W METROLOGII: JEDNOSTKA MASY LUB OBJĘTOŚCI (KOJARZONA Z ANGLOSASKIM, AMERYKAŃSKIM KRĘGIEM KULTUROWYM; JEDNOSTKA O TAKIEJ NAZWIE BYŁA TEŻ DAWNIEJ UŻYWANA W POLSCE W APTEKARSTWIE) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DRACHMA to:

w metrologii: jednostka masy lub objętości (kojarzona z anglosaskim, amerykańskim kręgiem kulturowym; jednostka o takiej nazwie była też dawniej używana w Polsce w aptekarstwie) (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: DRACHMA

DRACHMA to:

historyczna grecka moneta (na 7 lit.)DRACHMA to:

historyczna, starogrecka jednostka masy (na 7 lit.)DRACHMA to:

waluta Grecji przed wprowadzeniem euro (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W METROLOGII: JEDNOSTKA MASY LUB OBJĘTOŚCI (KOJARZONA Z ANGLOSASKIM, AMERYKAŃSKIM KRĘGIEM KULTUROWYM; JEDNOSTKA O TAKIEJ NAZWIE BYŁA TEŻ DAWNIEJ UŻYWANA W POLSCE W APTEKARSTWIE)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.148

ROTA, REKWIZYCJA, CIĄG, NEON, KREM, SKALNICA, BEZŻENNOŚĆ, ŚWIADCZENIE OSOBISTE, PÓŁSKÓREK, WAMPIREK, GATUNEK PARASOLOWY, KONOTACJA, ZETTABAJT, WYDAWNICTWO SERYJNE, KAMICA MOCZOWA, NACIEK, STRZAŁKA, MARYSIN, KOMPOTIERKA, KRZYŻAK, KOMBAJN, DZIAŁ, FALC, ZBAWICIELKA, NAKIEROWANIE SIĘ, FRONTALE, ŻOŁNA, ZABYTEK NIERUCHOMY, SIKAWKA, SMACZLIWKA, NESTOR, INTUICYJNOŚĆ, LINIA SPEKTRALNA, NET, WODOROSIARCZEK, CZYNNOŚĆ OPERACYJNA, JOGURCIK, GEODETA, GAUGUIN, ROZSZCZEPIENIE, SIARCZEK, OBRONA, DRĘTWA, IMPEDIMENTA, SKARB PAŃSTWOWY, URZĄDZENIE AKUSTYCZNE, NUCZA, ŚWIĘTOKRADCZYNI, KONSERWACJA, FAUL, FAKULTET, SOLIDARNOŚĆ, ALBULOWATE, ŁUK, PINGWIN MASKOWY, ŁAWNIK, PREDESTYNACJA, GABINET, NORNIK PÓŁNOCNY, WEZWANIE, DŹWIGARKA, ZBROJA MAKSYMILIAŃSKA, CHOROBA BRUGADÓW, MEZOTERAPIA, ZABURZENIE AFEKTYWNO-DWUBIEGUNOWE, WYCHODŹTWO, SAMIEC, CZĄSTKA DZIWNA, KLINIKA ODWYKOWA, PIERSIÓWKA, CZASOWNIK WIELOKROTNY, MILA WROCŁAWSKA, TENCALLA, NEUROMEDIATOR, BON UWŁASZCZENIOWY, PRADZIADEK, ŚNIEGULICZKA, BROKAT, ESPRINGOLA, KSIĘGI, FIGURA, TURZYCA, JAZGOT, FRYSZERNIA, MELANIZM, WAPORYZACJA, OPŁATA SANKCYJNA, POWIEŚĆ FANTASTYCZNO-NAUKOWA, ŁUPACZKA, ZIARENKOWIEC, BAMBO, OBWÓD RYBACKI, AMARANTOWOŚĆ, BAGNIK, CZUPRYNA, SZYFON, POROST, ZAIMEK NIEOKREŚLONY, ZAWIŁOŚĆ, PYHA, FRAZA, WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ, LEJTNANT, TRANSMISJA, MAGAZYN KONSYGNACYJNY, FORMACJA SKALNA, KAMUFLAŻ, BATORÓWKA, NASTROSZEK DRUMMONDA, SUBSTANCJA OBCA, HRABSTWO CEREMONIALNE, POWIEŚĆ S-F, SALAMANDRA KAUKASKA, MASZYNA ENERGETYCZNA, ŻABA SZTYLETOWATA, ZANOKCICA KOŃCZYSTA, MAKÓW, IMPAST, KARA TALIONU, FIGA, ROMUALD, ĆWIERTNIA, BRĄZ, TREPY, PARAGRAF, SERCÓWKA, STERADIAN, DYSZA, WCIERKA, JEDYNKA, DAKTYLOGRAFIA, MUZA, SPIRALA, EPISTOŁA, SCENARIUSZ, TRIADA, NOCEK BRANDTA, SIEĆ KOLEJOWA, WOŹNY, KRZYŻAK OGRODOWY, PUŁK, SALA, SZYNA, PROMIENNIK, SY, DELFINA, DOROBKOWICZ, BLACHOWNIA, ATRYBUCJA, CLERK, SENIORAT, PUSZKARZ, FRONTON, KIEŁ, SZWADRON ŚMIERCI, SUWNICA, EGZEKUTYWA, POZYTYW, PIĄTY, POTRÓJNOŚĆ, GŁUPSTWO, NIERÓWNOŚĆ TRÓJKĄTA, ANGOL, ZATOKA, NIEDOSŁUCH PRZEWODZENIOWY, MAŁPI GAJ, KSIĄŻKA DOTYKOWA, PIÓROPUSZNIK STRUSI, SŁOWIAŃSKOŚĆ, MALFORMACJA MÓŻDŻKU, ODBIJACZ, EGZORTA, LATAJĄCE SKRZYDŁO, SOMONINO, KIJ BEJSBOLOWY, ŁUSKA, DEREŃ, AUTOPARODIA, ALGA, MAŚLAK CZERWONY, HORMON LOKOMOCYJNY, KSIĘSTWO HALICKO-WOŁYŃSKIE, JEDNOPARTYJNOŚĆ, KULT ŚWIĄTYNNY, AGRESJA INSTRUMENTALNA, KUTIKULA, EMBRIOGENIA, TURNIA, WINO DESEROWE, RZEKOTKA DRZEWNA, ŚLEPY NABÓJ, KARTEL, RUCH PRZYSPIESZONY, RÓŻA BAZALTOWA, SZABROWNIK, PERSONA, SZÓWSKO, KISZKA WĄTROBIANA, UNCJA, LONŻA, SCHABOSZCZAK, CEPELIN, ROK, KRZANOWICE, KONCYLIACJA, ŁOTEWSKI, TAKSON, EŁK, PIEPRZ, PAŁĄCZEK, UMOWA, ŚWIATŁOCIEŃ, SUROWIEC FARMACEUTYCZNY, KARABAN, PSAMMOFITY, PRAKTYKA, SER TOPIONY, ZRAZ, YB, FLIGELADIUTANT, MILIAMPER, POWIĄZANIE KAPITAŁOWE, WOLTOAMPER, SITNIK, KREACJA, STACJA, DOROTA, TARLAK, CZĄSTKA SŁOWOTWÓRCZA, ORLICA POSPOLITA, CZTEROSUW, WYSTRÓJ, LAPARENTOZAUR, KLAWIATURA, PIROGRAFIA, PATENA, SZALOWANIE, BRIK, ZGRED, WIEŃCE, OLCHA, LEPSZA POŁOWA, FURGONETKA PANCERNA, KONTROLA SKARBOWA, KOMIN PŁACOWY, DZIAŁANIE ALGEBRAICZNE, HENRYK VIII, LECZENIE CHIRURGICZNE, KLUCZ, NANORADIAN, EWALUACJA SPLOTOWA, PRZYRZĄD, ZACIERKA, ROZKŁAD, KARP PO KRÓLEWSKU, WĘZEŁ ŻEGLARSKI, PASKUDNIK, MŁAK, DYREKTOR KREATYWNY, STREAMING, ŁÓDŹ, KSIĘSTWO ŚLĄSKIE, NOTOWANIA, KOŃ PAROWY, MELON, INTERIOR, NAWIERZCHNIA, KAMERA, PION, ROZWÓJ ZARODKOWY, ZEW, PIGWA, KING, ODMIANKA, NEURON CZUCIOWY, ODMIERZANIE, SADOWISKO, OSA, TASIEMIEC, BALSA, OVERCLOCKING, DZIELNICA VIII DĘBNIKI, REMONTANTY, HRABINA, OCIEKACZ, NEOGOTYK, AMPER, CIENISTKA TRÓJKĄTNA, GRANATNIK, PŁYTKA, WEŁNIAK, EPISKOPAT, PORT, KOLEJKA GÓRSKA, MUR, PAMIĘTNIK, BLASZKA, RUTHERFORD, FAZA, ?MOSH.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.148 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

W METROLOGII: JEDNOSTKA MASY LUB OBJĘTOŚCI (KOJARZONA Z ANGLOSASKIM, AMERYKAŃSKIM KRĘGIEM KULTUROWYM; JEDNOSTKA O TAKIEJ NAZWIE BYŁA TEŻ DAWNIEJ UŻYWANA W POLSCE W APTEKARSTWIE) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: W METROLOGII: JEDNOSTKA MASY LUB OBJĘTOŚCI (KOJARZONA Z ANGLOSASKIM, AMERYKAŃSKIM KRĘGIEM KULTUROWYM; JEDNOSTKA O TAKIEJ NAZWIE BYŁA TEŻ DAWNIEJ UŻYWANA W POLSCE W APTEKARSTWIE)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DRACHMA w metrologii: jednostka masy lub objętości (kojarzona z anglosaskim, amerykańskim kręgiem kulturowym; jednostka o takiej nazwie była też dawniej używana w Polsce w aptekarstwie) (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DRACHMA
w metrologii: jednostka masy lub objętości (kojarzona z anglosaskim, amerykańskim kręgiem kulturowym; jednostka o takiej nazwie była też dawniej używana w Polsce w aptekarstwie) (na 7 lit.).

Oprócz W METROLOGII: JEDNOSTKA MASY LUB OBJĘTOŚCI (KOJARZONA Z ANGLOSASKIM, AMERYKAŃSKIM KRĘGIEM KULTUROWYM; JEDNOSTKA O TAKIEJ NAZWIE BYŁA TEŻ DAWNIEJ UŻYWANA W POLSCE W APTEKARSTWIE) sprawdź również:

kosmopolityczny ptak nadwodny z rzędu kraskowatych; gniazdo na dnie korytarzy wykopanych w urwistych brzegach; chroniony ,
wymienna część palnika laboratoryjnego lub palnika do spawania, którą zakłada się na rękojeść palnika ,
nieprzemakalna, lekka tkanina używana do wyrobu kurtek lub płaszczy ,
jeden z 16 niemieckich krajów związkowych ,
rodzaj tłustej, wędzonej kiełbasy wytwarzanej z wołowiny i boczku ,
narrator nienależący do świata przedstawionego, opowiadający o nim, ale niebiorący udziału w wydarzeniach, posiadający nieograniczoną wiedzę ,
członkini zakonu żeńskiego ,
instrument irański, rodzaj cymbałów ,
człowiek oceniany bardzo negatywnie (z różnych powodów), nazywany tak, żeby go obrazić ,
zgrubienie pochodzenia naturalnego lub wywołane uderzeniem ,
gaz powstający po burzy ,
gruba i okrągła bateria o napięciu 1,5 V ,
HENAN - prowincja w środkowych Chinach, powierzchnia 167 tys. km2 ,
pojemnik lub naczynie skonstruowane w taki sposób, by zwierzęta - zwykle ptaki - mogły swobodnie pobierać z niego pokarm, który samoczynne opada z zasobnika w miarę jak jest wyjadany przez zwierzęta ,
lekarz dokonujący obdukcji ,
waluta obowiązująca w Turkmenistanie ,
miejsce zmagań Legii i Widzewa ,
miejsce ostrej rywalizacji ,
piec z kociołkami do gromadzenia stopionych metali stosowany w odlewnictwie ,
proszek do pieczenia na bazie wodorowęglanu amonu ,
miasto w Brazylii w stanie Alagoas ,
nazwa zwyczajowa cykloheksanheksolu - cyklicznego sześciowęglowego alkoholu polihydroksylowego posiadającego sześć grup hydroksylowych (cukrol) ,
kulszowy lub wzrokowy ,
program komputerowy służący do zarządzania rozmaitego rodzaju notatkami, kontaktami, terminami czy zadaniami ,
... narciarskie ,
TENT, POKLAT; dach z płótna nad pokładem statku ,
ktoś, kto został znaleziony; najczęściej o dziecku, które porzucili rodzice ,
Manis tricuspis - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje lasy deszczowe Afryki, od Senegalu do zachodniej Kenii i na południe do Zambii ,
usunięcie intronów (sekwencji niekodujących) i połączenie eksonów (sekwencji kodujących) z prekursorowego mRNA organizmów eukariotycznych ,
zespół populacji organizmów roślinnych (fitocenoza), zwierzęcych (zoocenoza) i mikroorganizmów (mikrobiocenoza) danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworzących całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy (czyli dynamicznej równowagi)

Komentarze - W METROLOGII: JEDNOSTKA MASY LUB OBJĘTOŚCI (KOJARZONA Z ANGLOSASKIM, AMERYKAŃSKIM KRĘGIEM KULTUROWYM; JEDNOSTKA O TAKIEJ NAZWIE BYŁA TEŻ DAWNIEJ UŻYWANA W POLSCE W APTEKARSTWIE). Dodaj komentarz

6×3 =

Poleć nas znajomym:

x