA, RUMPEL, DEFLEKTOR, POTENTAT, MIKROOTOCZENIE, KLAWISZ, INTERPRETATOR, KSIĘŻULEK, WAGON TAROWY, REFORMA ROLNA, DZIESIĘCIOGROSZÓWKA, POLONISTYKA, REAKCJA, MIKROFON LASEROWY, BIAŁA KSIĘGA, SET, PODCIEŃ, NAROŻNIK, PIERWSZA POMOC, CEGŁA DZIURAWKA, PART, KABRIOLECIK, INSPEKTOR ROZBROJENIOWY, ELITARYZM, KASETON, ANILANA, METYLOTROFIA, DINAR, OSPA, IZOMER GEOMETRYCZNY, RACJONALIZM, MARINA, DZIAŁ, ŁUPEK DACHÓWKOWY, POCHODNIK, WIKARIUSZ, WIDMO OPTYCZNE, SPŁUKIWACZ, KLĘK PROSTY, POSIEDZENIE NIEJAWNE, PALUCH KOŚLAWY, ZAGRANICZNOŚĆ, DOBRO SUBSTYTUCYJNE, SEKRETARZYK, ODPOWIEDŹ, BUKACIARNIA, CHEMIA, PRELUDIUM, KAPITULARZ, SONDA, CZERWONE ŚWIATŁO, KUSKUS, TERMOS BUFETOWY, PRZEKĄSKA, BOTTGER, BOMBARDA, CENOBIORCA, MAŁŻEŃSTWO, DZIEDZINA EUKLIDESA, HIPODROM, WYRĄB, SAMOCHÓD OPANCERZONY, ŁBISKO, WŁOSKOWATOŚĆ, DYSPROPORCJA, INSTRUMENT STRUNOWY, WINA NIEUMYŚLNA, SZTUKA ZDOBNICZA, JON KOMPLEKSOWY, ELEKTRONOWY MIKROSKOP SKANINGOWY, ŚLEPY NABÓJ, POMROK, KARAFECZKA, NADZIEWARKA, OSKARŻENIE, ŻYWNOŚĆ SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO, LEGENDA, PASZTET, KREMOGEN, GRZBIET, PRZĘSŁO, DOLABELLA, BŁONICA NOSA, KOLEJ LINOWA, AMARANT, BIAŁA SALA, BASTEJA, OBIEG, MUESLI, PELENG, PŁEĆ, MONTAŻ, ILUMINATOR, LUKA STRATYGRAFICZNA, TAUKA, PROGRAMOTWÓRCA, MENAŻKA, SUPERRAKIETA, KURTYNA, STAL, ODBITKA, HELISA, OGNIWO SŁONECZNE, SIKAWKA, DRIPPER, IMIESŁÓW PRZYSŁÓWKOWY UPRZEDNI, HAMBURGER, CUDACTWO, MANTY, GATUNEK ZAWLECZONY, STEROWIEC SZKIELETOWY, FORMA, ZEZWŁOK, MARAN, RICOTTA, JOGURT, ABSYDA, SMAKOWITOŚĆ, PIERDOLNIK, KOLO, WYPALANKA, CHARYZMA, CZŁON KONSTYTUTYWNY, RUCH JEDNOSTAJNIE PRZYŚPIESZONY PO OKRĘGU, DZIERŻAWCZOŚĆ, GRAB, MIR, MIKROSTRUKTURA, POTENCJAŁ, GAPA, WAGA, NIERÓB, ODSUWACZ, NIEMOŻLIWOŚĆ, PRZECZULICA SKÓRNA, OBRAMIENIE, BERET, AUTOTEMATYCZNOŚĆ, KREDENS, REKONSTRUKTOR SEMANTYCZNY, WEŁNIAK, ODCHYLENIE BEZWZGLĘDNE, SUCHY TYNK, HALOGENOALKAN, ROLADA, PAJĄCZEK, POJAZD SILNIKOWY, KOKPIT, UMOWA BARTEROWA, PRZEMYSŁ GÓRNICZY, MORENA CZOŁOWA, KRYSZTAŁEK, CHOROBA POPROMIENNA, RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY, ELIKSIR ŻYCIA, SZTYCH, OGNISKO, MIŁOŚĆ, LOKOMOTYWA ELEKTRYCZNA, PIES DO TOWARZYSTWA, MIESIĄC, REPREZENTACJA, NERW, KSIĘŻULKO, BRUDAS, PANOCZEK, BEZPIECZNY SEKS, DUMP, TLENEK AZOTU, PIESIO, NADPROŻE, STANOWISKO, KWAS, CZYNNOŚCI EKSPLORACYJNE, MIKROKLIMAT, LURA, SYRENA OKRĘTOWA, OZIMINA, GAD, SALADA, RUMUŃSKOŚĆ, TŁO, DZIADZIENIE, AGREGAT, WYCIĄG, OWRZODZENIE, INDEKS, SAGAN, WILGOTNOŚĆ, KALETKA, MATNIA, KOMORA RATOWNICZA DAVISA, NIEISTOTNOŚĆ, LECZENIE CHIRURGICZNE, WYŁADOWANIE ULOTOWE, PIOSENKA AKTORSKA, FIRMÓWKA, ?CZAS WOLNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.502 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

POMIESZCZENIE W PAŁACU LUB DWORZE, W KTÓRYM PRZECHOWYWANO ZASTAWĘ I W KTÓRYM PRZEBYWAŁA SŁUŻBA ODPOWIEDZIALNA ZA OBSŁUGĘ PAŃSKIEGO STOŁU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: POMIESZCZENIE W PAŁACU LUB DWORZE, W KTÓRYM PRZECHOWYWANO ZASTAWĘ I W KTÓRYM PRZEBYWAŁA SŁUŻBA ODPOWIEDZIALNA ZA OBSŁUGĘ PAŃSKIEGO STOŁU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KREDENS pomieszczenie w pałacu lub dworze, w którym przechowywano zastawę i w którym przebywała służba odpowiedzialna za obsługę pańskiego stołu (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KREDENS
pomieszczenie w pałacu lub dworze, w którym przechowywano zastawę i w którym przebywała służba odpowiedzialna za obsługę pańskiego stołu (na 7 lit.).

Oprócz POMIESZCZENIE W PAŁACU LUB DWORZE, W KTÓRYM PRZECHOWYWANO ZASTAWĘ I W KTÓRYM PRZEBYWAŁA SŁUŻBA ODPOWIEDZIALNA ZA OBSŁUGĘ PAŃSKIEGO STOŁU sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - POMIESZCZENIE W PAŁACU LUB DWORZE, W KTÓRYM PRZECHOWYWANO ZASTAWĘ I W KTÓRYM PRZEBYWAŁA SŁUŻBA ODPOWIEDZIALNA ZA OBSŁUGĘ PAŃSKIEGO STOŁU. Dodaj komentarz

4+3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast