KOMÓRKA ZAWIERAJĄCA PO JEDNYM CHROMOSOMIE KAŻDEGO TYPU (ZAWIERAJĄCA TYLKO JEDEN ZESTAW CHROMOSOMÓW, TZW. GARNITUR CHROMOSOMOWY) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

HAPLOID to:

komórka zawierająca po jednym chromosomie każdego typu (zawierająca tylko jeden zestaw chromosomów, tzw. garnitur chromosomowy) (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: HAPLOID

HAPLOID to:

organizm, którego każda komórka zawiera tylko jeden zestaw chromosomów, tj. po jednym chromosomie każdego typu (na 7 lit.)HAPLOID to:

roślina o gametycznej, zredukowanej o połowę liczbie chromosomów (n), uzyskiwane metodą hodowli kultur tkankowych in vitro (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KOMÓRKA ZAWIERAJĄCA PO JEDNYM CHROMOSOMIE KAŻDEGO TYPU (ZAWIERAJĄCA TYLKO JEDEN ZESTAW CHROMOSOMÓW, TZW. GARNITUR CHROMOSOMOWY)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 3.049

HOMOZYGOTA DOMINUJĄCA, ZBIÓR Z WYRÓŻNIONYM PUNKTEM, DWUDZIESTOLECIE MIĘDZYWOJENNE, GRADUAŁ, REPARACJA, DROGA BEZPRZETARGOWA, FOTOGRAFIA OTWORKOWA, MIKROSKOP JEDNOOKULAROWY, LITERATURA WAGONOWA, OSNUJA GWIAŹDZISTA, POTENCJA, WIATROWNICA, ICHTIOSTEGA, CHIŃSKI, ŻÓŁTA FEBRA, EYCK, GRZYB JADALNY, POZIOM, TORBACZE, JEŻ MORSKI, STRONA, TOLAZAMID, SCHODY, JĘZYK, WIATRAKOWIEC, WYPADEK KOMUNIKACYJNY, SŁOWA, SKAŁA ILASTA, ZASADA PRZYCZYNOWOŚCI, KHMERSKI, HALENY, POMOST, GAPA, LIBURNA, LEASING, PLURALIS, BRZESZCZOT, LICZBA POJEDYNCZA, CZOP, ALT, SANIE, BICIE PIANY, KWADRAT MAGICZNY, HENDRIX, TRĘBACZ, FLAMBIROWANIE, ŻARŁACZ LUDOJAD, WAGNER, WZW D, TWIERDZENIA TALESA, DIODKA, DWUWARTOŚCIOWOŚĆ, BLOK, MOŹDZIERZ, SCHILLER, WYJĄTEK, TURKUĆ, SUBSTYTUCJA, SEKWENCJA PALINDROMOWA, TWIERDZENIE WILSONA, KREW UTLENOWANA, ŚWINIA BRODAWKOWATA, INTERFEROMETR MICHELSONA, LEKSYKON BIOGRAFICZNY, SEZONOWIEC, SUBSKRYPCJA, FASTBACK, PREMIA GWARANCYJNA, CHONDROCYT, TEST, LIMFOCYT, WORONIN, WIEŚ PLACOWA, PODATEK KATASTRALNY, HÄNDEL, OBROTNIK, DEKREMENTACJA, WYROSTEK POPRZECZNY, GOGUŚ, PASIPHAE, LINKE, ROGAL, USTERZENIE RUDLICKIEGO, SANSSOUCI, ŚWIECA DYMNA, KERMESYT, PORĘCZE ASYMETRYCZNE, TYTANOZUCH, OSADA, DIODA, GRA SINGLOWA, ETIOPSKI, SONDA INTERNETOWA, LEWICA, ALTANNIK ARCHBOLDA, MAMUT KARŁOWATY, KANU, SALWINIOWATE, PLATFORMA PROCESOROWA, GRANICE WZROSTU, ALTERNATYWA, MUZA, SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ŁEB, OJSTRACH, BALAGHAT, KAZALNICA, ORKA, PORZĄDEK TOSKAŃSKI, KRĘG OBROTOWY, PÓŁNOCNOLAPOŃSKI, NAUCZANIE ŁĄCZNE, SIERPIK, JEDEN CZORT, SINOPE, WEGETACJA, ROGATKOWATE, TRIADA, PARMEZAN, APIKOMPLEKS, MONOPOL, GUFFA, ARMIA, NIECUŁKA, TWIERDZENIE CEVY, PERKOZ TACZANOWSKIEGO, ZESPÓŁ DE GROUCHY'EGO TYPU 2, LEJBA DAWIDOWICZ BRONSZTEJN, MAG, HYMN PAŃSTWOWY, ALGEBRA ALTERNATYWNA, MOOR, FRONTYSPIS, PODZIAŁ, KANAŁ PÓŁKULISTY, SŁOŃ INDYJSKI, BREAKDANCE, JĘZYK BENGALSKI, DICKENS, WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU G, STANFORD, GALERIA, USŁUGA POWSZECHNA, IMPRESJONIZM, UNIKAMERALIZM, KOMÓRKA, PARKIETNIK, MIKROSKOP MONOOKULAROWY, MŁODOHEGLISTA, ANEUPLOIDALNOŚĆ, THEBE, ASD, LIMFOBLAST, GRADUAŁ, POST, KLAUZURA, ZIARNIAK, EGOIZM, KAMMERLADER, KOPACZ, MIĘSIEŃ PISZCZELOWY, ZWROTNIK KOZIOROŻCA, KRYZELNICA, KOMPARYCJA, KRATA ROZDZIELNA, MUSZKIETER, OOCYT, EGOISTA, MIKS, PANTOFELEK, BEZPIECZNY SEKS, WIERCIPIĘTKA, DARGOMYŻSKI, ODSYŁACZ, PÓŁINTERNAT, ZWROTNICA ELEKTRYCZNA, CZYNNOŚĆ SAMOOBSŁUGOWA, OFERTA, WSKAŹNIK SIMPSONA, ORDYNACJA WYBORCZA, STAŁA FARADAYA, VIGELAND, PROMIENISTOŚĆ WZROKOWA, MUSZLA, KERN, MINERAŁ AKCESORYCZNY, PAMPA, ORGANIZATOR JĄDERKA, DARON, SET, NACZYNIOWE, KONTRAKT, TRYB, BOMBA JĄDROWA, MUNCH, GORĄCA KREW, PISCHINGER, JEDNOLATEK, WYSYPKA, MIĘSIEŃ LĘDŹWIOWY, SMUGA KONDENSACYJNA, MANAT AZERSKI, HALOGENOALKAN, KANOE, KOŁOWROTEK, ZERWA KULISTA, NEREIDA, MUFLON, REYMONT, AMBONA, TRYGON, WOLNY RODNIK, PAGAJ, LEDA, KAMICA MOCZOWA, ALDOHEKSOZA, GRYZIEL ZACHODNI, LIMIT POŁOWOWY, BESZBARMAK, UMM AL-KAJWAJN, KATALIZA, TRANSFORMACJA GENETYCZNA, SSAK JAJORODNY, JEDNOWYMIAROWOŚĆ, HAPLOID, KARLIK MALUTKI, OBWÓD DRUKOWANY, ACYDURIA GLUTAROWA TYPU II, ROZDZIELCZOŚĆ, NAGONASIENNE WIELKOLISTNE, MELANOBLAST, MIĘSIEŃ DWUGŁOWY, KOKAINA, KWAS SIARKOWY(VI), ANTRYKOT, BRZOZA, OBERON, GRZBIETOPŁAT, MIŁORZĘBOWCE, MASŁO, GRENCHEN, CONNOLLY, GALASÓWKA, SCHIZOFRENIA NIEZRÓŻNICOWANA, PARA, MRÓWKOŻEROWATE, MSZYWIOŁ, POMAZANIEC BOŻY, TARANTINO, SKUPISKO, LIMNIGRAF, KORAN, ANTYCYPACJA, WIELKOROSJA, ZAKAUKAZJA, JELEŃ ALFREDA, NOUMENON, TYCJAN, PAKIET, MONOCENTRYZM, POLSKI-SLOWNIK.PL, KAJMAN SCHNEIDERA, ANGUSTINARIPTERUS, APTECZKA, LEWY RWACZ, FUNKCJA ADDYTYWNA ZBIORU, BLIŹNIĘTA JEDNOJAJOWE, PIĘTRO, ŁĘK PRZEDNI, SOCJOLOGIA FENOMENOLOGICZNA, KĘPKA, JOHANN CHRISTOPH FRIEDRICH VON SCHILLER, KĘPA, PISCO, TUBULOPATIA, NIESTRAWNOŚĆ, KROKODYL, PŁYN RINGERA, ENCELADUS, SINGEL, BRACHIOZAUR, TECHNOKRATA, CHINOOK, KONCERT, ŻNIWIARKA ZWYCZAJNA, DNIÓWKA, TAKSON MONOTYPOWY, SKALA PODATKOWA, SUPERNOWA TYPU II, GLIKOGENOZA TYPU III, INIEKCJA STRUMIENIOWA, SKRĘTEK, ENDEMIZM, MUSZKIETER, NURNIK, BAKTERIA BRODAWKOWA, PARA UPORZĄDKOWANA, PLATYNOWA PŁYTA, SŁODYCZ, ?RZEKOTKA SZMARAGDOWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 3.049 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KOMÓRKA ZAWIERAJĄCA PO JEDNYM CHROMOSOMIE KAŻDEGO TYPU (ZAWIERAJĄCA TYLKO JEDEN ZESTAW CHROMOSOMÓW, TZW. GARNITUR CHROMOSOMOWY) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KOMÓRKA ZAWIERAJĄCA PO JEDNYM CHROMOSOMIE KAŻDEGO TYPU (ZAWIERAJĄCA TYLKO JEDEN ZESTAW CHROMOSOMÓW, TZW. GARNITUR CHROMOSOMOWY)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
HAPLOID komórka zawierająca po jednym chromosomie każdego typu (zawierająca tylko jeden zestaw chromosomów, tzw. garnitur chromosomowy) (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

HAPLOID
komórka zawierająca po jednym chromosomie każdego typu (zawierająca tylko jeden zestaw chromosomów, tzw. garnitur chromosomowy) (na 7 lit.).

Oprócz KOMÓRKA ZAWIERAJĄCA PO JEDNYM CHROMOSOMIE KAŻDEGO TYPU (ZAWIERAJĄCA TYLKO JEDEN ZESTAW CHROMOSOMÓW, TZW. GARNITUR CHROMOSOMOWY) sprawdź również:

pisemne sprawdzenie bieżącej wiedzy i umiejętności uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, obejmujące pewną partię nauczanego materiału (z jednego przedmiotu) i trwające zwykle co najmniej jedną godzinę lekcyjną ,
ozdoba bożonarodzeniowa w kształcie gwiazdy, będąca tradycyjnie nad stajenką i na czubku choinki ,
funkcjonariusz organów śledczych, wykonujący swoje zadania dyskretnie ,
teoria złożona z logicznych twierdzeń, zrodzona na gruncie naukowym i stosowana w nauce ,
na gałązce jodły ,
wyprawiona skóra barania z dość długim włosem ,
moment wyrzucania przez zawodnika dysku, młota, oszczepu, kuli ,
plemię potomków ludu zamieszkującego niegdyś wschodnie kolonie Imperium Artura Hawkinga; lud fikcyjny z cyklu powieściKoło Czasu Roberta Jordana ,
minerał z grupy siarczków ,
obozowa zbiórka ,
pierwiastek chemiczny lub planeta ,
narzutka, peleryna ,
zbiór złożony ze wszystkich elementów należących do któregokolwiek z sumowanych zbiorów ,
Canis lupus bailey mogollonensis - wymarła forma wilka meksykańskiego; zamieszkiwał centralną Arizonę i Nowy Meksyk ,
głuptak zwyczajny, głuptak biały, Morus bassanus - gatunek ptaka z rodziny głuptaków (Sulidae); kolonie lęgowe znajdują się na wybrzeżach Wysp Brytyjskich, Norwegii, Islandii, Nowej Fundlandii, RPA, Australii, Tasmanii i Nowej Zelandii ,
człowiek, który uprawia warzywa ,
goral długoogoniasty, goral długoogonowy, Naemorhedus caudatus - gatunek ssaka z rodziny krętorogich, występujący w Rosji (na południowo-wschodniej Syberii), Korei, Mongolii i północnej części Chin ,
obywatelka północnej części Stanów Zjednoczonych ,
pierwszy zdobywca Mount Everestu ,
rodzaj cierpkiego jabłka niewielkich rozmiarów, owoc z drzewa odmiany o tej samej nazwie ,
żarzące się próchno, którym pszczelarz wykurza pszczoły z ula ,
jednostka wojskowa lub instytucja wojskowa prowadząca samodzielną gospodarkę materiałową i finansową, np. brygada, pułk, samodzielny batalion, uczelnia wojskowa, szpital wojskowy, wojewódzki sztab wojskowy, wojskowy oddział gospodarczy (WOG) itp ,
masa wyrażona w tonach ,
Picea smithiana, Picea morinda - gatunek wiecznie zielonego drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae); występuje w stanie dzikim w zachodnich Himalajach, od Afganistanu do Nepalu ,
charakterystyczny dla kuchni radzieckich Koreańczyków rodzaj sałatki przyrządzanej z marchwi, czosnku, oleju i przypraw ,
gad łuskonośny beznogi, drapieżny, szeroko rozpowszechniony poza strefą polarną ,
Melanochelys tricarinata - gatunek żółwia z rodziny batagurowatych, podrzędu żółwi skrytoszyjnych ,
targowe lub sportowe ,
nauczyciel akademicki; pracownik dydaktyczny uczelni wyższych lub instytutów badawczych ,
wodny, to np. rzeka

Komentarze - KOMÓRKA ZAWIERAJĄCA PO JEDNYM CHROMOSOMIE KAŻDEGO TYPU (ZAWIERAJĄCA TYLKO JEDEN ZESTAW CHROMOSOMÓW, TZW. GARNITUR CHROMOSOMOWY). Dodaj komentarz

8-2 =

Poleć nas znajomym:

x