CZATKOBATRACHUS - WYMARŁY RODZAJ PŁAZA Z PODGROMADY LISSAMPHIBIA, DO KTÓREGO NALEŻY NAJSTARSZY OPISANY GATUNEK PŁAZA BEZOGONOWEGO PÓŁKULI PÓŁNOCNEJ; NAZWA POCHODZI OD CZATKOWIC POD KRAKOWEM, GDZIE W KAMIENIOŁOMACH ZNALEZIONO SKAMIENIAŁOŚCI FRAGMENTÓW SZKIELETU POZACZASZKOWEGO TEGO PŁAZA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CZATKOBATRACH to:

Czatkobatrachus - wymarły rodzaj płaza z podgromady Lissamphibia, do którego należy najstarszy opisany gatunek płaza bezogonowego półkuli północnej; nazwa pochodzi od Czatkowic pod Krakowem, gdzie w kamieniołomach znaleziono skamieniałości fragmentów szkieletu pozaczaszkowego tego płaza (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZATKOBATRACHUS - WYMARŁY RODZAJ PŁAZA Z PODGROMADY LISSAMPHIBIA, DO KTÓREGO NALEŻY NAJSTARSZY OPISANY GATUNEK PŁAZA BEZOGONOWEGO PÓŁKULI PÓŁNOCNEJ; NAZWA POCHODZI OD CZATKOWIC POD KRAKOWEM, GDZIE W KAMIENIOŁOMACH ZNALEZIONO SKAMIENIAŁOŚCI FRAGMENTÓW SZKIELETU POZACZASZKOWEGO TEGO PŁAZA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.028

HADAR, BEZLOTEK, JABŁOŃ, TRÓJLIST OGONKOWY, KONFEKCJONER, SIŁOWNIK PNEUMATYCZNY, EUGLENA ZIELONA, TEŚCIK, LATOLISTEK BLADY, SPADOCHRONIK WYCIĄGAJĄCY, ŻÓŁW ŻÓŁTOBRZUCHY, SARNA, OBUCH, PAPIER TOALETOWY, ARMATKA, OPÓR, JABŁOŃ DZIKA, TRZMIEL ZACHODNI, SKŁAD PODATKOWY, DEATH METAL, TORFOWIEC SKRĘCONY, PSTROGŁÓW ŻAROCZUBY, KINDERBAL, RAWIOLI, WOK, KORALODZIÓB, PIASECZNICA, TAJWANIA, PIESTRUSZKA, KOSZATNICZKA PACYFICZNA, NIEKAPEK, PLACEK, KRYSZTAŁ PRAWIDŁOWY, FILAMENT AKTYNOWY, DELFIN PÓŁNOCNY, LAGER, EDREDON, NIEPOROZUMIENIE, PISMO URZĘDOWE, AMERYKA, GRUSZA ŚNIEŻNA, TRZCINNIK PSTRY, WODNOKRZYWOSZYJ RZECZNY, STREFA ODRUCHOWA, DOMEK, CEREZJOZAUR, BRAMKARZ, BUROŚĆ, SŁUP OŚWIETLENIOWY, GÓRALIK, TYTULIK, MĘTNOŚĆ, POSIEDZENIE POJEDNAWCZE, OPOS, WYCISK, PASKUDNIK, ŁODYGA KWIATONOŚNA, SORDES, KRĘPACZEK NASZYJNIKOWY, PETREL BIAŁOSZYI, SILNIK JONOWY, SUTERYNA, RADA, PEŁZAK, BAK, WODOROST, EKAGLIN, ASTRONOMETRIA, AUTOLIZA, TWARDZIAK, STUDIUM, PŁÓTNO INTROLIGATORSKIE, ORKA, PRINCESKA, NARCIARSTWO DOWOLNE, CASUS, NAZWA JEDNOSTKOWA, UMOWA SPONSORSKA, WIĄZ DROBNOLISTNY, HOKEJÓWKA AMAZOŃSKA, BODMERIA, BORÓWKA BAGIENNA, SPÓŁDZIELCA, UROJENIE KSOBNE, DEFINIOWALNOŚĆ, RURA GŁOSOWA, MISIURKA, EMISJA POLOWA, ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE, ASTRACHAN, ŻÓŁWIOGŁOWIEC AUSTRALIJSKI, ŁUSKOWIACZEK, HIPERWENTYLACJA, TULIPAN HAGERA, KSZYK, SUSEŁ WASHINGTONA, ZUPA NA GWOŹDZIU, TRASZKA JAPOŃSKA, BILBIL ŻÓŁTOUCHY, LIOPELMA, CECOLIT, RĘBNIA ZUPEŁNA, ODMIEŃCOWATE, DYSOCJACJA TERMICZNA, PATELNICA, WYSMUKLICA TARCZOWA, WIEWIÓRECZNIK POSPOLITY, POSTOZUCH, GROCH CUKROWY, GEODEZJA SATELITARNA, MERZYK CIERNISTY, PUKU, INTEGRACJA HORYZONTALNA, PODYPLOMÓWKA, OMIEG KOZŁOWIEC, ROPUCHA STRUMIENIOWA, IBIS MASKOWY, CERKIEWSZCZYZNA, TROGON GÓRSKI, PRZECINKOWIEC, BACHATA, MAKAK MURZYN, RZEŻUSZNIK, CZWOROŚCIAN FOREMNY, PODATEK CEDULARNY, SZURPEK SKALNY, HISZPAŃSKI, ALOZA MAŁOOKA, KUJA MAŁA, DRABINKA SZNUROWA, KRUCZYNA ŚNIADA, PŁASZCZ KĄPIELOWY, KOMANCZKA, SAGOWIEC, TEST, KANGNAZAUR, BONITO, PODSYP, DAWCA NARZĄDÓW, BURSZTYNNIK, SZAPA, NORÓWKA WIELKORÓWNINNA, SZYBKOWAR, SKOCZEK ŁĄKOWY, STROICZKA PRZYLĄDKOWA, TAGALSKI, OKNÓWKA, NIEWRAŻLIWOŚĆ, JODŁA BIAŁA, WYPAD, PIATNICKIZAUR, SKRĘTEK WĄSKOOTWOROWY, SEN, KROKODYL BŁOTNY, POLIPLOID, NUMER, SAKI SZATANKA, CZERWONA PORZECZKA, DRZEWICA BIAŁOLICA, KALWARIA, MORZYK MARMURKOWY, MAWOREK PAPUZI, MAKROPLATA, RYGIEL, MEGATSUNAMI, PARÓWA, TAGESTOLOGIA, OBSADKA, RAJD, NAPĘD JONOWY, JODŁA WSPANIAŁA, ŻÓŁTONÓŻEK, TEMPERATURA BEZWZGLĘDNA, NIEOBIEKTYWNOŚĆ, ASTENKA GĘSIÓWKA, BURZYK TROPIKALNY, WACHTA, MUZYKA PROGRAMOWA, ADWOKACJA, BYLICA POSPOLITA, DIATRYBA, PARAGRAF, ŻARŁACZ CZARNOPŁETWY, GŁOWNIA KUKURYDZY, OROGENEZA ALPEJSKA, BILBIL UBOGI, SMÓŁKA, FLEGMATYK, CHROMOSOM METACENTRYCZNY, SOWA, ŁOPATONOS AMERYKAŃSKI, LEGWAN GŁUCHY, OREGANO, DZIERZBIK ZBROCZNY, SKRYTOSKRZEL, WIDRINGTONIA, SALANGANA, WIĄZ AMERYKAŃSKI, PRZEWÓD CIŚNIENIOWY, PIESZCZAK PRZEPASANY, ZŁOTOWŁOS STROJNY, KUROBRÓD SIODŁATY, KUKLIK WIELKOLISTNY, PRĄTNIK JEZIORNY, KORMORAN ZIELONOLICY, JEDNOSTKA POJEMNOŚCI ELEKTRYCZNEJ, ŻABKA ZŁOTA, SZUFLODZIOBEK TĘCZOWY, FIGOWIEC BENGALSKI, SKRZYDLIK DROBNY, COFNIK, ANTYWESTERN, CIENKOZĄB STYRYJSKI, OKRES OCHRONNY, KIELICH, ORDA, WĘŻÓWKA AFRYKAŃSKA, KOLCOSKÓR, WYGNANIEC, AGUTI ZŁOCISTY, LEMING GÓRSKI, FUTON, ISLANDIA, WIELKI MROCZEK BRĄZOWY, ROZŁUPEK OSZRONIONY, ZLEW, LABORATORIUM, OKRĘŻNICA ZSTĘPUJĄCA, GOFFER, WILGA BRUNATNA, PILEA DROBNOLISTNA, GAŁĘZIAK ŻÓŁTY, KRÓTKOSZEK AKSAMITNY, ZEBRA GÓRSKA, ULGA UCZNIOWSKA, KUCZBAJA, STERNICZKA ARGENTYŃSKA, PAZURZEC USSURYJSKI, PŁASZCZAK SREBRZYSTY, IDARED, TORFOWIEC WKLĘSŁOLISTNY, ASTER TONGOLSKI, HUZAR ZWYKŁY, KACZKA MADAGASKARSKA, KONKURENCJA DOSKONAŁA, JARZĘBIAK, PRZEŚMIEWKA, MORELA POSPOLITA, WRÓBEL, TURNIURZYK GRUBODZIOBY, KOLENDRA, ZŁOCIK KARAIBSKI, OLEANDER, CYKADA, JASZCZURKOJAD CIEMNOGŁOWY, KOROŁAZ PAPUASKI, MIODACZEK PASKOBRZUCHY, BARWINKA CZARNOCZELNA, GŁÓG DWUSZYJKOWY, SILNIK TURBOODRZUTOWY, ROZTWÓR WZORCOWY, ZAKON KLERYCKI, ŻÓŁWIE SPŁASZCZONE, ZEFIROZAUR, TREL, EKWINOFILIA, BOROWIK ŻÓŁTY, AMERYKA, MIEDNICZKA NERKOWA, LOTOPAŁANKA KARŁOWATA, KORMORAN ŁUSKOWANY, PRZEŁĄCZKA, TURZYCA CIEMNOKŁOSA, ZLEW, CZERWONAKI, GRZYB WŁAŚCIWY, ŚWIĘCONKA, CHWOSTKA WSPANIAŁA, DRABINOWIEC MROCZNY, LICZI, GROMNICZNA, KARACZAJKA, DEMOKRATYCZNA KAMPUCZA, BŁĘKITNY DELFINEK, PERKOZ ARGENTYŃSKI, CZYNNIK ENDOGENICZNY, KORMORAN MAŁY, KERIWULA RÓŻNOBARWNA, DZIÓBEK SCHLEICHERA, CHWYTNICE, MOHER, DELFIN PEALE'A, SZURPEK NIERÓWNY, PÓŁSFERA, LIŚCIONÓG, SMUŻKA STEPOWA, CZYHAK SZEŚCIOOKI, NAZWA HANDLOWA, DZIWOGŁÓWKA WIOSENNA, ?MINUCJA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.028 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZATKOBATRACHUS - WYMARŁY RODZAJ PŁAZA Z PODGROMADY LISSAMPHIBIA, DO KTÓREGO NALEŻY NAJSTARSZY OPISANY GATUNEK PŁAZA BEZOGONOWEGO PÓŁKULI PÓŁNOCNEJ; NAZWA POCHODZI OD CZATKOWIC POD KRAKOWEM, GDZIE W KAMIENIOŁOMACH ZNALEZIONO SKAMIENIAŁOŚCI FRAGMENTÓW SZKIELETU POZACZASZKOWEGO TEGO PŁAZA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZATKOBATRACHUS - WYMARŁY RODZAJ PŁAZA Z PODGROMADY LISSAMPHIBIA, DO KTÓREGO NALEŻY NAJSTARSZY OPISANY GATUNEK PŁAZA BEZOGONOWEGO PÓŁKULI PÓŁNOCNEJ; NAZWA POCHODZI OD CZATKOWIC POD KRAKOWEM, GDZIE W KAMIENIOŁOMACH ZNALEZIONO SKAMIENIAŁOŚCI FRAGMENTÓW SZKIELETU POZACZASZKOWEGO TEGO PŁAZA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CZATKOBATRACH Czatkobatrachus - wymarły rodzaj płaza z podgromady Lissamphibia, do którego należy najstarszy opisany gatunek płaza bezogonowego półkuli północnej; nazwa pochodzi od Czatkowic pod Krakowem, gdzie w kamieniołomach znaleziono skamieniałości fragmentów szkieletu pozaczaszkowego tego płaza (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CZATKOBATRACH
Czatkobatrachus - wymarły rodzaj płaza z podgromady Lissamphibia, do którego należy najstarszy opisany gatunek płaza bezogonowego półkuli północnej; nazwa pochodzi od Czatkowic pod Krakowem, gdzie w kamieniołomach znaleziono skamieniałości fragmentów szkieletu pozaczaszkowego tego płaza (na 13 lit.).

Oprócz CZATKOBATRACHUS - WYMARŁY RODZAJ PŁAZA Z PODGROMADY LISSAMPHIBIA, DO KTÓREGO NALEŻY NAJSTARSZY OPISANY GATUNEK PŁAZA BEZOGONOWEGO PÓŁKULI PÓŁNOCNEJ; NAZWA POCHODZI OD CZATKOWIC POD KRAKOWEM, GDZIE W KAMIENIOŁOMACH ZNALEZIONO SKAMIENIAŁOŚCI FRAGMENTÓW SZKIELETU POZACZASZKOWEGO TEGO PŁAZA sprawdź również:

osobnik ludzki lub zwierzęcy we wczesnym etapie rozwoju zwanym okresem zarodkowym ,
wieża obronna z bramą wjazdową umieszczoną w niższej kondygnacji ,
układ służący do przechowywania i odtwarzania informacji ,
literacki zabieg polegający na nagromadzeniu bliskoznacznych określeń mającym na celu uwydatnienie wagi omawianego przedmiotu ,
skupisko minerałów ,
Zamieszkanie grupy ludzi na określonym terytornium, na którym wcześniej nie mieszkała ,
otwór w igle ,
'Bananowy ...' VOX-u ,
gliniany garnuszek o kształcie gruszki, otwarty z dwu stron, używany dawniej w laboratoriach ,
nauczyciel, który uczy języka niemieckiego ,
mała, przeważnie drewniana warownia znajdująca się na kresach państwa dla obrony granic ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
neurolog (1897-1963); prace z histopatologii ośrodkowego układu nerwowego ,
udawany żal, rzadkie ,
cecha czegoś, co jest powszechnie spotykane ,
zjawisko optyczne polegające na pojawieniu się wąskich smug (pasm) świetlnych układających się w kształtgwiazdy na powierzchni kamieni szlachetnych, zwłaszcza szlifowanych w kaboszon ,
niechęć - brak ochoty na coś, chęci do czegoś ,
BIELUŃ, DATURA ,
pochodna dihydralazyny, lek o działaniu hipotensyjnym oraz stymulującym mieszki włosowe ,
imię Ludwiga, b. kolarza ,
w średniowieczu podstawowa jednostka organizacyjna jazdy rycerskiej ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady kryptomonad (Cryptophyta) ,
metal lub półmetal charakteryzujący się dużą gęstością, często także właściwościami toksycznymi ,
zbiór technik mających na celu prognozę przyszłych cen (kursów) papierów wartościowych, walut czy surowców na podstawie cen historycznych ,
to, że coś ma zły wpływ na coś innego, nie przynosi korzyści ,
człowiek, który praktykuje ascezę ,
lekkie obuwie o skórzanych lub gumowych podeszwach, do których mocowane są paski ze skóry lub z innego materiału ,
ur. w 1930r. astronauta amerykański, dowódca we wspólnym locie Apollo-Sojuz ,
z ekspresją o marynarce; część garderoby damskiej i męskiej, górna część garnituru lub kostiumu, często funkcjonująca poza kompletem ,
osoba, która kieruje przebiegiem jakiejś uroczystości

Komentarze - CZATKOBATRACHUS - WYMARŁY RODZAJ PŁAZA Z PODGROMADY LISSAMPHIBIA, DO KTÓREGO NALEŻY NAJSTARSZY OPISANY GATUNEK PŁAZA BEZOGONOWEGO PÓŁKULI PÓŁNOCNEJ; NAZWA POCHODZI OD CZATKOWIC POD KRAKOWEM, GDZIE W KAMIENIOŁOMACH ZNALEZIONO SKAMIENIAŁOŚCI FRAGMENTÓW SZKIELETU POZACZASZKOWEGO TEGO PŁAZA. Dodaj komentarz

3+6 =

Poleć nas znajomym:

x