JEDEN Z ELEMENTÓW OKNA (PODOBNIE JAK PASEK MENU) UŻYWANY W GUI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PASEK NARZĘDZI to:

jeden z elementów okna (podobnie jak pasek menu) używany w GUI (na 13 lit.)PASEK NARZĘDZIOWY to:

jeden z elementów okna (podobnie jak pasek menu) używany w GUI (na 16 lit.)TOOLBAR to:

jeden z elementów okna (podobnie jak pasek menu) używany w GUI (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "JEDEN Z ELEMENTÓW OKNA (PODOBNIE JAK PASEK MENU) UŻYWANY W GUI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 3.397

SAMOGŁOSKA, LKM, RĄBANKA, KURURO, ŁĄCZNIK GWINTOWY, WYCINAK, FIZJOGNOMIA, PINCZER, KOMPLETNOŚĆ, KIERZANKA, MEBEL, MIĘSIEŃ SKRZYDŁOWY, SWAR, NIKE, GALEOTA, FLIGEL, KAŁAMARZ SZKOLNY, POLITYKA GOSPODARCZA, PÓŁNOCNOLAPOŃSKI, KOLEUS, ZŁOTY PODZIAŁ, SPOINA, BAWÓŁ AFRYKAŃSKI, UKŁAD DYSKRETNY, SINGIEL, MAHONIA, GRADACJA, MATTHEWS, DYDELFOKSZTAŁTNE, PACHOLĘ, FIŃSKI, FUNKCJE ELEMENTARNE, JELARANG, RUCH NATURALNY LUDNOŚCI, KROKODYL NILOWY, BRANDENBURGIA, DRUT, ORKAN, HENDRIX, KALENDARZ CHIŃSKI, UNIWERSUM, BIOGEN, KWARTET, ŚLUB KONKORDATOWY, DŻONKA, PĘK PROSTYCH, CIAŁO, PIEC DONICOWY, ORANGUTAN BORNEAŃSKI, NAZAREJCZYK, WINO RÓŻOWE, PRIORYTET, JAWNY WSPÓLNIK, DORYFOROS, GOŁYSZEK, PATRONAT, RYDWAN, KOREAŃSKI, DZIAŁANIE JEDNOARGUMENTOWE, KUC AMERYKAŃSKI, FORMACJA DYSKURSYWNA, PINKA, KLASY, RAFAEL, ANTENA YAGI-UDA, ANION, ZAWIESZENIE, PRAGMATYKA, PORZĄDEK KORYNCKI, SARYSOFON, NARZĘDZIARNIA, TABLICA, RACJONAŁ, KOSZT WYDZIAŁOWY, CIAŁO ODCZUCIOWE, PIEGUS, ŻARŁACZ LUDOJAD, INDIAŃSKI, HISTON RDZENIOWY, ZESTAW, MODRASZEK ORION, ZAMROŻENIE PŁAC, PADDLE, DZWONEK, RETROGRADACJA, ORGANUM, KOŃ NA PATYKU, BURT, SANDALIN, MYŚLENIE, ZAPONA, BOŚNIACKI, IRLANDZKOŚĆ, ZESTAWIK, ROSHAR, WYKAZ, JEDNOKROTNOŚĆ, ORANŻADA, MAGNETOWID, MACH, WZROK, KOŁCZAN, ODWAR, DEKAMETR, TARTAN, USZKO, JASZCZURKI PIERŚCIENIOWATE, SZEBEKA, ZESPÓŁ, PRZEGLĄDARKA, PLASTRON, DUJKER MODRY, KINO FAMILIJNE, FRONT CIEPŁY, ZWARCIE, PROCES MYŚLOWY, MIĘSIEŃ PŁATOWATY, LEW TROCKI, BOROWODOREK SODU, JUNKERS, PUDU PÓŁNOCNY, PRZEKĄTNA, FRYTURA, SUMERYJSKI, TAGALOG, OBRAZ, PROFESJONALIZM, JĘZYK ŚREDNIOPERSKI, ANALIZA, MIKROSOCZEWKA, KRYPTOGRAFIA ASYMETRYCZNA, CYNKOTYPIA, DIECEZJA, SEKWENCJA PALINDROMOWA, WYDAWNICTWO, WSPÓŁCZYNNIK BŁĘDNYCH BITÓW, BIELINKOWATE, LEASING, PARKER, KUROPATWIARZ, TAKSONOMIA NUMERYCZNA, HUBA WIERZBOWA, PODSTACJA TRAKCYJNA, DŻET, STACJA, KOPARKA JEDNONACZYNIOWA, ŚRODEK STRZAŁOWY, PRAWO MURPHY'EGO, WESOŁUCHA, LOTKI, METAMERIA, PTERODAKTYLE, PICABIA, STREFA KRAWĘDZIOWA, HIPISKA, BRYTAN, DOKUMENTACJA TECHNICZNA, NUTRIETY, MATNIA, KOD PASKOWY, BAKŁAWA, SAMOCHÓD HYBRYDOWY, WĘZEŁ, FILOZOF, GWAJAK, OSTROKÓŁ, JEMIOŁA, KARRAKA, TOŁUMBAS, DUJKER ABBOTTA, AMALTHEA, ADAPTER, KOMEDIA GRECKA, EUKARIOT, MASWERK, WARUGI, LEJBA DAWIDOWICZ BRONSZTEJN, GADOCHA, KOSZT PROSTY, OBRONA KLASYCZNA, ZASADA, ÓSEMKA, KOLORYSTYKA, ŻÓŁWIAK DRAPIEŻNY, RETOROMAŃSKI, KARTAGIŃSKI, JĘZYK WĘGIERSKI, FLANSZA, KEDYW, ORLOG, QUEBECKI, PRZECIWCIAŁO PRZECIWJĄDROWE, ARYSTOTELES, KOŃ DOMOWY, TRUPOJAD, PASEK, MESJASZ, TER, OCZKO, ŁYŻECZKA, HOMOLOGIA, HEROICZNOŚĆ, FUGA, JAZZ, KIBITKA, ASOCJACJA, WSPÓŁZALOTNIK, KONICZYNKA, BIAŁY KRUK, SAMOCHÓD POŻARNICZY, BLIŹNIACZOŚĆ, BACH, TAMPON, FRAM, JAK, HAPLOID, POJEDYNEK, WSTĄŻKA, KORCZAK, WĄTEK, REJESTR, TRANSFORMACJA GENETYCZNA, WYKRZYKNIK, PRZECZULICA, UKŁAD ELEKTRONICZNY, KLUCZ SESYJNY, JAROSZENKO, SABOT, FLUITA, HESTER, SUSZARKA, TARA, ALLEN, FETYSZYZM TOWAROWY, KARABAN, PAULI, CIĄG CAUCHY'EGO, FORMA PRZESTRZENNA, PARA UPORZĄDKOWANA, ZASTAWA STOŁOWA, MEDYCYNA OSTEOPATYCZNA, RABARBAR, TOMCZYK, LEWKONIA, ZAIMEK NIEOKREŚLONY, MODUŁ, EFEKT WĄSKIEGO GARDŁA, CAMPIN, DZIEKOŃSKI, TEKST REZULTATYWNY, ODPORNOŚĆ OGNIOWA, DEMONSTRACJA, BASSO CONTINUO, LEMING, TAGALSKI, TELEROBOTYKA, WAFEL, MORPORSKI, LOS, BUCCINA, BARWA PODSTAWOWA, TRUMNIAK, PRODUKT UBOCZNY, RAK DŁUGOSZCZYPCOWY, SIÓDEMKA, ONA, RAMIENICA SZCZECINOWATA, MAMUTOWIEC, KRENEL, FOTOREALIZM, GRUSZE ZACHODNIOAZJATYCKIE, SCHROEGER, PRZETARG OFERTOWY, WELINGTONIA, PM, KALKA OŁÓWKOWA, LICZBA POJEDYNCZA, DYSK ZIP, KOREK, KLECANKI, BUŹKA, JĘZYK MARTWY, SZATAN, BATAGUR BASKA, AMALGAMAT, BURŻUJSTWO, CZEREP, PROMIENIOWANIE KOSMICZNE, NADKRWISTOŚĆ, PIŁKA RĘCZNA, KASZTAN, SŁOIK, CHŁOPIĘCOŚĆ, ANANAS, HEŁM TURNIEJOWY, WYJCE, KRAJ NORDYCKI, BOBOMIG, ROZWÓRKA, ?GŁÓWNA PRZEKĄTNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 3.397 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

JEDEN Z ELEMENTÓW OKNA (PODOBNIE JAK PASEK MENU) UŻYWANY W GUI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: JEDEN Z ELEMENTÓW OKNA (PODOBNIE JAK PASEK MENU) UŻYWANY W GUI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PASEK NARZĘDZI jeden z elementów okna (podobnie jak pasek menu) używany w GUI (na 13 lit.)
PASEK NARZĘDZIOWY jeden z elementów okna (podobnie jak pasek menu) używany w GUI (na 16 lit.)
TOOLBAR jeden z elementów okna (podobnie jak pasek menu) używany w GUI (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PASEK NARZĘDZI
jeden z elementów okna (podobnie jak pasek menu) używany w GUI (na 13 lit.).
PASEK NARZĘDZIOWY
jeden z elementów okna (podobnie jak pasek menu) używany w GUI (na 16 lit.).
TOOLBAR
jeden z elementów okna (podobnie jak pasek menu) używany w GUI (na 7 lit.).

Oprócz JEDEN Z ELEMENTÓW OKNA (PODOBNIE JAK PASEK MENU) UŻYWANY W GUI sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - JEDEN Z ELEMENTÓW OKNA (PODOBNIE JAK PASEK MENU) UŻYWANY W GUI. Dodaj komentarz

6+6 =

Poleć nas znajomym:

x