DREWNIANA LUB BETONOWA KONSTRUKCJA Z OKRĄGŁYMI ŚCIANAMI PRZEZNACZONA DO JAZDY NA DESKOROLCE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BASEN to:

drewniana lub betonowa konstrukcja z okrągłymi ścianami przeznaczona do jazdy na deskorolce (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: BASEN

BASEN to:

naczynie, rodzaj płaskiej miski z uchwytem, umożliwiającej osobom obłożnie chorym wypróżnianie się w pozycji leżącej lub półleżącej bez opuszczania łóżka (na 5 lit.)BASEN to:

obiekt sportowy lub rekreacyjny ze sztucznym zbiornikiem wody, miejsce, w którym jest basen/są baseny i można pływać (na 5 lit.)BASEN to:

wielkie obniżenie w skorupie ziemskiej (na 5 lit.)BASEN to:

wielki zbiornik wodny (zwykle morze) i przyległe miejsca, wybrzeże, wyspy, przyległe kraje itp (na 5 lit.)BASEN to:

akwen na terenie portu (morskiego lub rzecznego) przeznaczony do manewrowania i cumowania statków (na 5 lit.)BASEN to:

zawartość basenu, naczynia, umożliwiającego osobom obłożnie chorym wypróżnianie się w pozycji leżącej lub półleżącej bez opuszczania łóżka (na 5 lit.)BASEN to:

sztuczny, obudowany zbiornik wodny, przeznaczony do pływania rekreacyjnego i uprawiania niektórych sportów wodnych (na 5 lit.)BASEN to:

zajęcia na basenie, zwykle takie, które odbywają się regularnie, są częścią czyjegoś regularnego rozkładu np. tygodnia (na 5 lit.)BASEN to:

część obszaru portu wodnego; miejsce postoju statków (na 5 lit.)BASEN to:

zagłębienie dna oceanicznego ograniczone progami lub wałami a niekiedy i wyspami (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DREWNIANA LUB BETONOWA KONSTRUKCJA Z OKRĄGŁYMI ŚCIANAMI PRZEZNACZONA DO JAZDY NA DESKOROLCE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.598

SZATA, WODODZIAŁ, BAKARAT, STOŻAR, NACZYNIAK KRWIONOŚNY JAMISTY, KAJMAKAM, KOLUMBARIUM, SAKLA, CIAŁO, CYPRZYN, KWARTET, PREFIKS, BAK, POBIAŁKA, SPIEK, ZAPARCIE, GREK, WCIĄGARKA, RÓWNOWAŻNIK ZDANIA, PRAKTYKA, REJESTR, SWOISTY ANTYGEN STERCZOWY, PRZEBUDOWA, HUTNIK, FAŁD, KRÓLOWA MATKA, NIECZUŁOŚĆ, GATUNEK INWAZYJNY, CZYNNIK TERMODYNAMICZNY, KARŁOWATOŚĆ, REGION WĘZŁOWY, PRZERYWACZ, SZTYFT, REPRESOR, INFORMACJA GENETYCZNA, KREMOGEN, KARABIN AUTOMATYCZNY, KOPUŁA PANCERNA, KOMPLANACJA, WINIETA, NAROST, KWAS, PRZYRZĄD, ŚMIAŁOŚĆ, INDOS, BOMBER, ANGOL, TRÓJKĄT, ANALIZA WARIANCJI, KARTAUNA, STÓJKA, MIKROOTOCZENIE, STALLE, ATTYKA, DOCHTÓR, MOST, KUWETA, PALATOGRAM, INSTRUMENT MECHANICZNY, KLATKA, CHORÓBKA, DZIEWKA, PRZEŁOM, BAŃKA, DZIEWUSZKA, AGREGAT KRYSTALICZNY, MŁOTEK, MONOGAMIA, MUTACJA, ZESTAW KINA DOMOWEGO, CZOŁÓWKA, MARATON, EPIZOOTIA, SPONDYLOSOMA, MARINA, EPONIM, PRZEZIERNOŚĆ, BEZCIELESNOŚĆ, ŚWIATŁO, ZWIĄZEK HETEROCYKLICZNY, ŚREDNIA KWADRATOWA, PŁOMYCZEK, IDIOMAT, KOMPLET WYPOCZYNKOWY, KAMIKADZE, KRYPTOREKLAMA, ODCHYLENIE BEZWZGLĘDNE, OZNAKA, PAKA, RZUTKA, TYKA, UMYWALNIA, KORDYLINA, HIPOTEKA, KĄDZIEL, WYPOWIEDŹ PROBLEMATYCZNA, ALAN, KASETA, PODATEK EKOLOGICZNY, AKSAMIT, PANTOFAG, MIEJSCE ZAMIESZKANIA, ŁOTOK, UGNIATARKA, LODOWICA, BALUT, BRAHMS, AWAL, DRUGI, PLEWKA, FILTRACJA, MOŻLIWOŚĆ, SYGNATURKA, RELIKWIE, LOKACJA ATELIEROWA, ORGAN, KWATERODAWCA, NAWA, KOSMONAUTA, TYTUŁ PRASOWY, TEATR, LENIWOŚĆ, REKLAMANT, TONAŻ, APARTAMENT, SIKAWKA, KARTOFELEK, ZIELONE, RENATA, TARLATAN, PONCYRIA TRÓJLISTKOWA, GOMÓŁKA, LINA, LALKA, ROPA, NA JEŹDŹCA, TENDER, ŁOPATA, MOTORÓWKA, CHUSTA, DZIKA KARTA, PIRACTWO, MIKOZA, GLORIA, FERMATA, JIM, KOLEJKA DREWNIANA, ŚLIWKA, SZURPEK, PREZYDENCJA, PRYMULA, PARAFRAZA, KAKAO, CZŁON OKREŚLAJĄCY, TRYSKAWKA, ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE, BEK, S/Y, ACID WESTERN, KATALOG DZIAŁOWY, PLACÓWKA NAUKOWA, STRAŻ, KRÓWSKO, NIEMIECKOŚĆ, FARMA, AKT, MANSZETA, OKRĘT-BAZA WODNOSAMOLOTÓW, GODET, SPÓŁKA POWIĄZANA, SPADKOBIERCA, ROZŁUPKA, SONG, PROROCTWO, PIANKA, DYSZKANCIK, MARŻA HANDLOWA, NIEUMARŁY, KWAS LINOLENOWY, RABA, BUJANIE, KAŁMUK, TOP, DZ, CIĘŻKI SPRZĘT, KOSARZ, CYGAN, TEMPERATURA MROZU, ŚWIATŁO CZERWONE, CYMBAŁ, DOROBKOWICZ, SCENKA, ŚMIERDZIUCH, DENDRODOA, KONSTRUKCJA WSPORCZA, RAMA, BARETKA, ZASILANIE, SZPALTA, KABINA, GRA NA ZWŁOKĘ, NIECKA WYPADOWA, WIDMO ATOMOWE, TŁUMIK, DZIANINA, OPIEKUN, POWIEŚĆ FANTASTYCZNONAUKOWA, OWOCNIK, ŚCIEŻKA HOLOWNICZA, FUNKCJA, RÓŻANIEC, ZWIĄZEK BOJOWNIKÓW O WOLNOŚĆ I DEMOKRACJĘ, LOTNISKO, ADADŻIO, BIS, FURGONETKA PANCERNA, SZCZENIACZEK, ILOCZYN BLASCHKEGO, RAMA, BIJAKOWY ŚCINACZ ZIELONEK, DESPOTYZM, CZYTNIK, SPIĘCIE, TECHNIKA OPERACYJNA, JADZICA, BIAŁA FLAGA, WIATR, LABIRYNT, DEKRETACJA, GADZINA, RADA, FIRMA-WYDMUSZKA, MACZUGA, NÓŻ BOJOWY, ORGANIZM WSKAŹNIKOWY, SUWNICA ODLEWNICZA, ZAPRZĘG, CZYNNOŚĆ SKURCZOWA MACICY, GWIAZDA NOWA, WIEŻA HEJNAŁOWA, FILM FANTASTYCZNONAUKOWY, MELANIZM, ZGŁAD, IKEBANA, GRABINA, AGNOSTYCYZM, OBOWIĄZEK SZKOLNY, OKLUZJA, WARZECHA, ABSORPCJA, UCHWYT, BACYTRACYNA, ATOL, WESTFALKA, OKRZOS, AMARANT, KOLONIZATOR, WSPÓŁKATEDRA, KOPIA, WYPOWIEDŹ APODYKTYCZNA, DIPLOPIA, BROKAT, KONWERSJA , KATASTROFA, PROTETYKA, ABOLICJONISTKA, WIĆ ROŚLINNA, ŁUSZCZYCA WYSIĘKOWA, DYPTYCH, DEVELOPER, KOD DWUWARTOŚCIOWY, KREPON, AMFIPRION, RELIKT, PIGWA, SPÓŁGŁOSKA CISZĄCA, STATUS MATERIALNY, LEWICOWOŚĆ, KRATER METEORYTOWY, CEDUŁA, RECEPTYWNOŚĆ, GORSET, KONFIGUROWANIE, KRATA ROZDZIELNA, BERLACZ, UKŁAD CAŁKUJĄCY, GAZ, MISZPELNIK, PARTIA, ASYSTENCJA, ANTYUTLENIACZ, DOROTA, HULAJPOLE, RELIKWIARZ, SUCHAR, OBIEG, OBRÓT PIERWOTNY, ZBIORNIK, MASZYNOWNIA, ?HURMA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.598 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DREWNIANA LUB BETONOWA KONSTRUKCJA Z OKRĄGŁYMI ŚCIANAMI PRZEZNACZONA DO JAZDY NA DESKOROLCE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DREWNIANA LUB BETONOWA KONSTRUKCJA Z OKRĄGŁYMI ŚCIANAMI PRZEZNACZONA DO JAZDY NA DESKOROLCE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BASEN drewniana lub betonowa konstrukcja z okrągłymi ścianami przeznaczona do jazdy na deskorolce (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BASEN
drewniana lub betonowa konstrukcja z okrągłymi ścianami przeznaczona do jazdy na deskorolce (na 5 lit.).

Oprócz DREWNIANA LUB BETONOWA KONSTRUKCJA Z OKRĄGŁYMI ŚCIANAMI PRZEZNACZONA DO JAZDY NA DESKOROLCE sprawdź również:

wielkość, wspaniałość, np. talentu ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady krasnorostów (Rhodophyta) ,
bajkopisarz gr. z Frygii ,
jednoroczna roślina ozdobna o lejkowatych, niekiedy strzępiastych kwiatach ,
rdzenna mieszkanka Laponii ,
prądnica przy rowerze ,
pokładnica krawężnikowa ,
lekkoatleta, dwukrotny mistrz olimpijski w trójskoku z Rzymu i Tokio, pierwszy człowiek, który przekroczył granicę 17 m, rekordzista świata wynikiem 17,03 m ,
impreza sylwestrowa ,
nurt teologiczny w kalwinizmie wysuwający m.in. następujące postulaty: 1) Bóg pragnie zbawić każdego, kto zachowuje wiarę 2) Chrystus umarł za wszystkich ludzi, choć korzystają z tego tylko wierzący w Niego ,
w muzyce: wysokie tony głosu śpiewaka; często pluralis ,
zbiór przepisów prawnych ,
Stipa - rodzaj trawy śródziemnomorskiej z rodziny wiechlinowatych; wszystkie gatunki są kserofitami występującymi na suchych siedliskach w formacjach trawiastych, w strefach klimatu umiarkowanego i zwrotnikowego obu półkul ,
brzmienie wypowiedzi wyrażające treści niezawarte w czysto językowej jej warstwie ,
zwolennik, wyznawca poglądów aleksandryjskiego kapłana Ariuszal; odrzucał niektóre dogmaty chrześcijańskie; wiarę w Trójcę Świętą, zwierzchnictwo papieża, hierarchię kościelną ,
żołnierz pełniący służbę przyboczną przy głowie państwa ,
cecha stanów, idei, czynów i zachowań: to, że coś jest zgodne z prawem, uczciwe ,
(1889-1963), francuski pisarz, scenarzysta, reżyser filmowy, malarz, poezje, dramaty, powieści poetyckie, libretta operowe ,
dawniej potocznie o samochodzie terenowym ,
Cygnus buccinator - gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae); żyje w Ameryce Północnej ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
unita zamieszkały we Włoszech, należący do Kościoła rzymskokatolickiego, lecz zachowujący odrębny obrzadek grecki ,
otacza łyko drzewa ,
film trwający ponad 55 minut, przeciętnie 90-132 minut ,
zjawisko występowania zmian kierunku i natężenia namagnesowania pod wpływem naprężeń mechanicznych, spowodowanych siłami zewnętrznymi ,
rowek śrubowy biegnący obok grzbietu gwintu ,
motyl z rodziny omacnicowatych, którego gąsienice żerują w szyszkach drzew iglastych ,
zwykle jedna godzina lekcyjna w tygodniowym planie nauczania, która jest przeznaczona do dyspozycji wychowawcy danej klasy ,
mieszkanka Bolimowa, kobieta pochodząca z Bolimowa ,
wyraki, tarsjusze, Tarsiidae - rodzina drapieżnych ssaków naczelnych, tradycyjnie zaliczanych - ze względu na zewnętrzne podobieństwo, zwłaszcza do galagowatych - do małpiatek, choć są bliżej spokrewnione z małpami i obecnie klasyfikowane w kladzie wyższych naczelnych (Haplorrhini); stanowią jedyną wśród ssaków naczelnych rodzinę o wyłącznie drapieżnym trybie życia; żyją na Sumatrze i Celebes (w Indonezji) oraz na Filipinach

Komentarze - DREWNIANA LUB BETONOWA KONSTRUKCJA Z OKRĄGŁYMI ŚCIANAMI PRZEZNACZONA DO JAZDY NA DESKOROLCE. Dodaj komentarz

9+7 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast