NIEWIELKA LUB NIEDOKŁADNIE OKREŚLONA ODLEGŁOŚĆ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KAWAŁEK to:

niewielka lub niedokładnie określona odległość (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KAWAŁEK

KAWAŁEK to:

niewielka część czegoś, odcinek, fragment, urywek (na 7 lit.)KAWAŁEK to:

utwór muzyczny (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NIEWIELKA LUB NIEDOKŁADNIE OKREŚLONA ODLEGŁOŚĆ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.590

OBLĘŻENIEC, NEURON CZUCIOWY, BOLA, TEST KOMPLEMENTACJI, MŁOTOWNIA, OBOZOWISKO, EDYKUŁA, FIGURA GEOMETRYCZNA, MACZUGA, ATAK, OMDLAŁOŚĆ, KANTAR, ATTYKA, JEGO WYSOKOŚĆ, MOST POWIETRZNY, TINGEL-TANGEL, OCET, LEKKOZBROJNY, PASIERB, SUPERNOWA TYPU IC, KRAINA, FLECIK POLSKI, SPIS POWSZECHNY, SPRAWUNEK, EFEKT MNOŻNIKOWY, KREM, KAPITUŁA GENERALNA, WYROK PRAWOMOCNY, DZIWKARZ, CHARAKTERYSTYKA FAZOWA, WIZA POBYTOWA, WSTĘŻNICE, KASZKIET, EMBOLIZACJA, MNISZEK, PAŁACYK, MIRAŻ, KANOE, WSPÓŁKRÓL, PODRÓŻ SŁUŻBOWA, CYMBAŁ, ŁYŻKA STOŁOWA, SYLWETKA, HARCERKA, AWIONETKA, LUDZKIE ZOO, LURA, MĄKA PSZENNA, PRZESUNIĘCIE KU FIOLETOWI, NIEWIERNOŚĆ, CASTING, ARTEFAKT, PAJĘCZAK, EDYCJA, OCHRONA ŚRODOWISKA, WYZWANIE, GRÓDŹ, SEKS, FILIGRAN, TEST, SEKULARYZACJA, KOLEJKA LINOWA, PROCES DECYZYJNY, ROBOTA GÓRNICZA, EMALIA, KULEBIAK, SREBERKO, LISTEK, POWIELACZ ELEKTRONOWY, GATUNEK ALLOCHRONICZNY, OFIARA, PULPIT STEROWNICZY, UDŹWIG, CZTERDZIESTKA, DESKA KLOZETOWA, OBRZĘK, INSPEKTOR SZKOLNY, PIEROGI, REKUPERATOR CIEPŁA, PICUŚ, TRANSMITER, WIĘZIENIE ŚLEDCZE, KONWIKT, ŁOTOK, SPECYFIKACJA TECHNICZNA, HANOWER, SZPALTA, JĘZYK, WĘGIER, NÓŻ DO CHLEBA, PUNKT KONSTRUKCYJNY, ILOCZYN BLASCHKEGO, KOALICYJKA, GETRY, UCIECZKA, NIEWYPAŁ, ZWIĄZEK HETEROCYKLICZNY, RZUT DYSKIEM, SPÓJNIK WYNIKOWY, POLISYNDETON, KOSZTORYS INWESTORSKI, BROŃ BIOLOGICZNA, POMOC STYPENDIALNA, MANTYLA, LUFKA, PROLIFERACJA, FRONTYSPIS, WEKTOR GENETYCZNY, SMREKUN, GLORIETA, PISTACJA, ALT, MORESKA, UNDERGROUND, FAJKA, SZPONA, WADA, NALEWKA, GWIAZDA, DOLABELLA, JEDNOSTKA MOBILIZUJĄCA, TEKA, ERPEG, WARZYWO, GRUPA ETNICZNA, RÓG, PŁÓD, LAWABO, KOLCZAK, RUCHLIWOŚĆ PIONOWA, DRAMATOPISARSTWO, GRZANKI, KAPSUŁA ZRZUTOWA, DEGRADACJA, WYDZIAŁ, IMIESŁÓW PRZYSŁÓWKOWY UPRZEDNI, SZLACHCIURA, RUTENIZACJA, CYGAN, SZPIC, STRONA TYTUŁOWA, ORGANIZM, PRZEGRYZKA, PAPRYKARZ SZCZECIŃSKI, LUSTRO, ZIELONE PŁUCA, APSYDA, KOGA, ANTYPATRIOTYZM, SPALINY, JAZ, STRAPONTEN, SYRENA, BODZIEC, TARANTELA, CZYNNOŚĆ ŁĄCZENIOWA, OPAR, PRALNIA BRUDNYCH PIENIĘDZY, WINO ZIOŁOWE, SZKOCKOŚĆ, MINUCJA, HEMOROID, GOŁOLEDŹ, RUM, KONWENANS, ŁAPACZ, SCENARIUSZ, PUNKT MOTORYCZNY, KIŚĆ, KOCIOŁ FLUIDALNY, PIONIER, SZKLIWO CERAMICZNE, TRANSPORTER, SPŁUKIWANIE, PUSTAK, PROGRAM UŻYTKOWY, TEATR, KICZ, ZDOLNOŚĆ WYTWÓRCZA, SKRZYDŁO, ZEWŁOK, SYNONIM TAKSONOMICZNY, OSZCZEP, ZEBROID, DZIAŁOWIEC, TRYSKAWKA PLASTIKOWA, MIŃSZCZANKA, STEK, ŻAGIEL REJOWY, DZIURAWKA, TRANSURANOWIEC, KOMA, SPODENKI, PLOTER GRAWERUJĄCY, ELEKTRYCZNOŚĆ STATYCZNA, UJŚCIE, TERMINAL, TREPY, KOPUŁA PANCERNA, AKT, NOMOKANON, CHÓR, PROLEK, WOLANT, MAGAZYN, PODGLĄD, FAKTOR, FAZA, HASŁO WYWOŁAWCZE, UZALEŻNIENIE, STADIONIK, SKRZYPY, ZŁORZECZENIE, GŁOŚNIK MAGNETOELEKTRYCZNY, TROLLING, NALEŚNIK WIOSENNY, ZIARENKOWIEC, AREA, ROD, MARIONETKA, TWÓR, AUTOMAT, PRAWOMOCNOŚĆ, LĄDZIENIE, ZASÓB, INDUKTOR, KARAFKA, MOŁOTOW, GARDEROBA, DOLARÓWKA, MAJĄTEK NIERUCHOMY, KOCIOŁ SUFOZYJNY, WDOWI GROSZ, IMMUNITET SĘDZIOWSKI, PIENIĄDZ DEPOZYTOWY, NIEKROPIEŃ WŁAŚCIWY, DYMISJA, TWIERDZENIE KRULLA, OKRUSZEK, PTASIE MLECZKO, LWIA CZĘŚĆ, STOPA ZWROTU, BOJKA, NIEOSTROŚĆ, ZŁA PRASA, POTENCJAŁ ZETA, NASTAWA, BŁĄD SYSTEMATYCZNY, KOSKINOMANCJA, WIERTŁO, SATELITA SZPIEGOWSKI, NAPIĘCIE ZNAMIONOWE, PRZYBLIŻENIE, PANOCZEK, UNDEAD, KRUŻ, ZMIANA WSTECZNA, NAKŁAD, PASSACAGLIA, EMISJA, KOMIN, ARANŻACJA, BAGIENNIK OBŁY, MOŁDAWSKI, GRANT, HEBAN, PORTRET, PŁAWIK, PLAMICA, OBRAZEK, NAPÓJ WINOPODOBNY, MACHNIĘCIE RĘKĄ, DYBUK, MIMOZA, TROL, MAŁPA OGONIASTA, ZIELENICE WŁAŚCIWE, ŁUPEK PARAFINOWY, CENZURA, OBSŁUGA, DEKALKOMANIA, FITOCYD, WYKRZYKNIENIE, GWAŁT, WINDA, ANOMALIA, LAS, SALSA, JAJECZNICA, BŁONA LOTNA, WŁÓKNO, PROMIENNOŚĆ, DRUK AKCYDENSOWY, SZYBKOBIEŻNOŚĆ, DEKRETACJA, NEOPOGAŃSTWO, GARNITUR, PROWINCJA, TARTINKA, ?MAŁŻ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.590 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NIEWIELKA LUB NIEDOKŁADNIE OKREŚLONA ODLEGŁOŚĆ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: NIEWIELKA LUB NIEDOKŁADNIE OKREŚLONA ODLEGŁOŚĆ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KAWAŁEK niewielka lub niedokładnie określona odległość (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KAWAŁEK
niewielka lub niedokładnie określona odległość (na 7 lit.).

Oprócz NIEWIELKA LUB NIEDOKŁADNIE OKREŚLONA ODLEGŁOŚĆ sprawdź również:

wielkość, wspaniałość, np. talentu ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady krasnorostów (Rhodophyta) ,
bajkopisarz gr. z Frygii ,
jednoroczna roślina ozdobna o lejkowatych, niekiedy strzępiastych kwiatach ,
rdzenna mieszkanka Laponii ,
prądnica przy rowerze ,
pokładnica krawężnikowa ,
lekkoatleta, dwukrotny mistrz olimpijski w trójskoku z Rzymu i Tokio, pierwszy człowiek, który przekroczył granicę 17 m, rekordzista świata wynikiem 17,03 m ,
impreza sylwestrowa ,
nurt teologiczny w kalwinizmie wysuwający m.in. następujące postulaty: 1) Bóg pragnie zbawić każdego, kto zachowuje wiarę 2) Chrystus umarł za wszystkich ludzi, choć korzystają z tego tylko wierzący w Niego ,
w muzyce: wysokie tony głosu śpiewaka; często pluralis ,
zbiór przepisów prawnych ,
Stipa - rodzaj trawy śródziemnomorskiej z rodziny wiechlinowatych; wszystkie gatunki są kserofitami występującymi na suchych siedliskach w formacjach trawiastych, w strefach klimatu umiarkowanego i zwrotnikowego obu półkul ,
brzmienie wypowiedzi wyrażające treści niezawarte w czysto językowej jej warstwie ,
zwolennik, wyznawca poglądów aleksandryjskiego kapłana Ariuszal; odrzucał niektóre dogmaty chrześcijańskie; wiarę w Trójcę Świętą, zwierzchnictwo papieża, hierarchię kościelną ,
żołnierz pełniący służbę przyboczną przy głowie państwa ,
cecha stanów, idei, czynów i zachowań: to, że coś jest zgodne z prawem, uczciwe ,
(1889-1963), francuski pisarz, scenarzysta, reżyser filmowy, malarz, poezje, dramaty, powieści poetyckie, libretta operowe ,
dawniej potocznie o samochodzie terenowym ,
Cygnus buccinator - gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae); żyje w Ameryce Północnej ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
unita zamieszkały we Włoszech, należący do Kościoła rzymskokatolickiego, lecz zachowujący odrębny obrzadek grecki ,
otacza łyko drzewa ,
film trwający ponad 55 minut, przeciętnie 90-132 minut ,
zjawisko występowania zmian kierunku i natężenia namagnesowania pod wpływem naprężeń mechanicznych, spowodowanych siłami zewnętrznymi ,
rowek śrubowy biegnący obok grzbietu gwintu ,
motyl z rodziny omacnicowatych, którego gąsienice żerują w szyszkach drzew iglastych ,
zwykle jedna godzina lekcyjna w tygodniowym planie nauczania, która jest przeznaczona do dyspozycji wychowawcy danej klasy ,
mieszkanka Bolimowa, kobieta pochodząca z Bolimowa ,
wyraki, tarsjusze, Tarsiidae - rodzina drapieżnych ssaków naczelnych, tradycyjnie zaliczanych - ze względu na zewnętrzne podobieństwo, zwłaszcza do galagowatych - do małpiatek, choć są bliżej spokrewnione z małpami i obecnie klasyfikowane w kladzie wyższych naczelnych (Haplorrhini); stanowią jedyną wśród ssaków naczelnych rodzinę o wyłącznie drapieżnym trybie życia; żyją na Sumatrze i Celebes (w Indonezji) oraz na Filipinach

Komentarze - NIEWIELKA LUB NIEDOKŁADNIE OKREŚLONA ODLEGŁOŚĆ. Dodaj komentarz

9-1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast