PORCJA AJWARU; OKREŚLONA ILOŚĆ TEGO PRODUKTU, ZAZWYCZAJ PLASTIKOWE OPAKOWANIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

AJWAR to:

porcja ajwaru; określona ilość tego produktu, zazwyczaj plastikowe opakowanie (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: AJWAR

AJWAR to:

lekko pikantna pasta warzywna, przyrządzana z papryki słodkiej i bakłażanów z dodatkiem pomidorów, czosnku oraz octu, przypraw (sól, pieprz, chili) (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PORCJA AJWARU; OKREŚLONA ILOŚĆ TEGO PRODUKTU, ZAZWYCZAJ PLASTIKOWE OPAKOWANIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 2.195

EFEKT PRIMAKOFFA, BAGNIK, ZUCHWAŁOŚĆ, WYCISK, STOPA LĄDOLODU, SECESJONISTA, LAGUNA, DYSTYCH, ZATRZĘSIENIE, ENERGIA PIERWOTNA, KLINGA, ZAPRAWA, NERW UDOWO-GOLENIOWY, KARTOTEKA, IZBA SKARBOWA, KOSZTORYS NAKŁADCZY, NIEPRZECIĘTNOŚĆ, NEANDERTAL, AROMAT, KRUCHAWECZKA, PROPINACJA, DOZA, RÓWNINA ZALEWOWA, GALARETKA, LAMPKA MAŚLANA, NANDU, PUNKT NASTAWCZY, DZIELNICA PRZYRODNICZO-LEŚNA, AHISTORYCZNOŚĆ, LAMBADZIARA, EFEKTYWNOŚĆ ORGANIZACYJNA, BRYŁKOWATOŚĆ, FORMA, OCHRONA PATENTOWA, SEKCJA, PALETA, NIEWYCZUWALNOŚĆ, RYCINA, JESPAN, KAWA, ELEGIA, ŻÓŁTY KARZEŁ, ŚMIETANKA, ZIÓŁKA, KOSZT ALTERNATYWNY, NIEWYBUCH, TELEWIZJA, SOK, TROPIK, ZBIERACZ, PÓŁMROK, KOBIECOŚĆ, KOŃ ZIMNOKRWISTY, UPROSZCZENIE, BEZMIAR, SŁAWIAŃSKI, RUSOFILIZM, BIDON, ROZPAD, OPAŁKA, KANIKUŁA, TYTKA, GÓRKA, DOLNOSAKSOŃSKI, KAMIKADZE, SZCZYTNICA, TARTALETKA, WARTOŚĆ ENERGETYCZNA, DZIECIĘ, ARCHITEKTURA KOMPUTERA, KARAFECZKA, NEANDERTALCZYK, POSTRZEGALNOŚĆ, WARZĘCHA MAŁA, KĄTNIK ŚCIENNY, SAUTE, RYJEK, EKSPOZYCJA, KASZA JAGLANA, HIPOTEZA SUSLINA, APRIORYCZNOŚĆ, KATANA, MINIVAN, WATA CUKROWA, ZDANIE, WYRAZISTOŚĆ, CO NIECO, MAKSIMUM CENOWE, RYNEK PRODUCENTA, ATMOSFERA NORMALNA, MLECZNICA, OSTRACYZM, EJDETYCZNOŚĆ, BEZPOŚREDNI CEL INFLACYJNY, KOŃCOWOŚĆ, ROGAL, KRZYNA, KURS SZTYWNY, ZAMKNIĘCIE CELNE, NIEUNIKNIONOŚĆ, ZNAK, KARCZMIAK, KULKA, INSTYNKTOWNOŚĆ, SKRZYNIA, OSCHŁOŚĆ, PANOPTIKUM, ROZKŁAD PRAWDOPODOBIEŃSTWA, DŁUGOSZ, CUKIER LODOWATY, GRUCZOŁ PRZYTARCZYCZNY, MARGARYNA, POLIPTYK, ELEGANCIK, REPETYCJA, NYLON, KOMUNIA, ZAPASY, ODCHYLENIEC, KROPLA, PIKAIA, WYCIĄG TALERZYKOWY, RUTYNA, KAZARKA, NORZYCA, DUROPLAST, NIEPRZYZWOITOŚĆ, TUF WULKANICZNY, PAJDA, EKOLOGIA, SZYBKA RANDKA, KOTLET, MAŁOŚĆ, OBJĘTOŚĆ WYRZUTOWA, ROZBIERANKA, KWAS TŁUSZCZOWY, OGÓLNA KWOTA POŁOWOWA, NIEDOCUKRZENIE KRWI, ZĘBORÓG, POJEMNOŚĆ POLOWA WODNA, BILANS TLENOWY, REPUBLIKANIN, TORBA, CUKIER WANILINOWY, PLUWIOGRAF, BOSS, NESTOR, ZAKON KLERYCKI, KAWA, DZIENNIKARSTWO ŚLEDCZE, BUTELKA MIAROWA, OPERACJA, EFEKT CANTILLONA, PIOŁUN, GLINA LODOWCOWA, JEZIORO SŁONE, PENSUM, ŚCIANA SZKIELETOWA, LEJ KRASOWY, KARŁOWATOŚĆ, BĄK, KONTYNGENT, ORGANIZM WSKAŹNIKOWY, PRZEDMIAR, HAJDUK, KOSZULKA, NIECZUCIE, ASYLABIZM, NOWOBOGACKI, NEUTRALNOŚĆ, DAWKA, REŻYSERNIA, DROID, HOMOPOLISACHARYD, PSALTERION, MIKROSKOP OPTYCZNY, SOLANKA, DOMINIUM, LIST KREDYTOWY, ŻART, KOZAK, KONFESJONAŁ, MINUSY, DEFINIOWALNOŚĆ, SZTURMÓWKA, KOPERTA, DOROBKIEWICZ, NIEDBAŁOŚĆ, ZAIMEK ANAFORYCZNY, BIEDASZYB, ROBUSTA, ETAT, SEZAMEK, WIĘKSZOŚĆ PARLAMENTARNA, CYNOBROWOŚĆ, ŁOPATKA, TECZUSZKA, WIZJER, KMIOT, DOZA, ZŁOTOŚĆ, SPOKOJNOŚĆ, GOŁĄB, HETERODYNA, KASZTANEK, SUTEK, ZDATNOŚĆ, NIEOKREŚLENIE, ŚMIETANKA, KASZTAN, ZACIERKA, OFENSYWA, NIMBOSTRATUS, GOFR, SZNUR, SKRZYDEŁKO, ZASÓB, FURGON, PAPIEROŚNICA, DRĄG, KRYSZTAŁ PRAWIDŁOWY, BAŃKA MYDLANA, QUINOA, LIBRA, PAPRYKARZ, MĄKA ORKISZOWA, KALORIA, MŁYNEK DO ODPADKÓW, DOMEK, BEFKA, INSTALOWANIE, ODPOWIEDNIOŚĆ, JEDNOSTKA ENERGII, SYNTETYK, PAWANA, FAMILIA, KLIMAKS, POSKOK, AKROCYJANOZA, SZCZEGÓLNOŚĆ, LUSTRZEŃ, PRZEJEMCA, NISKOŚĆ, HURTNICA ZWYCZAJNA, PATOS, LÓD WŁOSKI, ŻYLAK, CZĘSTOKÓŁ, GERMAŃSKI, KUSKUS, REKOMENDACJA, PUCHACZ, SŁODZIK, FUZJA WERTYKALNA, EFEKT DOCHODOWY, KUPA, DZIEKANAT, PRAPŁETWIEC, KSIĘŻYCE HIPOKRATESA, IZOLACYJNOŚĆ CIEPLNA, N-GRAM, STANOWISKO, RYSUNEK, NIEGUSTOWNOŚĆ, PODATEK NALEŻNY, ŚWIADECTWO DEPOZYTOWE, RAK, LIQUID, KASZA JĘCZMIENNA, WYSTARCZALNOŚĆ, APERCEPCJA, ABONAMENT, KARTOFLE, MEMBRANOFON, BENTAL, PRĘDKOŚĆ ŚWIATŁA, POBRATYNIEC, POBRATYMCA, JEDWAB, OSTROKÓŁ, SMORODINÓWKA, RÓWNOWAŻNIK DAWKI POCHŁONIĘTEJ, ATEST, STUDZIENINA, KWASEK CYTRYNOWY, ENUMERACJA, ŁUSKA, IMIĘ, REGUŁA GLOGERA, DOJŚCIE, JEJMOŚĆ, PŁATKONÓG, ANTRYKOT, KAWA BEZKOFEINOWA, BIAŁOCZÓŁKA, REWERS, LAS GRĄDOWY, PULA GENETYCZNA, PIEŚŃ, ?TEMPERATURA ZAPALENIA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 2.195 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PORCJA AJWARU; OKREŚLONA ILOŚĆ TEGO PRODUKTU, ZAZWYCZAJ PLASTIKOWE OPAKOWANIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PORCJA AJWARU; OKREŚLONA ILOŚĆ TEGO PRODUKTU, ZAZWYCZAJ PLASTIKOWE OPAKOWANIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
AJWAR porcja ajwaru; określona ilość tego produktu, zazwyczaj plastikowe opakowanie (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

AJWAR
porcja ajwaru; określona ilość tego produktu, zazwyczaj plastikowe opakowanie (na 5 lit.).

Oprócz PORCJA AJWARU; OKREŚLONA ILOŚĆ TEGO PRODUKTU, ZAZWYCZAJ PLASTIKOWE OPAKOWANIE sprawdź również:

jeden z zębatych występów w zwieńczeniu murów obronnych i baszt ,
przyprawa; ekstrakt kłączy ostryżu ,
zamknięta instalacja elektryczna ,
nocny strój kobiecy (dawniej powszechnie używany) ,
miecz w żaglówce mieczowej ,
kot, Felis catus, Felis silvestris catus, Felis (silvestris) domesticus - udomowiony gatunek małego, mięsożernego ssaka z rzędu drapieżnych z rodziny kotowatych, przez ludzi ceniony jako zwierzę domowe oraz z powodu jego zdolności do chwytania szkodników ,
pachnący michałek ,
niewielkie, zwykle ubogie miasto - jednostka osadnicza charakteryzująca się dużą intensywnością zabudowy, małą ilością terenów rolniczych, ludnością pracującą poza rolnictwem ,
w dawnej Polsce: kopalnia soli ,
niedopowiedzenie, niedokończenie wypowiedzi ,
zespół cech czegoś lub kogoś takiego jak w Portugalii, także: stereotypowe cechy uznawane za właściwe Portugalczykom ,
sytuacja, kiedy ktoś z kimś się szarpie, dochodzi do kontaktu fizycznego i gwałtownego pociągania, przepychania z kimś (jednostronnie lub wzajemnie) ,
(1879-1949), chorwacki pisarz i pedagog, liryka osobista, wiersze partyzanckie, powieści, opowiadania, eseje ,
marka bezalkoholowego napoju gazowanego firmy The Coca-Cola Company ,
uczeń szkoły wojskowej, wychowanek korpusu kadetów ,
porcja smorodinówki; określona ilość tego produktu, zazwyczaj butelka, karafka lub kieliszek ,
realizacja sprzedaży detalicznej w niewielkich ilościach, odbywającej się w punktach sprzedaży detalicznej, np. sklepach ,
miłe, przytulne mieszkanko ,
kosmopolityczny ptak o krępym ciele i silnych nogach zdatnych do grzebania w ziemi, grzebiące ,
kobieta, która potrafi strzelać ,
kształt znaku pisarskiego, linii lub ornamentu uformowany jako wystająca część na czołowej powierzchni czcionki ,
ziemia uprawna ,
dawny urzędnik dworski, do którego należała opieka nad sypialniami króla lub możnowładcy ,
Frangula alnus - gatunek krzewu należący do rodziny szakłakowatych ,
cecha bytów, zdarzeń, pojęć itp. podobnych do tych, jakie są w Australii ,
rywalizacja, zmaganie się pojedynczych przeciwników lub zespołów, zwykle w sporcie ,
tuleja z soczewkami stanowiąca część przyrządu optycznego ,
zaburzenie polegające na występowaniu apetytu na przedmioty niebędące żywnością (np. ziemia, kreda, węgiel) lub ogromny apetyt na rzeczy, które są w pewnym sensie żywnością, takie jak nieprzetworzone składniki żywności (np. mąka, surowe ziemniaki, skrobia) ,
trójkątny obszar ziemi u ujścia rzeki, który powstał z nagromadzenia piachu i innych osadów niesionych przez tę rzekę ,
wśród sztućców

Komentarze - PORCJA AJWARU; OKREŚLONA ILOŚĆ TEGO PRODUKTU, ZAZWYCZAJ PLASTIKOWE OPAKOWANIE. Dodaj komentarz

3×5 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast