PORCJA AJWARU; OKREŚLONA ILOŚĆ TEGO PRODUKTU, ZAZWYCZAJ PLASTIKOWE OPAKOWANIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

AJWAR to:

porcja ajwaru; określona ilość tego produktu, zazwyczaj plastikowe opakowanie (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: AJWAR

AJWAR to:

lekko pikantna pasta warzywna, przyrządzana z papryki słodkiej i bakłażanów z dodatkiem pomidorów, czosnku oraz octu, przypraw (sól, pieprz, chili) (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PORCJA AJWARU; OKREŚLONA ILOŚĆ TEGO PRODUKTU, ZAZWYCZAJ PLASTIKOWE OPAKOWANIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 2.195

INSTALACJA, IZBA SKARBOWA, STEK, ETYMOLOGIA LUDOWA, CNOTA KARDYNALNA, ŁĄCZNIK, PRAPŁETWIEC, OBSERWACJA STATYSTYCZNA, PRZEBRZYDŁOŚĆ, KARAFECZKA, MATERIAŁ JĄDROWY, WSPÓŁUCZENNICA, LÓD, OFENSYWA, BAGAŻ, BLOKHAUZ, PYRHELIOMETR, KARATE TRADYCYJNE, PROGRAM TELEWIZYJNY, ŻYWOPŁOT, SIATKA, JEGOMOŚĆ PAN, PAPROCIE, SPUST, SKARPETKA, BAGNIK, NOTABL, PRELIMINARIUM POKOJOWE, STOS, REKOMENDACJA, JEDNOSTKA PRACY, MAKARON, KARTOTEKA, ODPRAWA CZASOWA, LAMPKA MAŚLANA, ZAWAŁA, NIECZUŁOŚĆ, BATON, DYSTYCH, GRUCZOŁ PRZYTARCZOWY, SEZAMKA, NADWYŻKA ADSORPCYJNA, ŻYLAK, BEZOBSŁUGOWOŚĆ, POZOSTAŁOŚĆ, FAMILIA, GIMBOPATRIOTA, CIĄG TECHNOLOGICZNY, DRABKA, ZAPASY, BOGACTWO, JESPAN, UTLENIALNOŚĆ, NUNCJATURA APOSTOLSKA, OPCJA BARIEROWA, PORA ROKU, ŚWIECZKA, APERCEPCJA, OSZCZĘDNOŚĆ, BAKTERIA ŚLUZOWA, INDEKS STECHIOMETRYCZNY, GÓRKA, POBRATYNIEC, LITR, PENSUM, ROZBIERANKA, NIEDOSTĘPNOŚĆ, LAPILLI, NIEWYBUCH, ŚLEPY KOSZTORYS, OBRZEŻKOWATE, SZORSTKOŚĆ, STOSUNEK SPOŁECZNY, NADMIAR, STRZAŁECZKA, RATING, KARZEŁKOWATOŚĆ, ŁYSAK, ROGAL, BLASZKOWIEC, KABOTAŻ, PŁYWACZEK, NASOSZNIK TRZĘŚ, ZAKWAS, KOPERTA, KOLONIJKA, DZIAŁANIE NIEPOŻĄDANE, EMFITEUZA, TOR KABLOWY, BODARZ, PRÓBKA, POKOLENIE, MANELE, OLIWA, ODTWARZANIE, ZGŁOSZENIE PATENTOWE, PRZESŁUCH ZBIEŻNY, INKA, KARAFKA, WĘDRÓWKA, ZAPYLENIE KRZYŻOWE, LEGIA, SKIBA, PASTERYZACJA, PSALTERION, BEZLOTEK, PATELNIA, FIX, ZDOLNOŚĆ APORTOWA, LEGENDARNOŚĆ, GRENADYNA, GADY SSAKOKSZTAŁTNE, ROZKŁAD, PŁONNIKOWATE, TRAM, RYNEK KONSUMENTA, CENA SUBSKRYPCYJNA, ROKPOL, CELOWNIK, KUCHENKA, ETAT, DZIOBOROŻEC, GRAF PRZEDZIAŁOWY, KOSZTORYS NAKŁADCZY, MILREJS, PROFESOR, DŻEMIK, DZIAŁKA, MALINÓWKA, OBJĘTOŚĆ ODDECHOWA, SER PODPUSZCZKOWY, PARK ROZRYWKI, STAN, PAPUGA, SZCZEGÓŁOWOŚĆ, ŻEGLUGA KABOTAŻOWA, BALOT, EPISJER, RZEŹWOŚĆ, KAWA BEZKOFEINOWA, ZAGADNIENIE BRZEGOWE, BIAŁOCZÓŁKA, EFEKT CANTILLONA, HERBATKA, SAMOCHÓD OPANCERZONY, KASZETKA, MIÓD, JEDNOSTKA MIARY, ARA, RZADKOŚĆ, FORMA, IMPORTOCHŁONNOŚĆ, LEMONIADA, FILM PŁASZCZA I SZPADY, TUNEL CHŁODNICZY, DRABINKA, LAMBADZIARA, GRĄD, AKT OSKARŻENIA, NIEPRZECIĘTNOŚĆ, NIEPRZYZWOITOŚĆ, KROKODYLEK, PLUG-IN, SYMETRYCZNOŚĆ, OKULARY TRÓJWYMIAROWE, APRIORYCZNOŚĆ, AZOT AMONOWY, TROPIK, METODA ELEMENTU SKOŃCZONEGO, WYSTARCZALNOŚĆ, TORBA, KROPLA CHMUROWA, CASUS, TANDEM, MARSZ, SZCZENIACZEK, KORKOCIĄG, PROMIENNIK, BURSZTYNIARZ, INKA, EFEKT PRIMAKOFFA, POJEDYNEK AMERYKAŃSKI, WYCIĄG TALERZYKOWY, WSTĘP, KANARKOWOŚĆ, BER, CIUPKA, DRZWI, JARZĘBINÓWKA, SZKIC, ZNICZ, DOBRA, BILET WIZYTOWY, PALISADA, KEFIR, VOLKSDEUTSCH, TAPAS, KREDYT ZAUFANIA, ŁABĘDŹ, SZNAPS, HIPOTEKA PRZYMUSOWA, WISTRA, IBIS, STADO, POWTÓRZENIE, LIMKI, SZYBKA RANDKA, KWESTA, RYBOSTAN, STOPA LODOWCA, MŁYNEK DO ZLEWOZMYWAKA, BEZLIK, TARCZKA, PUSZCZYK, PUDEŁKO, ESENCJA, OSTRACYZM, WYMIANA, NANDU, WYDAJNOŚĆ, MITSUKURINA, SKÓRZAK, NERW PROMIENIOWY, LAS GRĄDOWY, LABORATORIUM, WIDŁOZĄB LEŚNY, PAŁA, KONKURENCJA, LOTNIK, PUCHAREK, PORÓWNYWARKA, WIECH, NABÓJ, HOTELING, USTAWA ZASADNICZA, MASŁO SHEA, ODWAR, KOŃ ZIMNOKRWISTY, JEDNOSTKA POJEMNOŚCI ELEKTRYCZNEJ, CENTRALA, TORTOWNICA, CAP, POMOCNIK, KASZTANOWIEC, STOPA PROCENTOWA, KLIKER, BEZMIAR, ZANIECZYSZCZENIE, CZATKOBATRACH, ENERGOCHŁONNOŚĆ, WĘDZONKA, SIEROTA, ROZRUCH, KORZEŃ, RUCH JEDNOSTAJNIE PRZYŚPIESZONY, TRACZ, PORZECZKÓWKA, DETEKTORYSTKA, TONAŻ, NIEUPRZEJMOŚĆ, BIT, TRANSAKCJA PAKIETOWA, ARENDA, DROID, ABONAMENT, KALORIA, KWOTA, CHOINA, MEDALION, REALIZM MAGICZNY, KONCERN, GICZ, WIĘKSZOŚĆ PARLAMENTARNA, GORZKOŚĆ, SZTURMÓWKA, CIAŁO DOSKONALE CZARNE, MARABUT, PTASZEK, STOPA LĄDOLODU, WODA, SUMA, KRUCZOŚĆ, ZACHOWAWCA, FOCH, FARMAKODYNAMIKA, GRAF DOSKONAŁY, DOŻYWOCIE, ZIELONE, SZTANGA, WYRAZISTOŚĆ, MĄKA, MOC WYTWÓRCZA, ODBIÓR, SYMETRIA, FLAGRUM, ARAMEIZM, RAK, KAWA, ZIOŁA, ?KARMAN.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 2.195 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PORCJA AJWARU; OKREŚLONA ILOŚĆ TEGO PRODUKTU, ZAZWYCZAJ PLASTIKOWE OPAKOWANIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PORCJA AJWARU; OKREŚLONA ILOŚĆ TEGO PRODUKTU, ZAZWYCZAJ PLASTIKOWE OPAKOWANIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
AJWAR porcja ajwaru; określona ilość tego produktu, zazwyczaj plastikowe opakowanie (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

AJWAR
porcja ajwaru; określona ilość tego produktu, zazwyczaj plastikowe opakowanie (na 5 lit.).

Oprócz PORCJA AJWARU; OKREŚLONA ILOŚĆ TEGO PRODUKTU, ZAZWYCZAJ PLASTIKOWE OPAKOWANIE sprawdź również:

w żeglarstwie: zgrubienie, wypukłość rękojeści wiosła ,
dobra naturalne dostępne dla człowieka, odnawialne źródła energii i kopaliny ,
osoba mało inteligentna, tępa ,
jednostka używana w informatyce oznaczająca kwadrylion bajtów (1 JB = 1E+24 B) ,
samojezdna maszyna wyrównująca przebieg i płaszczyznę toru kolejowego ,
instrument muzyczny z grupy idiofonów klawiszowych, wynaleziony pod koniec XIX w., przypominający kształtem fisharmonię; dźwięki wytwarzane są poprzez uderzania uruchamianych przy pomocy klawiszy młoteczków w połączone z rezonatorem skrzynkowym metalowe płytki, które wydają dźwięk zbliżony do dzwonków ,
świstek papieru, plakietka potwoerdzające dokonanie opłaty za coś ,
nauka o kulturze i języku Grecji starożytnej i współczesnej ,
egzemplarz cudo ,
miejsce, gdzie dwa elementy geograficzne, np. dwie drogi, ramiona rzeki, pasma górskie, rozchodzą w różne strony ,
zespół cech typowych dla Dolnego Śląska, czegoś z tego regionu lub jego mieszkańca ,
miasto w Indiach (Karnataka) główny w kraju ośrodek eksploatacji złota i srebra ,
mistyczno-ascetyczny kierunek w islamie powstały w VII i VIII w ,
człowiek bez energii, niezgrabny, niezaradny ,
Aphrodroma brevirostris - gatunek ptaka z rodziny burzykowatych (Procellariidae) ,
kraina historyczna w południowo-wschodniej Francji, we francuskich Alpach, przy granicy ze Szwajcarią i Włochami ,
kod ISO 4217 dolara Brunei ,
duża karuzela z siedzeniami rozmieszczonymi na kole obracającym się w pionie ,
proces zachodzący w zakresie ekonomii ,
tzw. figura przydrożna, kapliczka, krzyż, małe, przydrożne miejsce kultu ,
końcowa część widlastego rozgałęzienia bezlistnych pędów kopalnych paprotników psylofitów ,
inna nazwa opieńki cesarskiej ,
stopień w okopie bądź wale fortu, umożliwiający strzelanie z broni ręcznej ponad przedpiersiem ,
żużlowiec szwedzki, siedmiokrotny mistrz świata w latach 1970-77 ,
lampa stroboskopowa, dająca charakterystyczne, przerywane światło, używana w celach rozrywkowych ,
organizm, który jest zdolny się zregenerować ,
element mający za zadanie przyjmowanie energii uderzenia i chronienie elementu (pojazdu, budowli, miejsca) na którym jest zamocowany ,
but z grubą podeszwą, zakładany na miękki pantofel przy wychodzeniu z domu na ulicę, noszony ok. XI-XVIII w ,
to, że jakaś czynność jest wykonywana bez litości ,
kwadratowa sieć rybacka o powierzchni nie większej niż 1×1 m i oczkach sieci nie mniejszych niż 5 mm, rozpięta na dwóch skrzyżowanych pałąkach, służąca do łowienia ryb na przynętę

Komentarze - PORCJA AJWARU; OKREŚLONA ILOŚĆ TEGO PRODUKTU, ZAZWYCZAJ PLASTIKOWE OPAKOWANIE. Dodaj komentarz

5-4 =

Poleć nas znajomym:

x