TERMIN STOSOWANY W INFORMATYCE; RODZAJ MENU, GDZIE JEDNOKROTNE NACIŚNIĘCIE PRAWEGO KLAWISZA MYSZY KOMPUTEROWEJ OTWIERA LISTĘ OPCJI DOSTĘPNYCH DLA WYBRANEGO OBIEKTU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MENU KONTEKSTOWE to:

termin stosowany w informatyce; rodzaj menu, gdzie jednokrotne naciśnięcie prawego klawisza myszy komputerowej otwiera listę opcji dostępnych dla wybranego obiektu (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TERMIN STOSOWANY W INFORMATYCE; RODZAJ MENU, GDZIE JEDNOKROTNE NACIŚNIĘCIE PRAWEGO KLAWISZA MYSZY KOMPUTEROWEJ OTWIERA LISTĘ OPCJI DOSTĘPNYCH DLA WYBRANEGO OBIEKTU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 7.629

SKANINGOWY MIKROSKOP ELEKTRONOWY EMISYJNY, LARIOZAUR, HISTRIAZAUR, AKUMULATOR ELEKTRYCZNY, ZASTRZAŁ PODSKÓRNY, TORFOWIEC OBŁY, PAMELO, AREOLA, ŻYWIEC, OLSZA, MŁYNEK MODLITEWNY, ŚRODEK, PROJEKT TECHNICZNY, ŻÓŁW TORFOWISKOWY, STYL, RODZAJ MĘSKOŻYWOTNY, TUNNING, MAK OPIUMOWY, CYGANEK, DRAMA, FUTALOGNKOZAUR, CISTECEFAL, BIURETA, PTERORYNCH, GŁOWNIA, RDZA, PETREL WULKANICZNY, LIST PRZEWODNI, WOSKOWNIA, KACZKA, BUŁAWNIK, ANIMACJA KOMPUTEROWA, GALA, FUNKCJONALIZM, KABUL, TERAPIA ZAJĘCIOWA, KINO DROGI, BOOGIE-WOOGIE, ZŁOTE MYŚLI, INDYK, MORENA ŚRODKOWA, SAMOOBRONA POWSZECHNA, GABLE, WODORÓWKA, KLINKIER CEMENTOWY, CZOŁG LEKKI, SILEZAUR, ŻEL, ASTRACHAN, BLOKERS, OŁTARZ, NEOLIBERALIZM, DEREŃ, BROŃ SAMOCZYNNO-SAMOPOWTARZALNA, PORTIERNIA, DONŻUAŃSTWO, NADRZEWNICA, AMLODYPINA, SEZAM, NOCEK ALKATOE, GRUSZKA, SKRYPT, KARABIN WYBOROWY, MECHANIZM MNOŻNIKOWY, PARZONKA, RODAMINA, ANTYMON, DZWONEK, JASION, JELONEK, DIAGRAM FAZOWY, ROKOKO, ZESTAWIENIE, HASHTAG, CIECIERZYCA, GWINT TRAPEZOWY, KOCZOWNIK, AUTOBUS PRZEGUBOWY, WAŁCZATKA, METASEKWOJA, LAZJON, MARZANNA, FARTUSZEK, WZÓR, SKORPENY, OFICER ŻEGLUGI, CYFRA, MIASTOWOŚĆ, ZADANIE, NAPROMIENNIK, KABINA, DYSTOPIA, SKRZYDŁO, KROTON PRZECZYSZCZAJĄCY, JURGIELT, ARTEFAKT, TEMNODONTOZAUR, FILTR WIENERA, PAWLACZ, FAWORYTY, PIEZOMETR, EMBRITOZAUR, TUKOTUKO MAGELLANA, CYTWARNICA, RYGIEL, ZATOKA, MONITOR SCENICZNY, CHÓR, WYGON, TERAPIA PSYCHODYNAMICZNA, SMUKLIK, STERBRAMSREJA, ECHINODON, CHRZĄSTKA SZKLISTA, DIPLOTOMODON, ETIOPKA, ŚWIADCZENIE URLOPOWE, BEZPIECZEŃSTWO BIERNE, POLAR, STEP, BŁYSKOTKA, KRĄŻENIE OGÓLNE, KARABINEK AK, CHAMEDAFNE, KANAR, RDESTNICZKA, PSYCHOTERAPIA PSYCHODYNAMICZNA, KACZENICA, KOSMATKA GAJOWA, PAENULA, BROMEK METYLU, JONATAN, OPOŃCZYK, GĘSI, CETIOZAUR, CZESKOŚĆ, CHARAKTER PISMA, KASTYLIJSKI, PRZEKRASEK, SAGOWNICA, ILIOZUCH, BYLICA, ANTYPERTYT, ARAGOZAUR, IZBA SKARBOWA, KARBINADEL, MUCHOMOR BULWIASTY, HEADHUNTER, RZECZNICZKA, GEOMETRIA ELIPTYCZNA, GONDWANATYTAN, ODDANIE, AGAPANT, SANIE, NINGCHENGOPTERUS, SERDAK, STENOKARDIA, SZCZĘKOWIEC, OAZA PODATKOWA, DZIENNIKARZ ŚLEDCZY, NIEOSTATECZNOŚĆ, CZEK PODRÓŻNICZY, CZIP, ASEMBLACJA, ŻAGLIK, CZYTANKA, BŁĘKIT, HYDROTECHNIKA, RYTUAŁ, GAPA, OWSIANKA, WĄTLIK, NIZINNOŚĆ, OSKARD, PROCH DYMNY, MAGICZNA GÓRKA, HAGRYF, MYSZ WERTYKALNA, GĄSKA, KAMUFLET, MODEL AKTANCJELOWY, SINGERIE, EFEDRA, BEZSTYLOWOŚĆ, PLEMIĘ ADAMOWE, KWASOWĘGLÓWKA, MENU, BAJECZKA, ZAPALAZAUR, CYKLAMINAN, SZUFLA, TEHUELCZEZAUR, BARBET, SATO-KAGURA, GRAFIKA WEKTOROWA, RODZAJ ŻEŃSKI, LITUUS, LIGUSTR, BOROWCE, PANTOMIMA, TOP MODELKA, CYKANIE, GOŹDZIKOWIEC, ZOOFAGI, LAWOWANIE, SOCZEWIAK, PĘCHERZYK, CHANGCHENGOPTERUS, TER, WZÓR SUMARYCZNY, STAROŚWIECKOŚĆ, JAŁOWIEC, KARTUZJA, ĆAKRAM, POZIOM MORZA, PAPIER GAZETOWY, HAMULEC BEZPIECZEŃSTWA, STRAJK OKUPACYJNY, MODZEL, PTERANODON, FRYGA, ARKEBUZER, PAMIĘĆ BUFOROWA, GRUPA FUNKCYJNA, WARTOŚĆ BEZWZGLĘDNA, DONŻUANIZM, TUKOTUKI, CALLANETICS, KITEL, KONWERSJA, CYPRYSOWIEC, OSTRACYZM, AGREST, CZAKRA, KLASTEROWY BÓL GŁOWY, GETRY, SUMIK, NARCIARSTWO DOWOLNE, OBIEKT PRZEJŚCIOWY, BLINDIA, ŻĄDANIE WYJAŚNIEŃ, KAUTER, SPÓŁGŁOSKA ZWARTO-WYBUCHOWA, KWACZ, SIEDMIOPALECZNIK, KITEL, NUNCIAKUS, KOKSA, KONCENTRAK, ARCHIWISTA, GARGOJLEOZAUR, MĘSIEŃ TRAPEZOWY, EKAPIERWIASTEK, BAJCIK, BROŃ AUTOMATYCZNA, AWOKADO, WOLNOAMERYKANKA, ZŁOTOLITKA, KINDERBAL, KAMUFLAŻ, RAMIPRYL, KOMORA, HOT DOG, KONFEDERACJA, SZEFOWA KUCHNI, PŁYTA DETONACYJNA, KANTYNA, WYPĘDZENIE, KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA, GROCHÓWKA, WSKAŹNIK SIMPSONA, ASTER WIDEŁKOWATY, CZESTER, KRUSZYNEK, PÓŁINTERNAT, GRUZIŃSKI, DZIÓBKOWIEC, KOPISTA, TĘSKLIWOŚĆ, PRZYŁBICA, PAROWNIK, OBRĘB EWIDENCYJNY, DOMEK DLA LALEK, IGLISZCZA, LANDLORD, OBWODNICA POZAMIEJSKA, TAWUŁA ŁĄKOWA, ŁĄTKA, GASTRAFETES, FACJA, FALSET, HWOZDOWNIA, PERTYT, ANDROID, JEZIORO POLODOWCOWE, CZARCIUK, NIESZPUŁKA, NOWICJAT, KARLUDOWIKA, ?KĄPIEL OŁOWIANA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 7.629 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TERMIN STOSOWANY W INFORMATYCE; RODZAJ MENU, GDZIE JEDNOKROTNE NACIŚNIĘCIE PRAWEGO KLAWISZA MYSZY KOMPUTEROWEJ OTWIERA LISTĘ OPCJI DOSTĘPNYCH DLA WYBRANEGO OBIEKTU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TERMIN STOSOWANY W INFORMATYCE; RODZAJ MENU, GDZIE JEDNOKROTNE NACIŚNIĘCIE PRAWEGO KLAWISZA MYSZY KOMPUTEROWEJ OTWIERA LISTĘ OPCJI DOSTĘPNYCH DLA WYBRANEGO OBIEKTU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MENU KONTEKSTOWE termin stosowany w informatyce; rodzaj menu, gdzie jednokrotne naciśnięcie prawego klawisza myszy komputerowej otwiera listę opcji dostępnych dla wybranego obiektu (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MENU KONTEKSTOWE
termin stosowany w informatyce; rodzaj menu, gdzie jednokrotne naciśnięcie prawego klawisza myszy komputerowej otwiera listę opcji dostępnych dla wybranego obiektu (na 15 lit.).

Oprócz TERMIN STOSOWANY W INFORMATYCE; RODZAJ MENU, GDZIE JEDNOKROTNE NACIŚNIĘCIE PRAWEGO KLAWISZA MYSZY KOMPUTEROWEJ OTWIERA LISTĘ OPCJI DOSTĘPNYCH DLA WYBRANEGO OBIEKTU sprawdź również:

roślina motylkowa strączkowa ,
zawód pomocniczy uprawniający do świadczenia pomocy medycznej chorym ,
zdrobniale: rękaw - element odzieży, który jest zaprojektowany po to, by otaczać rękę ,
punkt centralny ,
ogół adwokatów i aplikantów adwokackich, mających siedzibę na terenie izby, której zasięg terytorialny określa Naczelna Rada Adwokacka, biorąc pod uwagę głównie podział terytorialny administracji sądowej ,
ur. w 1921 r. ekonomista amerykański; ekonomia dobrobytu, nagroda Nobla ,
rodzaj wełnianej tkaniny ubraniowej średniej grubości, dla której charakterystyczne jest to, że ma prążki ,
jedna z godzin kanonicznych chrześcijańskiej modlitwy liturgicznej tj. liturgii godzin ,
połączenie kilku elementów konstrukcyjnych zbiegających się w jednym miejscu ,
peptydowy hormon składający się z 28 reszt aminokwasowych; u człowieka produkowany w jelitach (komórki D1), trzustce i niektórych strukturach mózgu ,
sklepione podziemie kościoła przeznaczone do składania relikwii i chowania zmarłych dostojników a takie do odprawiania żałobnych nabożeństw ,
mieszkanka Rumunii, kobieta pochodzenia rumuńskiego ,
rodzaj myślistwa, głównie w Ameryce Północnej ,
szkolny, kończy się w czerwcu ,
nazwa czereśni zastąpiona z czasem przez obecną - wyraz pochodzenia wschodniosłowiańskiego ,
monotypowa rodzina ptaków z rzędu wróblowych (Passeriformes), wcześniej klasyfikowana w randze podrodziny Buphaginae w rodzinie szpaków (Sturnidae) ,
kalendarz zawierający m.in. infromacje z różnych dziedzin życia, porady, drobne utwory literackie ,
to, że coś jest spójne, tworzy logiczną, zgodną całość ,
program przeznaczony do wykonywania czynności w zastępstwie człowieka ,
dawniej: sypialnia ,
język semicki z południowej gałęzi języków etiopskich, którym posługuje się około 11 tys. osób ,
krótkotrwałe przepięcie wewnętrzne związane z załączaniem i wyłączaniem obwodów elektrycznych ,
Ligabueino - rodzaj dinozaura z grupy ceratozaurów; żył w okresie wczesnej kredy na terenach Ameryki Południowej, osiągał około 70 centymetrów długości ciała i 30 centymetrów wysokości ,
... Stanek, piosenkarka ,
łącznik działający w próżni technicznej ,
krótkonos brązowy, Isoodon obesulus - gatunek ssaka z rodziny jamrajowatych, zamieszkujący Półwysep Jork, Nową Południową Walię, Wiktorię, Wyspę Kangura, Australię Zachodnią i Tasmanię; w Australii z powodu niszczenia przez człowieka jego środowiska występuje wyspowo, jednak w dogodnych warunkach pospolity ,
w średniowieczu: pulpit służący do pisania ,
kontrkultura kontestacyjna II połowy lat 60. i początku lat 70. XX wieku proklamująca bunt młodych przeciwko światu dorosłych i jego instytucjom ,
wodny roztwór izotoniczny zawierający chlorek sodu o stężeniu: 0,9% dla zwierząt stałocieplnych i 0,6% dla zwierząt zmiennocieplnych ,
człowiek, który zna język esperanto, specjalizuje się w nim

Komentarze - TERMIN STOSOWANY W INFORMATYCE; RODZAJ MENU, GDZIE JEDNOKROTNE NACIŚNIĘCIE PRAWEGO KLAWISZA MYSZY KOMPUTEROWEJ OTWIERA LISTĘ OPCJI DOSTĘPNYCH DLA WYBRANEGO OBIEKTU. Dodaj komentarz

4+2 =

Poleć nas znajomym:

x